"צריך לפרק את המינהל ולמכור את קרקעות המדינה" - כללי - הארץ