שיפסיקו לזהם את מי התהום, אולי אז יהיה מספיק מים לכולם בארץ הזו.

a
  • 07:41
  • 23.09.12