פרץ על בן אהרון: הלך מאיתנו אחד מגדולי הדור - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ