במקום הכי נמוך בברלין: על "הסהרורים" ו"שובל של עשן" - ויימאר - הארץ
script type="text/javascript"> var puser = getCookie("HtzPusr"); if(puser != null) //it's payment user { var cppu = getCookie("cppu"); //check paying user if(cppu == null) //check the user in the list { var tmsso = getCookie("tmsso"); if(tmsso != 'undefined') { //var userName = TM.Sso.getParameter("userName"); var userName = CookieUtil.getCookie("tmsso").userName; checkPayingProblematicUser(userName); } } } function checkPayingProblematicUser(userName) { return jQuery.ajax({ type: "GET", url: "http://papp.haaretz.com/cpu/cppu.php?email="+userName, complete: function(data){ answerAjaxReply(data, status); } }); } function answerAjaxReply(data, status){ if(data.status == 200) { var expireDate = getEpireDay(); document.cookie="cppu=cppu;expires=" + expireDate + ";path=/"; if(data.responseText == "blocked") { alert("בעקבות יתרת חוב שנוצרה בחשבונכם, ניאלץ בקרוב להקפיא את המינוי הדיגיטלי שלכם להארץ. אנא עדכנו את פרטי אמצעי התשלום כדי למנוע את הקפאת המינוי."); redirectMyPage(); } } } function getEpireDay(){ var date = new Date(); var dayInWeek = date.getDay(); var expire; if(dayInWeek == 4) //Thursday { expire = 3; } else if(dayInWeek == 5) //Friday { expire = 2; } else //other day in week { expire = 1; } date.setTime(date.getTime() + (expire * 24 * 60 * 60 * 1000)) return date.toGMTString(); } function redirectMyPage(){ window.location.href = "http://" + window.location.hostname + "/personal-area/personal-page"; }