שלוש ועדות חקירה הוקמו ב-25 שנה - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ