נגישות

קבוצת הארץ מייחסת חשיבות רבה לעריכת התאמות נגישות באתר לאנשים עם מוגבלות.

קבוצת הארץ פועלת באופן מתמיד ומשקיעה מאמצים רבים לשיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

הערות / בקשות בנושא יש להעביר ל:

דנה ברנשטיין

מייל: danab@haaretz.co.il

טלפון: 03-5133626