1,017 הרוגים באינתיפאדה, מהם 70% אזרחים - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ