ישראל נותרה ברשימת מפירות זכויות היוצרים - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ