"אריות אוהבים לטרוף ניילון", מתברר בספארי - כללי - הארץ