חושף צפונות אפק וארץ גשור - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ