שודדי הים, המשט לעזה ומדינת ישראל נפגשים בבית המשפט - תוצרת הארץ - הארץ