אשה בשבוע | מסיבת המימונה של עופרה ורפי אלול - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ