"הארץ" חושף: מערכת ההגנה מטילי נ"ט מוקפאת, ונגמ"שי החי"ר מחכים למיגון - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ