ענף הדיג בישראל מתקשה לספק הביקוש והים התיכון והכנרת מתרוקנים מדגה - סוף שבוע - הארץ