צה"ל קבר המלצות לשיוויון בין המינים

רבנים וקצינים טירפדו יישום דו"ח ועדת שגב, שקרא לפתוח בפני נשים את כל התפקידים בצבא. חבר הועדה: "גנץ התנגד בחריפות לשבצן בדרג המסתער"

צה"ל הקפיא יישום חלק ניכר מההמלצות הכלולות בדו"ח שקרא להנהיג מודל שירות שוויוני מלא לגברים ולנשים. אף שהצבא הכריז פומבית על תמיכתו ביישום ההמלצות, שחוברו על ידי ועדה צבאית, מעט נעשה בפועל בארבע השנים שחלפו מאז הגשת הדו"ח. במידה רבה, את מקומו של המאמץ להיטיב ולמצות שירות נשים בצבא, במגוון רחב של תפקידים, תופס כעת קרב מאסף - לבלימת תופעות של הדרת נשים ולעצירת העלייה המתמדת במספר מקבלות הפטור משירות.

דו"ח הוועדה בראשות האלוף (מיל') יהודה שגב הוגש לראש אגף כוח האדם בצה"ל באותה עת, האלוף אלעזר שטרן, בספטמבר 2007. הוועדה התבקשה להגיש המלצות בדבר עיצוב שירות הנשים בצה"ל בעשור הבא. הדו"ח שאורכו מאה עמודים, שעותק ממנו נמצא בידי "הארץ", כולל שורה ארוכה של המלצות מרחיקות לכת שמטרתן להביא לשינוי יסודי בשירות הנשים בצה"ל, להפכו לשוויוני לשירות הגברים ולמצותו בצורה טובה יותר. הוועדה הבהירה שבלא אימוץ גורף של ההמלצות, אי אפשר יהיה לחולל שינוי משמעותי.

ועדת שגב המליצה על מודל חדש לשירות נשים. החזון שמאחורי המודל הוגדר כך: "צה"ל, כארגון מוביל בחברה, מעצב את שירות אנשיו, נשים וגברים כאחד, לשירות משמעותי ומכבד המבוסס על הזדמנויות שוות על פי כישורים ויכולת, לקידום מטרות צה"ל ומדינת ישראל".

לחצו לייק וקבלו את מיטב חדשות "הארץ" ישירות לפייסבוק שלכם

תצפיתנים של חיל המודיעין בגבול הרצועה לימור אדרי

משמעות החזון החדש, על פי שגב, היא "שינוי מהותי ויסודי בשיטת מיצוי כוח האדם" בצה"ל, "המלצה חד משמעית לזנוח את המודל הקיים מאז שנות החמישים, אשר התבסס על מיצוי בראש ובראשונה לפי מין המתגייס". לדברי הוועדה, "זהו מודל ארכאי, הגורם לתת-מיצוי של משאביה ותרומתה לצה"ל של מחצית החברה הישראלית וחוסם הזדמנויות רבות תוך כדי השירות ולהשתלבות בחברה לאחר השירות".

עקרון השיבוץ שעליו המליצה הוועדה הוא "האדם הנכון במקום הנכון". "גברים ונשים ימוצו לשירות באופן זהה, לפי קריטריונים ענייניים המשקפים את צורכי צה"ל, מרצם, יכולותיהם ותכונותיהם האישיות של המתגייסים ולא את מינם". הוועדה המליצה על יעדים להגשמה הדרגתית על פני עשור: מערך כוח האדם בצבא יאוחד, גברים ונשים ימוינו וישובצו במערכת אחודה ולפי קריטריונים זהים. משך השירות יהיה דיפרנציאלי וייקבע מראש בהתאם לתפקיד ולא על פי מינו של המשרת (בניגוד למצב כיום, שבו שירות החובה לרוב הגברים עומד על שלוש שנים ולנשים - שנתיים). מנגנוני החובה, ההתנדבות והפטור משירות יהיו זהים לגברים ונשים.

הוועדה המליצה על הזדמנות שווה לשיבוץ בכל התפקידים והמערכים, תוך עמידה בסטנדרטים ובדרישות כשירות מחייבות. בצה"ל, קבעה, "לא יהיו תפקידים או מערכים הסגורים קטגורית לנשים או לגברים. השירות בכל היחידות, התפקידים והמשימות יהיה משותף ומוסדר בכללי השילוב הראוי".

על פי המלצת שגב, קידום נשים בדרגות בשירות קבע יגדל משמעותית ויעוגן ביעדים כמותיים מחייבים. "תתקיים נוכחות משמעותית של נשים בדרגי קבלת ההחלטות הבכירים בצה"ל". בנוסף, תתקיים מערכת אפקטיבית ומתוקצבת שתוודא כי סביבת העבודה, התשתיות והאמצעים מותאמים לשירות נשים וגברים כאחד ומספקים הזדמנות שווה להצלחה בתפקיד. הוועדה גם המליצה על "יישום והטמעה של קוד מגדרי" שיגדיר במפורש כללי התנהגות בין המינים ויבטיח הנהגת יחס שוויוני ומכבד.

"יישום ההמלצות במלואן, על כל מרכיביהן כמודל שירות", כתבה הוועדה, "יעצים את צה"ל וכוחו בכך שיאפשר מיצוי אופטימלי של כלל ההון האנושי שמעמידה החברה הישראלית לרשותו, גברים ונשים... זו הדרך הנכונה להבטיח כי צה"ל כצבא העם מקיים את הזיקה הישירה בין החובה השווה לבין ההזדמנות השווה עבור הנשים".

ועדת שגב הציגה שתי חלופות למודל החדש: שימור המצב הקיים או מעבר לשירות התנדבותי לנשים. שתי החלופות, לדבריה, "שליליות ובלתי רצויות. בשתיהן מחמיץ צה"ל את מלוא הפוטנציאל של הנשים". הוועדה קראה לשנות את החוק באופן שיקשה על קבלת פטור משירות חובה לנשים ויצמצם את תופעת ההשתמטות בטיעוני דת כוזבים. עם זאת, הדו"ח ממליץ שהדבר ייעשה אחרי הרחבת מספר התפקידים הפתוחים לנשים.

בדו"ח נאמר כי שיעור התפקידים הסגורים לנשים בצבא עומד על כ-12% (מאז, ירד לכ-9%). ההבדלים באורך השירות מקשים על מיצוי נשים לתפקידים תובעניים ומשמעותיים יותר. "במודל הנוכחי, מינו של הפרט קובע באופן ניכר את מיקומו בשירות ולא כישוריו ויכולותיו". הוועדה המליצה לקבוע שכל התפקידים יהיו פתוחים לנשים, למעט תפקידים שעליהם תחליט ועדה בראשות ראש אכ"א, באישור הרמטכ"ל, שר הביטחון וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

יחד עם זאת, בתפקידים קרביים שייפתחו לנשים יוצבו סטנדרטים זהים של כשירות לגברים ולנשים. הוועדה המליצה על הליך מושכל של שיבוץ נשים גם ביחידות בדרג המסתער והמתמרן (מערך החי"ר והשריון), ואילו הסיכון לנפילת נשים בשבי או בקרב אינו צריך להיות לדעת חברי הוועדה קריטריון בפתיחת תפקידים לחיילות.

נציג הרבנות הצבאית בוועדה, סא"ל אייל קרים, צירף כמה הסתייגויות משמעותיות לדו"ח, בעיקר משילוב נשים בסביבת לחימה וביחידות הדרג המסתער והמתמרן. קצין אחר, סא"ל (מיל') ילון פרחי ממינהלת "השילוב הראוי", שעסקה בשירות חיילים דתיים ונשים בצבא, טען מאוחר יותר כי הוועדה התעלמה ממסמכים שהציג לה בדבר נזקי שירות קרבי של נשים. האלוף שטרן מינה ועדת בדיקה נוספת, שקבעה כי ועדת שגב נהגה כהלכה בעניין זה.

אולם בפועל, הצעדים הדרמטיים שעליהם המליץ שגב ובעיקר התנגדות של גורמים דתיים מנעו את יישומו של הדו"ח. המטכ"ל בראשות רב-אלוף גבי אשכנזי דן בדו"ח שגב, הביע דעה חיובית עליו אך כמעט שלא נקט צעדים ממשיים כדי להפכו למסמך מעשי.

יורשו של שטרן כראש אכ"א, האלוף אבי זמיר, נקרא כשנתיים לאחר הגשת הדו"ח לוועדת הכנסת למעמד האשה. בישיבה ביולי 2009 הסביר זמיר לח"כים כי "המטכ"ל אימץ את עיקרי הדו"ח ויש כבר דברים שהתחלנו ליישם... ישנם תהליכים של הנבטה וצריך להכין מודלים ופיילוט כדי לממש אותם". אולם, נציגים אחרים של אכ"א הודו בדיון שההמלצה על השוואת משכי השירות בהתאם לתפקיד מחייבת שינויי חקיקה וכי אשכנזי סבור שהשינוי "לא נכון לעת הזאת".

אחד מחברי הוועדה אמר אתמול ל"הארץ" כי "הדו"ח רוקן למעשה מתוכנו. יודקה שגב נאלץ להיאבק כדי להציג בכלל את המסקנות לפורום מטכ"ל. לובי של רבנים וקצינים הפעיל מאמץ שכנוע על האלופים. כשנפתח הדיון, אלופים כמו בני גנץ ויואב גלנט הביעו התנגדות חריפה לשיבוץ נשים בדרג המסתער. הרמטכ"ל אז אשכנזי הבטיח לאמץ את החזון בדו"ח, אבל המהות האמיתית של ההמלצות מוסמסה. קל לבחון את זה, כי אף אחת מההמלצות המרכזיות לא מומשה: לא השוואת משך השירות, לא פתיחת כל התפקידים ובוודאי לא הצבת נשים בדרג המסתער".

גורם בכיר באכ"א אמר בתגובה כי "הטענה שלא נעשה דבר למימוש החזון של הוועדה אינה נכונה. התקדמנו מאז, אבל עשינו רק חלק מן הדרך". הוא הזכיר כי צה"ל שינה את תהליך המיון לנשים, הפעיל שיטה מתקדמת למיון תעסוקתי בשיבוץ חיילות והנהיג ראיון שיבוץ ללוחמות. לדבריו, הורחב במידה ניכרת שילוב נשים בתפקידים טכניים. הוא הוסיף כי צה"ל מתנגד לשיבוץ נשים כלוחמות חי"ר ושריון. "אין מספר מספיק של חיילות שמסוגלות לעמוד במעמסה הפיזית הנדרשת. פתחנו תפקידים נוספים ללוחמות במערך ההגנה האווירית (נ"מ), אבל לא נשלח בנות לגולני רק בשם עקרון השוויון".

כיום, יותר מארבע שנים אחרי הגשת הדו"ח, לא נרשם שינוי משמעותי במצבן של הנשים בצה"ל - ולא מעט קצינים וקצינות בדרגים בכירים חוששים שדווקא חלה בו הרעה. במכתב ששיגרו לרמטכ"ל גנץ, לפני כשבועיים, דרשו ממנו 19 אלופים בדימוס למנוע אפליית נשים בצה"ל ולאמץ את מסקנות דו"ח שגב.

במסיבת עיתונאים לפני כשבועיים אמרה האלופה הראשונה בצה"ל, ראש אכ"א החדשה אורנה ברביבאי, כי היא מוטרדת מהתרחבות ההשתמטות משירות בקרב נשים והודיעה כי "חייבים לאפשר גם לדתיים וגם לנשים לבצע שירות משמעותי, מבלי להדיר אותם".

עיקרי ההמלצות בדו"ח:

-תינתן לנשים הזדמנות שווה לשיבוץ בצה"ל בכל התפקידים והמערכים

-בתפקידים קרביים יוצבו לנשים סטנדרטים זהים לאלה של גברים

-יגבר משמעותית קידום נשים בדרגות בשירות קבע ויעוגן ביעדים כמותיים

-ייושם קוד מגדרי שיגדיר כללי התנהגות בין המינים ויבטיח יחס שוויוני

-ישונה החוק באופן שיקשה קבלת פטור לנשים ויצמצם השתמטות

Read this article in English: IDF buries gender equality recommendations

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 65
  שוויון - מילה מכובסת למציאות פתלתלה

  כל זמן שלא יחילו בצבא שוויון הזדמנויות מלא ואמיתי, מותאם ליכולות והכישורים של הנשים, (מה שלא קורה ולא יקרה) צריך לקבל החלטה של שירות נשים בהתנדבות. כך שתדע כל מגייסת את העומד בפניה מתוך בחירה ולא כפיה. גם כך יש יותר מידי נשים בצבא בתפקידי פקידות.

 2. 64
  פריירית כל אישה המשרתת בצהל

  צבא חצי העם המגן על הרבע דמוקרטיה שעוד נשארה פה.
  אישה שמשרתת או מיועדת לשירות בצבא - מצטרפת לארגון שונא נשים ולמעשה תומכת בו.
  זה לא צבא שלנו!!!

 3. 63
  ארה"ב

  תודה, אבל לא תודה. לא רוצה שוויון בצה"ל. רוצה פטור מצה"ל. זה לא מקום לנשים וגם לא לגברים נורמאלים. תעזבו אותנו בשקט ותעברו לצבא מקצועי. מספיק בילבלתם לי את המוח שנה ו9 +מילואים עד גיל 37, ובזבזתם לי את הזמן.

 4. 62
  שיוויון בין המינים בצה"ל

  לא ייתכן שגוף כלכך משמעותי במדינה דמוקרטית הנתון למרות הממשלה ומייצג את מדינת ישראל, לא יקיים את אחד מעקרונות היסוד הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה והוא יסוד השוויון.
  על מדינת ישראל לאפשר לחיילים וחילות כאחד, להתקבל לתפקידיהם על פי כישוריהם ולא על פי מינם- ובנוסף להביא לשוויון זכויות וחובות, וליצור מצב שאורך השירות יקבע על פי התפקיד- ולא על פי המין.
  המצב הנוכחי מקיים אפליה על רקע מיני.
  הדו"ח הנ"ל הוגש לפני כארבע שנים ואכן קיים שיפור אך לא ניתן לומר שזהו שיפור משמעותי, לנוכח האחוזים המדווחים ולנוכח האפליות האחרונות והבקשה לאסור שירת נשים.
  על מדינת ישראל לעמוד על עיקרון השיוויון ולפעול להפסקת האפליה בהקדם האפשרי.

 5. 61
  נשים בצבא

  בושה וחרפה לצה"ל

 6. 60
  דיי לטמטום. שום דבר אינו מספק תירוץ לאי-שוויון נגד נשים. נשים רבות יותר חזקות פיזית מגברים, יותר חכמות ומסוגלות לעמוד בלחצים. לטעון שאסור להכניס נשים רק בגלל המנטליות של האויבים זו בדיוק כמו הסיבה שבדואי מכריח את אחותו ללבוש צנוע רק בגלל המנטליות של הצעירים החרמנים בסביבה. כל עוד אתם תמשיכו להסתכל על נשים כאל אובייקט מיני אין פלא שככה זה המצב. את המלחמה על השוויון אין לעזוב.
  1. לא נמאס לכן לחזור על המנטרות המיותרות האלה??

   להיות לוחם בצה"ל דרוש הרבה יותר מחוסן פיזי. דרוש אומץ לב, קור רוח ועוד. בכל אחת מהתכונות הקריטיות האלה הגברים עולים על לפני הנשים ואלו העובדות בשטח. זה מהצד הכללי-מגדרי.
   אם מישהי אינדיבידואלית מוכנה לקחת על עצמה את מה שנדרש מלוחם גבר, היא מוזמנת לעמוד בכלל הדרישות ותוכרז כאחת מן המניין.
   אבל מה לעשות, כשם שלא נולד גבר עם רחם, כך לא קיימת בעולם אישה (וגם לא הייתה) שמצליחה לרוץ 100 מטרים בפחות מ10 שניות. גברים יש כמה וכמה.

  2. כמה גברים בצה"ל רצים 100 מטר בפחות מ 10 שניות?

   הרי דבריך איוולת, למרות שגם אני איני סבורה שנחוץ שוויון מלא בתפקידים, או שמספר טייסות הקרב ישתווה למספר הטייסים. ללחימה נחוץ כושר פיזי ואומץ לב, הכושר הפיזי של הנשים, בהרמת משקלות למשל, נופל משל הגברים, כי מאסת השרירים שלהם קטנה יותר, אך אומץ לב או קור הרוח? אומץ הלב של הנשים אינו נופל משל הגברים, גם לא הפטריוטיות או קור הרוח, ואין צורך למנות הוכחות כרוכל. אין גם צורך להוכיח שלא כל הגברים הם גיבורים גדולים.

  3. מה זה משנה?

   - "אומץ הלב של הנשים אינו נופל משל הגברים"?

   התגובה שלך משקפת שגם לעניין הראייה הצלולה המצב אינו מאוזן, והראייה של נשים לעיתים קרובות מעוותת. את לא מסוגלת לראות את המציאות.

   יש כמובן נשים אמיצות לב, וגם קרות רוח, אבל ההבדל בכלל הוא כזה שמי שעיניו בראשו לא יוכל להחמיצו.

 7. 59
  הירגעו נא עם זעקות השוויון הפתטיות שלכם/ן

  לעולם לא יהיה שוויון בין המינים אלא רק שוויון מלאכותי שנוגד את הדרך הטבעית שנוצרה במקביל ובנפרד בכל מקום על פני כדוה"א- עוד לא נולדה האשה הביונית שתוכל לסיים בהצלחה מסלול גולני...

 8. 58
  מה תגידו שהגלעד שליט הבאה תיהיה לוחמת?

  לא רק שיהיה להם שבוי גם הם יהנו ממנה.
  לוחמות לא סתם מוגבלות בתפקידים בצבא. וגם יעידו הרבה לוחמות מקרקל אב"כ או נ"מ שהמסלול שלהן מאתגר אבל בסופו של דבר הפעילות הסדירה שלהם היא מזלזלת. ולא סתם מפחיד לשיים נשים בקוי האויב מחשש שיקרה להן משהו.

  נשים

 9. 57
  אם נפתח את היחידות הקרביות לחיילות יהיה זה סופה של מדינת ישראל לאור המצב הגאופוליטי ואויבינו
 10. 56
  צה"ל מתפרק מבפנים
 11. 55
  באולמיפיאדה יש שיוויון בין המינים?

  בנות הנמצאות במסלולים קרביים "אמיתיים" (לדוגמה טייס) מקבלות "הנחות" שונות בהכשרה, המתבטאות, בין היתר, במסעות קצרים יותר וסחיבת משקל קל יותר. הדבר נובע מהבדלים פיזיולוגיים שונים בין גברים לנשים.
  הבדלים אלו גורמים גם לתחרות נפרדת בכל ענפי הספורט, ועוד לא שמעתי על דרישה של אשה לשיוויון מלא (שמשמעותו שכמעט אף אשה לא תזכה בתחרות)...
  עוד לא קם המועמד (גבר) שעף ממסלול על אי עמידה במסע כזה, בעוד שחיילת מקבילה נשארה, כי פשוט קיבלה הקלות.
  הכותרת יפה, אבל לא הכל זה "רבנים חשוכים"... מה לעשות, לפעמים הם צודקים, גם אם לא מהסיבה הנכונה

 12. 54
  שוויון במטלות אולי אינו אפשרי אך שרות צבאי משמעותי לנשים חייב להיות המטרה

  הדחף הפמיניסטי להתכחש להבדלים הפיזיים בין גברים לנשים ולדרוש שוויון גמור ביחס לשני המינים הוא אווילי. טפשי עוד יותר להכחיש את קיומו של המתח המיני בין גברים לנשים ( וכמובן גם בין גברים הומוסקסואלים). מכיוון שהסיבולת של הגבר הממוצע גבוהה יותר משל אשה ממוצעת הרי שבתנאי שוויון מלא יחידות השדה המעורבות של צה"ל העתידי יורכבו מרוב גברי ומיעוט של נשים, מצב שבהכרח יגביר מתחים מיניים, שחזקים מכל פקודה של צה"ל. בצבא מודרני חלק גדול וחשוב מהפעילות מתרחש במשרדים, הרחק משדה הקרב. אין היום צורך בפקידה לכל קצין, האוטומטים לקפה, מכשירי ההקלטה ושאר פלאי הטכנולוגיה מייתרים את מקומה של המזכירה ומפנים יותר נשים לשרות משמעותי גם הרחק מהשדה.

 13. 53
  תסתכלו היטב על התמונה ותראו את האמת הנוקבת: החייל בוחן את הנוף, והחיילת רושמת בנייר את מה שהוא רואה. אילו היה הפוך...
 14. 52
  לגייס בנות זמרות ליחידות קרביות של ישיבות הסדר.
 15. 51
  היכן שצריך, וצריך, צה"ל יודע היטב לסנן את המועמדות הראויות לתפקידים עוצרי נשימה, להחתים אותן לכל משך השירות הנדרש, ולמצות את יכולותיהן. לא מתאים לכותרת הסנסציונית והמקאברית של הכתב? אולי הוא פשוט לא יודע?
 16. 50
  אל תעשו שטויות לאחר מותי

  כדי שהאפנדים לא יקחו מאיתנו קרקע במרמה והאדמה לא תישמט מידינו, דין הוא שהבחורות ישתתפו בהגנת היישוב, כתף לצד כתף עם הבחורים.

 17. 49
  מוצדק.מי שצריך להסתער בראש הכוחות אלו הרבנים הצבאיים והנערות הפטורות מסיבות דת
 18. 48
  רבנים צאו לנו מהורדים נימאס מימכם .נמאס מהממסד הדתי.
 19. 47
  לגופו של עניין

  בגוף הנשי - אחוז שומן גבוה יותר ומסת שריר מפותחת פחות מהגוף הגברי. צפיפות העצם הגברית גבוהה הרבה יותר. מכאן, שהסתערות נשים לכיבוש כל מעוזי הגבריות בצבא נדונה לכישלון. די לנו בפתיחת תפקידי חשיבה, פיקוד והדרכה.

  1. כבר לא רוצים נשים מדריכות אצל חיילים דתיים ו/או מאצ'ואיסטים.
 20. 46
  "האלופים בני גנץ ויואב גלנט הביעו התנגדות חריפה לשיבוץ נשים בדרג המסתער"-ולא רק הם. כל חייל קרבי מבין זאת היטב. מי שמציע הצעות כאלו, אינו מבין דבר - לא בלוחמה קרבית, ולא בטבע האדם. אבל יש כאלה שלא מעניין אותם הנזק שייגרם לצבא - העיקר קידום האידיאולוגיה שלהם.
  1. ודאי שיתנגדו... אם גם בנות יכולות - זהו סופה של החונטה הצבאית.
 21. 45
  אין שוויון ולא יהיה בין נשים לגברים, במיוחד בהיבט הכוח הפיזי.
 22. 44
  מוישה, את היית רוצה שאישה תחפה עליך?

  צבא ההגנה לישראל הוא לא סניף של האגודה לטרנסג'נדרים. אין תפקידו להוכיח שנשים יכולות גם. אנחנו לא צבא שוויץ להרשות לעצמנו כזה דבר! יש לנו מספיק אויבים ותפקידנו להגן (=לנצח, אגב).

  1. הדרכתי חיילות שעשו עבודה טובה יותר מבנים

   וזכורה לטוב אלחוטנית שהחזיקה את רשת המעוזים/תעוזים ביום הכיפורים... לא הייתי מחליף אותה באף בן-מחזור מאותו קורס!

   אם היא קוראת, היא ודאי מחייכת :)

  2. למה, זה יהרוס לי את המאצ'ו אם הפגיעות שלה טובות יותר משלי?
 23. 43
  זכות הזכרים ללדת

  נו מה לעשות שפיזיולוגית כל מין בנוי אחרת. די לטשטוש בין המינים. נשים לא שייכות בתפקידים כאלה ואין בכך שום פחיתות. ההגדרה הכי שוביניסטית היא לומר שאם אישה לא נינג'ה אז היא לא שווה.

  1. השוואה לא תקפה. לא מדובר על מה שאינן מסוגלות לעשות, אלא על מה שנשים מסוגלות לעשות ונמנע מהן בכח דעות קדומות ומגבלות דתיות.

   הרי רק לפני הרף עין, מבחינה הסטורית, סברו שנשים אינן יכולות ללמוד מקצועות אקדמיים, שלא לדבר על לכהן בתפקיד ראש ממשלה, יועצת לבטחון לאומי או נשיאת בית המשפט העליון.
   עדיין, בימינו, יש קהלים גדולים בתוכינו הטוענים כי אשה פסולה לעדות, ללימוד החוק העברי, לפסיקה ולתפקידי שררה... את כל הנ"ל הם מתרצים בהדלים פיזיולוגיים... זהו לא טבע האשה וכדומה...

 24. 42
  זכות הזכרים ללדת

  נו מה לעשות שפיזיולוגית כל מין בנוי אחר. די לטשטוש בין המינים. נשים לא שייכות בתפקידים כאלה ואין בכך שום פחיתות. ההגדרה הכי שוביניסטית היא לומר שאם אישה לא נינג'ה אז היא לא שווה.

 25. 41
  הגזמתם לחלוטין. כדי לנגח רבנים אתם מוכנים שנשים ישברו רגליים ומפרקים ויסבלו מצניחת רחם ויקבלו פיצויים מצה"ל כנכות. אין שיוויון בגוף בין גברים לנשים, רק שיוויון ברוח. על זה צריך להילחם.
 26. 40
  אני מספיק שוביניסט כדי להתנגד לנשים לוחמות ויש גם סיבות אוביקטיביות

  ראשית, אני בעד שילוב נשים בצבא. הרעיון לשירות לפי תפקיד ולא לפי מגדר מוצא חן בעיני - רק שיש לקחת בחשבון שבנים ובנות לא ירצו להגיע לתפקידים שדורשים זמן ארוך בצבא.
  עם זאת, אני מספיק שוביניסט כדי להתנגד לנשים בכוח מסתער/לוחם. מספיק גרוע שגברים צריכים לסכן את חייהם ולמות. לא צריך להוסיף נשים.
  וכמובן, יש גם סיבות אוביקטיביות. נשים יותר חלשות מגברים, זו עובדה. לנשים עצמות דקות יותר, וכמובן בעיות נוספות כמו המחזור. ואם חושבים על מילואים, האם באמת צהל מתכוון לגייס בת 30 בהריון או עם ילד בבית למילואים? שוביניסטי עד כמה שזה ישמע, מדינת ישראל זקוקה לה יותר בבית.
  דרך אגב, יש מי שטוענים שלפחות חצי מהכלכלה כלל לא מופיעה בחישובים הרשמיים. רק תחשבו כמה היה עולה להעסיק משרתים, אפילו בשכר מינימום, שיעסקו בעבודות הבית. וכמובן עדיין בדרך כלל נשים עושות אותן.

 27. 39
  קבורת ההמלצות

  מעניין באיזה קבורה קבר צהל את ההמלצות, שלא כשרות הן כדת משה וישראל, בקבורה על פי ההלכה או מחוץ לגדר...? ומהו הנוסח שבחר צהל לרשום על המצבה? אם עוד לא מאוחר אני מציע לכתוב: פ״נ הסיכוי להיותו של צה״ל צבא העם, עם המורכב כדרך הטבע האלוהי, מנשים וגברים.

 28. 38
  השתגעתם !.

  בעת שרותי הצבאי בשרות חובה, וזה היה לפני לא מעט שנים, היו נהוג בצה"ל לקיים, בעיקר לקראת חגי תשרי, "מסעות התעוררות" בהם היה מגיע רב ו"מרביץ בנו תורה".
  אני כחילוני ביקשתי שלא להיות נוכח בארועים האלה אבל לא שוחררתי.
  יש מי שמדמה לעצמו שחיל יהודי בצבא האמריקאי יחוייב להיות נוכח ב"מסע התעוררות" שייערך ע"י כומר ?, ע"י אימאם ?.
  שירת נשים אינה הטפה דתית ואינה אסורה על פי הדת. (כל המכיר את התנ"כ מכיר את המקרים בהן שרו נשים, גם עם גברים).
  ומי יודע, מחר גם דיבור נשים יהיה אסור.
  כשם שמחייבים חילים חילוניים לשמור בפרהסיה, בתחומי הצבא, על כשרות, אי השמעת רדיו בפומבי וכדומה אפשר לחייב חייל דתי להיות נוכח בארוע בו אישה שרה, נואמת או במצב בו הוא כחיל נתון תחת פיקודה של אישה.

  1. אמן ואמן

   הזכרת את הצבא האמריקאי. ההבדל המהותי שם לגבי צה"ל הוא שהחייל יוכל לבחור בכל "מסע התעוררות" (במידה והוא בכלל ירצה במסע כזה ולא יחשוש שיעמידו אותו לקיר מול כיתת יורים...)בין רב רפורמי, קונסרבטיבי או אורטודוקסי. יש רבנים בצבא האמריקאי אבל יש גם פלורליזם בצבא האמריקאי. שלא לדבר על שרות נשים ביחידות קרביות.

 29. 37
  החומייניזים הורג אותנו מבפנים ומבחוץ

  חומייניסטים, נמאסתם.

 30. 36
  די לביזוי הנשים בצבא

  כאישה אני לא הייתי מתגייסת היום

 31. 35
  להרבות אינוולידיות בישראל???

  רק מי שחלומו המעוות להרבות אינוולידיות בישראל יקרא לפתוח בפני נשים את כל התפקידים בצבא.

 32. 34
  התמונה מדהימה - שני צעירים יפים בלי מחיצות ובלי שטויות. כך לומדים להתייחס לאדם כפי שהוא.
 33. 33
  דמיונות שווא

  כל מי שחושב ששרות נשים קרבי יחד עם גברים יעיל ומוסיף לכוחו של צה"ל לכח הלוחמים ולבטחון המדינה-פשוט חי באשליה ולא מבין מה קורה
  חוץ מלהחליש את היחידות ןהוסיף פעילות הורמונלית רק נזק נגרם לכוחנו

 34. 32
  הצבא מוותר על הביטחון כדי לשמור על השוביניזם

  עקרון השוביניזם כל כך חשוב לצבא, המובל על ידי הרבנים, שבשבילו הוא מוכן לפגוע ביעילות ובאיכות של צה"ל.
  מדינה פרימיטיבית וחלמאית.

  1. מדהים שיש תגובות כאלו

   זה ידוע הלא שהצבא מובל על ידי הרבנים. זה לא חדש.

   רק איכשהוא אני מנחש שהתגובה הזאת (לעיל) נשלחה ע"י אשה.

   אז מי פרימיטיבי וחלמאי?
   ועל אילו יעילות ואיכות היא מדברת?

 35. 31
  צריך ללכת צעד נוסף ולשחרר כליל בנות משירות חובה. לחילופין: השוויון יכול וצריך להיות מושג בכיוון ההפוך: לא לאפשר לבחורות תפקידים צבאיים גבריים, אלא לשבץ בחורים בתפקידים נשיים בצבא: פקידים, רל"שים, מגישי תה, ברור, לא?
 36. 30
  יש בכלל צבא שזה נהוג בו? אני בספק

  בכל זאת, אם כבר להתעסק בנושאים האלו, אני חושב שיש מה ללמוד מאלפי שנה של מלחמות עקובות מדם בהסטוריה האנושית. מהנשים זה נחסך, וטוב שכך.

  1. בדיקה קצרה במקורות אינטרנט זמינים תגלה לך שיש נשים בצבא האמריקאי באפגניסטן, למשל.

   וכן חיילות שמשרתות בדרגים שונים בציי המלחמה הגדולים של המערב.

  2. בארה"ב נשים משרתות שירות קרבי רק בחיל האוויר ובחיל התותחנים

   נשים רבות נמצאות בעירק ובאפגניסטן בתפקידים תומכי לחימה, אבל הן לא חיילות חי"ר או שריון!
   בחיל הים האמריקאי נשים משרתות בספינות אבל לא במרינס או ביחידות המובחרות, כרגע נבחנת האפשרות לאפשר לנשים לשרת על צוללות.

 37. 29
  פוטנציאל הנשים לעומת פוטנציאל החרדים ורבניהם בצבא

  כמויות ויכולות של החייל החרדי -יש דו"ח כזה?
  הנשים הן מחצית מהאוכלוסייהת מיונן המגדרי שיתאים לרצונות החרדים מעקר את צ"הל מהמשאב הכי חשוב שלו: הגורם האנושי.
  רב אלוף גנץ- אתה הרמטכ"ל. מהי עמדתך הגלויה? איזה סוג של תמיכה ציבורית יעזור לך? מה המחיר האמיתי על וויתור בשירות צבאי פעיל לכל אלה הרואים קול באשה - ערווה?!
  נקוט עמדה גלויה עכשיו - אחרת תעמוד בפני ועדה שתאשים אותך בניהול בלתי רציונאלי של משאבי אנעוש הצה"ליים.

 38. 28
  לא יהיה שיוויון עד שנראה 50% לוחמות בסיירת מטכ"ל ובקומנדו הימי.

  או שלא.

  - אבל לא יכול להיות שכלם מטומטמים?

  - או שכן.

  הרשם שמקבלי ההחלטות היום שווים פחות, - כמה נשים יש ביניהם? - אולי גם שם עדיין יש מחסור.

 39. 27
  למה "קבר המלצות" זה ממש מפחיד
 40. 26
  בושה, נשים כבר רצות מול גברים באולימפיאדה, מתאבקות מולם באגרוף,

  משרתות בנייבי סילס בארה"ב, את הארון מאיקאה הביאו לי 2 סבלות, רק פה הרבנים יורדים לחיינו. בושה.

  1. יפה שיש מי שנלחם בשוביניזם.

   הרבנים סקסיסטים, וגם הקב"ה. אפילו בטוקבקים אין שיוויון.

   כל הכבוד לד"ר טוקבק. (גב' ד"ר טוקבק בודאי, - או שאני טועה? - למדעי המגדר?)

 41. 25
  צה"ל "קבר"? מתי הלוויה?
 42. 24
  מסע הצלב שלכם נמשך

  ואני מתאר לעצמי גם שהצנזורה:)

  1. מסתבר

   - הצנזורה, - ז.א.

 43. 23
  מניסיון של אבא ללוחמות - העומס כבד והנזקים כבדים.

  כחייל במערך הלוחם וכאבא גאה בבנות לוחמות : העומס כבד מדי .
  נכון - גם הבן הלוחם סבל מפגיעות בגלל המשקל של האפוד הקרמי
  אבל - הנזקים לבנות ולחברות שלהן היו קשים וכואבים .
  לבנות יש מוטיבציה אדירה , אבל הגוף לא עומד בעומס הפיזי .
  כלכלית - לא כדאי , יש היום עשרות בנות נכות לכל החיים
  מעשית - יש מעט בנות עם כושר .
  מה צריך לעשות ?
  לנצל את היכולת בתפקידים שלא מפרקים את הגוף
  ויש הרבה

  1. צודק האבא ללוחמות. חבל על נזקי הגוף לחיילות. לא מגיע להן לסבול.
  2. חובה לקרוא את התגובה לעיל
  3. ומה עם נזקי-גוף ללוחמים? מי נותן על זה את הדעת?
 44. 22
  יש עדיין נשים בישראל?
 45. 21
  השיוויון מתחיל שיעשו 3 שנות צבא.. שנתיים זה מעט לחייל

  אין אפשרות להכשיר לוחמים בשנתיים
  קודם כל שיעשו צבא ומילואים כמו גברים

  1. זה חלק מן ההמלצות של הדוח לפי הכתבה.
  2. לא, השוויון מתחיל בזה שיפתחו תפקידים משמעותיים נוספים

   ואחר-כך יקבעו את משך השירות לפי התפקיד ולא לפי המין. אין טעם בהכרח לשרת שלוש שנים בתפקיד פקידותי, ומעטות היום רצות להתחתן ולהוליד חיילים-לעתיד בגיל עשרים.

  3. זה מה שהועדה המליצה

   לא צריך לקרוא בין השורות - תתחיל בלקרוא את השורות...

 46. 20
  שוב הארץ דוחף את המילה רבנים לייצר כותרת

  ענין מבצעי פרופר - אתם צהובון עלוב

 47. 19
  אם כבר תמונה, אז למה של חיילים על מדי א'?

  אפשר לשים תמונה של לוחמת קרקל על ציודה

 48. 18
  בדרג המסתער... מתי בדיוק הסתערו שם ? לפני ארבעים שנה? אולי התכוונו בדרג המטריד כושים באפרטהייד ?
  1. ושכחת את כנופיות תג מחיר = הם הדרג המסתער של צבא היש"ע.
  2. נכון הצבא של היום לא אותו דבר כצבא הכיבוש המביש
  3. איזה שרשור תגובות מנותקות מהמציאות שמסכים עם עצמו

   עמות כמוכם נותנים למתנחלים נשק פוליטי.

 49. 17
  נשים לא צריכות להיות לוחמות בפועל

  גם עניין שיבוץ הנשים בקורס טיס שגוי ויתברר ככזה במשך הזמן

  1. איך בדיוק שיבוץ נשים כטייסות יתברר כשגוי? (ואני מסכים אתך לגבי חלק מהתפקידים האחרים)
 50. 16
  שמינסטיות-קירעו את הצו הראשון. אין שום סיבה להתגייס לצבא שלא רוצה אתכן

  שבני הגנץ,הרבנים והמתנחלים ינהלו את הצבא כמו שהם רוצים לנשים כנראה אין מה לחפש שם

  1. אין שום סיבה שהצבא יגן על מי שמקיימת את ההנחייה של ה-"אמא" הזאת
 51. 15
  רק מי שמתנגד לצה"ל כמן עיתון הארץ ירצה נשים בדרג המסתער. שיבוץ הנשים בתותחנים ומנ"מ כישלון. הן לא יכולות לסחוב פגזים, עושות חצי מהמרחק במסעות עם חצי מהמשקל. בוחן לוחם בתוספת של 50% זמן.
 52. 14
  גנץ צודק נשים בדרג המסתער זה שוויוני אך עם הרבה חסרונות

  תשאירו לנו לפחות את הבנות מחוץ לשדה הקרב.
  חפשו את הפמיניזם במקום אחר.
  אך זה לא אומר שאם אסור לבנות להסתער אז אסור להן לשיר.
  ויש עוד הרבה תפקידים חשובים בצבא שבנות יכולות וצריכות להשתלב בהם
  ואף יכולות וצריכים להתקדם בדרג הפיקודי.

  1. בצבא גברי לא תינתן הבכורה לאישה אז אולי לנהל צבא גברי ונשי במקביל ולראות מי מהם טוב יותר ויש הפתעות בנושא
 53. 13
  האשה אצל הרבנים היא סוג ב

  אם האשה אינה יכולה לבצע תפקידים שגברים מבצעים, אם האישה אינה יכולה לשיר, אם האשה מתגייסת רק כדי להכין קפה לבוס שלה, אז אולי באמת אין בה צורך. אבל במקומה הייתי לוקחת את אותו רב שמונע את שירתה כדי להכין את הקפה לבוס הפוטנציאלי שלה.

  1. רבנים רבנים רבנים רבנים............ הרי ראית שאלוף גנץ התנגד בחריפות
  2. אצל הרבנים?

   מה זה שייך? יש מגבלות טבעיות שמפריעות לנשים לפעול כמו גבר. מבנה הגוף שונה, הפיסיולוגיה שונה ונכון, את צודקת היה צריך להחליף מזמן את החיילות שעושות קפה במכונות שתיה פשוטות ולשלוח את החילות המוכשרות לאוניברסיטה, שתלמדנה, תעבודנה ותשרתנה בכך את המדינה.
   גם כך יש מספיק גברים ג'ובניקים שבאים ב8.00 והולכים ב-5.00 ומבזבזים זמן. אז שישבצו אותם וישחררו את הבנות המנוצלות.
   אגב, לא ראיתי אף תלונה על כךשלא נותנים לגברים ללדת... מה, הם לא יכולים?
   אז יש גם דברים שנשים לא יכולות לעשות...

 54. 12
  החלטה טובה ואמיצה. שכיחות שברי הליכה אצל חיילות פי כמה מאשר אצל חיילים, שלא לדבר על המון צניחות רחם אצל נהגות המרים וכו' , המון פגיעות במפרקים וכו' . הלוחמות למען הנשים בכזה כאילו מאמללות המון בנות שמתפתות ללכת לתפקידיםפ חצי קרביים. חוץ מזה מצאו שיחידות עם בנות פשוט לא לוחמות כמו יחידות רק של בנים.
  1. לכל טחד התפקיד המתאים גם לנשים וגם לגברים וב=לי זיוני שכל של קשה לי וקר לי ולא נוח לי
 55. 11
  החלטה נבונה של הרמטכ"ל
 56. 10
  חברה להתארגן, לדרוש לשרת ביחידות עם בנות וללא דתים ומשגיחי כשרות
 57. 9
  שחיילות ישמרו גם במשמרת שניה ושלישית ולא בזוגות!!!! בתל השומר!!!

  שיושווה תקופת השירות לגברים ולנשים.
  שיושווה גיל הפרישה לנשים ולגברים במיגזר האזרחי.
  שיושוה התמלוגים שמקבל אלמן לאלמנה.
  בינתיים הנשים מתחמקות בתירוצים שונים ומצחיקים מהשוואת החובות לגברים אבל דורשות רק השוואת הזכויות.

  1. אם היית קורא ברצינות היית רואה שהמליצו להשוות את משך השירות

   לא צריך לקרוא בין השורות - תתחיל בלקרוא את השורות...

 58. 8
  אמן כן יהי רצון ! אנחנו מוקפים בכל הרבה בורות ובערות, שהדברים הפשוטים, הנכונים, והכמעט מובנים מאליהם, הפכו להיות נדירים ויקריםת
  1. - מעניין כמה שהתגובה הזו משקפת בדיוק את מה שהיא טוענת. עולם הפוך ומתהפך.
  2. גברתי הנכבדה, אני לא יודע אם היית בתפקיד קרבי (אם בכלל)

   אבל כאחד שכן היה, אני מרחם על הנשים אם יקבלו המלצות אומללות אלו
   להלן מספר שיקולים ענייניים:
   1. הקשירות הקרבית של החיילות, אני יודע שלמספר גדול של חברים שלי היו בעיות שונות: כאבי גב כאבי ברכיים, שברי מאמץ מדרגות שונות, כל מי שהיה קרבי יודע על כך ויש משפט ציני על בעיות אלו ששמעתי מרופא צבאי: "בחרת חי"ר שלם ת'מחיר"...
   אין ספק שאם גברים סובלים מכך, הנשים יסבלו מזה הרבה יותר מאחר והכוח הפיזי שלהן פחות בהרבה מהגברים, כן אולי יש כמה נשים בודדות שחזקות פיזית אפילו יותר מגברים אבל הרוב המכריע לא.
   שימו לב למה שנאמר בכתבה: "הוועדה התעלמה ממסמכים שהציג לה בדבר נזקי שירות קרבי של נשים." , אפילו מי שחושב שזה לא נכון לא יכול להתעלם מהעובדה שאצל גדוד 'הלוחמות' קרקל לדוגמה, תכנית האימונית הייתה פחותה משל הגברים. אתן באמת מעוניינות להתגייס לקרבי ולסבול אחר כך מגוף הרוס??
   2. אם חס וחלילה חיילת תיפול בשבי אני יודע שלמראת מה שאמרו בוועדה , הממשלה תעשה שמיניות באוויר (כמובן בעידוד התקשורת) כדי להחזיר אותה, ואפילו אם זה אומר לרוקן את בתי הכלא מכל הרוצחים והמחבלים.
   3.שירות נשים יחד עם גברים בתפקיד לחימה יגרום להורדת המורל .
   4. למה לא מציינים אך נהוג בצבאות אחרים ברחבי העולם??

 59. 7
  איזה יפה החיילת שבתמונה ,היא תהיה אשתי ותלד לי ילדים
  1. איזה חתיך החיל בתמונה, הוא יהיה בעלי!!
  2. בוש לך! זו אמירה סקסיסטית. אמור "אילו חיילים יפים, הם יהיו אשתי או בעלי וילדו לי ילדים"
  3. אם את גאה אני לא חושב שהוא יתחתן איתך.
  4. אתה ילד קטן תתבגר
 60. 6
  הבל הבלים, הכל הבל

  הבל הבלים, הכל הבל - לא היה שוויון ולא יהיה שוויון. "מתן הזדמנות שווה" אינו יכול להיות תרגיל בפוליטיקה מגדרית. צה"ל נדרש לחשיבה עניינית פונקציונאלית שתביא ליכולת מבצעית גבוהה ככל האפשר ולא להתחסדות שוויונית לכאורה שתהווה מראית עיין של צדק פוליטי פמיניסטי

  1. מה לא הבנת ב: עקרון השיבוץ שעליו המליצה הוועדה הוא "האדם הנכון במקום הנכון". "גברים ונשים ימוצו לשירות באופן זהה, לפי קריטריונים ענייניים המשקפים את צורכי צה"ל, מרצם, יכולותיהם ותכונותיהם האישיות של המתגייסים ולא את מינם"?

   נכון, לא הבנת כיוון שלא רצית להבין. ואולי כיוון שאינך מסוגל להבין. מדובר בתכנית התייעלות והתעצמות שהמתנגדים לה, הם שמגבילים את היכולת הצה"לית ומחבלים בה. מבחינה פמיניסטית טהורה, כלומר מבחינת העקרון של ויתור על יחסי כוח בחברה (אם אתה מבין על מה אני מדברת, אבל תנסה), יכול להיות שאסטרטגיה של חיול נשי היא בכלל שגויה. שוב, מדובר בחשיבה פונקציונלית אמתית, נבחנת ונבדקת באופן ענייני. את האפשרות הזאת הצבא סגר, נעל ואמר עליו ברכת הגומל מעול שוויון.

  2. נכון, חשיבה פונקציונאלית.

   הלוקחת בחשבון את הביצועים של החייל ולא את מינו.

  3. יש הבדל בין מלים ומעשים. - "חרטא", - בלשון פשוטה.
  4. הציטוט המובא הוא ריק מתכן.

   בשביל להגיד ש-"גברים ונשים ימוצו לשירות באופן זהה, לפי קריטריונים ענייניים המשקפים את צורכי צה"ל, מרצם, יכולותיהם ותכונותיהם האישיות של המתגייסים ולא את מינם" לא צריך ועדה. את זה יכול להגיד ילד בן ארבע אחרי חמש דקות מחשבה. מה שאומר שגם את היית יכולה, - אולי, - עם קצת מאמץ. השאלה איך הם מפרשים את זה. ולכשעצמי לא קראתי את הכתבה. ואני גם לא מתכוון. כדאי שתעייני שוב בדברי קוהלת.

 61. 5
  The Army is not the place for experiments in social engineering.
 62. 4
  ממש מזכיר לי את הדרת הנשים מהאקדמיה בתחילת המאה ה-20

  קיראו על אמי נתר מחשובות המתמטיקאים בכל הזמנים, או ליזה מיטנר שגילתה את תהליך הביקוע הגרעיני, שהיו צריכות להאבק על מנת לקבל השכלה ומעמד. חישבו על כל הטקטיקניות המבריקות שישראל מפספסת. מה יקרה אם האדם הבא שיכול לחשוב על מהלך מכריע כמו כיתור הארמיה השלישית תהיה אישה והיא לעולם לא תוכל להיות מפקדת אוגדה?

  1. איזה שטויות.
  2. נשים, כמו הגברים, יכולות לתרום הרבה מאד גם לצ.ה.ל

   נא לא לשכוח שיש גברים טיפשים, גברים חכמים וגברים חכמים מאד... וגם נשים טיפשות, נשים חכמות ונשים חכמות מאד וגם שרות... מה שמפריע לנו זאת הדת שהיא מטומטמת מיסודה....

 63. 3
  נמאס מהטפשות המתחסדת

  הופ הופ טרללה , גדלנו בשנה ועוד שנה... מזדקנים.. ואותו הלחן המצחין מתנגן. כל עוד נשתמש באלימות, בנשק, בכוח, אין אנו ראויים להתקרא בני תרבות אלא : בורים ומפגרים, שלא מבינים כלום בכלום. בואו היישר קו עם המציאות. עכשיו, כשהמזה״ת עומד להתפוצץ. מוטב עכשיו מאשר אחר כך.

 64. 2
  התמונה שנבחרה לכתבה אומרת הכל
 65. 1
  רק בגלל המנטליות של האויבים שלנו. אני מתנגד