דו"ח המבקר על אסון הכרמל: "אחריות מיוחדת" על השרים אלי ישי ויובל שטייניץ

שנה וחצי לאחר השריפה בכרמל, פרסם מבקר המדינה את הדו"ח על האסון והטיל את האחריות על שר הפנים, שר האוצר, השר לביטחון הפנים ועל ראש הממשלה, אולם נמנע מלקרוא להדחתם

הדו"ח המיוחד של מבקר המדינה על אסון הכרמל פורסם היום והטיל "אחריות מיוחדת" על שר הפנים אלי ישי ועל שר האוצר יובל שטייניץ, ואחריות כוללת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ. יחד עם זאת, מיכה לינדנשטראוס נמנע מלקרוא להדחת ישי ושטייניץ בעקבות מחדליהם שנחשפו בדו"ח.

"משרד מבקר המדינה", כתב לינדנשטראוס, "לא מצא לנכון להביע דעה על מה שעשוי להשתמע מאחריותם כלפי הכנסת. זו במהותה שאלה פוליטית מובהקת שיש להותירה בידי הכנסת והציבור".

אך יחד עם זה נכתב כי מידת הכשל והמחדל שנתגלו בפרשה, אי צפיית פני העתיד וההיערכות הבלתי מספיקה לאירוע חריג מסוג השריפה בכרמל עד כדי עצימת עיניים מהסכנה, אשר מיוחסים לקברניטי המדינה, "מחייבים להציב בפני הדרג הממשלתי באופן נוקב, את החובה לתת הסבר ומענה באשר לסיבות למציאות זו ולהזנחה המתמשכת. מדובר בחובה בסיסית של דרג השלטון לספק לציבור האזרחים את מידת הביטחון לה הוא זכאי וראוי".

המבקר העביר את הדו"ח ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, על מנת שיבחן את פרטיו בנושאים השונים וייתן את דעתו להיבטים המשפטיים-נורמטיביים והפרסונאליים העולים ממנו. 

בפרק על אחריות גורמי הממשלה ושריה, את עיקר חיצי הביקורת סופג אלי ישי, מתוקף תפקידו כממונה על מערך הכיבוי וההצלה. ישי, קובע המבקר, אכן נקט בפעולות כדי לפתור חלק מהבעיות הנוגעות לבניין הכח של מערך הכבאות, אולם הוא התמקד אך ורק בדרישה להשגת המשאבים לגיוס כח אדם ולהצטיידות בסכומים של מאות מליוני שקלים. לינדנשטראוס כתב בדו"ח כי הפתרון אותו אימץ ישי הוא בבחינת "הכל או לא כלום".

מנגד, קבע המבקר, שר הפנים לא עמד על מרכיבים אחרים הכרחיים בעבודת מערך הכיבוי, כמו בדיקת כשירותו המבצעית של מערך הכיבוי ושיפור יכולות הפיקוד והשליטה שלו, מוכנותו לאירועים חריגים, הכשרות, אימונים ותרגילים של כוחות הכיבוי. בנוסף קובע המבקר, ישי לא גילה נכונות לבחון אפשרות לאתר מקורות מימון מתוך משאבי משרד הפנים למימון לפחות חלק מהצרכים הדחופים של מערך הכיבוי וגם לא הציע תוכנית למימון משותף מתוך תקציבי משרדי הפנים והאוצר.

שר הפנים, אלי ישי
שר הפנים, אלי ישיעופר וקנין

מהמסמכים שנאספו על ידי משרד המבקר עולה כי למרות שישי היה ער לכך שבמערך הכבאות קיים מחסור ממשי בציוד ובכח אדם ומחסור באמצעים לפיקוד ושליטה, הוא לא ירד לעומקו של הנושא ולא התעניין בו. בנוסף, שר הפנים לא יזם דיונים בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים ונציב הכבאות, כדי שיציגו לו את התפיסה האסטרטגית של מערך הכבאות, את הסיכונים שעליו להיערך להם ואת אופן היערכותו ומידת מוכנותו לאותם סיכונים, במיוחד בכל הנוגע לאירועי שריפות שעלולות להתפשט עד כדי סיכון ממשי לחיי אדם ורכוש. כך גם נהג בנושא הכיבוי האווירי – לא עסק בכך ולא עמד על מידת המוכנות של הכיבוי האווירי כדי שימלא את ייעודו ברגע האמת.

המבקר קובע שבגלל שמערך הכבאות הוא חלק ממרכיבי החירום של ישראל, שמטרתם לתת הגנה לכלל הציבור, היה על שר הפנים לדרוש שתוצג בפניו תוכנית להשתלבות מערך הכיבוי במערכת ארגוני החירום.

"השר ישי היה ער למגבלות ולבעיות, שמקורן בכך שהמערך מבוזר ופועל ללא מטה פיקוד ושליטה מרכזי, ודווקא בשל כך היה על המערך לגבש במסגרת הקיים, תפיסה של פיקוד ושליטה", כתב לינדנשטראוס. "השר לא השכיל לדרוש שתפיסה זו תוצג לפניו, ולכן נבצר ממנו לזהות את אותם חוסרים שאילו הושלמו היה ביכולתם לשפר את היכולת המבצעית של מערך הכבאות גם נוכח החוסר בציוד ובכח אדם".

המבקר קובע עוד כי ישי לא דרש מהכפופים לו לקיים עבודת מטה משולבת עם נציגי משרד האוצר כדי לנסות להגיע לפתרונות, לא התעדכן באופן שוטף בנוגע להתקדמות בטיפול של דרגי העבודה במשרד הפנים בטיפול בבעיה, ולא הטיל את מלוא כובד משקלו ומעמדו בממשלה כדי לקבל הכרה במחלוקות שלא יושבו בין הדרגים הנמוכים.

את אחריותו של שטייניץ על פי דו"ח המבקר אפשר לתמצת בכך שהוא התנה הקצאת תקציבים למערך הכיבוי ברפורמה עמוקה. המבקר דחה את טענותיו של שטייניץ שעלו בכתב ובעל פה בפני צוות הבדיקה, כי כשר האוצר הוא האחראי הבלעדי לשמור על המסגרת התקציבית והכלכלית כנגד דרישות ולחצים המופנים מכל עבר, מוצדקות ככל שתהיינה.

שר האוצר, יובל שטייניץ
שר האוצר, יובל שטייניץאלכס קולומויסקי

"אין חולק על כך ששמירה על מסגרת תקציב המדינה היא ערך חשוב הנדרש לשמירת חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד ביעדיה", כתב המבקר בדו"ח. אך יחד עם זה, "כשמדובר בהצלת חיי אדם מאירועי אסון נדרש לתת מענה, אף אם הוא חלקי, ובמיוחד כאשר הקצאת משאבים בהיקף סביר ולצרכים מוגדרים עשויה היתה לשפר את המוכנות המבצעית של המערך כולו. הגנה חסרת פשרות, מוצדקת כשלעצמה, על המסגרת הכוללת של התקציב אין פירושה הימנעות ממציאת פתרון בתוך אותה מסגרת", נכתב.

לינדנשטראוס הוסיף כי טענתו של שטייניץ שתוספת תקציב ללא רפורמה היא בזבזנית והרת אסון, שכן היא לא תלווה בהתייעלות של המערך, אינה פוטרת את שטייניץ מלהביא בחשבון את העובדה שחובתו וחובת הנהלת משרד האוצר לעמוד על תוצאותיה הקשות של ההתניה ארוכת השנים של תוספת התקציב בביצוע רפורמה והפגיעה המסוכנת בביטחון הציבור שעלולה להיגרם בגינה. 

"עד להשלמת אותה רפורמה, יש לתת מענה סביר ולו לתקופת הביניים ולספק למערך הכבאות את המשאבים ההכרחיים והחיוניים שיאפשרו לו להתמודד כנדרש עם אירועים חריגים, ובייחוד כאלו שבגינם נשקפת סכנה המונית לחיי אדם", כתב המבקר.

יצויין כי במאי 2010 חלה תפנית בעמדה הברורה של משרד האוצר, לפיה יש להתנות את תוספת התקציב למערך הכבאות בביצוע רפורמה, ושטייניץ הכיר בעובדה שנדרש תקציב מיידי לחירום ללא קשר לביצוע הרפורמה, אולם שינוי זה בגישה היה מאוחר מדי.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה, בנימין נתניהואוליבייה פיטוסי

המבקר קובע כי מתוקף תפקידו ומעמדו, נושא נתניהו באחריות כוללת לפעולות הממשלה. "אל שולחנו", כותב המבקר, "התנקזו במשך זמן רב הטענות והמחלוקות שבין משרד הפנים למשרד האוצר, והיה עליו להכריע בעניין".

אולם נתניהו נמנע במשך תקופה ארוכה מדי מלהטיל את כובד משקלו לצורך הסדרת המחלוקת בין ישי לשטייניץ, עיכוב שהיו לו משמעויות כבדות משקל באשר לרמת ההיערכות של מערך הכבאות ערב פרוץ השריפה. 

גם השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ נושא באחריות הכוללת לענייני משרדו – המשטרה והשב"ס, שבדרגי הביצוע שלהם נמצאו כשלים ומחדלים משמעותיים במהלך השריפה.

בסיכום הדו"ח מקצה המבקר התייחסות מיוחדת למשמעותה של האחריות שהטיל על השרים המעורבים ועל הממשלה בכלולותה.

השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ
השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץאוליבייה פיטוסי

"תפיסת היסוד", כתב לינדנשטראוס, "היא שהאחריות אסור לה, שתגולגל מאת הדרג המיניסטריאלי 'לפתחו של הש"ג', בתקווה למצוא בו בלבד את האשם. לעיתים אכן 'הש"ג' (כדימוי המקובל) אשם, וכך קרה במקומות מסויימים גם בענייננו. אולם, אשמת הש"ג כשלעצמה אינה פוטרת את הדרגים הממונים שמעליו מחובתם לעמוד לביקורת. האחריות כוללת בחובה את חובת דרג השרים לדרוש לחשוף בפניו באופן ראוי ומלא את מכלול הסיכונים העיקריים ומשמעותם, בוודאי הסיכונים הנוגעים לאסון המוני או לשעת חירום לאומית, על מנת שיוכל להעמיק בהם, לנתחם ולחתור למציאת פתרון... (האחריות) רובצת בראש ובראשונה לפתחה של הממשלה ובאופן מיוחד לפתחו של דרג השרים הבכיר שבתחומו נמצא תחום הטיפול הכולל בהיערכות למניעת שריפה כמו השריפה המזעזעת בכרמל... ניתן ואף חשוב, לראות באירוע זה משל להתמודדות של מערך החירום של מדינת ישראל עם כל אסון המוני שחלילה עלול להתרחש בעתיד. הציבור מצפה מאותו דרג בכיר לשקלל את הסיכונים, לקבוע סדרי עדיפויות ולתת מענה סביר, במגבלות המשאבים שהוקצו לכל משרד, למכלול הסיכונים המאיימים על שלומו".

בישיבות השימוע במשרד המבקר ובמסמכים שהעבירו פרקליטיו, עורכי הדין יעקב בורובסקי ושולי אשכול, הדף ישי את הטענות נגדו וטען שהאחריות לכשלים מוטלת על משרד האוצר, ארגון הכבאים, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. "אין להטיל את האחריות על משרד הפנים והשר העומד בראשו, מקום בו תהליכים לקראת רפורמה במערך הכבאות נתקלו בחסמים מצד משרדי ממשלה שונים, במיוחד משרד האוצר, וגורמים אחרים כמו ועד ארגון הכבאים", טענו פרקליטיו של שר הפנים.

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 72
  זו אינה ביקורת - זו הטפת מוסר.

  ביקורת זה::

  נדרשו עוד 700 כבאיות, בפועל קנו רק 30.

  בתחנה היו 7 מכשירי קשר, 2 מהם מושבתים. אחד בגלל שנמסר לתיקון והשני בגלל ששכחו להחליף סוללה.

  נדרשו צינורות כיבוי באורך 12500 מ' היו ברשות הכבאים רק 8700 מ'.
  וכו' וכו'....
  ואז האזרחים מספיק אינטליגנטים להבין מי אחראי על מה, איזו אחריות מתגלגלת למעלה וכמה למעלה, ואיזו נשארת ברמה של המבצע.
  עם דוח כזה לא ניתן לעשות דבר פרט לזריקת בוץ.

 2. 71
  הגשר הגשר מזהב כולם עוברים ואחרון נתפס
 3. 70
  מדינה מוזרה "הדמוקרטיה היחידה במזה"ת". אף אחד בה אינו אחראי על שום-דבר. זה הכל האחרים אשמים: הפלסטינאים, ההומואים, העובדים הזרים, המסתננים, השמאלנים-איך לא, וכיוב'. מה רוצים מאיתנו?
 4. 69
  אין חדש תחת השמש

  הצחקתךם אותי. את מי זה בכלל מעניין?
  שטייניץ מרייר
  ישי מכסת"ח

 5. 68
  הכתובת הייתה על הקיר כבר ב1998!

  ב 1998 היתה בכרמל שריפה גדולה אף יותר, שבמהלכה פונו באישון לילה כל תושבי שכונת דניה (שיירות של מכוניות ילדים בפיג'מות ואלבומי תמונות...), היא לא נכנסה לתודעת הציבור בגלל
  1. הייתה מחוץ למדינת ת"א.
  2. לא היו נפגעים.
  שרי הפנים מאז:
  רוני בראון
  מאיר שטרית
  פורז
  פינס
  ישי
  שרון
  סוויסה
  שרנסקי
  רמון.
  ומה הם עשו כדי למנוע מגה-שריפה, ומה הם עשו כדי להיערך למגה- שריפה.
  מישהו ציפה ששטייניץ + ישי יפטורו הזנחה של 30 שנה בחודשיים?
  כל מה שניתן לומר על שרותי הכבאות היום, היה ניתן לומר מאז 1998. אז לבוא אחרי 12 שנה ולהגיד שרק האחרון אשם...
  ומה עם הדוחות של המבקרים הקודמים? מישהו עקב אחר הביצוע?

  גם אם ביום ששטיינץ נכנס לתפקידו היה מחליט לקניו 200 כבאיות, הי נכנסים לפעולה לאחר השריפה.
  לא ניתן לכבות שריפה כזו.
  בשביל לכבות נגריה דרושות 3 כבאיות
  מחסן עצים של 1000 מ"ר מזעיקים כבאיות מכל האזור.
  ומה אתה מציע לעשות כאשר 80 אלף דונם עץ יבש עולים באש ועוד כאשר נושבת רוח שרבית יבשה במהירות של 40 קמ"ש?

 6. 67
  לעמוד ליד ביתם וליד משרדיהם כל יום עד שיתפטרו
 7. 66
  תכלס הגיע לצוערים

  אם יערכו בחירות היום מה יצביעו קורס הצוערים הנוכחי ?

  משהו נלמד ?

  הרי אוכלוסיות מוחלשות ימשיכו לעשות יד עם מנסרי הווילות רק בגלל ש "כולנו" יהודים.

  לכן אולי מגיע לכולנו להגיע למצב של שריפה כדי להתעורר.

 8. 65
  צפיית פני עתיד? הצחקת אותי מבקר המדינה

  ריח דבריך באפי כריח עובש. ערימות טפסים ומסמכים מצהיבים. מרתפים אפרוריים. ארונות ברזל חלודים. גועל נפש. דוח כזה נורא אפילו חכמי התלמוד לא הוציאו. אני רועד מגודל הרגע ואורך הדו״ח. לנצח ניזכרך בזכות אורך הדו״ח. לא חשוב הדו״ח שלך, חשוב שבמדינת ישראל יש אוכלוסיות ששורפות אשפה יום ביומו בשטחים פתוחים וכן, גם על יד יערות שגידלנו וטיפחנו כבר יותר מ- 50 שנה.

 9. 64
  די לרדידות

  הארץ - אתם עיתון לאנשים חושבים, נכון?
  אז אולי כדי שנצליח לחשוב, תשימו קישור למסמכים שאתם מצטטים או מסתמכים עליהם?!?
  נמאס לחפש כל פעם את המסמך עליו אתם מדברים (במקרה של המבקר זה עוד קל, אבל מה לגבי המקרים הקשים יותר).

  תתחילו אתם, YNET והשאר יחקו אתכם מייד - שימו קישור למסמכים שעליהם אתם מדווחים!

  תודה
  אורי

 10. 63
  ישי ושטייניץ הם רק ש"ג, ביבי אחראי והוא צריך להתפטר ואחריו כל הממשלה האבסורדית הזו!
 11. 62
  כל אדם מבין היום שלמרות שאין דרישה ברורה להתפטר במלים מפורשות, עדיין אין יכול שר בממשלה אשר נושא באחריות לאסון ולדו"ח להמשיך לכהן. כל שר אשר מתכוון להישאר על כסאו למעשה מועל בתפקידו, ולנתניהו צ"ל: אם לא תפטר השרים זה הסימן שגם אתה כמוהם, ולא ראוי להיות במקום בו אתה נמצא
 12. 61
  ולחשוב שהסקרים מראים שראש הממשלה הכושל הזה היה נבחר שוב פשוט לא יאמן איזה עם מטומטם יש פה
 13. 60
  כישלון הטיפול במרמרה ובאסון הכרמל ומה עוד צריך לקרות כדי שהעם הזה יבין שראש הממשלה הזה הוא כושל
 14. 59
  טוב שיש תקשורת עיקשת שלא מרפה

  בצחוק, כמובן
  http://www.youtube.com/watch?v=j6SV4U6v148

 15. 58
  מוגזם

  מוגזם לצפות מאנשים כאלי ישי ויובל שטייניץ לנהוג על פי שיעור הקומה הנדרש משר בממשלה, אפילו היא ממשלת ישראל. אלה הרי אנשים שמבחינת הכישורים שלהם אינם ראויים לנהל באופן עצמאי חנות מכולת, ואם כן צריך היה להתחשב במגבלותיהם. המבקר ממש הגזים.

 16. 57
  יש כשל לוגי בכל הביקורת הבירוקטית הזאת. אם למשל אדם נוסע באדום, הוא צפוי למשפט. גם אם לא קרה כלום, יכולה הייתה להתרחש תאונה. בנושא ה"מחדלים", האשמה באה תמיד אחרי האסון. אין היום דו"ח המאשים את הממשלה בהרוגים כתוצאה מרעידת אדמה למשל, או מהתפרצות וירוס אלים במיוחד. מדוע? מפני שאף אחד אינו יודע מתי הם יקרו, מה רמת הסיכון, כמה כסף יש לקחת מחינוך ובריאות כדי למגן את המדינה בפני סכנה עתידיות אלה. אילו היה כאן מערכת של עשיית צדק, היא הייתה צריכה להאשים את ההנהגה לפני האסון, בדיוק כמו נהג שעובר באדום. הסיבה ברורה, אף אחד לא יודע מה באמת יקרה. תארו לעצמכם שלפני האסון, הממשלה הייתה סוגרת בית חולים, או סוגרת מעון יום לילדים חולים, כדי להתגונן בפני שריפה עתידית שאף אחד לא חושב שתבוא אי פעם. כל המבקרים היו אומרים שהממשלה הוזה. ולראיה, כל המדינה הופעה - סימן שאף אחד לא חשב שאסון כזה עלול לקרות. התוצאה היחידה של ביקורת בדיעבד תהיה ביזבוז כספים על כל מיני צרות דימיוניות, לצורכי ביטוח פוליטי - "רק שלא ישאשימו אותנו". לא אתפלה אם ימונה שר להגנה בפני מטאוריטים "מדוע אף אחד לא דן בזה, כולם יודעים שזו סכנה גדולה". יהיה לשר משרד, יפרסמו אלון כיצד להתגונן וכי'ו. בירוקרטיה במיטבה.

  ואם מישהו לא מסכים, בבקשה, יאמר נא כמה לקצץ בחינוך ובריאות וכנגד אילו אסונות עתידיים בלתי צפויים להתכונן.

  1. צודק מאוד! כל המבקרים (כולל בג"צ בכל מיני פסיקות לגבי מדיניות) הם לא אלה שצריכים להסביר אח"כ למה לא מיושם חוק חינוך חובה חינם, או למה יש צורך להעלות מסים וכו'. שופטינו וחוקרינו יכולים, בלי למצמץ להגיד שצריך פי 10 יותר חומר וכבאים, ויש לרכוש סופרטנקר, ובאותה נשימה להגיד שצריך למגן את כל עוטף עזה ועוטף עוטף עזה בואך תל אביב. צריך גם כסף? שהממשלה תמצא, רק בלי להעלות מסים או לפגוע בחינוך, בבריאות, ברווחה, במשטרה, בצבא או במוכנות העורף, נכון? כל הנסיון לערוף ראשים, למעט במקרים קיצוניים ביותר שבהם ברור שמראש היה ניתן למנוע באופן סביר אסון, הוא מתכון לכשלון. גם לכסת"ח יש מחיר והוא בדרך כלל מחיר כבד יותר מאשר טעויות שנובעות מנסיון להקצות משאבים נכון. הממשלה נהיית משותקת, אף אחד לא זז בלי כמה עורכי דין והציבור משלם בבטיחות, בטחון, חינוך בריאות ועוד.
  2. בלתי נסבל שפוליטיקאים יפעלו תחת אימת מבקרים, פקידים,...

   זה בלתי

 17. 56
  יש כסף ל-30 שרים, אבל אין כסף לחומר כיבוי ?

  גם נתניהו נושא באחריות.

 18. 55
  הנסיון של השר ישי ושטייניץ

  תכל׳ס , האם לישי ושטייניץ יש יכולת ניהול בכלל? איזה בנין הם בנו, איזה עסק הם ניהלו, שאנחנו מפקידים בידיהם את חיינו... ראש הממשלה ביבי, לפחות מכר רהיטים, גם זה משהו

 19. 54
  רק הליכוד יכול לשרוף את הכל
 20. 53
  ישי מאשים אחרים, אבל אם היה מדובר במשהו שקשור לציבור החרדי היה יפה מאוד יודע לעמוד על הרגליים האחוריות.
  1. כשתצביע לו נדבר

   אתה בטח הצבעת לנבחרת מר"צ והם מיצגים אותך בכבוד בנאומים מרשימים ובשאילתות על כל דבר שזז מי שמצביע לאלי ישי רוצה כסף לישיבות ואת זה הוא אמור לספק זה דמוקרטיה חביבי כנראה שבשיעורי אזרחות ומדעי המדינה הלכת לקמפיין של גלאון.

 21. 52
  דו"ח מבקר המדינה לאסון השריפה ביערות הכרמל.

  דן"ח זה יגנז כמו כל הדוחות הקודמים, מאחר ואין אנו לומדים מהטעויות, עד לפעם הבאה, והיא תבוא ללא ספק!
  כאשר שומעים את התגובות עד כה של הנוגעים בדבר, הרי הם היו בתפקודם מצוייינים?? האשמים בליקויים הם לא בהם, אלא בשמיים.
  אך שאלה אחד לי לגורמים אשר היו אשמים באסון זה, אשר כלל 44 חללים מיותרים ושריפה ענקית, האם זה היה חייב לקרוא?
  במדינה מתוקנת , השרים ואלה האשמים מזמן היו צריכים להתפטר, אך איפה אני חי? וכנראה שגם ראש ממשלתינו ומפלגתו בטוחים כי הוא פעל פועל באופן תקין, אני כלל וכלל לא בטוח, אני לא ישן בשקט עם ממשלה של מעל 30 שרים, באם היא מתפקדת?

  1. אני מניח שאינך דוקטור לספרות
 22. 51
  המבקר בסך הכל מציע תו"ל חדש...הגיוני אבל בלתי רלבנטי לחלוטין לגבי קביעת אחריות מינסטריאלית. די ברור שדרישות הכבאים עצמם בלמו כל אפשרות לרפורמה בארגונם המתנהל בחובבנות מקפיאת דם. מי שציפה שרוה"מ יהיה אחראי אישית לכל נהג שיכור - טועה ובגדול. אפילו הניסוח המתחכם "נמנע מלקרוא להדחתם" בצמידות לשמו של רוה"מ ושריו הוא איוולת. הוא נמנע מלקרוא - משום שאין צורך לקרוא.
 23. 50
  .תפקיד מבקר המדינה לאתראת הכשלים בטרם האסון. לא אחרי אסון
 24. 49
  יש לדרוש מהמבקר לחקור מיידית מוכנות המדינה בהגנת העורף - לקראת מלחמת אירן שמכינה הממשלה. אם מערכת הכיבוי עדיין לא השתנתה - מה מצב שאר ההכנות לקראת מתקפת הטילים על תושבי ישראל. כמה הרוגים ונפגעים צפויים? 500 או 5000 או 50000? האם מערכת בתי החולים בנויה לקלוט מספר כזה של נפגעים? כיצד אנו מוכנים למתקפה של נשק ביאולוגי או כימי? הציבור לא משותף בהחלטה - ולא יודע מה צפויות להיות תוצאותיה!
 25. 48
  מה יהיה אחרי הדוח על חצי מליון הרוגים

  מי יכתוב את הדוח הבא ? זה שיגיד שהם לא יתכוננו לטילים האיראנים בעקבות התקיפה

 26. 47
  ממשלה פצועה בד''כ מסוכנת. יש חשש שהיא עלולה ליזום פעולות טירור (אלימות צבאית לזיקפה לאומית) להסחת הדעת ממחדליה.
 27. 46
  אני חושב שמי שאשם בשריפה בכרמל הוא מבקר המדינה

  שלא הצליח לאתר את הכשלים בזמן ולא הניח את מלוא כובד משקלו על הסיפור. הוא היה צריך להתריע מפני הכשלים מבעוד מועד ועל כן הכישלון רובץ לפתחו.

 28. 45
  ב 1998 היתה בכרמל שריפה גדולה אף יותר, מה המבקר/ים עשו מ 1998?

  לזרוק כל בעיה מקצועיות על פוליטיקאים מאפשר לדרג המקצועי/ מבצע - שאננות,
  שריפה כמו זו שהייתה, ניתן רק למנוע מראש על ידי הרחקת שולי היער מכבישים ומישובים, אבל היער עטף את הישובים עין הוד וניר עציון, נראה רומנטי אבל מ ס ו כ ן.
  אין אפשרות לכבות שריפות יער שחזית האש היא של קילומטרים, ולרוב שיטחו של היער אין גישה בגלל הטופוגראפיה והצמחיה. ולעיתים צריך לעשות שיקול, את מי לסכן, אסירים או מחלצים, עברתי ליד כלא דמון, לפחות בחזית שפונה לכביש אין כלל סימני שריפה.
  יש לבדוק גם למה מפקדת משטרת חיפה יצאה לעצור את אוטובוס הצוערים, האם לא היה ניתן לעצור את האוטובוס על כביש 4, לפני הכניסה לפארק על ידי כוחות משטרה שכבר היו במקום?
  וכן לשקול היטב מה עושים אם יש שריפה, לא תמיד צריך "בכל מחיר"
  ---------
  אם בדיקה, יש לבדוק פעילות של אלי ישי על רקע קודמיו במשרד הפנים, מאז השריפה הקודמת.
  ב 1998 היתה בכרמל שריפה גדולה אף יותר, שבמהלכה פונו באישון לילה כל תושבי שכונת דניה (שיירות של מכוניות ילדים בפיג'מות ואלבומי תמונות...), היא לא נכנסה לתודעת הציבור בגלל
  1. הייתה מחוץ למדינת ת"א.
  2. לא היו נפגעים.
  שרי הפנים מאז:
  רוני בראון
  מאיר שטרית
  פורז
  פינס
  ישי
  שרון
  סוויסה
  שרנסקי
  רמון.
  ומה הם עשו כדי למנוע מגה-שריפה, ומה הם עשו כדי להיערך למגה- שריפה.
  סתם אנקדוטה:
  ב- 2002 החליטה ממשלת שרון לבטל את ההסדר עם חיל האויר בעיניין הסיוע של מסוקים לכיבוי. כל שרי הממשלה הצביעו בעד ביטול ההסדר כולל ציפי לבני, ואילו שרי ש"ס התנגדו.


  1. אם היו שופכים כסף על כבאיות וציוד דה לוקס וכמות גדולה של חומר הכיבוי, זה היה מנקר עיניים ואפשר לומר בודאות שהיו נשמעות טענות על בזבוז כסף שיכול לשמש למשל לשיפור חייהם של חסרי כל. אז בזמנו זה נתפס כבזבוז ובדיעבד ככשל. הנסיבות קובעות איך הדברים נתפשים. אני אגב מקוה שכבאית מס' 9 אינה היחידה בעפולה ושהאחרות שם חדשות ממנה בהרבה.
 29. 44
  ישי בורח מאחריות כמו מאש
 30. 43
  מר חיסכון אחראי למותם של 44 אזרחים
 31. 42
  למה מאשימים תמיד את נתניהו. מה, הוא ראש הממשלה? (הצחקתם אותי)
 32. 41
  הביתה !
 33. 40
  מבקר המדינה היוצא במופע חלול של חשיבות עצמית מנופחת ומסמך חסר כל חשיבות
 34. 39
  האחריות למחדל השרפה עצמה, בגרירת רגליים ובכשל תחזוקת ותקצוב מערך הכבאות ברורה למדי.. אבל מה לגבי הגיוס (המיותר כמסתבר) של אוטובוס הצוערים לכלא דמון (שפונה בידי צוות בסוהרים במקום ללא צורך בסיוע מבחוץ)? כדי שהצוערים יוכיחו את עצמם? כי אחרת לא מגיע להם המינוי לתפקיד המיועד?. מי בדיוק (ומדוע) התעקש שם כל כך על "השלמת המשימה"?
 35. 38
  נתניהו היה הראשון שהבין שהעם מטומטם.
  1. נתניהו אבא - הכל סבבה

   יש גם מנגינה.

 36. 37
  כסףמשהעבר

  שר הפנים רוצה רק כסף מה יעשה אנחנו ידעים

 37. 36
  שטייניץ אחראי למותם של 44 אזרחים חפים מפשע
 38. 35
  הסופר טנקר נכשל?
 39. 34
  מה אכפת להם. מקומם בצמרת מובטח

  המצביעים הפאנטיים שלהם ימשיכו לתמוך בהם!

 40. 33
  מרמרה, אסון הכרמל, הבלגן בלישכת ראש הממשלה.נתניהו לך הביתה !!!!!
 41. 32
  דו"ח ללא המלצות אישיות הוא חסר משמעות. המונח "אחריות" איבד את המשמעות.
 42. 31
  הבדיחה האחרונה: היועץ המשפטי יבדוק. יועץ חצר משפטי של משפחת נתניהו לא יעשה כלום. מכל זה ממילא לא ייצא כלום
 43. 30
  ישי עסוק בפולטיקה במקום בעשייה
 44. 29
  עם כל הכבוד למבקר

  יש לממשלה זכות להחליט על סדרי עדיפויות בחלוקת התקציב.
  כמוכן, מדובר בשריפה ענק נדירה.
  אי אפשר להיערך לכל סוג של אסון אדיר.
  ואם עכשו יקנו מספיק ציוד ובפעם הבאה תהיה שריפה ענקית יותר?
  מה יגידו אז? שצריך עוד ציוד? אין לדבר סוף.
  צריך להצטייד לתרחישים סבירים (או קצת יותר) ולא לתרחישי קיצון.

  ולעניין האוטובוס.
  אסור לשכוח שכל ההרוגים בשריפה נהרגו באירוע אחד בודד ולא בכל הגיזרה.
  כלומר יש כאן חוסר מזל ואם האוטובוס לא היה נשרף, אף אחד לא היה בודק מה קרה שם.

  1. תגובה לעניין!

   בנוסף, אם מאשימים את שר האוצר בהאשמה כל כך חריפה חייבים לשאול את השאלה: אם היה תקציב גבוה יותר, האם המצב היה שונה?
   אם לא, אזי שר האוצר צדק ואין קשר בין זה לבין האסון.

  2. תמיד מחפשים שעיר/ים לעזאזל. אסון בהגדרתו הוא מאורע פתאומי שמסב נזק רב, כולל (בד''כ) אבדות בנפש. אסון מטבעו אינו דבר שניתן למנוע אותו. אסונות קורים ומשתדלים ללמוד מהם ולשפר את רמת המוכנות בהתמודדות אתם. האוטובוס והנידת של אהובה היו במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. מצער מאוד, אבל זה מה שקרה.
 45. 28
  ומי הביא ת'סופרטאנקר? מי? מי? מי?????????

  ביבי המלך!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! הביצה.....................

 46. 27
  כתבה

  אני תקווה שהדו"ח קצת יותר מעמיק מהתיאור הרדוד של צוות משפטי שבוחן הכל בחוכמה שלאחר מעשה, אם לא כפי שאני מתאר לעצמי, חבל על הבזבוז של אלפי שעות עבודה שיכלו להואיל למערך הכבאות במקום ליחצנות של לינדישטראוס

 47. 26
  אסון הכרמל.

  זה לא מחדל זה קריסת מערכות לשמה.

 48. 25
  מזוז דאג בזמנו לקצב, אכסן אותו (על חשבון המדינה) במלון 5 כוכבים וגילגל אותו בזפת ונוצות. הגיע הזמן שלינדנשטראוס יביא למלון המהודר (באחריות השב"ס) גם את רוה"מ. כל אלה בסולם מתחתיו (ישי, שטייניץ, אהרונוביץ') מקבלים את חסיון הש"ג. הסיכוי שזה ייקרה שואף כמובן לאפס ותסמונת הש"ג תמשיך להיות הסטנדרט המיניסטריאלי.
 49. 24
  נבחרי ציבור? עלובי החיים!
 50. 23
  בטורונטו כל משאיות הכיבוי חדשות

  לא רואים ציוד עתיק כמו זה שנפוץ בישראל.

  1. אבל לא יכולות להשתמש בכבישים המהירים שמפוקקים בתנועה בעיקר בשעות אחה''צ. כל מקום והבעיות שלו, כשכסף בעיר שאתה מדבר עליה לא חסר. רק אל תשכח לקחת אפודה כשאתה יוצא מהבית בחורף.
 51. 22
  כל אחד מגן על התחת שלו. והמתים? מתים
 52. 21
  לדעתי: אלי ישי לא צריך לדאוג, כל עוד הכסף זורם לחרדים הוא לא יוזז מתפקידו.

  אני מתרשם כי מה שמעניין את ש"ס הנם הטבות לחרדים. מנהל תקין, דאגה לכלל האוכלוסיה מהם והלאה. כך לדוגמה:
  אטיאס ממסמס את דו"ח טרכטנברג.
  ש"ס מתנגדת לגיוס אברכים.

  ועודץ

 53. 20
  לחרדים היה כסף אבל למכוניות כיבוי לא כי הכסף הועבר עי העברינים:נתניהו, ישי,

  שטייניץ ואחרים לש"ס ולמוסדותיה. לשם היה מספיק ותראה אותם במסעדות, במכוניות שכורות,בקניונים קונים מכל טוב. וזאת כי הליכוד מעביר להם עשרות
  מליארדים במזומן, בהקצבות,בבנית דירות עבורם ועוד וזאת ע"ח החלשים,
  הנכים, החינוך,הזקנים !!!!
  ותודה שבחרתם נתניהו!!!-

 54. 19
  אם אלי ישי לא היה מקבל כסף לישיבות בטוח שהיה נוהג אחרת ומאיים בהתפטרות

  אך כשזה נוגע למערך הכבאות כל שהוא עושה זה רק להתריע. אם הוא היה לוקח חלק מהכסף שהוא מתקצב לישיבות בתוקף היותו שר הפנים, הוא ודאי היה יכול להעביר אותו לכבאות.

 55. 18
  ממשלה פושעת-יודעת לבזבז בלי הבחנה מליארדי ש"ח סכומים שכל אחד מאיתנו משלם-להפיל את הממשלה מיד...

  זה לא המחדל היחיד של הממשלה-יש שרים שלא הייתי נותן לנהל מכולת.
  תקציר המחדלים שעולים לנו/התושבים המון המון כסף כל שנה.
  מחדל א) אי שחרור קרקעות במועד היה אחת הסיבות שמחירי הדירות ומחירי שכר דירה עלו מאוד. איך יתכן מחדל כזה ? כאשר המדינה היא היחידה ששולטת על כל הקרקעות והיא היחידה שרשאית למכור קרקעות. ב) תוספות שער ענקיות למורים, עלות התוספת כל שנה מליארדי ש"ח , וזאת בלי לקבל מאומה מהמורים- הדבר הראשון שהיה צריך לעשות הוא לחייב כל מקבל תוספת לעבוד 40 שעות בשבוע במקום 20-22 שעות . וכן לבטל חודש מהחופשה השנתית -חודש זה ינוצל לחיזוק החלשים והנזקקים. את הדבר הפשוט הזה שר החינוך לא השכיל לעשות !!!!!!
  יש עוד המון מחדלים חמורים לא פחות.......

  1. לא ניתן לכבות שריפה כזו.

   בשביל לכבות נגריה דרושות 3 כבאיות
   מחסן עצים של 1000 מ"ר מזעיקים את כל האיזור.
   ומה אתה מציע לעשות אם 20 אלף דונם עץ יבש עולים באש?

  2. מה שאתה מונה שלומי, נכון, אבל הוא אפס קצהו מול הכספים שנשפכים בשטחים הכבושים, שהחרדים מקבלים, והטייקונים המספרים את עם ישראל בחסות מושחתי ביבי והימין. זו הכתובת. בדיוק כמו בשריפה. ואזרחי המדינה שחלקם בוחרים ימין, אפילו לא מבינים מה זכותם כאזרחים- למידת ביטחון. במקום זאת, אנחנו מקבלים חבורה ימנית מופקרת, שרק דואגת לקבוצות אינטרסים צרות ולעצמם, ואת אזרחי המדינה הופכים לפרה החולבת שמכלכלת את כל המושחתים. ואם אנחנו לא נצא לרחוב, השריפה הבאה תעלה לנו בהרבה דם. שריפה כמלחמה, כי ביבי מעמיק את הכיבוש, ובשמו מסכן מדינה שלמה. זה ההפקר, בדיוק כמו בשריפה. אין מחשבה על מדיניות, על תכנון, על עתיד. יש שלופים. והצתות. לכסות על אזלת היד. זו מנוולות הימין

   אך יחד עם זה נכתב כי מידת הכשל והמחדל שנתגלו בפרשה, אי צפיית פני העתיד וההיערכות הבלתי מספיקה לאירוע חריג מסוג השריפה בכרמל עד כדי עצימת עיניים מהסכנה, אשר מיוחסים לקברניטי המדינה, "מחייבים להציב בפני הדרג הממשלתי באופן נוקב, את החובה לתת הסבר ומענה באשר לסיבות למציאות זו ולהזנחה המתמשכת. מדובר בחובה בסיסית של דרג השלטון לספק לציבור האזרחים את מידת הביטחון לה הוא זכאי וראוי".

 56. 17
  אמר הג'וקר לגנב.

  מה אתה אומר, כמה כסף עלתה לנו המסקנה הזאת?

 57. 16
  הבעיה היא שאת כל זה כבר ידענו על ההתחלה
 58. 15
  לא יודעים איך להסביר לכם, אבל ממשלה מחליפים בבחירות. נכון - הציבור בז לכם. נכון - אתם מתפללים כל פעם מחדש שיבוא מישהו, מישהו, בית המשפט העליון, אובמה, לינדשטראוס, ווטאבר, ויעיף את הממשלה שאתם כל כך שונאים. אבל זו דמוקרטיה, חברים. תסבלו.

  לא יודעים איך להסביר לכם, אבל ממשלה מחליפים בבחירות. נכון - הציבור בז לכם. נכון - אתם מתפללים כל פעם מחדש שיבוא מישהו, מישהו, בית המשפט העליון, אובמה, לינדשטראוס, ווטאבר, ויעיף את הממשלה שאתם כל כך שונאים. אבל זו דמוקרטיה, חברים. תסבלו.

  1. אתה מודרניסט או מזוכיסט?

   אתה לא סובל מממשלה כושלת?

  2. מודרניסט יקר: לכאורה, הצדק אתך. למעשה- אין למצא, אפילו "בזכוכית מגדלת של שען חירש", דמויות ראויות ומתאימות לשילטון חלופי. אפילו ימצאו הדמויות הנ"ל, הם לא יוכלו לבצע את תפקידן כי יהיו מי שיטרפדו רעיונותיהם/כוונותיהם. ובבנין הארץ ננוחם. ראובן

   מודרניסט יקר: לכאורה, הצדק אתך. למעשה- אין למצא, אפילו "בזכוכית מגדלת של שען חירש", דמויות ראויות ומתאימות לשילטון חלופי. אפילו ימצאו הדמויות הנ"ל, הם לא יוכלו לבצע את תפקידן כי יהיו מי שיטרפדו רעיונותיהם/כוונותיהם. ובבנין הארץ ננוחם. ראובן

 59. 14
  מעניין להם את ה...
 60. 13
  מי האחראי

  אכן ברור לכולם שמכבי האש הוי על פשיטת רגל בגלל תקציב זה או אחר ולא נוהל ברמה המערכתית.. אך האסון הכואב לא נגרם בשל כך אלה בשל טעות אנוש לשלוח אוטובוס אל איזור טופת שאת סופו לא ניתן היה לצפות ... אז למה להאשים שר זה או אחר ואני ממש לא אוהד ש״ס

 61. 12
  בקיצור דוח חלבי שימוסמס עד שבוע הבא
 62. 11
  אלף כבאים לא יצליחו לכבות 64 שנות טמטום, הפקרות והונאה.
  1. שכחת את רבין
 63. 10
  להדיח את ביביהו והפודל שטייניץ, להחזיר את אולמרט!

  אצל אהוד מחדל כזה לעולם לא היה קורה.

  1. זה ששלח 130 חיילים אל מותם בלבנון 2

   ומה עם עופרת מצוצה?

  2. חחח גדול!
  3. לידיעתך אולמרט וחבורתו ביטלו את מטוסי הכיבוי

   ומחדל אצל אולמרט זה רק מחדל קטן של משפחת זקן?????????????

 64. 9
  הם לא יתפטרו - אין ברירה - הפעם יצטרך העם להתפטר. להתפטר מהם.
 65. 8
  שהאלוהים שלו יעניש את ישי על מחדליו ואפסותו. ובינתים שיתפטר ויצא מחיינו סופית.
 66. 7
  תרגום הדו''ח ל 3 מילים: מזוודה, טיסה, ביי.
 67. 6
  מתי מתפרסם הדוח בנושא הרפואה הציבורית?
 68. 5
  מדוע להשחית מילים לריק כאשר אין לו מנדט או סמכות להדיח אותם?
 69. 4
  עכשיו הבאתם את הלץ הזה להפיל את הממשלה הציונית חחח
 70. 3
  חחח עכשיו הבאתם את הלץ הזה להפיל את הליכוד חחח
 71. 2
  תודה למבקר. נתראה שוב אחרי מחדל רעידת האדמה שתבוא עלינו מתישהו.
 72. 1
  הבאה- ותתחילו לרעוד מפחד.