בלי צבע ומכחול על חיי כתבתי - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ