אווה אילוז מסבירה למה השמאל צריך להנהיג את ישראל - הקצה - הארץ