כסניה פמפילובה, רות המואבייה החדשה - המהדורה המודפסת - הארץ