שופט: החיפוש במחשב ואנונו - פגום - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ