ח"כים מהעבודה הצביעו בעד חוק שיקשה לסגת משטחים - כללי - הארץ