פרופ' אורן הרמן מאמין באמפתיה טהורה - אני בשיחה - הארץ