להוציא את הציונות לגמלאות

התנועה שהקימה את המדינה היתה צריכה לפרוש לאחר הקמתה. כעת, בגילה המופלג, היא ממציאה את עצמה מחדש, כתנועה טוטליטרית דורסנית

הציונות כבר בת 115; היא היתה צריכה לצאת לגמלאות מזמן. אם גיליון זה עוסק בעתידה של המדינה ערב גיל הפנסיה שלה (בהנחה שהמדינה היא גבר ולא אשה שמועד פרישתה חל כבר לפני שנתיים), כי אז גורלה של הציונות, לפנות מקומה לצעירים, לנמרצים ולרלוונטיים ממנה, צריך היה להיחרץ מזמן. למעשה היא היתה צריכה להפוך לגמלאית מהשורה זמן קצר אחרי קום המדינה, או לכל המאוחר במלאות לה 62 או 67 שנים, כחוק.

מדינה לא יוצאת לפנסיה, אבל תנועת שחרור לאומית צריכה לדעת, ככל קשישה וקשיש, מתי עבר זמנה, בטל קורבנה והיא צריכה לרדת אחר כבוד מבימת ההיסטוריה. הדברים תקפים שבעתיים, אם זו גם מילאה את שליחותה, השיגה את יעדיה ועכשיו היא כגווייה מתגוללת בראש חוצות, הכל חובטים בה וחובטים, עושים בה שימוש זר ולא לה, מתהדרים בנוצותיה המרוטות מזמן ונושאים את שמה לשווא.

בשנת 2012, שנת ה-64 למדינה, איש אפילו לא יודע אל-נכון מה נותר ממנה, מהו תפקידה של הציונות ומהי הגדרתה, בגילה המופלג. ככה זה כשלא יודעים לצאת לפנסיה בזמן, ככה זה כשלא משכילים לפרוש בשיא - והשיא הזה היה מזמן. מיהו ציוני? כל התשובות לא נכונות, גם אם הן רבות (ומופרכות) יותר משיש לשאלה הקיומית האחרת, מיהו יהודי.

דגל ישראל במושב אמונים, ליד אשקלון. הימין ציוני, אין על מה לדבר; והשמאל עוכר, גם על זה אין מה לדבר אלכס ליבק

האמת - אין תשובה. לכן, את הבאסטה הריקה הזאת צריך היה לסגור מזמן; הציונות לסל וחסל. לא כי לא היתה צודקת - היא היתה צודקת, גם אם היתה נגועה בלא מעט מעשי עוול מקוממים, מיותרים ואכזריים - ולא כי לא הצליחה. להפך, מדובר בסיפור ההצלחה הלאומי הגדול של המאה הקודמת.

אבל המאה ההיא נגמרה, למרבה הצער, וסיפור ההצלחה הגדול שלה כבר מבוסס ומשגשג דיו. הבית הלאומי קם, הוא היום מעצמה אזורית. מי שרצה - כשליש מבני העם היהודי - הצטרף אליו והדלת נותרה פתוחה גם בפני השאר. כל השאלות המעיקות שנותרו פתוחות וכל האתגרים הגדולים שנותרו בלתי מושגים, הם עניינן של המדינה והחברה שקמו, ככל מדינה וחברה, צודקות יותר או פחות, והקשר שלהם לתנועה המולידה מלאכותי ולא רלוונטי עוד.

כן, הציונות לא רלוונטית, כבר מזמן לא, ומקומה בספרי ההיסטוריה, רק בהם. אבל עם ישראל חי, כמו שאומרים, ולכן ניסתה ישראל להחיות את המת, לחברו למכונת הנשמה ולהמציא לעצמה ציונות חדשה, טוטליטרית הרבה יותר מקודמתה. בצד דת הביטחון, הפכה הציונות לדתה המוכרזת השנייה של המדינה, כופה את עצמה בדורסנות על כל נתיניה.

כאן יש מקום רק ל"ציונים". מי שמשרת בצה"ל - "ציוני"; מי שמתיישב הרחק מתל אביב, גם הוא זכאי לתואר; מי שמתנדב לעזרת הזולת, העניים, החלשים, העיוורים, החולים, הפיסחים והחיגרים הוא "ציוני"; מי שתורם משהו למישהו - "ציוני"; מי ששר את ההמנון הלאומי ומי שתולה את דגל הלאום, מי שעומד דום כשצריך (וגם כשלא צריך), מי שמתנחל ומי שמצדיק כל עוולת מדינה ומי שמכשיר כל שרץ שלה, מי שעולה ואפילו מי שיורד, ציוני. מי שרודה בבני העם האחר ומי שמליט עיניו מהנעשה, ציוני בן ציוני. כולנו ציונים. טוב, כמעט כולנו.

חושבים שהציונות צריכה לצאת לפנסיה? דברו על זה בפייסבוק

מכלל ההן עולה כמובן גם הלאו והוא לא לגיטימי, בוגדני, שונא ועוכר ישראל. מי שמתנגד נחשב כמת, לא-ציוני שכמותו. כל מי שלא עושה דבר מכל אלו, אחת דינו: פוסט או אנטי-ציוני, עליו גם השם לא ירחם עוד.

בישראל 2012, מתנחל גזלן אדמות ותאב נדל"ן הוא ציוני; קצין בריוני וחייל קלגסי גם הם כמובן ציונים לעילא. שוחר צדק, שוויון וזכויות האדם - לא-ציוני בהגדרה. סיורי מורשת במחוזות הרשע והעוול - ציונות; סיורי היכרות עם העוול - אנטי-ציונות.

הימין ציוני, אין על מה לדבר; והשמאל עוכר, גם על זה אין מה לדבר. אפילו לדבר על מוסר, על חוק או על המשפט הבינלאומי, זה כבר "לא-ציוני" בעליל, הייתם מאמינים? הימין הפקיע לידיו את הציונות הישראלית החדשה בבריונות וברגל גסה, בדיוק באותה דרך שבה הפקיע לעצמו את האדמות הפלסטיניות בגדה - והגזל הוא אותו הגזל.

ציונים בציונות חילקנו גם ליהודי העולם. מי שתורם להתנחלויות - ציוני; מי שתורם לארגוני זכויות אדם - אנטי. מי שמשתייך לממסד היהודי הלאומני, הדורסני והימני - ציוני; מי שמחפש לו תחליף הגון ונאור יותר - פוסט-ציוני. כל מי שתומכים בעיוורון נוראי בכל מעלליה של ישראל - ציונים; כל מי שמעזים לבקרה - אנטישמים, אפילו הם יהודים. ישראלי לשעבר, שיושב בלאס וגאס ומהמר משם על עתידה של מדינתו לשעבר, דוחק בה להפציץ, להפגיז, לכתוש ולהשמיד - ציוני; מי שחרד משם לצדקתה - פוסט-ציוני.

גזען וגזלן

גם העולם המציא לעצמו כמה ציונויות חדשות. בעיני העולם הערבי כל אזרח ישראל הוא ציוני; בעיני מרבית העולם המערבי כל תומך כיבוש ישראלי הוא ציוני. אלו וגם אלו רואים בציונות שם גנאי ואות קלון. הציונות החדשה רק הוציאה לעצמה שם רע בעולם. בין ציוניוני הדרך אבדה לנו דרכה של הציונות, "אל בלי אן הרחק לנדוד", כמאמר השיר. זה היה בלתי נמנע, כי זו סיימה את תפקידה. משקמה מדינת ישראל והפכה לבית לאומי, כמעט בגיל הפנסיה של תנועתה המולידה, משהתבססה, התחזקה והתעצמה, התבהמה וגם נאטמה לא במעט, צריך היה לקפל את דגלה, לאפסנו במחסני ההיסטוריה למזכרת ולא לשאת עוד את שמה לשווא.

חסל סדר ציונות והחל סדר המאבק על אופייה של המדינה ודיוקנה, כמו שהדבר מתקיים בכל מדינה בריאה, צעירה או קשישה. מי שתורם למדינה הוא אזרח ראוי ופטריוט הגון. מי שתורם למוסדותיה הוא פילנתרופ, אין לכך כל קשר לציונות. מי שנדרש לשרת בצבאה, בדיוק כמו מי שאמור לשלם את מסיה, ממלא את חובתו כחוק. אין לכך כל קשר, לא עם ציונות ולא עם ערכים.

אייזנר מכה את אחד הפעילים

מי שתומך בעוולותיה הוא הבוגד ומי ששותק - המתקרנף. מי שמתיישב בחבלי ארץ נידחים הוא אולי חלוץ, מי שתורם לכלכלתה, למדע, ליצירה ולאמנות שלה, גם הוא אזרח טוב, גם לזה אין עוד קשר לציונות. מי שגוזל אדמות לא לו הוא גזלן, מי ששולל זכויות של מיעוט או בני עם אחר הוא גזען. לא ציוני ולא נעליים.

מי שמאמין בישראל צודקת הוא פטריוט. מי שחילוני - חילוני ומי שדתי - דתי, מי שיהודי - יהודי ומי שלא יהודי - לא יהודי. מה הקשר לציונות? כולם אזרחי המדינה. הציונות כשם תואר עברה מהעולם, איש לא זכאי עוד לחלק לה ציונים. כל מי שחיים כאן הם ישראלים, כל מי שאינם חיים כאן הם לא-ישראלים. נקודה. הקשר עם העולם היהודי לא יכול עוד לעבור דרך קו פרשת המים הזה של הציונות: מותר להזמין לכאן כל יהודי, רצוי היה להזמין לכאן גם את כל מי שהוא בן הארץ או מצאצאיה. מי שרוצה, שיתרום מבחוץ, כמו שגולים אחרים תורמים למדינות מוצאם.

גם המאבק על חיזוקה של מדינת ישראל ועל הפיכתה למקום צודק ובטוח יותר, לא קשור עוד לציונות. מאבק כזה מתקיים, במידה כזו או אחרת, בכל מדינה כמעט. נא לא להתהדר עוד לשווא, הציונות בגמלאות.

האם אני ציוני? וכי כיצד אשיב? אם הציונות היא התנחלות, כי אז אני אנטי-ציוני. אם הציונות היא המשך הכיבוש, גם אז אני לא-ציוני. ואם הציונות היא זכותם של היהודים למדינה, בדיוק כמו זכותם של הפלסטינים למדינה, כולל תיקון חלקי לפחות של העוול שנגרם להם בתש"ח, כי אז גם אני ציוני. אם הציונות היא חתירה למדינה דמוקרטית, כי גם אז אני ציוני בן ציוני. אבל השאלה הזאת כבר לא רלוונטיות. מושג כל כך מתעתע ומוליך שולל, מופרך ומופקע, לא שייך למדינה שקמה לתפארת (או לא לתפארת) עם ישראל, ולכן היה צריך לחדול להתקיים מזמן.

עד הלום

להקת עורבים שחורים-אפורים ריחפה השבוע, ערב יום העצמאות תשע"ב, מעל נחל לכיש, בדרומה של ישראל, במקום שבו נמצא כיום פארק "עד הלום". עד הלום הגיע הצבא המצרי בקיץ 1948 וכאן הוא נבלם. כאן ניצלה מדינת ישראל, כשבועיים אחרי הקמתה. "כולנו עייפים. המצרים נמצאים כרגע באשדוד, אך מחר הם עלולים לנוע לתל אביב, אם לא נעצור בעדם. על אף העייפות ולמען המשפחות שלנו, נצא גם הלילה", אמר אז המפקד אריה קוצר, זמן קצר לפני שנהרג. קוצר צריך היה להיחשב לאחד מאחרוני הציונים. אלו שבאו אחריו היו ישראלים, טובים פחות או טובים יותר.

מטוסי חיל האוויר המשוכלל בתבל הרעישו משמים, עושים דרכם לבסיסם הסמוך, בזמן שאנחנו עמדנו ליד האנדרטה לזכר לוחמי גבעתי שנפלו כאן בקרב על "עד הלום". פועל זר עיבד פרדס, שדרת ההרדופים פרחה בוורוד ועל הגבעות מסביב לפארק הזיכרון בעל השם הסמלי הזה, עוד אפשר עוד להבחין באחרונות החורבות, שרידי העיירות והכפרים הפלסטיניים הרבים באזור, שאלפי תושביהן נמלטו או גורשו במלחמה ההיא, משפלת החוף, בין יפו לעזה.

עכשיו האדמה המטוהרת והגאולה הזאת מיושבת במושבים, חלקם משגשגים. הכניסה לאחד מהם, אמונים שמו, שהוקם בשנת 1950 בידי עולים ממצרים, עוברת דרך כיכר עגולה, "כיכר הרחמים" שמה. במרכז הכפר יש כבר שלט אלקטרוני, מחליף את לוח המודעות של פעם, והוא קורא לבעלי המשקים לבוא לאסיפה ב-1 במאי ומזמין את המושבניקים לבוא למרכז הכפר, לאסוף קרשים למדורות ל"ג בעומר.

על גג אחד הבתים יש כבר מערכת חשמל סולארית. ברדיו הודיעו על עלייה ברווחי חברת צ'ק פוינט ולרוחבו של שער ברזל גדול בפאתי המושב צויר דגל המדינה בגדול, לרגל חג העצמאות. על הדגל הענקי תלו התושבים, ברוח הזמן והמקום, מודעה גדולה של ארגון צדקה ושנור, "עמותת חסדי איילה", עזרה וסיוע לנזקקים בס"ד, ולא הרחק משם ניבטו הקרווילות של ניצן, שכונת המתנחלים המפונים מעזה. לשום דבר מכל אלו אין עוד קשר לציונות. לצד הדגל שמצויר על שער הברזל הודבקו גם שתי מודעות אבל, לזכרם של שניים מתושבי המושב שהלכו בשנים האחרונות לעולמם. ברוך דיין אמת.

"ישראל 64 - שלוש שנים לפנסיה": גיליון מיוחד של "הארץ השבוע" על עתיד המדינה, מחר

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 71
  ישראל עדיין איננה מדינה ומעולם לא היתה יהודית. סה"כ לודג' אילומינטי (בונים חופשיים)
 2. 70
  אם זה היה תלוי בגדעון לוי, הוא היה מוציא את הציונות לגימלאות כבר בקונגרס הציוני הראשון.
 3. 69
  גדעון לוי כמעט צודק. התנועה הציונית היתה צריכה לצאת לגימלאות כבר אחרי הקונגרס הציוני הראשון. כך היתה נמנעת הקמתה של מדינת ישראל, שנואת נפשם של לוי והפו"צים מן השמאל האוטואנטישמי. במקומה היתה קמה פלסטין השלמה והדמוקרטית, על פי חזונו של העתון לאנשים חושבים.
 4. 68
  צודק

  צודק גם צודק

  1. לעולם לא נחלוק על האקסיומה שלוי, כמו האפיפיור, לעולם אינו טועה...
 5. 67
  בעד או נגד ציונות, ראוי היה כבר מזמן להחיל עליה התיישנות ולהגדירה (לטוב או לרע), כאידאולוגיה מן העבר שהשלימה את ייעודה. שהרי מבלי לגרוע מתהילתה, כולה עוד תנועת הגירה שתרומתה לרמת חייהם של ילידי ארץ היעד עולה על עוולת נישולם וקיפוחם, (הטעונים עדיין הכרה, פיצוי ושיקום).
  1. בקיצור, אתה "רגל פה ורגל שם", ממש כמו אברום בורג ושאר הפוסטציונים.
 6. 66
  ציונות לגימלאות

  מאמר מרענן וקשה , כי קשה להיפרד והתחליף לא ברור . אם הציונות הייתה רק תנועת שחרור לאומית אז אני נוטה להסכים . אך ניתן לחשוב על הציונות כמכלול מופשט של מטרות מעשיות וערכים מופשטים המהווים הצדקה ערכית ומושא הזדהות כלל יהודי גם לחילוניים שאין להם דת וגם לדתיים . מכלול זה הינו מעבר למדינה . המדינה כשלעצמה אינה מספקת את הצורך במכלול כזה .

  למשל יישום מלא יותר של ישראל כבית לאומי לעם היהודי : יותר עשייה , יותר הצלחה בהבאת יהודים לישראל- הינו בעיני משימה ציונית אשר יכולה להיות אף מעיקה על סבלנותם של ישראלים רבים ולפעמים אף לא מתאימה לצרכי ממשל כזה או אחר ( יש יטענו כי "חשוב להשאיר בארהב את הכוח היהודי"). בקיצור מה אתה חושב על כך ?

 7. 65
  ציונות היא הסיבה שגדעון לוי מוחמד חי וקיים
 8. 64
  אין לי בעיה שתטען איזה טיעון שאתה רוצה, אבל תביא הסברים לוגיים לטיעון ולא סתם קישקושים

  לא קראתי משהו אחד ענייני בכל הכתבה הזו,
  הדבר היחיד שעבר אליי היא כמה שנאה קיימת בך

 9. 63
  זה בסדר, עדיף כך. עדיף שמר גדעון לוי ימשיך לרשום מאמרי שטנה נגד עמו, ואנחנו - הציונים הגאים אוהבי ישראל - נמשיך להגן עליה, לטפח אותה ואת תושביה ולפעול למען עתיד טוב יותר בה.

  הרי הרבה יותר קל לשבת מאחורי המחשב ולהקליד אלפי מילות ביקורת על המקלדת.
  עדיף שאנשים כמו גדעון לוי ימשיכו לכתוב ולדבר, ואנחנו נמשיך לבנות ולקיים.

 10. 62
  ציונות בגימלאות

  טוב וחשוב שיש אנשים מאירי עיניים שכמוך תודה

 11. 61
  יש גם את היחס לארץ(ציון)-האונס החמדני/נדל"ני/צרכני/לאומני של שמלת הבטון והאספלט זה ההפך מאהבה

  אהבה היא קודם כל הכרה וכבוד למושא האהבה בין אם מדובר באפי והרצונות
  של אדם/עם או אדמה וארץ אז אם מה ש"אוהבי" הארץ רוצים זה לבעול אותה ולהופכה לדיסני לנד או נכס מניב או אמריקה אז זה ברור שלא מדובר באהבה והציונות של הזרם השולט הלאומני זה אונס שכבר הפך את הארץ
  משני צידי הקו הירוק לגוויה שחורה מאספלט וחנוקה בבטון
  כל הדיבורים על הנוף ואוצרות תרבות הארץ כמו עציה פיריה מעינותיה נחליה.... הם שקרנות פאשיסטית כי בפועל רוצחים אותם
  והיחס לאותם אוצרות שהם מן הסתם גם מקור התרבות רק משקף את היחס לאנשים גם בפועל בזיהום בריאותם ובניצול חיהם לעבדות לטובת גורפי הרווחים מהמשאבים הטבעיים וגם בשקר ובשתלטנות של משמעות החיים על האדמה ובצל עציה
  מי שכורת את הענף עליו הוא יושב ובו הוא ניפנך לזכותו וצדקנותו איננו ראוי
  לשבת עליו והוא בטח שלא אוהב אותו
  ולכן השאלה למה לא אוגנדה אמיתית מתמיד
  כשאולי התשובה היא כדי להתמיד את הקורבנות את השתלטנות
  ואת המעמד של היהודים כמחוללי הצרות העולמיות

 12. 60
  מי שחי כאן ולא עזב-ציוני
  1. ולמעט עוכרי ישראל מקצועיים דוגמת גדעון לוי ועקיבא אלדר.
 13. 59
  קאנט (הפילוסוף)היה אומר על ההצעה (לזנוח את הציונות) שכל אדם הגון מרגיש רגש דחיה עמוק מההצעה עד כדי כך שלא צריך להוכיח שזו הצעה מרושעת--שהרי אפשר לטעון טענות גם כנגד העם היהודי ולהוכיח בצורה "מדעית" שזו שטות להיות יהודי ואפשר גם לפתח את הטענות של גראס לכלל תורה בדבר אי נחיצותה של ישראל בלב העולם המוסלמי--(תתפלאו אבל יש אנשים שזו טענתם העיקרית והם אפילו אומרים שמטרתם מוסרית והם רוצים להציל אותנו מזעמם של המוסלמים ומשום כך הם מציעים פירוק מרצון (במילים מכובסות) --(הצעות שמזכירות את הצעות אמאדינאגד והיתלר כאשר הראשון הציע מדינה יהודית באלסקה והשני הציע מדינה יהודית במדגסקר (שניהם מכירים בזכותם של היהודים למדינה ומכירים בקיומו של עם יהודי מה שלא קיים אצל "אוהבי ישראל" מהשמאל הקיצוני)
  1. אי אפשר לזנוח את מה שממילא לא קיים. הציונות כבר לא קיימת כי המדינה קיימת והציונות סיימה בזה את תפקידה. כל מה שהיום נקרא ציונות איננו ציונות אלא דברים אחרים שלא רוצים לנקוב בשמם אז משקרים וקוראים לזה ציונות. לשמירה על היהדות אין שום קשר לציונות. היהדות נשמרה אלפי שנים ללא הזדקקות למדינה.
 14. 58
  ציונות ומדינה יהודית

  שתיהן הולכות יד ביד, עברן ועתידן שלובים זה בזה ללא הפרדה: בית לאומי ליהודי העולם, ורק ליהודים: צביון יהודי, תרבות, שפה, אומנות וכל השאר. לסעודיה מותר? לאירן מותר? לפקיסטן מותר? למה, מישהו מערער על ציביונן המוסלמי? אז גם לנו מותר! שלום נעשה עם מי שמקבל זאת ואם לא אז לא וזהו. יום עצמאות שמח לכולם

 15. 57
  ציוני היום הוא זה שמשכנע להגר באמצעות כסף של השני את השלישי לישראל. הייתה בדיחה. היום - מציאות
 16. 56
  לא תמיד מסכים עם הכותב. הפעם - עם כל מילה שלו
 17. 55
  איזו סמטוחה.

  קודם כל, השמאל לא עוכר. העוכר הוא מי שניכנס לעצמו את השמאל, בעוד שאין בינו לבין השמאל ולא כלום. ואם כבר שמאל, אם אנשי השמאל של תקופת היישוב ושנות המדינה הראשונות היו רואים את מה שהיום קוראים לו שמאל, בטח את השמאל הרדיקלי, הם היו תוהים מה לעזאזל קורה כאן. טבנקין תמך בארץ-ישראל השלמה. אז איפה תשים אותו? בימין? את ה-מנהיג של הקיבוץ המאוחד?

  ואם כבר ימין, אז הימין לא נגד זכויות אדם, והוא אינו גזען. לטעון נגד נתינת אזרחות לילדים שעשו פה העובדים הזרים, למשל, זו לא גזענות. גזענות זה להגיד שהעובדים הזרים, ששהו כאן בניגוד לחוק, זכאים לפטור מעונש ולפרס! על כך שהפרו את חוקי מדינת ישראל, כי הם, נעבך, ממדינת העולם השלישי. זו גזענות. להתייחס אליהם באמות מידה מוסריות שונות מאלה שאנחנו מתייחסים בהן לכל אדם אחר. להתייחס אליהם ברמה הנמוכה ביותר, כי הם עשו פה ילדים במטרה לנצל אותם להכשרת עבירה על החוק, מעשה מחליא לכל הדעות, אבל אנחנו מוותרים להם, כי הם מלוכסנים או שחורים. הגזענות במיטבה.

  הציונות לא סיימה את תפקידה. אולי איבדנו קצת את הדרך, את הכוח, את הלהט, אבל אפשר למצוא את כל אלה מחדש. הציונות לא סיימה את תפקידה, רק שהתפקיד קצת השתנה. הבית הלאומי אינו מובטח. הוא מאויים ע"י גורמים מבית ומחוץ, שאין להם שום מקום בויכוח המתנהל בינינו לבין עצמנו. בסופו של יום, הציונות לא היתה רוב-רובו של העם היהודי קודם למלחמת העולם השנייה. ואז הגיעה השואה. לא לעולם חוסן ולכן - לעולם התנועה הציונית.

 18. 54
  "אידאל שאין לו סוף"- הציונות היא הרבה יותר מתנועת שחרור לאומי

  עם הרבה מהכתוב אני מסכים. עם דמות רצויה למדינה, חברה מתוקנת, סובלנית, כבוד וחירות למיעוט הערבי ועוד ועוד...
  אבל מי שרואה בתנועה הציונית תנועה להשגת עצמאות לאומית גרידא- אינו ציוני, כמו שמי שגוזל שטח לו לא, או מוכן להסכין עם שלטון שוק משולח רסן.
  הציונות היתה והינה תנועה לתיקון פני האדם היהודי, בין השאר ע"י השגת ריבונות על חבל ארץ והקמת חברה מתוקנת עליו- מתוקנת מכפי שידע העוללם מימיו, כצעד ראשון לקראת תיקון פני העולם כולו- בהשראה ולא בכפייה.
  "אידאל שאין לו סוף" אמר הרצל, ועוד טען במפורש כי לא רק עצמאות מדינית כי אם "השצלמות מוסרית ורוחנית": הן מטרות הציונות. (ואגב כן, בחברה שהרצל מדמיין יש גם חברים ערבים שווי זכויות. זה מובן מאליו).
  לאור כך- כותב הקטע אינו ציוני. אפילו לא בערך. במקרה הטוב הוא אינו מבין ציונות מהי, ויש להניח כי גם לו חי לפני מאה שנים היה מתנגד נחרץ לציונות.

 19. 53
  פשוט, מבריק ונכון... לחתום על כל מילה ומילה!
 20. 52
  מעולה. תודה.
 21. 51
  שוב ושוב ממחזרים את סטריאוטיפ הגילנות. זה הדימו ב-2012 לאדם בן ששים וארבע? לא מרהיב.
 22. 50
  גדעון לוי אני אוהב אותך

  אתה מקדים את זמנך. בסוף כולם יבינו שצדקת

 23. 49
  הציוני הוא הישראלי היהודי האמיתי.

  נמאס לשמוע על קיפוח ערבים בארץ ישראל.
  רובם ברחו תוך תקווה לשוב אחרי שצבאות ערב יחסלו את היהודים.
  פרעות היו בארץ ישראל לפני קום המדינה ודם יהודים היה הפקר.
  רוב תושבי הארץ הערבים העריצו את המופתי הנאצי ולא נעים לאמר שהעריצו את היטלר.
  הטעות היחידה שלו בעיניהם שלא הצליח לחסל את כל היהודים.
  קמה הציונות הדבר הכי מופלא , נפלא ונהדר שקרה לעם ישראל.
  למרות התלונות הבלתי פוסקות כאן הכי טוב לערבים היושבים בציון.
  גם לפני הכביכול "האביב הערבי " נהנו התושבים הערבים מכל טוב.
  האפליה היא נגד מי שנותן.
  הם לא תורמים למדינה.
  למה שלא יתגייסו לצבא?
  ערבים נלחמים נגד ערבים נפוץ מאוד.
  ואם לא לצבא, למה שלא יעשו שירות לאומי , במד"א, במכבי אש, במשטרה ובקהילה.
  למה בנינו נותנים שלוש - ארבע שנים ואילו נהנים מחיים של עובד, סטודנט שלא מסכנים את חייהם.
  כן , קיימת אפליה , אך כשהבחור הערבי סיים תואר ראשון , הישראלי מתחיל את חייו האזרחיים.
  הציונות קמה בחזון ותמשיך לחיות הרבה אחרי כל מי שחפץ בחיסולה.
  ואם יש משהו לחיות עבורו זה למען הציונות.

 24. 48
  בעבר גדעון לוי הצהיר שהוא בעד פתרון של מדינה דולאומית - יוצא מדבריו שהוא חזר בו מפתרון העיוועים ההוא

  בעוול שנגרם לפלסטינים שותפים גם מנהיגיהם ומנהיגי מדינות ערב ואם גדעון לוי רומז על זכות שיבה אז כדאי לו לדעת שמשמעות זכות השיבה היא כמשמעות הפתרון של המדינה הדולאומית,כלומר שלילת זכותה של המדינה הישראלית להתקיים.

 25. 47
  כל הכבוד לגדעון לוי. אני כ"כ שמח שיש אדם שמוכן להגיד את מה שגדעון אומר.

  גדעון לוי הוא אדם אמיץ מאוד, שלא מפחד להגיד את האמת שלו, והאמת היא, שהרבה מאוד פעמים האמת שלו היא האמת של רובנו, רק שאנחנו, רובנו אין לנו את האומץ לקום ולזעוק כמו גדעון לוי.
  גאווה גדולה שיש לנו בעם מישהו כמו גדעון לוי, ולא רק את הדמויות המבישות בעילגותן ומוסריותן הקלוקלת במרבית מפלגות הימין ותומכיהן

  1. כל הכבוד לא' , שנותן את כל הכבוד ללוי, אשר נותן כבוד לאויבי ישראל ומבזה את מדינת היהודים ללא מורא וללא משוא פנים. לוי הוא אחד בדורו - וטוב שכך.
 26. 46
  "גדעון לוי טוען"

  אז הוא טוען.

 27. 45
  הציונות

  מר גדעון לוי היקר אתה צודק חלקית וכיון שצדקת חלקית אז אתה טועה נכון שהציונות הגשימה את רוב משימותיה בהקמת בית לאומי לעם היהודי וכיון כך שהציונות הולכת והופכת להיות פחות רלוונטית (ואם הטענה שהעולם רואה בציונות דבר פסול תשמע לי העולם הוא מטומטם ולא אכפת לי מה העולם אומר) , את הציונות צריך להחליף תנועה אשר תבטא את שאיפתנו להקים בית עיברי לעם ישראל ( תרתי משמע ) אשר תבטא את מהותנו ותפקידנו בעולם ( ולא אכפת לי איך תיקרא לי ) צריך להיות ברור ולא משתמע לשתי פנים עצם היותנו בעלים על ארצנו ועל עצמנו ואם למי שהוא לא נוח לו מכל סיבה שהיא הוא יכול לבחור לו מקום אחר לחיות בו

 28. 44
  גדעון לוי אתה גדול - בשם הציונות אנו הורגים ונהרגים

  כל יום אני מודה לה' שיש עיתון הארץ

 29. 43
  איש חכם ואמיץ

  צודק בכל מילה

 30. 42
  ציונות

  הציונות היא הפרחת השממה, בניה ועבודה קשה לעתיד של פריחה, שגשוג וקידמה, כדאי לך ולמבקשי נפשנו לנסות.

 31. 41
  מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית

  עמוס עוז לימד אותנו כי ציונות היא שם משפחה ולא שם פרטי.
  אלה, כדוגמת לוי, שטוענים ומטעינים ומעמיסים עלינו רק את הצללים של המדינה עושים לעניין שירות דוב. לא מהם אנחנו חיים ולא הם מייצרים פלטפורמה שמזמינה דיון אמיתי לדרכה של המדינה.

  1. אם יהודית אז לא דמוקרטית

   מדינת לבנים לא יכולה להיות דמוקרטית ומדינת נוצרים גם כן. מדינה דמוקרטית היא מדינה לאזרחיה - לכולם!

  2. ומי אתה רוצה שיקנה את האוקסימורון הזה?
  3. "יהודית דמוקרטית"- אין חיה כזאת. "דמוקרטית" - פירוש הוא שלטון העם (החי במדינה, כלומר - כל אזרח). "יהודית"- לפי ההלכה? לא לשל האזרחים הערביים? של יהודי העולם כולו?).

   המושג הומצא בפירוש כדי לבלבל ולאפשר אין סוף פירושים משפטיים. וזאת - כרגיל במקומותינו

 32. 40
  במשך שנים "הארץ" היה דף הבית בבראוזר שלי. לא עוד.

  כשראיתי את המאמר המביש הזה מככב בכותרת הראשית של אתר "הארץ" הבנתי שדרכינו נפרדו. אני רואה שהספקתם לשנות בינתיים, אבל מצטער, מאוחר מדי.

  1. לא! עמית! אל תעשה את זה! בבקשהההה!

   הצחקת אותי. המשך לקרוא "הצופה" או "ישראל היום" ותהיה לי בריא.

  2. סע לשלום
  3. סע לשלום
  4. וחוץ מזה מה לא נכון במאמר הזה?
 33. 39
  שטיפת המוח היא של גדעון
 34. 38
  לגדעון היקר. נראה לי שאתה התבלבלת בין לאומיות לציונות.

  זכתו של כל אדם להזדהות עם הלאום שלו. הצרפתי יכול להזהות עם הלאום הצרפתי . כך היהודי יכול להזדהות עם הלאום היהודי . { הויכוח העקר האם היהדות היא לאום או דת הוא כלל לא משנה לעניין שכן רוב יהודי העולם רואים בכך לאום, וזה בעצם מה שמשנה}. מדינת ישראל היא מדינת לאום מעצם הדרתה כמדינה יהודית. אתה כמובן רשאי שלא להסכים עם ההגדרה הזאת אך אל תתפלא אח"כ שרוב תושבי המדינה דורשים ורוצים מאזרחי המדינה הזדהות עם ערכי הלאום { למשל הדגל וההמנון, וכן השירות הצבאי. וכן אפשר לדרוש גם מערביי ישראל הזדהות כזו כשם שאנגליה דורשת מהיהודים נתיניה הזדהות עם דגלה עליו מופיע צלב}. בעצם גדעון, מה שאתה טוען הוא כי הלאומיות פשטה את הרגל, בעיניך לאומיות היא מילה גסה. אולי תנסה לומר זאת לחבריך הפלסטינים שמדגישים שוב ושוב את זכויותיהם הממוצאות שכן הלאום הפלסטיני הוא המצאה { אש"ף סירב בעצמו עד 85 להכיר בפלסטינים כלאום}

  1. גם העם היהודי הוא המצאה ואתה מוזמן לקרוא על בספרו של שלמה זנד

   ולהפסיק להשמיע סיסמאות חלולות. הם לא מומצאים יותר מאיתנו.

  2. שלמה זנד נחשב להזוי גם בקרב השמאל הקיצוני ביותר

   להביא אותו או את ספרו כדוגמא היא בורות אמיתית.

 35. 37
  תפקיד הציונות הוא להפעיל את המקלט המדיני של העם היהודי ברוח חזון הנביאים וכאור לאומות העולם

  כל מי שמפעיל את המקלט המדיני לעם היהודי באופן אחר מלבד חזון הנביאים אינו ציוני. כל מי שמנצל לרעה את המקלט - אינו ציוני. גם מי שיוצא כנגד קיום המקלט כמקלט, או כנגד הזכות למקלט, אינו ציוני.
  פוסט ציונים, אנטי ציונים, פקידי שלטון מושחתים, נבלים ברשות המשפט, עורכי דין נכלוליים, איזבלים ואחאבים למיניהם, עושקים למיניהם, נושאי שם הביטחון לשוא, אלו שאימצו את עולם המושגים של האוייב, או התרבות השלטונית של עמי הסביבה - כולם באותו מעמד בזוי של מכחישי שואה.
  היכנשהו בין כביש מספר 6 לגדות הפרת עובר גבולו הצודק של המקלט המדיני. השאלה היא היכן עובר גבולו הפרגמטי של המקלט - זה שיביא למקסימום בטחון במינימום אבידות, ותוך מתן שוויון זכויות והזדמנויות לגר, לתושב, ליתום, לאלמנה, לחולה, לחלש, ולעני.
  לסיום לא כל מי שמתקרא ציוני הוא אכן כזה, אולם בטוח שמי שאינו מגדיר עצמו ככזה אינו יכול להיות כזה.

  1. הציונות לא קמה כדי להיות במקום המדינה שאותה היא הקימה. זה פשוט לא מתיישב עם שום היגיון .

   המתקראים ציונים, פשוט לא מוכנים למדינה כי ברור להם שיהדות ומדינה נורמלית לא הולך ביחד. להיות ציוני אחרי שהוגשמה מטרת הציונות זה כמו להיות דבורה שחושבת שהיא עדיין זחל.

  2. הציונות רחוקה מהפעלת המקלט המדיני לעם היהודי ברוח חזון הנביאים

   מה התועלת במקלט אם המקל אינו פועל?
   או שהוא פועל לא טוב?
   גם אתה מבלבל מושגים. לא כל מי שחובש כיפה ראוי להיקרא יהודי. ואתה שם את עצמך דווקא בין חובשי הכיפות שאינם ראויים להיקרא יהודים בהיותם אני ציוניים.
   הציונות תגשים את מרותיה כשהמקל המדיני יפעל כראוי. אין מחלוקת שהמקלט לא פעל ואינו פועל כאור לאומות העולם - ועד אז יש מה לתקן, לשפר ולהחליף. לאמץ את הטרמינולוגיה של האוייב ואת תרבותו השלטונית אינה הדרך.

 36. 36
  מזל שהוא מיעוט שנה אחר שנה השמאל מפסיד בקלפי

  השמאל הוא לא רוב העם
  3 מנדטים של מרצ ו2 של הערבים זה לא רוב
  אתם מיעוט וטוב שכך בחירות אחר בחירות הדרך שלכם לא נתמכת על ידי רוב העם
  אז תתכווצו לממדים האמתים שלכם

  בתקשורת באמנות ובכלל בחיינו

  1. תודה לאל תודה לא שיש לנו מדינת ישראל
  2. כנראה שהם לא מפסידים בעיניך כי מי שמרגיש שניצח לא מתגולל על המפסיד
  3. כנראה שהם לא באמת מפסידים בעיניך כי מי שמרגיש מנצח לא מתגולל על המפסיד
 37. 35
  כמה הערות על הכתבה והתגובות

  ל1: בתחילת דרכה של הציונות התלבטו ראשיה בין פלסטינה ארגנטינה ואוגנדה, מה שסותר את דבריך ומחזק את גישתו של גדעון לוי. כהמשך למאמר, יש גישה בפוליטיקה שגם מי שנבחר על אג׳נדה ספציפית וברורה והצליח להגשימה לא יצהיר ״הצלחתי, טוב, ביי״, אלא יעשה ״סקר שוק״ ויבדוק איזו מטרה תהיה מספיק סוחפת כדי להישאר בפוליטיקה. תמיד זה מלאכותי ומגעיל. גם במקרה של הציונות - נועדה להקים מדינה, ומשזו קמה מחפשים אג׳נדה חדשה. עדיף כבר לפרוש ולכתוב זכרונות. דוגמה ברורה שהוזכרה במאמר של מרב מיכאלי לפני כמה ימים - ההמנון. מה שמתאים לתנועה יהודית של טרום מדינה, לא מתאים למדינה קיימת שכוללת גם את אלה שה״חזון בן האלפיים״ בא על חשבון אדמותיהם וקרוביהם. וברוח חיובית אפשר לאחל לציונות ש״בשנה הבאה תשב על המרפסת ותספור ציפורים נודדות״.

  1. ציונות

   כל מילה פנינה מסכים איתך ב100% .....................................
   המפלגה הרביזיוניסטית באר"הב שינתה את שמה ל המפלגה הציונית באר"הב .....מתביישים בשמם מאז שז~בוטינסקי ייסד את המפלגה בשנות העשרים של המאה הקודמת........שלמה

  2. אדון יעקב, מי שהיו בעד ארגנטינה ואוגנדה היו טריטוריאליסטים, ולא ציונים. אחר כך חלקם הפכו לציונים.
  3. וואלה?!?

   טוב לדעת שברגע שהקימו את המדינה תם תפקידה של הציונות.
   כי אותי לימדו, משום מה, נו, מה לעשות, מורים מוזרים היו לי,
   שאת מדינת ישראל המדינות השכנות ניסו בכח הזרוע למחוק.

   אז אולי, רק אולי, התפקיד של קברניטי המדינה וקברניטי הציונות
   היה לשמור על המדינה מכל משמר???

  4. כל מילה בסלע
 38. 34
  לציונות חיי נצח, ואתה גדעון, כך בדרכך לפנסיה את גופת השמאל המתגוללת ברחוב.
 39. 33
  הציונות היא עבודה ועשייה

  הציונות היא רק אחד מהזרמים בעם היהודי והטוב שבהם.
  הבעיה הגדולה של ישראל היא חוסר שיווי המשקל בין עשייה למילים. למרות שתגובה זו שייכת לסוג השני - עתידה של המדינה הוא בציונות העובדת, העושה, בונה, מתכננת, חושבת, חולמת וחוזה (משלון חזון). כל השאר - תקשורת ההמונים, הערסים, הפאבים, החפיפניקיות והרדידות והפרזיטיות - הם גידולי פרא שאין להם ולא כלום עם עשייה ועבודה. כשלא מעשבים - זה מה שגדל.
  ההקצנה וההתפכחות מיפי-הנפש, מהסובלנות, מהרצון לקבל כ"א - היא נחלתן של רוב ארצות המערב: צרפת, הולנד, שוויץ, אוסטריה, גרמניה, בלגיה, קנדה וארה"ב. יותר ויותר מדינות מבינות שספיגה הומנית של מהגרים וסבסודם - מהווה התאבדות למדינה הקולטת.
  גדעון לוי - לך לעבוד. תזיע קצת. בשום מדינה לא תקבל תנאים כמו פה. וזו בדיוק הבעיה שלנו. החרדים לפחות מאמינים במשהו וקמים מוקדם לשחרית. אתה לא מסוגל אפילו לשני אלו.

  1. כלומר גם גרמניה, אנגליה , אמריקה , רוסיה, כל העולם הוא ציוני. או שרק בישראל עובדים
 40. 32
  אתה מעודד מעבר מערכי הציונות לערכי היהדות

  יש אלמנטים שיש בהם אמת, בפועל אתה נותן דחיפה למגמה הקיימת שבה נשענים יותר על ערכים יהודיים מאשר ציוניים, למרותץ שחשוב לציין שהציונות מבוססת על ערכים יהודים אך נותן עולם ערכים ערכי שלבדו לא יכול ללכד את העם לאורך דורות רבים, מכיוון שגם אתה וגם אחרים לא יודעים להציג אלטרנטיבה שלמה לעם היהודית מכיוון שאין כזאת למעט היהדות על כל מרכיביה וכלן יש ציבורים שלמים במדינת ישראל שתורמים רבים למדינה אך לא מציינים את הצינות כנדבך מרכזי רק כאשר הם מדברים בשלילה על האחר הם מציינים כי הוא כבר איננו ציני ואז בעצם הם אומרים שהאחר פועל ללא עולם ערכים סדור כלשהו, בסופו של דבר באופן הכתיבה שלך ובעיתוי זה אתה מעצים את התופעה שממנה אתה חושש

 41. 31
  עוד הרבה מאוד שנים העם היהודי ימשיך בדרכו .

  במיוחד שיש לנו הזויים סמולנים לציונות יש חשיבות יתר .
  אמנם הסמולנים דוגמת גדעון הם מיעוט אבל הם עושים הרבה רעש.
  הם מתוסכלים ולא מוכנים להודות בטעותם.
  שימשיכו בהזיותיהם. זה רק מלכד ומחזק את רוב בעמ היהודי הציוני.

  1. רוב העם היהודי איננו ציוני וישראל מעניינת אותו כקליפת השום
 42. 30
  הארץ!!! שוב פעם גדעון לוי? כמה פעמים עוד תתנו לו לטחון לנו את המוח. אני שמאלני, תומך ב-2 מדינות ל-2 עמים, נגד הבניה בשטחים וכו' אך!!! עם זאת אני משרת במילואים, מאמין בהתישבות בכל רחבי מדינת ישראל, רוצה סולידריות חברתית וצדק ושיוויון בין אזרחי ישראל - זאת הציונות שלי ואני שמאלני די לשמוע כל היום את השמאל הקיצוני ההזוי!!! יש פה ערבים וחלקם לא חסידי אומות העולם. הסיבה שאין שלום נעוצה גם בכך שההנהגה הפלסטינית לא השכילה לעשות כן!!!!
  1. כמוני כמוך, ואפילו מחדדת שזו מדינת הלאום היהודי, בדיוק כמו שיש מדינת לאום גרמני, צרפתי וכו'

   נסיונות לספר לנו על "מדינת כל אזרחיה", "קשיים עם ההימנון" וכו' הם חלק מנסיון נואל להשתלט על המדינה ולשנות את אופיה. בחו"ל יש פעילות דה-לגיטימציה של המדינה, ודיבר על זה יפה היום יעקב אחימאיר.

  2. "מאמין בהתיישבות בכל רחבי מדינת ישראל"? מה זה אומר?
 43. 29
  הציונות היא האויב הכי גדול של היהדות ...

  הציונות בין אם תתכחשו לכך או לא, טומנת בחבה מאפיינים פשיסטיים...
  ושאפחד לא יתיחס ברצינות, העיקר תשנו טוב בלילה

 44. 28
  אני זוכר את "הארץ" כשהיה עתון ישראלי מהשורה.

  חבל שמיום ליום הוא נופל עמוק יותר בגל אשפה אנטי ציוני. לשים את הגיגיו של גדעון לוי בכותרת ראשית - זה שפל חדש של העתון שהיה פעם "העתון" של המדינה.

 45. 27
  מעולה, תודה
 46. 26
  בדיוק כך! ככל מה שהתחיל כמהלך מוצלח לבנייתה של המדינה הופך לסיסמא לתנועה פשיסטית !

  במדינה שמתחילה להדמות לצפון קוריאה שבה הדעה שנגד כיבוש והתנחלויות נחשבת ג-ם על ידי הרוב פה שמגיב, לאנטי ציוני ולפיכך ללנגד ערכי המדינה ולפיכך לדעה שיש להוקיעה, זהו עיוות מוחלט וכל עוד יש תגובות ככ אלימות למאמרים כאלו כך ינעלו חופש הדיבור ושערי הגולאגים וההלשנות וסטאלין here we come
  אולי נשמע כמו הגזמה? ברור אבל הכיוון אותו כיוון וזה לא טוב

  1. איזה קשקוש מקושקש

   כבר מעל ל-12 שנה שאתם בשמאל הקיצוני מקשקשים
   על כך שישראל הופכת לצפון קוריאה ושהיא פאשיסטית וכיוצא באלו דברים.
   שום דבר ממה שאתם מתבכיינים עליו כבר 12 שנה לא מתרחש.

   בצפון קוריאה אין עיתונים עם מאמרים נגד המשטר ובצפון קוריאה
   אין אתרי אינטרנט שבהם כותבים נגד המשטר.
   בנוסף לכך, בישראל אין אפילו אדם אחד בכלא על דעות פוליטיות
   ואין גולאגים ומחנות עבודה וכפייה.
   בצפון קוריאה יש את כל אלו ולמכביר.

 47. 25
  פוסט ציונות זה הכי ניינטיז
 48. 24
  הציונות מתה ב 67' ,

  כאשר המשחיות של המתנחלים הפוסט ציונים השתלטה על המדינה

  1. לא מדויק.

   אכן, הציונות מתה בעקבות מלחמת ששת הימים. אבל לא בגלל "הכיבוש" אלא בגלל שהניצחון הקל (יחסית) והמהיר הביא אותנו לשכרון-חושים וניפח לנו את האגו ואת הראש למימדים של אימפריה. ממדינה קטנה וצנועה עם ממשלה קטנה ועם ראש ממשלה ונשיא שגרים בצריפים (בן-גוריון ובן-צבי) - הפכנו לממלכה מפוארת עם בזבוז כספי הציבור על כיבודים לנכבדינו, עם נהנתנות שהורסת כל חלקה טובה במדינת ישראל ועם ההתמכרות לעשיית הון במסחר ובבורסה כמו בשטייעטל.

   את הציונות יש להחיות על ידי חזרה לצניעות שלפני מלחמת ששת הימים. הגיע הזמן להיפטר מהפאר וההדר "הממלכתיים" של נבחרינו, להחזזיר את העם לשלטון ולהפוך את הפירמידה - לבנות מחדש עם יהודי של עובדי כפיים ועובדי אדמה ולא של סוחרים, ספסרים, "אנשי עסקים" ושאר חלפני כספים נוסח השטייטעל שבגלות הבזויה.

  2. ונולדה ב-73

   תמיד יתמוך באויבים
   תמיד יתמוך בעבריינים באשר הם ערבים
   תמיד יתמוך בשונאי ישראל באירופה

   מגיע לנו היהודים לקבל את השמאלנים כדי לזקק את אהבתו למדינה ולזכור שהדבר אינ ו ברור

   שומר חוק נראה אותך מפנה את הערבים שבונים במדינה ללא היתרים
   הצחקתי אותך נכון כי החוק לחלוטין לא מעניין אותך

 49. 23
  גדעון היקר- הביקורתיות האובססיבית שלך כלפי עוולות המדינה, כבר מזמן כירסמה כל חלקה טובה באהבתך כלפי הארץ הזו והעם היושב בה

  מצד שני, אתה בנית קריירה לתפארת על בסיסי שנאתך העיוורת, הכל-כך חפה מכל קשר למציאות בארץ.
  במקום לדבר על כיבוש, תתחיל לדבר על שיפור יחסינו עם המיעוט הערבי שבתוכנו: ע"י השקעה בחינוך, בתשתיות, באכיפת החוק, בביעור הסתה מכל הסוגים וכו' וכו' וכו'

 50. 22
  מהי ציונות!

  ציונות היא לדעת להגן על פיסת האדמה היחידה שיש לך בעולם הזה, שאליה אתה תמיד יכול לחזור ולהרגיש בבית, שבה אתה לא מרגיש שונה או דחוי.

  ציונות היא פרצית דרך מדעית טכנולוגית של פיתוחים אין סופיים ותגליות חדשות שפורצות מהמקום היחיד שמאחד את כל המוחות היהודיים הגדולים והדגולים.

  ציונות היא לדעת להגן על הדבר היחיד שיש לך בכל מחיר מחיר, כי אף אחד אחר לא יגן עליך בשום מקום אחר.

  ציונות היא לדעת מאיפה באת ולאן אתה הולך.

  ציונות זה לדעת להעריך את מה שיש לך ולהתמיד במחשבה שהוא לא מובן מאליו, ולכן זה לעולם לא ייצא לפנסיה וזה כל היופי בדבר הזה!... שציונות זה הלב והנשמה של העם היהודי, ולא עוד איזה קלישאה או שקר כל שהוא.

  ציונות זה היהודי החדש!

  1. "ציונות היא פרצית דרך מדעית טכנולוגית של פיתוחים אין סופיים ותגליות חדשות שפורצות מהמקום היחיד שמאחד את כל המוחות היהודיים הגדולים והדגולים."
  2. Beautifully said

   Great comments to this stupid article and this one is the BEST Thank you Shani

 51. 21
  ציוני הוא קודם כל מי שאינו עוכר ישראל
 52. 20
  מאמרו של גדעון לוי על הציונות

  האם כאשר הורים /אם יולדת את הילוד, היא אחרי זה נוטשת אותו שיגדל לבד??!! נראה לי מקריאת מאמריו של גדעון לוי ומראותי אותו בראיונות בטלויזיה, שהוא צריך היה לפרוש מזה זמן רב! העובדה היא ,שאני יודע עוד לפני שאני קורא, או לפני שאני רואה, מה הוא יאמר!! ומוטב שלא הוסיף דבר !

 53. 19
  הציונות כארגון

  התנועה הציונית היא ארגון .מטרתו הראשונית של כל ארגון היא לשמר את עצמו. לפיכך כאשר ארגון משיג את המטרה לשמה הוקם הוא מייד מאמץ לעצמו מטרה חדשה שכן, כאמור מטרתו הראשונית היא לשמר את עצמו ואת המסגרות הארגוניות שלו.

  1. אבל המטרה לא הושגה בשלמותה

   שכן מיד עם הקמת המדינה, שלכאורה סיימה את תפקיד הציונות,
   המדינות הסובבות את ישראל ניסו, פשוטו כמשמעו, להשמיד את המדינה.
   לכן לכל אדם בר דעת והגון או מה שנקרא בר בי רב, ברור שהתפקיד של הציונות כיום הוא להגן על מדינת ישראל מפני נסיונות להחריבה ומפני נסיונות להפיכתה
   למדינת כל ערבייה.

 54. 18
  יותר פשוט חכם ונוכח להוציא את הכותב לגמלאות

  ויפה שעה אחת קודם.

  1. צודק, דן

   כל מי שמחזיק בדעות מנוגדות לשלך, יש "להוציאו לגמלאות" ויפה שעה אחת קודם.

  2. גם אם אתה לא מסכים עם גדעון לוי

   ואני אכן לא מסכים אם רוב מה שהוא בד"כ כותב, כל בר דעת עם הבנה מינימלית בדמוקרטיה מבין את חשיבותו וחשיבות הקול שהוא מייצג. טוב שיש מי ששואל שאלות, גם אם מעצבנות, וגורם לנו לחשוב.

 55. 17
  על פי הכתבות באתר "הארץ" היום הוא יום הנכבה.
  1. "ארץ" מיצג נרטיב אנטי ציוני מעוות עם מערכת דמיקולו

   החל בעלוב בן, עקיבא אלדר, ע.הס, יצחק לאור ומיודענו ג.לוי...חבורה הזויה שהשינאה והתיסכול הם הכח המניעה שלה
 56. 16
  הציונות היא קודם כל מהפך באופיו של העם. מעם של סוחרים/פרזיטים שנואים לעם של אנשים שחיים בזכות עצמם.

  מיסדי הציונות היו מוכנים על ויתורים טריטוריאליים, ואפילו תכנית אוגנדה היתה טובה להם.
  בינתיים חזרנו להיות עם של פרזיטים שנואים, זרים מעבדים את אדמותינו, חזרנו להיות עם של אדונים, עבדים כי ימלוכו.
  הגדילו לעשות אותם "ציונים ימניים" שניכסו לעצמם את הזכות להגדיר מהי ציונות, ומשמיצים את מקימי הציונות שלא היו ציונים "אמיתיים"
  =
  גדעון לוי, אני הרמתי ידיים, אני רואה את המדינה הזו בסוף דרכה לעבר מדינה דולאומית עם שלטון אפרטהייד יהודי שיקרוס כמו שקרס בדרום אפריקה

  1. ומניין הבטחון שהפרזיטיות לא גדלה?
 57. 15
  תודה - כתוב מעולה
  1. גם שקרים אפשר לכתוב מעולה
 58. 14
  הציונות היא בטוי לרוחו של עם ישראל...!!!
 59. 13
  שמאלני מחמד וברנז'אי נחמד, שמצפה בכיליון לתגובות "החברים" בטוויטר ובקפה השכונתי. חלק מן הסיקורים חשובים ובעלי ערך, וחלקם מקוממים ומתריסים. לחיי מדינת ישראל ועמה.
 60. 12
  פתאטי

  כל כך הרבה מילים שלא מצליחות לומר שום דבר.
  סתם ססמאות בלי כל ביסוס לשום דבר. סתם.
  "הציונות מתה" - כי אתה אמרת? כי נמאס לך? כי כבר לא מתאים לך?

  1. כל מילה בסלע!!

   ציוני גאה- אני איתך

 61. 11
  מגיע לך מאוסקר

  ויילד

 62. 10
  חכה , אנחנו מעכלים את הבשר.
  1. המנגל - מסממני הקוממיות.
 63. 9
  אט אט משתחרר עם ישראל מהכיבוש השמאלני בבג"צ, בפרקליטות ובתקשורת-הצינות והיהדות ינצחו את המארה השמאלנית עליה כתב ברל כצנלסון ""היש עם בעמים, אשר בניו הגיעו לסילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל ייסוריו, הם בזויים ושנואים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס ממלא את לבם רגש של הערצה והתמכרות?... וכאן ידבקו בו חיידקים של שנאה לעצמו... עד כדי כך שיראה את הגאולה בנאצים הפלסטינים, שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה עם תאוות הפגיון שבמזרח".
  1. ציונות היא חרות, כמו שמולדובה ביתם היא ישראל ביתנו. לשקרים אפשר להעמיד ציציות כמה שרוצים. זה תמיד יציץ שקר. עם כובש גם אם יקרא לעצמו עד מחרתיים ציוני- אינו עם שחווה וחי חירות. הוא סוהר, וסוהר לא שונה מאסיר. פעמים רבות האסיר מנהל את הסוהר. אז די לבוחלטריית המילים הימנית המסריחה
  2. ואחרי כל מה שתיארת, יהיה כאן סופסוף דיקטטור שהוא יחליט על מה תחשוב, על מה תדבר ומה תעשה. שיהיה לך בהצלחה. מדינה פאשיסטית בדרך בהתאם לרצונם של מולדובה ביתם ומצביעיה. חג שמח[?]
 64. 8
  לא הציונות בסימן שאלה, אלא האם יש עם פלשתיני.

  הציונות היא תנועה פוליטית בעם היהודי שסחפה את יהודי הגולה לארץ ישראל מתוך הכרה שזו ארצם מאז ומעולם. מציאותו של העם היהודי אינה נתונה בויכוח וגם ג. לוי נאלץ באי רצון להסכים שיש דבר כזה. אך עליו ההוכחה שיש עם פלשתיני. מתי הוא הוא נולד? מתי מתחילה ההסטוריה שלו? מה תרומתו לתרבות העולם חוץ מפוגרומים ביהודים. מי הם סופריו ומשורריו [חוץ מאלה הקוראים לרצח יהודים] ומי הם מנהיגיו הראשונים. מה תרומתו לתרבות העולם? וכו' וכו'. כשלוי יתן תשובה לשאלות האלה יהיה מקום לויכוח עמו. בינתיים הוא מתעב את היהודים הציונים הרוצים לחיות בארצם.

 65. 7
  יפה מאוד. טקסט חכם עמוק ונכון בכל מילה
 66. 6
  מר לוי , לך עשה חשבון נפש מדוע אתה והשמאל שכמוך כבר לא רלוונטים , מאז אוסלו אנו רק סובלים מ"הסוס הטרויאני" שהשמאל הביא עלינו , אתם שייכים למיעוט מאוס שאיבד את דרכו , תודה בטעותך "עלה תאנה" פלסטיני.
  1. לא התכוונת עלה תאנה ישראלי??
 67. 5
  הציונות היא תנןעה של יצירה ובניה. זה לא נגמר. חלשי הנפש נגמרים.
  1. כלומר גם התאילנדים. האריתראים, הסודאנים שלא לדבר על ערביי ישראל - כולם ציונים.!
 68. 4
  להוציא את גדעון לוי לגמלאות
  1. ויפה שעה אחת קודם
  2. היום, היום הזה ממש !
 69. 3
  נשמח אם גדעון לוי יספר לנו פעם מה דעתו.

  בינתיים אנחנו שומעים ממנו רק ביקורת. זה נכון וחשוב, אבל זה לא מספיק וזה לא חוכמה. לבקר כל אחד יכול, ותמיד יהיה לזה קהל, אם לא בארץ אז בחו"ל. יש לגדעון לוי איזו אג'נדה פוזיטיבית? משהו שאפשר להאחז בו? משהו בונה ולא רק מבקר? איזה חזון רציני לגבי חצי הכוס המלאה?

  1. זו דעתו. מה לא הבנת?
 70. 2
  כל היום תלונות - תלונות - תלונות ולקינוח עוד קצת ביקורת

  פשוט מעייף. אולי תכתוב קצת חיובי? רק ביקורת?
  ביננו..משהו היה מתחתן עם מישהי שכל היום מתלוננת ובקורתית?
  סע לאירופה...תתלונן שם קצת..אני מפרגן לך באמת...
  פייר גדעון לוי..עייפת אותי. ואפילו מאוד!

  1. למה לא? תן לו לשחרר קיטור בין כה אין לכך שום השפעה. הדעות האלה בטלות ב-60
  2. תגובות הימין פה מתוזמנות -נסיון השתלטות על "הארץ" וסתימת פיות ?
 71. 1
  ציונות היא לא רק תנועת שחרור לאומי

  ציונות היא האמונה בזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי בארץ ישראל. ולפיכך, תהיה קיימת תמיד, עד סוף כל הדורות.

  1. ציונות

   אז אך זה שיותר מחצי מליון שעשו עלייה אינם יהודים,והאם הדוס שאינו עובד אינו משרת,ואינו משלם מיסים ציוני הוא ,האם שס היא תנועה ציונית,הצייונות כבר לא קיימת יותר ,ממליון (סברה) ישראלים לא יחזרו לארץ בגלל סיבות אלו ואחרות ,והאם הם לא צייונים ,נכון אתה צודק הרוסי הלא יהודי מאשדוד הוא ציוני,,,,,

  2. אלכס מהכרמל מנסה לטבוע מושג חדש: ציונות סובייטית.
  3. הגדרה עצמית של עם היא לא זכות. היא קיימת או שאינה קיימת. אין "זכות"כזאת
  4. פעם ראשונה שאני מסכים אתך אלכס

   אבל, יש הבדל בין הציונות כרעיון (ואז אתה צודק), ליישומה האידיאולוגי בשטח. בארץ ישראל קם העם היהודי, כדברי מגילת העצמאות, והנה אנחנו כאן אחרי 64 שנה - הגיע הזמן לקבע את גבולות המדינה, ולהגדיר מחדש את יחסינו עם אחינו היהודים בשאר העולם (ולא רק כמאגר לעלייה ולכסף...)

  5. כל מילה בסלע!!
  6. גם עמים אחרים שיש להם מדינות (וגם כאלה שאין להם מדינות) מאמינים בזכות ההגדרה העצמית שלהם. זה לא מיוחד לישראלים. לכן, אין צורך במילה מיוחדת לאמונה זו.