נוסח החלטת הממשלה ותוכנית ההתנתקות - כללי - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ