חקירת פרשת קצב מצויה בשלבי סיום; נחוצות השלמות - כללי - הארץ