נגיעה אחת רכה - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ