שלושה חרדים, אחד חילוני - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ