כנסת נכבדה, עבר זמנה. הווה לה יש, עדיין. העתיד צופן לה מה...לא ברור מי הוא מה.

אבי גרינשפן
  • 14:05
  • 05.02.13


120 חברי-כנסת. נבחרי-עם. קריירות אישיות, מנעמי-החיים. שלל תענוגות.

פיתויים אסורים. ארבעים ותשעה חברים חדשים. פניה של כנסת ישראל -

סומק קלונה בושת נבחריה. לא נותר הרבה לדמיין את קלסתרה.

תגובה לכתבה: הכנסת ה-19 יצאה לדרך: 48 ח"כים חדשים הושבעו