טיוטת חוק ההסדרים נחשפת: כיצד יטפל האוצר בחרדים, בפריפריה ובריכוזיות המשק

מטיוטת חוק ההסדרים שהגיעה ל–TheMarker עולה כי הממשלה מתכננת לקדם באמצעותו שורה של רפורמות ■ חלקן מסמנות שינוי בסדר העדיפויות - אך רבות מהן נבלמו בממשלות קודמות בשל התנגדות של קבוצות לחץ

האוצר מתכוון לקצץ 50% מתקציב הישיבות שאינן מגישות תלמידים לבגרות/ ליאור דטל והילה וייסברג

משרד האוצר מתכנן להפחית במחצית את התקציב שניתן לישיבות חרדיות שאינן מגישות את תלמידיהן לבגרות, ולהגדיל את התקציב למוסדות חינוך חרדיים שיגדילו את היקף לימודי הליב"ה - כך עולה מטיוטת הצעת חוק ההסדרים של משרד האוצר.
בנוסף, משרד האוצר מתכנן לחייב את כל התלמידים החרדיים להיבחן במבחנים הבינלאומיים ובמבחני המיצ"ב הפנימיים בבתי הספר - כתנאי להכרה במוסד ותקצובו, ולהגדיל באופן משמעותי את מערך הפיקוח על המוסדות החרדיים.

נציגי האוצר עדיין לא קיימו דיון בנושא עם שר החינוך הנכנס, הרב שי פירון, התומך בחיוב לימודי ליב"ה בבתי הספר החרדיים - ולא ברור אם יעדיף לפעול על פי מתווה האוצר או על פי תוכנית אחרת.

חוק מוסדות תרבותיים יחודיים, שהתקבל בכנסת במחטף ובלחץ הסיעות החרדיות ב–2008, מאפשר לתמוך תקציבית בישיבות שבהן לומדים תלמידים בני 14–18 שלא מלמדות את מקצועות הליב"ה ואינן מגישות לבגרות. לימודי הליב"ה - הכוללים גם את מקצועות המדעים והאזרחות - נמצאים בלבו של ויכוח ציבורי בשנים האחרונות. כיום, בתי הספר החרדים מחויבים בתוכנית לימודי ליב"ה בהיקף מצומצם יותר מזה של בתי הספר הממלכתיים, ואילו הישיבות החרדיות הקטנות פטורות מלימודי ליב"ה והגשה לבגרות, ולמרות זאת זוכות לתקצוב ציבורי.

ישיבה בבני ברקניר כפרי

שיעור הזכאות לבגרות בציבור החרדי ושיעור התעסוקה בו נמוכים מבכלל האוכלוסייה. זאת, על אף שבשנים האחרונות חל גידול במספר הסטודנטים החרדים ובשיעור התעסוקה בציבור החרדי.

כמעט מחצית מבתי הספר החרדיים שנבחנו בבחינות המיצ"ב נמצאו ברמה הנמוכה ביותר. האוצר מבקש להפחית את התקציבים לרשתות החינוך של ש"ס ויהדות התורה - מעיין החינוך התורני ורשת החינוך העצמאי, שמקבלות תקציב זהה לזה של שאר בתי הספר, בניגוד לשאר מוסדות החינוך החרדיים, שמקבלים תקציב נמוך יותר. האוצר מציע להפחית את תקציבים לשיעור של 75% מתקציבם של שאר בתי הספר.

חוק ההסדרים מתייחס גם לסעיף שמטרתו היא לחזק את החינוך הציבורי ולהפחית את התקציבים הניתנים לבתי ספר פרטיים, בהם גם בתי ספר חרדיים. זאת, על ידי ביטול תקנת החוק שמחייבת רשויות מקומיות לתקצב בתי ספר פרטיים שבתחומם. לפי האוצר, כך יתומרץ מעבר למוסדות חינוך ציבוריים.

עידוד תעסוקת שני בני הזוג

טיוטת חוק ההסדרים מתייחסת גם לשתי הצעות לשינוי החלטות ממשלה ותקנות בתחום מיצוי כושר השתכרות, שמטרתן להעלות את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה בישראל.

ההצעה הראשונה היא עידוד תעסוקת שני בני הזוג באמצעות סבסוד מעונות יום, והשנייה היא זכאות להנחה בארנונה בכפוף למבחן הכנסה. השינויים המוצעים נועדו לייצר תמריץ לעבודה בעיקר בקרב חרדים, שכן בחברה החרדית נשים נוטות לעבוד יותר מגברים.

לראשונה יינתן סבסוד למעונות יום לא רק לפי מבחן תעסוקה שחל על האם, אלא לפי מבחן שחל על שני ההורים. אם השינוי המוצע יתקבל, החל מבעוד שנתיים - הורים יזכו בסבסוד אם יוכיחו כי שניהם עובדים ועומדים בקריטריונים של הכנסה. ההצעה השנייה היא שהנחות בארנונה על בסיס מבחן הכנסה יינתנו רק במקביל למבחן מיצוי כושר השתכרות.

האוצר מתכוון להנפיק את התעשייה האווירית לפי שווי של כ-10 מיליארד שקל/ אורה קורן

בניסיון לייצר מקורות הכנסה חדשים לכיסוי הגירעון התקציבי, מציע משרד האוצר להנפיק לציבור 20% מהחברות הביטחוניות הממשלתיות, מהתעשייה האווירית ‏(תע"א‏) ומרפאל.

ההנפקה תתבצע בתיאום עם משרד הביטחון. תנאי להנפקה יהיה שאף רוכש לא יוכל להיות בעל עניין בחברה ‏(להחזיק לפחות 5% מהמניות‏). זהו מהלך חדש לחלוטין עבור רפאל. בעבר היו ניסיונות להנפיק חלקים מתע"א, אולם הם טורפדו על ידי העובדים. לצורך ההנפקה פירסם משרד האוצר כי לפי הערכת שווי של רשות החברות הממשלתיות מ–2012, שווי תע"א נאמד בסכום של 9.5–11.4 מיליארד שקל. "לאור מצבן הכלכלי האיתן של החברות ולאור צרכיה התקציביים של מדינת ישראל ל–2013, מוצע להנחות את שר האוצר בתיאום עם שר הביטחון להביא לאישור הממשלה החלטה בדבר הנפקת 20% ממניות רפאל ו–20% ממניות תע"א", נכתב בהצעת המחליטים.
מהנתונים בחוק ההסדרים עולה שהמדינה מקווה גם להפריט את תעש, החברה הביטחונית הממשלתית השרויה בקשיים. לצורך זה מבקשת המדינה שינוי הגדרה של "מתקן ביטחוני", כדי שההגדרה הפרוצדורלית לא תעכב את ההפרטה

מטפלים בקשיים בענף הרכב: תוגבר התחרות בין מוסכים ליבואנים\דניאל שמיל

כמעט שנתיים לאחר הקמת ועדת זליכה ושנה אחרי שהוקמה הוועדה הבין־משרדית לתחרות בענף הרכב, בחוק ההסדרים הקרוב צפוי להיות מאושר החוק לרישוי שירותי רכב, שיגביר את התחרות בתחום המכוניות המשומשות, החלפים והמוסכים, ובמידה מסוימת גם בשוק המכוניות החדשות.

החוק כולל צעדים רבים, כמו עידוד היבוא המקביל באמצעות הקלה בדרישות ההון מיבואנים והגדרת סוג חדש של יבואנים - "יבואנים זעירים" - שיהיו רשאים לייבא עד 20 מכוניות בשנה. בנוסף מתוכננת הסדרה של פעילות היבוא האישי. עם זאת, בהצעת החוק נכתב כי התועלת העיקרית בו היא "לצרכנים של רכבי יוקרה".

צעדים נרחבים יותר צפויים בתחום המוסכים והשירות, שם התגלו כשלים מהותיים בתחרות. משרד התחבורה מתכוון להגביר את הפיקוח על המוסכים ולהטיל סנקציות על צרכנים שיטפלו במכוניתם במוסכים לא חוקיים. בנוסף מתוכנן חיזוק המוסכים הכלליים ‏(שאינם מורשי יבואן‏), ויבואני הרכב יחויבו להעביר אליהם חומר טכני והדרכות. היבואנים גם יפרסמו קריטריונים ברורים להצטרפות לרשת שלהם.

בתחום החלפים יבוטלו הרבה נהלים ותקנים ייחודיים לישראל, וכך יורחב היצע החלפים בשוק. יבואני החלפים גם יקימו מאגר מידע על חלפים, עם אפשרות להשוואת מחירים. מאגר מידע נוסף יוקם להיסטוריה של מכוניות משומשות, ויגביר את השקיפות בתחום זה. עוד מוצע להעניק לחברות הליסינג היתר למכור מכוניות משומשות.

בהצעת החוק חסרות הצעות שנדונו במשרד התחבורה, כמו הסדרת תחום מחירוני הרכב. גם הצעדים החריפים שהציעה ועדת זליכה, ובהם פירוק יבואנים והפרדה בין פעילות של יבוא מכוניות לליסינג, נעדרים מההצעה.

יבוא מכוניות לנמל אילתמורי חן

בחוק ההסדרים מופיעות תוצאות הניתוח של הוועדה הבין־משרדית, שם נקבע כי בשלושה מקטעי פעילות בענף - מכירת מכוניות חדשות, החכרה והשכרה, וביטוח, לא זוהו כשלים תחרותיים מהותיים. בשלושה מקטעים אחרים - מכירת מכוניות משומשות, חלפים ושירות לרכב - דווקא נתגלו כשלים, ולכן ננקטים צעדים כדי להסדירם.

באשר ליבואני הרכב, נכתב בהצעת החוק כי "מחירי כלי רכב חדשים בישראל אמנם גבוהים, אך בניכוי מרכיב המיסוי, רמת המחירים של שלהם אינה חריגות באופן מיוחד מהמקובל בעולם. ריכוזיות המותגים והיבואנים בישראל דומה למקובל בעולם וישנה דינמיות גבוהה בנתחי השוק של היבואנים המובילים".

חוק ההסדרים כולל עוד שתי החלטות בנוגע לתחבורה יבשתית. הראשון הוא הקמה של צוות בין־משרדי שנועד לעודד תחבורה ציבורית למקומות העבודה. התוכנית שתגובש תכלול תמריצים למעסיקים ותעודד אותם לארגן שירותי הסעות. עובדי מדינה, לפי התוכנית, יוכלו להשתמש בתחבורה ציבורית בחינם, כל עוד אינם זכאים לתשלום אחזקת רכב או מחזיקים ברכב ממשלתי - כלומר, עובדים זוטרים.

החלטה נוספת היא להסמיך את חברת נתיבי ישראל ‏(מע"צ‏) ואת הרשויות המקומיות להציב מצלמות לאכיפת הנסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית. בהצעה לא נקבו בתקציב שיועבר להתקנה ולהפעלה של המצלמות.

משרד הביטחון יחויב למכור תדרים למען קידום טכנולוגיית דור רביעי/ אמיתי זיו

חוק ההסדרים שמתגבש בימים אלה בסמוך להצעת חוק התקציב מכיל פרק תקשורת, שממוקד ב"בלאגן" התדרים בישראל. על פי החוק, משרד הביטחון יעביר תדרים שברשותו לאזרחי ישראל וכן יתחיל לשלם על התדרים שבהם הוא משתמש.

טיוטת חוק ההסדרים מסבירה שהמהלך לשחרור התדרים יוביל לעידוד קדמה טכנולוגית עבור האזרחים ויביא לניצול יעיל יותר של ספקטרום התדרים: "נפח הפעילות וכמות היישומים המועברים על גבי הרשת הסלולרית נמצאים במגמת עלייה מתמדת וצפויים לגדול בקצב מהיר עוד יותר בשנים הקרובות. פינוי תדרים לטובת הקצאת תדרים בטכנולוגיית הדור הרביעי, יאפשר העברת נתונים במהירויות ובנפחים גבוהים משמעותית מהמקובל כיום וייצר תועלות כלכליות וחברתיות נרחבות למשק.

"בכל המדינות המפותחות בעולם כבר החלה פרישה של רשתות בדור הרביעי, שיחלו לפעול בהיקפים נרחבים כבר בשנה הקרובה. יתר על כן, ציוד הקצה והמכשירים הסלולריים המתקדמים כבר מתוכננים לעבוד בטכנולוגיה זו ואי קידומה תעכב משמעותית את ההתפתחות הטכנולוגית בישראל".

הטיוטה מדגישה כי "החסם המרכזי בישראל להקמת רשת דור רביעי הוא אי פינוי התדרים על ידי משרד הביטחון. לחברות הסלולר המפעילות דור רביעי דרושה ודאות שכן המעבר לדור רביעי דורש השקעת משאבים רבים על ידי החברות, פרישת תשתיות וכיוצא בזה. לפיכך, גם לאחר הקצאת התדרים לטובת הקמת הרשת הסלולרית לדור הרביעי, צפויה תקופה של בין שנה לשנתיים עד לתחילת הפעילות בפועל".

בטיוטה נקבע שמשרד הביטחון יקבל בתמורה לתדרי ה–2,500 מגה־הרץ שישחרר 100 מיליון שקל או יותר, בתלות הסכום שישלמו חברות הסלולר במכרז התדרים לדור הרביעי. יש לציין כי בעבר הוסכם על העברת 300 מיליון שקל תמורת אותם התדרים, ומשרד הביטחון סירב להעביר אותם בטענה שהסכום נמוך מדי.

כדי להקל על מערכת הביטחון נקבע שהיא לא תשלם אגרת תדרים מלאה מיד, אלא 20% מהסכום ב–2013, 50% מהסכום ב–2014 ואת מלוא הסכום ב–2015. משרד הביטחון עתיד להתנגד גם להמלצה זו בתוקף.

עוד דן חוק ההסדרים באי הסדר שישנו בתדרים הנמוכים שבין 790 ל–960 מגה־הרץ, שכבר נמצאים בידי חברות הסלולר. החוק מציע להקים צוות מצומצם בראשות מנכ"ל משרד התקשורת ובשיתוף מנכ"ל משרד ראש הממשלה ונציג אגף התקציבים באוצר, שידון בהקצאת התדרים בטווח הזה.

הממשלה תעניש רשויות מקומיות שיסרבו להצטרף לתאגידי מים/ איתי טרילניק

הממשלה תגביר את הלחץ על רשויות מקומיות, שלא העבירו עדיין את משק המים שלהן לידי תאגיד, להצטרף או להקים תאגיד כזה. מדובר בכ–50 רשויות מקומיות, עיריות ומועצות מקומיות, שלא הקימו או הצטרפו לתאגיד מים כנדרש על פי החוק מ–2008, ועוד כ–50 מועצות אזוריות, שאינן מחויבות על פי החוק בתיאגוד משק המים.
על פי ההצעה, הסמכות לגביית תשלומי מים תופקע מרשויות מקומיות שעדיין לא עברו להפעלת משק המים באמצעות תאגיד, כנדרש כחוק.

כך יבוטל המצב הקיים, שבו רשאית רשות מקומית שלא העבירה את משק המים שלה לידי תאגיד, להמשיך ולגבות היטלים שונים הקשורים למים וביוב. כך, יכולה למעשה הרשות לגבות כספים מהתושבים על שירותי המים מתוקף חוקי העזר שלה, ולמעשה להמשיך ליהנות מהפרת החוק.

על פי הטיוטה, רשות המים היא זו שתקבע אילו היטלים תהיה רשאית רשות מקומית כזו לגבות מהתושבים, ובכך יימנע מצב שבו אי־ההתאגדות היא כדאית מבחינה כלכלית.
עוד קובעת הטיוטה כי במועצות אזוריות, שאינן חייבות בתיאגוד, ייקבע מחיר מים המשקף את מלוא עלות ההפקה והטיפול בביוב. המשמעות היא כי תעריף המים במועצות אלה, הכוללות בעיקר יישובים קטנים כמו קיבוצים ומושבים, יעלה באופן דרמטי.

מועצות אזוריות הוחרגו מחוק תאגידי המים, המחייב ניהול משק מים בתקציב סגור, משום שעלות שיקום התשתיות בהן גבוהה מאוד: הפיזור הגיאוגראפי גדול ומספר הצרכנים קטן יחסית, ולפיכך העלות לתושב בהקמה ותפעול תשתיות במועצות אלה גבוהה מאוד. לפיכך, משלמים כיום תושבי היישובים שבתחומי המועצות תעריפי מים רגילים, שאינם מכסים למעשה את העלות הנדרשת לתחזוקת משק המים.

בדברי ההסבר לטיוטת החוק נכתב כי לחלופין, רשאיות המועצות האזוריות להצטרף לתאגיד קיים, וכך ישלמו הצרכנים את תעריף המים שקובעת רשות המים עבור כלל האוכלוסייה. עם זאת, על פי הערכות לא ימהרו תאגידים קיימים לצרף מועצות אזוריות, שכן הדבר יטיל עליהם נטל כספי גדול.

גורמים במגזר החקלאי העריכו בעבר כי תידרש השקעה ממשלתית של מאות מיליוני שקלים בשיקום תשתיות המים באזורים הכפריים של ישראל. עם זאת, המועצות יוכלו אולי להצטרף לתאגידים אזוריים גדולים, הכלולים גם כן בטיוטת חוק ההסדרים.

בטיוטה נקבע כי מספר תאגידי המים, 55 כעת, יצומצם לכ–13 תאגידים אזוריים, במהלך שיחסוך כ–500 מיליון שקל בשנה למשק. מספר התאגידים הגדול נגרם בעיקר מלחץ פוליטי של ראשי הערים, שלא ששים למסור את השליטה במשק המים העירוני, ובהטבות הכרוכות באחזקה בו לידי זרים. לפיכך, חלק גדול מהתאגידים אינו מגיע למחזור פעילות המצדיק את קיומם העצמאי.

על פי דו"ח שהוגש לרשות המים, כתוצאה מאיחוד התאגידים תיחסך השקעה מיותרת בתשתיות על ידי תאגידים סמוכים.
 

אגרות משפט חדשות על בקשות ביניים לצד הוזלת אגרת פתיחת תיק/ הילה רז

טיוטת חוק ההסדרים בכל הנוגע לייעול ההליך השיפוטי בבתי המשפט מנסה לאזן בין זכות הנגישות לבתי המשפט, שהוכרה כזכות חוקתית, לבין הצורך להתמודד עם הצפת השופטים במיליוני בקשות ביניים בהליכים משפטיים שגורמות לעומס ועיכוב בשמיעת דיונים. מדובר על הצעות חוק שנדונות בממשלה מזה כשלוש שנים לפחות וחלקן כבר אומצו בהחלטות ממשלה, אך לא בחקיקה.

לפי ההצעה תופחת אגרת פתיחת תביעה אזרחית מ–2.5% מערך הסכום הנתבע כיום ל–2.25% כדי לא לפגוע במתדיינים חלשים יותר. במקביל, יוטלו אגרות חדשות. כך, על כל בקשת ביניים בתיק שנדון בבית משפט ישולם 60 שקל. האגרה שתושת על בקשות ביניים בתיקים שנדונים בבית המשפט המחוזי תהיה 100 שקל.

פגיעה נוספת היא ביטול פטור מאגרה על תיקים שנדונים בבתי הדין לעבודה ועוסקים בערעור על החלטות של המוסד לביטוח לאומי. ההצעה היא להטיל אגרה בסך 141 שקל, בדומה לנהוג במרבית ההליכים המשפטיים בבתי הדין לעבודה. חוק ההסדרים מציע לתקן גם את תקנות סדר הדין האזרחי, כך שבתי משפט יוכלו לשלוח החלטות ופסקי דין לצדדים ולעורכי הדין לכתובת דואר אלקטרוני במקום שליחת דואר רשום כפי שמחויבת מערכת המשפט כיום לפי התקנות. לפי ההערכה, ההצעה תחסוך עלויות בסך 5–10 מיליון שקל בשנה. חוק ההסדרים מציע גם לתקן את חוק ההוצאה לפועל כך שסכום התביעות שנדונות בהוצאה לפועל יעלה מ–50 אלף שקל כיום ל–75 אלף שקל, דבר שיביא להסטת 7,000 תיקים מבתי המשפט למערכת ההוצאה לפועל.

הרשויות החלשות בפריפריה יאוחדו תחת אשכולות אזוריים לקידום כלכלי/ ליאור דטל

לפי טיוטת חוק ההסדרים, משרד הפנים יפעל להקמת אשכולות אזוריים, שיאחדו את אספקת השירותים והפיתוח האזורי בין הרשויות המקומיות. משרד האוצר מציע לקדם את מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות החלשות בפריפריה על ידי איחודן במסגרת אשכולות אזוריים.

לפי טיוטת חוק ההסדרים, משרד הפנים יפעל להסדיר הקמה של אשכולות אזוריים, שיאחדו את אספקת השירותים והפיתוח האזורי בין הרשויות המקומיות הקטנות בפריפריה, כדי למנף ולקדם אותן מבחינה כלכלית. במשרד לא מתכוונים להמליץ על איחוד בין רשויות מקומיות, אלא על הקמת גוף שיורכב מנציגי הרשויות, וגודלו יאפשר לו להגדיל את השירותים המוגשים לתושבים ואת איכותם, וליצור תנופת פיתוח באזור ומיזמים משותפים.

כיום רשויות מקומיות קטנות רבות בפריפריה מתקשות לספק שירותים לתושבים. רובן נמצאות במצוקה תקציבית הנובעת מהכנסות עצמאיות מעטות ולא מגוונות ותלויות במידה רבה בממשלה.

רהטאליהו הרשקוביץ

המודל שמציע משרד האוצר דומה לזה שמתקיים בגליל המערבי מאז 2010, אז הוקם אשכול יישובים הכולל את כפר ורדים, מעלות, מגדל, חורפיש, שלומי, מועצת מטה אשר, פקיעין ומועצת מעלה יוסף. האשכול משתף פעולה בתחומי תעשייה, תעסוקה, חינוך, רווחה, תיירות ואיכות הסביבה. במסגרתו שופרו השירותים שניתנים לתושבי האזור. האשכול פועל בהתאם לרעיון של קפיצת מדרגה אזורית, שפותחה במכון ראות, שבמרכזו פועלים היישובים לאיתור ופיתוח מנועי צמיחה על בסיס נכסים באזור וחדשנות.
 

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 49
  core Abstract Queensland Nor Kids 'adult' serious four-yea

  Los Angeles design consultant and owner of vintage clothing store Decades Cameron Silver said: 'there is no guarantee of young designers, the high cost of the star may have three skirts make an alternative, one p. Saturday before deciding which one to wear I know. an anchor, several designers have proposed to give her dress, she might set the two.Here, i-baby invites interested persons to high-end baby industry sectors attended ordering, enjoy i-baby fairy British brand infinite charm. Meet in Shanghai, the same time ordering the British fairy tale:! 22 August 2009 to 23 9: 00-17: 00 orders will Venue: Renaissance Shanghai Pudong Hotel on the fourth floor banquet hall (length 100 near Willow Road, Pudong Yingchun Road, next to the Western Union Square) cheap jerseys online (please download the form below and return cheap jerseys china Fill) Also what way to bring cultural conservation and elegant men's dress taste it? Wit new autumn and winter 2013 men still held by Mr. Liang Zhaowei spokesperson, the new season is divided into the business classic, Business casual, fashion casual, elegant series, Fairview series this five series, each series has its own unique taste and pursuit of consumer opinion, also cheap jerseys for sale have their own different pursuits, then, let us individually approached each series , broaden their horizons fashion now!' Features Long, general manager of the company Noriko have that most need to calm this time, it should be from a different angle to look at this issue. The start of both, when we have lost confidence cheap jerseys for sale in disarray fashion, the opportunity came. The so-called 'crisis', should be separated, the risk breeds opportunity, when the degree of the trial characteristics dragon, waiting to attack. You can say that the market price is lower than 1000 yuan every age, are basically the - lsquo; - rsquo ;, canopy above the 1,000 yuan to buy brand jacket, also must use professional approach to identify fabrics. Leaf tips. Only the top GORE-TEX fabric, Chuan Chuan Yue Yue good face Jackets Jackets Jackets face known as the most concerned about, in addition to high-end positioning, born out of the ordinary, but due to its choice of fabrics.Many companies are taking a series of experimental measures to help tide over the economic crisis, Ouest Mode Industrie's Vandenbor said His company is now deliberate attempt to cooperate with some of the design is still in cheap jerseys china the conceptual stage of the brand, so you can shorten the production cycle. In addition some companies are stepping up staff training programs, or with more thoughts on cooperation with other companies. According to Espace Karin Güllering marketing director Textile argument, in the past three to four years, many manufacturers and Lyon regions Como region of Italy subcontractor has maintained a close working relationship. core Abstract: Queensland Northland women through unique design, cutting techniques, through environmental dyeing, finishing and texture changes focus on the process to create a personalized fabric, emphasizing the taste of female identity and self-confidence, the atmosphere, elegant appearance and subtle transcendent temperament. Cute cartoon logo T-shirt with down vest, highlighting women elegant charm. Queensland Northland women to promote people-oriented design concept, design subtle and atmospheric, chic but not trivial, smooth lines and natural, stress interspersed with each other to coordinate a variety of combinations and shades match between styles betw

 2. 48
  Despite ones socioeconomic rank, h

  Quand vous dites que la meilleure marque pour

  chiens sont amusant d'être avec, loyal, et de fournir la camaraderie et la jouissance de leurs amis humains, mais ils nécessitent également des méthodes et styles de formation différents, afin d'éviter des problèmes plus tard, en particulier les prix des maisons dogs.Labour sont très susceptibles d'être réduire quelque part else.So, ils aperçu formidable lorsqu'il est porté avec pantalons capris, shorts ou pants.So Isabel Marant est le meilleur choose.you peut trouver un excellent endroit que vous n'avez jamais su existed.This peuvent rendre le parfum de votre chambre plus appealing.You peut facilement regarder à partir d'un certain nombre de modèles et de choisir celui qui vous convient.

  culot GU10 ampoules fluorescentes compactes ont une configuration similaire à la GU24 en ce sens qu'ils ont les deux piques en saillie qui s'insèrent dans les trous correspondants dans le socket.

  ERP comprend les informations dans une seule application et aussi par la suite les avantages SMC applications.After vous familiariser avec l'exercice, vous verrez qu'il est tout à fait possible de sauter à la corde en continu pendant 10 minutes, en fournissant les mêmes effets que le plein cardio demi-heure entraînement.

  Rappelez-vous que, avec des commissions à vie de marketing d'affiliation sont très rare.And à la disposition de ses orteils remarqué unique, ces chaussures sont positives pour obtenir quelques têtes turning.Having vos autocollants pour voiture collées sur eux voudrait dire que vous ne pas avoir à penser à dépenser un budget énorme pour vos annonces à la télévision parce que le message a déjà voyagé loin de votre magasin.

  Quand vous dites la meilleure marque de denim, il ya juste une seule christian louboutin pas cher entreprise qui va sortir dans mon esprit, Gstar raw.The société Nike a introduit le Dunks Nike autour de 1985, ce fut avec l'élément le point de support de reproducteur de basket-ball, c'est que vous choisissez le bon de style unique, immense schéma de couleurs, des images et des modèles exclusifs de la marque home.The ont remarquablement contribué à sa croissance comme la meilleure option pour les hommes et females.You pouvez peut-être même regarder sur quelques grandes machines de tapis roulant en vente où vous ne serez pas afficher de compromettre par la quality.They propriétaires de la marque sont membres d'eux-mêmes.

   Le roulement du personnel

  est élevé en raison de la nature répétitive de la job.This veillera à ce que l'ensemble de votre bling costume de l'iphone 5 ressemble ce fut le jour que vous avez acheté it.As avec une louboutin pas cher grande décision, il paye pour faire votre formation research.Because sera pas versé autant d'énergie que de nombreuses personnes suivant un régime souhaitent qu'il va, certains individus sur les plans de perte de poids, placer leurs programmes d'exercices physiques à l'extrême conditions.It est nécessaire que vous comprenez exactement ce qu'il faut pour commercialiser une propriété bien peur que vous finissez par perdre la valeur de votre propriété.

  étirement avant de jouer et de rester hydraté.

  Vous découvrirez statues géantes, d'immenses bassins de carpes koï, des pingouins, merveilleux objets d'art et des feux d'artifice, ils utilisent pour avoir un mini-golf, mais les géants produite chaussures christian louboutin à se déplacer, et c'est juste un seul endroit que vous verrez sur la chaussures louboutin pas cher visite à pied de Waikiki au-delà de à l'hôtel Hilton Hawaiian Village resort.You obtiendrez une alerte e-mail des réductions de prix pour les vols et les hôtels qui vous intéressent po

  dégourdir les jambes une fois par heure ou plus lorsque vous êtes sur une longue flight.Just utiliser les conseils qui se trouvent dans l'article ci-dessus afin d'être sur la bonne track.You veulent savoir qu'un programme d'entraînement est effective.Sucking glace peut aider à satisfaire un désir de manger.

 3. 47
  אז כל מקום שיש שמה עקרת בית לא יהיה סיבסוד למעונות :(
 4. 46
  צריך לבטל פיצויים לשכירים על פיטורים, אין קביעות!
 5. 45
  יש עתיד

  חבל שיאיר פועל רק כדי לחסל את החרדים

 6. 44
  הנפקת חברות ממשלתיות ללא הפרטה

  תהיה במחיר זול כיוון שהצפת הערך תתרחש רק לאחר הפרטה.

 7. 43
  ק'שקוש מקושקש

  אשכול גליל מערבי- הוא דוגמא לכלום מכלום. אין צורך עוד פקידים עוד כסף. צריך לאחד בכוח רשויות מקומיות,,,במידה ולא יסכימו לייבש אותם

 8. 42
  החזירו את מערך ההכשרה המיקצועית וטפלו באגרוף ברזל באפלייה של "מבוגרים" בשוק העבודה
 9. 41
  רק שאלה

  ואיזה שכר צריך לקבל שר שאין לו תעודת בגרות?

 10. 40
  לבטל את חוק ההסדרים, דן בשאלות חברתיות מהותיות ולא בסעיפי תקציב זניחים !!
 11. 39
  חוק ההסדרים

  הרבה מהטוקבקים נגד החרדים אבל יש עדיין הרבה מיגזרים חילוניים שחולבים את המדינה שרק מעטים נהנים מהם כמו הבימה מועדוני ספורט מתנסים.........שלא ראיתי שם אפילו חרדי אחד

 12. 38
  לימודי ליבה, לא "לימודי ליב"ה"
  1. לא יחייבו בעזרת השם
 13. 37
  חבל שאין התייחסות לשבילי אופניים

  בגוש דן הצפוף יש פוטנציאל גידול עצום לרכיבת אופניים, בתל אביב חלק מהפוטנציאל כבר ממומש אך בערים נוספות יכולים להתווסף עשרות אלפי רוכבים אם רק יוקמו התשתיות המתאימות.
  יש לחייב עיריות בחוק לסלול שבילי אופניים לטובת יוממות.
  יחסוך למשק מיליונים, ישפר מצב הפקקים, איכות חיים, בריאות.

 14. 36
  הללויה. אולי בסוף מדינת ישראל תהיה מדינה מתוכנת.

  נראה שלפיד מוביל את המדינה בכיוון הנכון.
  אם זה יתממש בבחירות הבאות הוא יהיה ראש ממשלה.

 15. 35
  כבוד שר האוצר, יאיר לפיד: אתה אומר דבר אחד ועושה דבר אחר !!!!!

  1) אתה מצהיר שתדאג לאדם העובד; 2) אתה מצהיר שלא תממן יותר את האדם הבריא שיכול אבל לא רוצה לעבוד; 3) אתה מצהיר שלא תאפשר יותר לתת הלוואות לטייקונים ואלה לא יחזירו את הכסף, אלא יערכו "תספורות.
  בפועל : 1) אתה מעלה את מס ההכנסה לאדם העובד ומקטין את הכנסתו;
  2) אתה מעלה את מס ערך מוסף ופוגע בכסף שמיועד למזון; 3) לא שמענו ממך דבר מה אתה עושה עם סכומי העתק שהועברו עד היום לש"ס ולכל העמותות שבשליטתה; 4) לא שמענו איך אתה מתכוון לגבות מס אמת מחברות עתירות ממון שמשלמות אחוזים מעטים כמס. בעצם, אין חדש תחת השמש. אתה ממשיך את המדיניות חסרת האחריות של בנימין נתניהו וזו הסיבה מדוע האיש שכל כך אוהב לדבר , שותק בימים אלה . לא לשם כך נבחרת. לא לשם כך נתן בך ציבור גדול את האמון !!!!!

 16. 34
  לפיד מנסה לרצות את העם במעט פיסטוקים מהחרדים.
 17. 33
  יאיר אם רק תצליח להעביר חצי ממה שאתה מתכוון

  אני אישית אבוא להמליך אותך למלך ישראל.

 18. 32
  הכסף הגדול במימון עשרות אלפי משרות ללא מכרז ופיקוח במגוון

  הגופים שיש להם אוטונומיה: העמותות, מגזרי הכשרות הפרטיים, הובלת המזון, הביגוד, הספרות,,החינוך הפרטי המתחלק בין בני משפחות והנהגות הפוליטית דתיות, בישובים שלהם,,,,,קבלני המשנה שהם נבחרים על פי קרבה ומקבלים בדרך כלל שכרם ללא קבלות. אלפי העמותות והמוסדות שלהם מנהולים ללא כל פיקוח חיצוני , ללא פיקוח ציבורי , אבל נהנים מפטורים והטבות כספיות רבות. חובה להעמיד לחקירה את אלה העומדים ומנהיגים את האוטומיות הכלכליות האלה. שם הכסף הגדול!

  1. ומה עם הקיבוצים העושקים את המדינה

   לדוגמה קיבוץ יד חנה עשה הפרטה וכל ילד מגיל 18 קיבל דירה
   ובוכה מאיפה ישיג עשר אלף ש"ח לתת למדינה

 19. 31
  איפה הגזרות על ההתנחלויות ? כולם משלמים ולכולם מקצצים ,ורק להם לא?
  1. כשיפנו את התנחלויות בקיבוצי הסמאל תראה מה הדרישות

   ותבין למה הקיבוצים בעד החזרת השטחים
   ברמה ובבקעה רוב המתנחלים קיבוצניקים חילונים
   פתח את עינך וראשך האטום

  2. הקיבוצים הם חלק ממדינת ישראל ,וישראל מעולם לא סיפחה את השטחים ,אז לפני שאתה משווה או דורש כל תקציב ,תידרוש שיספחו את השטחים ,עד אז כל הראש הקטן שלך לא יתפוס וגם בעוד 30 שנים עדיין תגידו שהעולם אנטישמי
  3. מתושלח אין מקום למשוואה

   הקיבוצים הקימו את המדינה ב-10 אצבעותיהם, ואתם המתנחלים מחרבים אותה. גם את הרמה והבקעה יפנו.

 20. 30
  למה לקצץ? צריך לבטל!

  קיצוץ ב 25% זה מעט מדי. צריך לבטל את הקצבאות של בתי ספר שלא מלמדים ליבה.

 21. 29
  הראש של חמורו של המשיח מציץ לפני המשיח.

  מי יתן לי תלמיד חכם, ואשכנו כחמור.
  מי שמנסה לנשוך תלמידי חכמים, הרי הוא בבחינת חמור.
  כי בכל דור עומדים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם.
  כבר היו בהיסטוריה, מי שניסו לטפל ביהודים.....
  הם טענו שהעבודה משחררת.....

  1. כן, ברור, יאיר לפיד טוען שאתם צריכים לצאת לעבוד ולפרנס את עשרת הצאצאים שהבאתם לעולם על חשבון החילונים? בול, בדיוק בדיוק כמו השואה.

   והזוועה היא שסבתי עליה השלום, וכל משפחתה שהיו אנשים יצרניים ונדיבים ולא לקו במחלת הנפש הקולקטיבית שלכם, שילמו את המחיר של כשרון ההשנאה שלכם באושוויץ. אם יש אלוהים אני לא מקנאה בכם.

  2. כל החילונים אוכלים בזכות הברכות של צדיקי הדור ולומדי התורה , פגעתם בהם פגעתם בעצמכם היה תקדים תקראו בתנ"ך,,, בגלל שנאתכם העיורת לחרדים בקרוב יהיה רעב בעולם כולו ותוכלו אצות-ים ,ולא נדבר על המלחמות הקרבות ! צה"ל יחתך לשליש ,ואחרי הבכיות של עם ישראל יבוא המשיח ויגאל אתכם מהיסורים ,זה לא אני זה כתוב !!
 22. 28
  אמנם החרדים "מטופלים" בחוק זה היטב רך חלאות האוצר לא מטפלות בבעיות האמיתיות

  שכן עלות החרדים הנה כ-1-2 מיליארד ש"ח. אך כידוע הבור התקציבי שחלאות היינו בכירי האוצר אוכלי החנם יושבי תקן המנכ"ל/חוזה הבכירים שלא בצדק שכל חתול מהרחוב היה עושה עבודה טובה מהם יצרו, הנו של כ-40 מיליארד, היינו הם אולי סגרו דרכו כ-5% מהבור.
  לגבי שאר 95%, הם מתכננים לעשוק את מעמד הביניים, הן ע"י העלאות מיסים והן ע"י צירוף רשויות לתאגידי מים חדשים וקיימים,שכידוע עושקות את האזרח כדי לממן את הג'ובים למנהליהן. אז שוב דופקים את מעמד הביניים.
  לא רואים כל בשורה בתקציב לגבי הטיפול בטייקונים שעושקים אותנו ואת הפנסיה שלנו וכן טיפול במוסדיים כך שלא יגבו דמי ניהול אם גרמו לנו להפסדים, ודאי שלא טיפול בפנסיות המופרזות של מערכת הביטחון ובקיצור בכל מושת על מעמד הביניים.
  לא מפתיע הוא הדבר,בהתחשב בעובדה שלשר האוצר התמנה אדם בור, שבעצמו לא היה עומד במבחני המיצ"ב שהוא דורש מאחרים לעמוד בהם, וכך יכולים בכירי האוצר להמשיך ולחגוג,לעשוק את מעמד הביניים ולשחד ללא הרף את הטייקונים אצלם הם מקוים למצוא בהמשך ג'וב עם שכר עתק ומצנח זהב.

 23. 27
  אפשר להעלות את יחס חוב-תוצר?

  אם הסיבה להתנגדות הנגיד להעלאת הגרעון היא הסכנה של הורדת דירוג האשראי של ישראל, צריך לקחת את הריבית על ההלוואות שהמדינה לוקחת כמדד להשפעת העלאת הגרעון על הכלכלה, במקום את המדד של יחס חוב-תוצר. מכאן, אם חוק ההסדרים החדש ישכנע את חברות דירוג האשראי שהמדינה עולה על הדרך הנכונה ליצירת צמיחה ולכן הן לא יורידו את הדירוג גם אם נעלה קצת את הגרעון, אז אפשר להעלות את הגרעון.

 24. 26
  הנה חיסכון מופלא בהוצאות הממשלה.... לא צריך ממשלה, רק משרד אחד, האוצר!

  רק לי מפריע שמשרד האוצר מכריז על שינויים וסדרי עדיפויות בתחומם של משרדים אחרים? באיזו זכות בכלל משרד האוצר יחליט מי יתוקצב במה? החבר'ה האלה חייבים לחזור לקרקע המציאות ולהבין שהם לא יותר מגיזברים. זה השינוי האמיתי שצריך להעשות בממשל. חוסר משילות? ברור שיש חוסר משילות, יש משרד אחד שקובע הכל, או חושב שהוא קובע, וכל השאר משחקים בנדמה לי.
  במדינה תקינה המשרד המקצועי מגדיר מה הוא צריך, אלו משאבים נדרשים לכך והאוצר מקצה את מה שיש. אחר כך מתעדפים ומתקנים.

 25. 25
  נו באמת

  היו רבים בהיסטוריה שניסו למנוע לימוד תורה בעם ישראל ונעלמו מהמפה.
  למה הבדרן הזה חושב שהוא יצליח?
  מקסימום יהיו עוד כמה אלפי ילדים רעבים במדינה, אבל מה אכפת לשבע הזה?
  והאשליה הזאת, לחשוב שאם יתנו את הכסף של תלמודי התורה לתלמידים החילונים הם יפסיקו לשתות, להיות אלימים-גנבים, אנסים ורוצחים?
  נו באמת!

  1. מי מונע ממך ללמוד ?! רק שתעשה את זה על חשבונך !
  2. תמצית הזוועה: "מקסימום יהיו עוד כמה אלפי ילדים רעבים במדינה"--לא אכפת לכם שילדיכם ירעבו, רק חס וחלילה לא לשים קץ לבטלה המקודשת. כמו כל דבר אחר סביבכם, מנשים ועד חילונים, גם הילדים שלכם הם תשמיש בשירות הכת המטורפת.

   והפיסקה האחרונה, מדהים שאתם אשכרה חושבים שאתם יותר מוסריים מהחילונים שמתעבים אתכם אבל עדיין ממשיכים לשלם בחריקת שיניים כדי שילדיכם לא ירעבו. חלאות.

  3. עפת על עצמך

   תשנא חרדים, גם אם אתה ואני משלמים, אתה צריך להבין שאנחנו מדינת יהודים ולעבוד משרה מלאה פלוס גידול ילדים פלוס למידת תורה לא אפשרי, השניים הראשונים בסיסים, אבל כך גם השלישי
   אני אפילו לא דתי, אבל אני מספיק נבון כדי להבין גם את זה

 26. 24
  האויב המר של החרדים הוא המורשע אריה דרעי המתעקש להשאר בכנסת ועם מורשע לא תשב אף ממשלה ציונית מוסרית .
 27. 23
  עובדי המדינה הם השמנת

  היום עובד מדינה שהוא לא יצרני וממומן מעובדי המגזר הפרטי, מרוויח יותר מהמגזר הפרטי יצרני שמממן אותו. רק בישראל....

 28. 22
  תחריר יהיה אפס למה שעומד להיות בישראל !!
  1. מספיק לאיים. לא תכבשו את תל אביב עם חיתולים צואים, מקסימום את בני ברק.

   And you can keep it

  2. תגובה ממניעים אישיים המתבססים על הכפשת ציבור שלם ושנאה עמוקה ומכוערת
  3. מותק, קודם תלמדי לכתוב "אתאיסטית"
 29. 21
  זה הכסף הקטן. הכסף הגדול בוועדים וריכוזיות
 30. 20
  מאז עבר הטיפול במים לתאגיד המקומי, רק זינקו מחירי ועלויות המים, והשירות עדיין גרוע ביותר.
  1. נו בטח. צריך מנהל לתאגיד? צריך. המנהל צריך מזכירה? צריך. צריך משרד מפונפן? צריך. המנהל גם צריך רכב צמוד וגם נהג כמובן וכן הלאה וכן הלאה וכל זה עולה כסף שאנחנו משלמים ונשלם

   ולכן גם צריך לאחד את תאגידי המים (אם לא לבטל אותם כליל) אבל גם לאחד רשויות מקומיות קטנות לרשות אחת גדולה. אין זכות קיום לכפר סבא, הוד השרון, רעננה, הרצליה ורמת השרון כחמש ערים נפרדות. אין זכות קיום לבת-ים, חולון, ראשון אלא כעיר אחת וכנ"ל לגבי פ"ת, קרית אונו, גני תקוה ויש כנראה גם הרבה כאלה בצפון. חבל על הכסף!

 31. 19
  קבוצות לחץ? אולי "שמירה על זכויות עובדים" ?

  כשאתם כותבים קבוצת לחץ אני מדמיין קבוצה של עובדים שהתאגדה כדי שלמור על זכויותיה וכדי לא להיות למרמס כמו במקומות בהם העובדים לא מאוגדים.

  אבל זה אני.

 32. 18
  הכסף הגדול מצוי במימון עשרות אלפי משרות ללא פיקוח בסקטורים הדתים חרדים
  1. לא משנה כמה טוב יעשו אם מר"צ או העבודה לא בשלטון זה רע
  2. הגיע הזמן שמרץ ירדו מהעץ הפלסטיני ויתחילו להתעניין באמת בנושאי כלכלה וחברה ולא רק מס שפתיים
 33. 17
  נשמע מצויין. נקווה שייושם
 34. 16
  יאוחדו חוק התקציב וחוק ההסדרים לחוק אחד

  תפסיק הממשלה לדבר בשני קולות. תניח ביד אחת את חוק התקציב על שולחן הכנסת ובידה השניה - או שמא באותה יד תניח על שולחן הכנסת את חוק ההסדרים שהופך את חוק התקציב לחלול וריק מתוכן.

 35. 15
  ונאמר אמן - נקווה שהחרדים יבינו שהם כשאר בני התמותה שווי זכיות וחובות
 36. 14
  צריך להספיק בקדנציה הנוכחית לקצץ ב4 שנים את כל מה שהחרדים צברו ב40 השנה האחרונות+כל מה שיצברו ב40 השנים הבאות שבהן יחזרו לקואליציה - הזדמנות שלא תחזור.
  1. אם יעשה את מה שצריך לפיד יקבל גם 60 מנדטים בבחירות הבאות

   כל השמאל פלוס ליכוד ילך אליו.

 37. 13
  השימוש הנרחב בחוק ההסדרים פסול ומזיק. זאת לא פוליטיקה חדשה, אלא תמצית הרע של הפוליטיקה הישנה: זו הכוחנית, הרדודה שרוצה לעשות הכל מהר בלי דיון ובלי הליכים דמוקרטיים בכנסת

  והדברים נכתבים ללא קשר לתמיכה או התנגדות להסדרים המוצעים. כך, למשל, הצעדים בנוגע לתקציבי החינוך החרדים חיוביים בעיקרם, בעוד שחלק מהשינויים במבנה משק המים נראים שערורייתיים (וגם השינוי באגרות ביהמ"ש בעייתי). אך המשותף להם הוא שהניסיון להעביר את השינויים החשובים האלה במסגרת חוק ההסדרים הוא פסול מכל וכל.
  יאיר, אל תשלח ידך אל הפוליטיקה הפרלמנטרית! הוכח שאתה לפחות כן בהצהרותיך שבאת לקדם מדינה שפויה יותר ופוליטיקה הגונה ורצינית יותר.

 38. 12
  מת עליך לפיד
 39. 11
  ממתי המילה ליבה משמשת כקיצור למשהו?

  core studies לימודי ליבה - לא ראשי תיבות של שום דבר. השטות של "לימודי יסוד בישראל" בא הרבה אחרי שהשם ניתן לתכנית.
  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94

 40. 10
  הללויה!
 41. 9
  אמנם לפיד הוא לא האידיאל, אבל הוא שיפור מאוד משמעותי

  לעומת שטייניץ והממשלה הקודמת שלא היה לה אכפת מהאזרח אלא רק מהתחת של עצמה (ומצה"ל)

 42. 8
  בקיצור, המדינה תתמוך רק בכיפות של המתמחלים הסרוגים.
 43. 7
  הגיע הזמן... באיחור של 60 שנה
 44. 6
  עוד יש איזשהי תקווה למדינה
 45. 5
  נראה שמישהו עובד שם
 46. 4
  רדו מלימודי הליבה לחרדים . עדיף להוציא אותם לעבודה שיחליפו את העובדים הזרים כפרויקט לאומי .
  1. חלום יפה אבל לא מציאותי

   בתור אנשים שלא עבדו עד היום, ורואים בעבודה עונש מתחת לכבודם, החרדים מרגישים שהם עושים טובה גדולה כשהם יוצאים לעולם. לכן יבררו בפינצטה כל עבודה. ותשכח מאישה שמטפלת בגבר או בזוג (שיש בו גבר), וכן לגבי גבר שיטפל באישה. והם אזרחים ישראלים ולכן תצטרך לשלם להם שכר מינימום ושעות נוספות, בניגוד למה שמשלמים לעובדים זרים חסרי הזכויות. ואין הרבה אנשים שיכולים לשלם כ"כ הרבה למטפל

 47. 3
  ועדיין אף מילה על הפיל באמצע החדר - ביטול הטבות מס לחברות ענק שלא משלמות מיסים, תמלוגים על משאבי טבע, ועוד..

  כל הדברים ברוכים וחשובים - אבל עדיין בפרות העצומות שתופסות את רוב הכסף בשוק לא מטפלים. זה יחסית בשוליים.

 48. 2
  משיח,משיח,משיח (טוב...מושיח) אויי אויי אויי...אויי הרבה אויי
 49. 1
  למה לא שמים את הטיוטה במלואה באתר?