ארכיאולוג חשוד ברכישת "מגילת ויקרא" מגנבי עתיקות - כללי - הארץ