סולקים ונהנים - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ