במערך הנ"מ של חיל האוויר נערכים לקראת קליטת מערכת "כיפת ברזל" - כללי - הארץ