לסגור את המחלקה המזעזעת הזו שהתנהלה כמו חצר ביזנטית. לסגור את החרפה.

יולי
  • 07:38
  • 23.09.12