רובינשטיין: בעל זיקה דתית וממסדית - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ