ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת | אוי לה לבושה - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ