נבחרת "הכחולים" מאדימה מבושה - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ