המשוגעת מעליית הגג היתה ילדה דחויה - המהדורה המודפסת - הארץ