ביניש פוצצה הדיון: לממשלת מעבר אין מנדט למנות שופטים - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ