בכיר: לא יהיה כוח בינ"ל כי לא תהיה הסכמה - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ