מינוי דיגיטלי של הארץ - באתר בסמרטפון ובטאבלט - חודש ראשון ב-4.90 ₪ בלבד
מצטרפים ומשדרגים לאחת מחבילות התוכן האיכותי של הארץ. עכשיו במבצע השקה! רק 4.90 ₪ לחודש הראשון. נסו עכשיו >>
הרשמה למערכת
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
סיסמה
אישור סיסמה
טלפון נייד
 ?נרשמתם בעבר לאתרי קבוצת הארץ התחברו   |   שכחתי סיסמה

היועמ"ש של הכנסת: המגבלות במתקן "הפתוח" למהגרים יהפכו אותו לכלא

בחוות דעתו בנושא מתח איל ינון ביקורת על התיקון החדש לחוק ההסתננות. הוא הוסיף כי החזקת המהגרים ללא משפט הינה בעייתית ולא בטוח שתעמוד במבחן בג"ץ

היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, מותח ביקורת על התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות ומזהיר כי הוא עשוי לא לעמוד במבחן בג"ץ. בחוות דעת שהעביר הלילה ליו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ מירי רגב, מצביע ינון על קשיים בהצעת החוק, המאפשרת כליאה של מהגרים מאפריקה לשנה ללא משפט ומסדירה הפעלת מתקן שהייה, שיהיה פתוח ביום וסגור בלילה. ינון מזהיר בין השאר כי עצם הכליאה ללא משפט בעייתית וכי ההבדל בין המתקן "הפתוח" המתוכנן לבין מתקן כליאה נראה מזערי. אתמול אישרה הכנסת את הצעת החוק בקריאה ראשונה והיום ומחר צפויה ועדת הפנים לדון בה, לקראת העברתה לקריאה שנייה ושלישית כבר בשבוע הבא. מתקן השהייה צפוי להתחיל לפעול באמצע דצמבר.

"ראוי להדגיש כי ההסדר המוצע עתה, על שני מרכיביו, מאוזן ומידתי יותר מן ההסדר שנחקק בשעתו ושנפסל על ידי בית המשפט העליון", כותב ינון בפתח חוות הדעת. עם זאת, הוא מצביע על כמה קשיים בהצעת החוק. ראשית, הוא מדגיש כי יש להבהיר בלשון החוק כי שנה אחת תהיה תקופת הכליאה המקסימלית ולא תקופת מינימום התלויה בשיקול דעתו של ממונה ביקורת הגבולות. "קיצור התקופה לשנה, בהנחה שמדובר אכן בתקופה מקסימלית, עולה בקנה אחד עם עמדתם של שניים מתשעת שופטי ההרכב – הנשיא גרוניס והשופט הנדל", כותב ינון, "אולם, יש להביא בחשבון כי שבעה שופטים נמנעו מלהתייחס לאפשרות של קיצור תקופת המשמורת כאמצעי חלופי מידתי יותר והתייחסו לאפשרויות אחרות דווקא".

עוד הוא מציין כי "חלק מן השופטים חזרו והתייחסו להלכות שנקבעו בעבר על ידי בית המשפט העליון, שלפיהן החזקה במשמורת של שוהים שלא כדין נועדה רק לצורך מימוש הליכי הרחקה מישראל ואינה להתמשך 'על חודשים רבים'. בנוסף, חלק משופטי ההרכב העלו במפורש ספקות ביחס למידת הלגיטימיות של התכלית ההרתעתית העומדת בבסיס הסדר הכליאה של המסתננים". לדבריו, "אמירות אלה של רוב שופטי ההרכב מעוררות ספק האם פסילת ההסדר הקודם נבעה רק מאורך תקופת המשמורת, או שמא במישור העקרוני וללא קשר לאורך התקופה, עמדתם היא כי בהיעדר אפשרות מעשית להרחיק את המסתננים מישראל, עצם כליאתם ללא משפט אינה חוקתית".

היועץ המשפטי לכנסת מתייחס גם לכך שניתן יהיה לכלוא במתקן סגור רק מהגרים חדשים ולא את אלה השוהים כעת בישראל. "גם בכך יש משום ריכוך משמעותי, שכן ההסדר לא יחול על עשרות אלפי המסתננים השוהים בישראל ויחול רק על מי ש'הוזהר' לגביו מראש. אולם מאידך, נוכח נתוני רשות האוכלוסין וההגירה לפיהם בעת הזו מעטים הם המסתננים 'החדשים' לישראל ונוכח העובדה שבית המשפט בפסק הדין התייחס לשיעור הגעת מסתננים חדשים כמרכיב רלבנטי בבחינת מידתיות ההסדרים בתחום זה, עלולה להישאל על ידו השאלה האם אין כאן שימוש בכלי רב עוצמה של כליאה כמענה לתופעה קטנת היקף של מסתננים חדשים".

המתקן החדש באזור קציעות
המתקן החדש באזור קציעות. צילום: אליהו הרשקוביץ

ינון מעיר גם כי ראוי היה לקצר את מועדי הביקורת לכלואים ומזהיר כי הצעת החוק החדשה פסולה ביחסה למהגרים ממדינות מסוימות. "ההצעה חוזרת על החזקה החלוטה שנכללה בחוק שנפסל, לפיה אדם אשר במדינת מושבו או באזור מגוריו מתקיימת פעילות העלולה לסכן את ביטחון ישראל, בהכרח מהווה בעצמו סכנה למדינה, ועל כן אסור לשחררו גם בחלוף שנה לשהייתו במשמורת. כך, גם אם יהיה ברור מעל לכל ספק כי אדם מסוים אינו מהווה כל סכנה לביטחון ישראל או לשלום תושביה, לא ניתן יהיה לשחררו בערובה, והוא יהיה למעשה נתון במשמורת ללא הגבלת זמן. הוראה זו, ללא שיש בה מנגנון המאפשר למסתנן לסתור חזקה זו, מנוגדת לטעמנו באופן ברור לפסיקת בית המשפט העליון ולעקרונות שנקבעו בדין הישראלי לעניין מעצרים מנהליים באופן כללי".

לדברי ינון, מתקן השהייה החדש למהגרים מאפריקה הוא חלופה מידתית בהרבה לכליאה, אך לדבריו "היות שמדובר במתקן מסוג שאינו מוכר בישראל, והואיל והשהייה בו אינה מוגבלת בזמן, יש לבחון בקפידה את ההסדרים הפרטניים הנוגעים אליו, וזאת כדי להבטיח שהמתקן לא יהיה דומה מדי באופיו למתקן 'סגור'". הוא מציין כי קיבולת מתקן השהייה עומדת על כ-3,500 מקומות, בעת שיש בישראל עשרות אלפי מהגרים מאפריקה שלא ניתן לגרשם. "עלולה להיטען הטענה כי אין הצדקה לפגיעה בזכויות של בודדים שאינה נותנת פתרון של ממש לבעיה בכללותה", הוא מזהיר, אך מוסיף כי "אם רואים את ההסדר המוצע כחלק ממכלול רחב יותר של צעדים שבהם נוקטת הממשלה לטיפול בבעיית המסתננים ולא רק כעומד בפני עצמו, יתכן ויש בכך משום תשובה לטענה זו".

היועץ המשפטי לכנסת מדגיש כי הצעת החוק אינה מבהירה מי מבין עשרות אלפי המהגרים יחויב לשהות במתקן החדש. "בהיעדר קריטריונים כלשהם עלולה להיטען טענה בדבר הפליה ואכיפה סלקטיבית בין המסתננים השונים". ינון מוסיף כי מיקומו של המתקן והתנאים לשוהים בו אינם הולמים מתקן פתוח, כפי שמגדירה אותו המדינה. "על פי ההצעה, שוהה במתקן השהייה יתייצב במתקן שלוש פעמים ביום לצורך רישום נוכחות, ולא ניתן יהיה לצאת ממנו בשעות הלילה. מכיוון שהמתקן המדובר ממוקם בנגב, בריחוק ממקום ישוב, מגבלות אלה עלולות למנוע כמעט כל יציאה אפקטיבית של המסתננים ממתקן השהייה כך שבפועל הוא עלול להיהפך למתקן סגור".

עוד מבקר ינון סמכויות החיפוש הרחבות על גופם של השוהים במתקן, את העובדה ששירות בתי הסוהר הוא שינהל אותו אף שאין לו ניסיון בכך ואת אמצעי המשמעת שמתיר החוק לנקוט נגד שוהים במתקן שיחרגו מההוראות, הכוללים גם איסור יציאה לתקופות ארוכות והעברה למתקן סגור. "כעיקרון, יש במתכונת של מתקן שהייה פתוח כדי לצמצם את הפגיעה בזכויות שעליה עמד בית המשפט העליון בפסק הדין", מסכם ינון, "אך מובן כי לא ניתן להסתפק בכינוי המתקן כ'פתוח' על מנת שיעמוד במבחן החוקתיות, ויש לוודא כי אכן נשמר פער משמעותי בינו לבין מתקן כליאה רגיל".

היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון
היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון. צילום: מיכל פתאל

יו"ר ועדת העובדים הזרים בכנסת, ח"כ מיכל רוזין (מרצ), הצטרפה לביקורת על החוק. "כמו שהיועץ המשפטי לכנסת מעיד בעצמו, הצעת החוק החדשה של הממשלה מעוותת את כוונת בית המשפט העליון. היא מדברת על קיצור הזמן בכלא והקמת מתקן שהייה, ומתעלמת מהביקורת החריפה והמשמעותית לגבי עצם הכליאה ללא משפט בהעדר אפשרות מעשית להרחקתם של מבקשי המקלט מישראל", אמרה. 

ח"כ דב חנין (חד"ש) אמר כי "חוות הדעת מעלה שאלות קשות לגבי אופי ההסדרים המוצעים בהצעת החוק. אזהרותינו אמש במליאה מפני האופי החפוז והדורסני של החוק שהממשלה מקדמת מקבלות אישור נוסף. קראתי הבוקר ליו"ר ועדת הפנים להשהות את הדיונים כדי לאפשר גם לממשלה וגם לוועדה לבחון מחדש את הוראותיו של החוק ולגבש הסדרים אחרים וראויים".
הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

 
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם תנאי השימוש של אתר הארץ
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם תנאי השימוש של אתר הארץ
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
הצג את כל התגובות פתוחות 01 אנחנו מתכונים להעביר אוטובוס עם פליטים, שישוחררו ישירות לפתח ביתך,נדאג להם לאוהל מגורים ולאוהל הסעדה בחינם. מקוה שתרשה להם לעשות את צרכיהם בביתך ולא ברחוב.  (לת) לדב חנין הנכבד
 • 13:00
 • 26.11.13

 •   אם בג"ץ יעז לנסות להתערב כאן, הציבור ישים סוף לשטות שנקראת בג"ץ - או באמצעות לחץ אימים על נבחריו לבטל את בג"ץ, או בכוח הזרוע. הקרקס הזה לא יימשך. שיהיה ברור.  (לת) אנחנו לא מוכנים להתאבד על מזבח טירופי השמאל. בג"ץ לא ינהל את המדינה הזו, סוף פסוק. נקודה. לא פתוח לדיון. כבר עכשיו הם עוברים כל גבול.
  • 13:38
  • 26.11.13

 •   הסיוע למסתננים הוא פשע נגד העם היהודי וספציפית פשע נגד תושבי השכונות. יש לתושבי ישראל ובפרט לתושבי השכונות זכות להגן על עצמם מפני המסתננים ועוזריהם. בית משפט שמסייע לפולשים האלה, שקוראים לנו "לחזור לרוסיה" וממררים את חיינו - הוא בית משפט שמבצע מעשה אלימות לכל דבר נגדנו, האזרחים  (לת) בית המשפט מבצע מעשה אלימות לכל דבר נגד אזרחי ישראל
  • 13:48
  • 26.11.13

 •   מפני אנשים אלימים כמוך שמבינים ודוברים את שפת הכוח בלבד נועדה המסגרת המדינית בכלל ומדינת חוק דמוקרטית בפרט להגן עבדיאל
  • 14:01
  • 26.11.13

  אם מדינת ישראל הייתה מקפידה קצת יותר על שלטון החוק ומקיימת אכיפה יעילה ונחושה יותר, ייתכן שאנשים עם אופי כשלך היו פוחתים או, לפחות, היו מתבטאים פחות ומוקעים יותר.
  למזלך, אחד מכשלי השיטה הדמוקרטית הוא שנבחרי ציבור רוצים למצוא חן בעיניך, וככל שיש יותר מסוגך, כן נבחרים רבים יותר מחמיאים לכיעורך והופכים אותו לדגלם.
  למרבה הצער, קוראי הארץ והמגיבים לא זוכים כאן לשיח איכותי יותר...

 •   הגבלת החופש של הפליטים היא כאיין וכאפס אל מול סכנת המוות שהיו נתונים בה בארצות מוצאם (בהנחה שאכן היו בסכנה)  (לת) מוות לעומת הגבלת חופש
  • 14:57
  • 26.11.13

 •   לא "פליטים" ולא נעליים. כולם יודעים שמדובר בשקר, כולל סייעני המסתננים וכולל הדרעקים של בג"ץ. האפריקאים רוצים לשדרג את איכות חייהם ולהתעלק על מדינה מתקדמת, השמאל רוצה להציף את ישראל בזרים, לחרב את ישראל כמדינת היהודים ולגייס לעצמו מצביעים, והאירופים שמממנים את השמאל רוצים שישראל תהפוך ליעד אטרקטיבי לכושים, כדי שהם יפלשו הנה במקום לפלוש לאירופה.  (לת) הציבור אמנם אדיש, עדיין, אבל הוא לא מטומטם ולא קונה את השקר על "פליטים". אנחנו רואים את היצורים האלימים האלה ואת ההתנהגות שלהם. אלה לא פליטים - אלה פושעים! וגם האדישות של הציבור עוד תעבור. שהשמאל ובג"ץ ימשיכו ללחוץ, עד שהמכסה של הסיר יעוף מעוצמת הלחץ. בבקשה. שימשיכו.
  • 15:10
  • 26.11.13

02 למה לא לחלק 100 פליטים בכניסה לכל בית של שופט בג"ץ?לדאוג להם למגורים ולאוכל. ממש לא ברור
 • 13:04
 • 26.11.13

נלמד כיצד שופטי בג"ץ ומשפחותיהם מתייחסים לפליטים?
האם השופטים יכניסו את הפליטים לביתם בלילות הקרים?
האם יאפשרו להפ לעשות את צרכיהם בביתם,או יאלצו אותם לעשות על המדרכה בכניסה לבית?

 •   אזרחי ישראל לא יסבלו שום התערבות נוספת של בג"ץ למען הפולשים האפריקאים. האייאתוללות של בג"ץ חצו קווים אדומים. המדינה לא שלהם ולא רשומה על שמם בטאבו ואין להם שום זכות לפסול חוקים או לפעול לשינוי ההרכב הדמוגרפי של מדינת היהודים. הם מבצעים מעשי תוקפנות נגד כולנו, וזה נמאס.  (לת) צמח לנו כאן גידול מוטרף שיצא מכלל שליטה ומחריב לנו את המדינה בשיטתיות. מספיק ודי.
  • 13:45
  • 26.11.13

03 שאני אבין- מדובר בפליטים, או לא?? אם מדובר בפליטים, אז בכל העולם ישנם מחנות פליטים ואין סיבה שישראל תפעל אחרת. אם הם מהגרי עבודה (מי שחי לידם ושומע מהם את האמת יודע שזו האמת) אז הם משיגי גבול שעברו על החוק וצריך להחזיר אותם למקום ממנו הם באו- מצרים. בדיוק כפי שכל משיג גבול מישראל למצרים יוחזר ובדיוק כפי שכל ישראלי שייתפס בארה"ב עובד ללא ויזה, יועלה מייד על מטוס. ועוד דבר- אם עובדי "הארץ" כמו אילן ליאור היו מפסידים את מקום עבודתם בגלל שיש "פליטים" שיעבדו במקומם בזול, אז אילן ליאור ו"הארץ" היו מדברים אחרת לגמרי.  (לת) דרום ת"א
 • 13:08
 • 26.11.13

 •   זו שאלה מצויינת חופש
  • 13:42
  • 26.11.13

  כבר כמה שנים שהמדינה מסרבת לבדוק את הבקשות של מבקשי המקלט, למרות שבית המשפט קבע שהיא חייבת לעשות זאת. המדינה, כנראה, לא מעוניינת לדעת מי פליט ומי לא, נוח לה עם המצב הקיים, נציגינו מעדיפים להתייחס לכל האוכלוסיה הזו כאיום, מאשר לבדוק למי מגיעה הגנה או זכויות כלשהן חלילה...
  האבסורד הוא, שכל עוד לא נבדקות הבקשות, לא ניתן גם לגרש את מהגרי העבודה...

 •   למגיב "חופש": אתה פשוט שקרן! משנת 2009 עד היום הוגשו ונבדקו כ-15,000 "בקשות מקלט". הבקשות נבדקות ע"י הוועדה המייעצת לענייני פליטים, שהיא גוף אובייקטיבי בראשו עומד עו"ד מהשוק הפרטי (לא עובד מדינה), עו"ד אבי חימי, והיא אינה כפופה להוראות הממשלה. בוועדה יושבים כמשקיפים נציגים של ארגוני ה"סיוע" ושל נציבות האו"ם לפליטים. ולהלן תוצאות האמת: כ-9,000 בקשות נדחו על הסף, הווה אומר שאפילו אם המבקשים היו מוכיחים שכל מילה בבקשותיהם היא אמת, הם לא יכולים להיחשב פליטים לפי שום אמת מידה ולו גם המקלה ביותר (כ-15% מכלל 15,000 הבקשות היו של אנשים שטענו שהם נרדפים בארצותיהם ע"י רוחות רפאים!). הלאה: כ-6,000 בקשות שלא נדחו על הסף, נדחו לאחר שהתברר שהמבקשים פשוט משקרים (לדוגמא: אתיופים שמתחזים לאריתראים, אריתראים שטוענים שהם נרדפים בארצם אך הוכח שמדובר בבולשיט, וכך הלאה). רק 22 בקשות אושרו, וגם זאת לפנים משורת הדין, מפני שהמבקשים עברו דרך מצרים שהיא מדינת מקלט מוכרת אך לא טרחו להגיש בה מקלט ולפיכך גם לפי אמנת הפליטים (במנותק מהחוק הישראלי שמאפשר לגרש אותם וגובר על הוראות האמנה), ניתן לגרש אותם למצרים או למדינות שלישיו - ועד אז להחזיקם במשמורת, או במתקן שהיה, או לשפוט אותם ל-5 שנות מאסר על עצם עבירת ההסתננות.  (לת) המדינה בודקת ועוד איך "בקשות מקלט"... אבל כצפוי הבקשות שוות לאחוריים, כי הפולשים האלה אינם פליטים ומעולם לא היו פליטים. אף לא אחד מהם.
  • 13:59
  • 26.11.13

 •   א. המדינה מסרבת לבדוק בקשות של הרוב המכריע של מבקשי המקלט: אריתראים וסודנים שמתגוררים בארץ ב. אין סעיף באמנת הפליטים שמחייב הגשת בקשת מקלט במדינת מעבר או מאפשר לגרש למדינת מעבר. ג. אחוזי המקלט האספיים ביחס למדינות אחרות מוכיחים שהועדה לא עושה את עבודתה נאמנה.  (לת) אל תסובב בכחש
  • 14:53
  • 26.11.13

 •   שוב שקרים של המגיב "אל תסובב בכחש": בקשות מקלט של סודנים ואריתראים נבדקות - ונדחות בהמוניהן, ובצדק. בנוסף, סעיף 31(1) לאמנת הפליטים קובע שאדם שהוכר כפליט (דגש: הוכר כפליט, כלומר היותו פליט הוא תנאי מוקדם), לא ייעצר במדינה הראשונה אליה הגיע שבה לא נשקפת לו סכנה. הפולשים שלך לא טרחו אפילו לבקש מקלט במצרים, שהיא מדינת מקלט מוכרת ע"י נציבות האו"ם לפליטים (ואפילו היא לא המדינה הראשונה בה יכלו לקבל מקלט: נסה יותר בכיוון אתיופיה, אוגנדה, קניה), אלא שילמו אלפי דולרים כדי להמשיך ממצרים הנה למרות שאיש לא רדף אותם במצרים. הלאה: אחוזי המקלט האפסיים מוכיחים שמדובר בשקרנים נאלחים ותו לא, ואגב - כיום גם האירופים כבר לא מכירים כמעט בכלל באריתראים, וזו בדיוק הסיבה לכך שהאריתראים עושים מאמץ להתפלח לאירופה בספינות בים התיכון, והאירופים עושים כל מאמץ לחבל בכך.  (לת) אתה שקרן בריבוע. כמו כל תומכי הפולשים הזרים. פשוט חבורת שקרנים.
  • 15:05
  • 26.11.13

04 עוד אשכנזי שגר במגדל השן .  (לת) חוץ מזה הוא יהודי ,הוא נראה גוי לכל דבר .
 • 13:10
 • 26.11.13

 •   הוא חתיכת אימבציל שמאלני שעלה לו השתן למוח ונדמה לו שהוא בעל הבית של הכנסת ושל המדינה. המשפטפטנים האלה משחקים באש.  (לת) אייל ינון ודומיו לא ינהלו לנו את החיים
  • 13:39
  • 26.11.13

 •   הוא ממש מחבל בעבודת הכנסת ומספק תחמושת לארגוני השמאל הרדיקלים. יו"ר הכנסת חייב לשלוח אותו הביתה - עוד היום. האיש מתפקד כסוס טרויאני לכל דבר ועניין.  (לת) הוא מתנהג כאילו הוא עובד באגודה לזכויות המחבל, ולא בכנסת. מה לכל הרוחות קורה כאן?
  • 14:05
  • 26.11.13

05 הדרך הנכונה לפתור את בעיית ההסתננות לישראל היא לחוקק חוק שלפיו כל אזרח של מדינה זרה שאינו מחזיק באשרת שהייה חוקית שקיבל בפניה לשגרירות ישראל במדינתו/מדינה שלישית לא יוכל לעבוד בישראל, לא יוכל לשכור דירה, לא יוכל לפתוח חשבון בנק. במקביל לחופש לבחור מדינה אחרת שאליה ילך מכאן, תישמר לו הזכות להתגייר ולשמור על חוקי התורה ולשרת בצה"ל  (לת) כך תהיה להם בחירה
 • 13:15
 • 26.11.13

 •   קראתי עד הסוף ותרשה לי לכנות את "התגובה" שלך המטומטמת יהדות איננה דת מסיונרית
  • 15:30
  • 26.11.13

  למה לנו לפתוח פתח לצרות שיביאו עלינו חורבן...אם כל תושב מדינת עולם שלישי שחי בבור מצחין של חרא יבין שהדרך שלו לגאולה כלכלית היא דרך תחפושת יהודית 100 מיליון אפריקאים יעברו קורס גיור ממחר וידרשו לעלות לארץ "אבותיהם" בהקדם.
  לא תודה ! -הפתרון לא נמצא בגבולות ארצנו הרי לא מדובר פה במבול של נח שרק אדמתנו אי ומסביבנו הכל מים שיצאו את גבולות ארצנו וינדדו למקום אחר פשוט מאוד ולא מסובך.
  מי שנחת הנה דרך פרצה בגדר מאותה פרצה שיצא החוצה בחזרה ובא לציון גואל -ואין גואל אחר.

06 אם הבג"צ יפסול חוק זה הכנסת תיאלץ לחוקק חוק שאוסר פסילת חקיקה מה עם "מבחן סמכות פסילה" ?
 • 13:17
 • 26.11.13

בג"צ נטל לעצמו סמכות שלא הוענקה לו, ואם יגזים בשימוש בה הוא עלול לגרום לכנסת להעביר חקיקה שתאסור עליו לבחון "חוקיות/חוקתיות" החוק.

 •   חקיקה שתאסור על בג״צ לפסול חוקים בלתי מוסריים בעליל רק תמחיש ותבהיר את העובדה שמדינת ישראל איננה דמוקרטיה אלא יהודוקרטיה קיצונית ומסתגרת בגטו הגדול שהצליח להקים כאן נתניהו  (לת) הדס
  • 13:39
  • 26.11.13

 •   הגיע הזמן לבטל את בג"ץ עצמו, לחלוטין - מדובר בשריד ארכאי לימי המנדט הבריטי, שגדל למימדים מפלצתיים ומוטרפים ומחבל במדינת היהודים ללא הרף.  (לת) enough is enough
  • 13:46
  • 26.11.13

 •   באמת סליחה שלא רוצים שפולשים אפריקאים אלימים יסתובבו חופשי בלב הערים שלנו. באמת סליחה שהמתקן ממוקם בנגב ולא במלון הילטון בתל אביב. באמת סליחה שהפולשים לא יוכלו לעבוד אלא יקבלו את כל צרכיהם בחינם על חשבוננו ללא הגבלת זמן עד סילוקם מכאן. באמת סליחה שאנחנו לא מוכנים לאזרח אותם כי התחשמק להם לשלם אלפי דולרים ולפלוש למדינה לא להם. באמת סליחה.  (לת) חטאנו, עווינו, פשענו. נעלה בג"צה וננשק את רגלי השופטים הנכבדים, הרחומים והחנונים.
  • 14:15
  • 26.11.13

07 אנחנו בוחרים כנסת וממשלה ובסוף בג"ץ שלא נבחר שולט בנו פנחס
 • 13:23
 • 26.11.13

פשוט. על הכנסת והממשלה להתעלם מבג"ץ.

 •   ממשלות זרות מממנות כאן מאות ארגונים המנהלים את המדינה באמצעות אלפי עתירות פוליטיות לקומץ שופטים שממנים את עצמם בשיטת חבר מביא חבר והפכו את עצמם לפוסקים העליונים בכל סוגיה, ללא שום מגבלות. זאת תופעה אנטי דמוקרטית מוטרפת שאין לה אח ורע בעולם.  (לת) רק באיראן של האייאתוללות קיים משהו דומה, אבל שם לפחות אין העמדת פנים של דמוקרטיה
  • 13:56
  • 26.11.13

08 ליבי, ליבי יוצא אל עיתון הארץ. החלום הרטוב של עורכיו להפיכת ישראל למדינת כל מהגריה נגוז לאט ובטוח  (לת) משמאל ל"הארץ" יש רק את ביטאון התנועה האסלאמית
 • 13:29
 • 26.11.13

09 יש נקודה שאני לא מבין - והיא מדוע מאפשרים לאנשים שנכנסו שלא כחוק אודי
 • 13:31
 • 26.11.13

לשהות בישראל?
כלומר - אם הם מבקשים מעמד של פליט - אפשר להציב אותם במחנה מעבר עד שיסדירו - או לא יסדירו את מעמדם...
אבל אם הם לא נכנסו כחוק, ואין להם אשרת שהייה...אז ...שישימו אותם במחנה מעבר עד שיימצא להם מקום או מעמד...אבל לאפשר לאנשים ללא מעמד חוקי להסתובב ברחובותנו כאוות נפשם!
מאידך - לא צריך לכלוא אותם..אלא להציבם ב"מחנה מעבר" שטח שאינו מתקן כליאה - יותר מקום בו מתאפשר קיום עם אספקת צרכים לינה וטיפולם רפואיים עד שהמעמד מוסדר..ואם הם רוצים לעזוב למקום המוכן לקבל אותם - לאפשר - נאחל להם הצלחה בהמשך דרכם...

10 אין פתרון "סופי" יש פתרון זמין והומני ללהכשירם מקצועית כולל אנגלית ואז הח כבר יחתפו בידי כוחות השוק בעולם הרחב - מי באמת רוצה לחיות כאן במדינה המשרתת רק את הציונות החמדנית  (לת) פלץ
 • 13:37
 • 26.11.13

11 אם כאמור נכשירם מקצועית ונתן להם שפה זרה במתנה , נהיה היצואן הגדול בעולם של כח עבודה זמין לכל דכפין  (לת) פלץ
 • 13:39
 • 26.11.13

12 מתי כבר נסתכל בראי מחוץ לקופסא
 • 13:42
 • 26.11.13

איך הפכנו לשכאלה.... ומה השלב הבא, להוציא את הכלואים לעבודה משחררת?. ואיך לעזעזל הגענו למצב שהגב׳ , סליחה , חברת הכנסת מירי רגב היא ראש וועדה בכנסת ישראל?. פני הדור הוא כפני נציגיה ... מתי כבר נלמד קצת .... היסטוריה. לא ראינו לא ידענו לא שמענו .... זוכרים?

 •   למה במקום לבלבל את המוח אתה לא מקים קבוצת פרטיזנים ומפוצץ את פסי הרכבת המובילים את האפריקאים האומללים למחנות ההשמדה בנגב, אה? איזה מין מוסריות רקובה יש לך? לשבת על התחת ולטקבק במקום להילחם ב"עבודה המשחררת" של מירי רגב, אה?  (לת) איזה אפס אתה
  • 15:17
  • 26.11.13

 •   לא היה גורם מקצועי אחד מרמת הפרופסורה ועד לגורמי הביטחון שיכלו להגיד שאלה הם פליטים סליחה באיזו קופסה את\ה נמצא\ת?
  • 15:21
  • 26.11.13

  אלו הקוראים למסתננים פליטים הם נבלים שטובת המדינה לא עומדת לנגד עיניהם .
  יש פה ניסיון להגיע למדינות מערביות ,מין טרנד כזה שנהוג באפריקה מזה כמה שנים ולא בעקבות רדיפה אלא שיפור כלכלי .
  הם עולים על סירות או סתם טרמפ ארעי לתוך המדבר במטרה להגיע למדינה מערבית בה הם יתחילו חיים חדשים ...מי שלא רואה בזה סכנה עלול להוביל את ארצו לפתח בור עמוק שכן בניגוד לאירופה הנחשקת המפרידה בין אפריקה ים עמוק ואכזר ומדבריות בדרך לים.. ישראל קרובה מאוד לארצות העולם השלישי ומטה ותוך 24 שעות נסיעה הם פה בנקודות הגבול .
  60,000 זומבים מאפריקה כבר נכנסו בלי לבקש רשות והם מטיילים בזה הרגע במדינת ישראל מבלי שאף גורם מפקח עליהם חלקם הלא קטן מוסלמים שעד לפני שנים בודדות עקבו בדריכות אחרי פעילותו המוצלחת של אוסמה בין לאדן וחילקו סוכריות בכל הזדמנות בה הצליחו פעילותיו ועתה הם פה אצלנו על תקן של עולים חדשים.
  אני אפילו לא יודע אם לכנות את "טוב לבך" יומרנות או סתם טמטום דבר אחד בטוח את או אתה לא בקו הבריאות הנפשית -היסטוריה טוב לדעת אבל טוב עוד יותר להימנע מפגיעות עתידיות ולטובת כך צריך לחשוב גם על דור העתיד ולא רק על הזמנים ההם.

13 הפתרון הוא להעביר את המסתננים לגור בשכונות היוקרה של מקבלי ההחלטות, היועץ המשפטי ושופטי בג"ץ. אורן מפתח תקווה
 • 13:43
 • 26.11.13


יחליטו מה שיחליטו אבל לא על הגב של אוכלוסיות חלשות שגרות בדרום תל אביב, אילת וערד. יחליטו לשחרר אותם, שישוחררו לגינה הציבורית שאליה הם שולחים את הילדים שלהם, נראה אותם אז מתפלפלים פילפולי משפט.

 •   הפתרון הוא להעלות את השופטים ואת הרועצים המשפטיים על מטוס, להנחית אותם באסמרה בירת אריתראה ולהשאיר אותם שם. זה יהיה הכי זול, הכי יעיל, ויחסוך מכולנו הרבה צרות והרבה משאבים שמתבזבזים לנו בעקבות הטמטום המשפטפטני שהשתלט על חיינו.  (לת) רק במדינת היהודים - כל משפטפטן מלך
  • 14:07
  • 26.11.13

14 לא מצליח להבין... חופש
 • 13:48
 • 26.11.13

מטרת החוק, באופן מוצהר, היא להרתיע מסתננים חדשים מאפריקה, ע"י קביעה גורפת שכל מי שיעבור את הגבול יכלא לשנה במתקן הפתוח. החוק לא יחול על אלו השוהים כבר היום בישראל ומספר המסתננים החדשים מאז הקמתה של הגדר קטן מאוד, לכן החוק מעלה שתי שאלות חשובות:
1. מה כוחו בהרתעה עם יחול על בודדים?
2. כיצד יסייע החוק בפתרון בעיית המסתננים שכבר בישראל?

לא ברור...

15 איך ליונתן יעקובוביץ יש זמן לכתוב כל כך הרבה טוקבקים?  (לת) סתם שואל
 • 14:06
 • 26.11.13

 •   מי זה יעקובוביץ ולמה הוא אמור לעניין אותנו כאשר עשרות אלפי פרזיטים מוסלמים מאפריקה, אלימים ונפשעים, מסתובבים פה חופשיים באדיבות בתי המשפח העלובים שלנו?  (לת) עזוב אותנו מיעקובוביץ - אנחנו כורעים כאן תחת נטל הפולשים הזרים
  • 14:11
  • 26.11.13

 •   עוד טוקבק של יעקובוביץ  (לת) סתם שואל
  • 14:24
  • 26.11.13

 •   אני באמת לא יודע מי זה יעקובוביץ, אבל אני מוכן להתערב שאתה אחד המטומטמים ששום הסדר שאינו כולל אזרוח כל הפולשים הזרים והעלאת בני משפחותיהם ב"איחוד משפחות", לא יתקבל על דעתם  (לת) מרחרח השמאלנים
  • 14:55
  • 26.11.13

 •   תמשיך להגיב יעקובוביץ, אתה פשוט לא יכול להתאפק. וגם תעשה לי ילד  (לת) סתם שואל
  • 15:07
  • 26.11.13

 •   יעקובוביץ, יהיה מי שיהיה, חייב להיות אחלה גבר אם אידיוט כמוך מתעב אותו. אני כבר רץ לגוגל לבדוק מי זה יעקובוביץ.  (לת) שיישפך לך הקפה על המקלדת אינשאללה
  • 15:15
  • 26.11.13

16 מה זה משנה אם זה יעמוד במבחן בג"צ? עודד
 • 14:13
 • 26.11.13

הכנסת לא אמורה לעסוק בתחשיבים של מה יעמוד במבחן בג"צ. היא המחוקק.

17 מה?!! אפילו בגטו יום לא נותנים לשחק?!?  (לת) יהודי הוני
 • 14:26
 • 26.11.13

18 צריך פיתרון חכם ולא בהכרח צודק אלכסנדר
 • 14:26
 • 26.11.13

כל יום שעובר עליהם פה הופך המחוייבות להם גדולה יותר. לו היינו מקבלים את הצעת חה"כ ביבי ( כיכר לחם ובקבוק מים) היינו לא נחמדים למעט ומרתיעים אחרים רבים. אין הצדקה להכרה כפליטים כיון שלא באו ישירות לכאן .
מאידך לזרוק הון תועפות על אמצעי תחזוקה ובידוד מהאוכלוסיה לבטח לא מוצדק. הלא ברגע שאנשים יושבים בבטלה הם אינם תורמים דבר , אבל צרכיהם האנושיים אינם פוחתים כלל ולכך אייננו יכולים להיות אדישים .
הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה השלב הבא להביא לפה את קרוביהם ( לפי איזו אמנה שבטח תאותר -מקבילה לנישואי תושבי שטחים וישראלים).
תעודות זמניות וריתוקם לאיזורים מסוימים לבל יהוו נטל על איזור מסוים , תוך מניעת העברות כספים לאפריקה הם בעיני פשרה סבירה.

 •   איזו "מחויבות" יש לנו כלפיהם? לך יש "מחויבות" כלפי פורץ שייכנס אליך הביתה, ישדוד את רכושך ויאנוס את אשתך ובתך? ולמה "כל יום שעובר עליהם פה הופך את המחויבות להם גדולה יותר"? מה, אחד שאנס הרבה פעמים יכול להתגונן בטענה שאסור למצות איתו את הדין, כי הוא כבר התרגל לאנוס באין מפריע ולנו יש מחויבות להעמיד לדין רק אנשים שאנסו פעם-פעמיים?  (לת) כאילו, מה הקטע? מה אנחנו "חייבים" לטיפוסים האלה בכלל? מי הזמין אותם הנה? מי רוצה אותם כאן? הם פלשו הנה בניגוד לחוק ביודעין. הם יודעים שהם אינם רצויים כאן. על מה ולמה מגיעים להם פרסים? על עבריינות מתמשכת?
  • 14:58
  • 26.11.13

19 לאזרח את כל הפליטים עכשיו  (לת) אבי
 • 14:37
 • 26.11.13

20 מדוע הממשלה לא מבררת פרטנית מי זכאי למעמד של פליט כי נמלט בעור שיניו כדי להציל את חייו ומגרשת את היתר? מדוע הממשלה לא מאפשרת לאפריקנים לעבוד ומתנה את האישור בעזיבה בסוף תקופה קצובה (כך העובדים יתפזרו בארץ סמוך למקומות העבודה, לא יעיקו על תושבי 2-3 שכונות , וייאפשרו למגזרים מסויימים במשק רווחיות גדולה יותר). נראה שהממשלה מונעת משיקולים זרים ומטרתה האמיתי לשמר בכל מחיר את תעשיית סרסרות העבדים של חברות כוח האדם. כל הצעות הממשלה לא פותרות דבר אלא מנציחות את המצב , מחייבות הוצאות של מליארדים על גטאות ומכלאות והופכות אותנו הישראלים דומים לגרועים שבאויביינו.  (לת) יפה
 • 15:05
 • 26.11.13

 •   למה את משקרת? קודם כל, הם עובדים בכל פינה ואיסור ההעסקה לא נאכף עליהם לאור התחייבות של המדינה לבג"ץ. שנית, המדינה "מבררת פרטנית", באבו אבוה מבררת, את "בקשות המקלט" השקריות שלהם: משנת 2009 עד היום הוגשו ונבדקו כ-15,000 "בקשות מקלט". הבקשות נבדקות ע"י הוועדה המייעצת לענייני פליטים, שהיא גוף אובייקטיבי בראשו עומד עו"ד מהשוק הפרטי (לא עובד מדינה), עו"ד אבי חימי, והיא אינה כפופה להוראות הממשלה. בוועדה יושבים כמשקיפים נציגים של ארגוני ה"סיוע" ושל נציבות האו"ם לפליטים. ולהלן תוצאות האמת: כ-9,000 בקשות נדחו על הסף, הווה אומר שאפילו אם המבקשים היו מוכיחים שכל מילה בבקשותיהם היא אמת, הם לא יכולים להיחשב פליטים לפי שום אמת מידה ולו גם המקלה ביותר (כ-15% מכלל 15,000 הבקשות היו של אנשים שטענו שהם נרדפים בארצותיהם ע"י רוחות רפאים!). הלאה: כ-6,000 בקשות שלא נדחו על הסף, נדחו לאחר שהתברר שהמבקשים פשוט משקרים (לדוגמא: אתיופים שמתחזים לאריתראים, אריתראים שטוענים שהם נרדפים בארצם אך הוכח שמדובר בבולשיט, וכך הלאה). רק 22 בקשות אושרו, וגם זאת לפנים משורת הדין, מפני שהמבקשים עברו דרך מצרים שהיא מדינת מקלט מוכרת אך לא טרחו להגיש בה מקלט ולפיכך גם לפי אמנת הפליטים (במנותק מהחוק הישראלי שמאפשר לגרש אותם וגובר על הוראות האמנה), ניתן לגרש אותם למצרים או למדינות שלישיו - ועד אז להחזיקם במשמורת, או במתקן שהיה, או לשפוט אותם ל-5 שנות מאסר על עצם עבירת ההסתננות.  (לת) זאת ועוד - איך אפשר "לפזר" אותם? אף אחד לא מחזיק אותם בדרום תל אביב בניגוד לרצונם. הם זרמו לשם מאז שבג"ץ ביטל את נוהל "חדרה גדרה", שמטרתו היתה לפזר אותם. ולמה הנוהל בוטל? כי ארגוני ה"סיוע" עתרו נגדו. ולמה ארגוני ה"סיוע" עתרו נגדו? כי רוב מקומות העבודה הפשוטים נמצאים במרכז, בתל אביב. זה למה.
  • 15:14
  • 26.11.13

21 מה באמת?!  (לת) בכנסת יושבים פושעים
 • 15:14
 • 26.11.13

22 למה לא לארגן הפגנת ענק מול עתון הארץ שהפך לסניגורים של המהגרים ורוצה להפוך את ישראל למדינת כל תושביה?  (לת) לארגן הפגנת ענק להגנתנו.
 • 15:21
 • 26.11.13

 •   בבון יקר, כל מדינה בעולם היא מדינת כל תושביה. נמאס מהבורות שלך
  • 18:22
  • 26.11.13

  זו בדיוק הגדרת ''מדינה''. חוץ מבישראל ובערב הסעודית.

23 בג"ץ לא יוכל לבטל חוקים שנתמכו ביותר מ 60 ח"כ למען חיינו יש לחוקק
 • 15:23
 • 26.11.13

איש לא בחר את חונטת השמאל הקיצוני להחליט על דרך חיינו ומותנו.

24 יועץ אלי
 • 15:40
 • 26.11.13

אם. לא יכניסו. את המסתננים , אולי העמותות יחליפו אותם עם היו,,,,,, המלומד ! שונאי. ישראל.

25 מפליא אותי שכל הזעם מופנה לבג"ץ ולמערכת המשפטית. חברים, יש (או שאין) ראש ממשלה למדינה הזאת. תולעת ביבים
 • 16:54
 • 26.11.13

ראש הממשלה מקפץ ומזגזג מפתרון אחד למישנהו , מבזבז כספי ציבור ונסוג.
לא תהיה ברירה ובעוד מספר שנים תיאלץ המדינה לתת אזרחות לפולשים ובני משפחתם שבאפריקה.

26 מקום מהגרי עבודה לא חוקיים במתקני הפרדה מהאזרחים קשישה
 • 10:11
 • 27.11.13

אין שום חוק בעולם שיכול לחייב אותנו להכניס כל דיכפין למדינה שלנו ובכספי המסים של האזרחים לשלם עבור החזקתם, תוך שהם תופסים מקומות עבודה, מיטות בבתי החולים ומפרים את החוקים החלים בישראל (ראה כתבות על הנעשה בתחנה המרכזית הישנה וגם החדשה וכל איזור דרום תל-אביב).
אבל אלה שיוכרו כפליטים - יש להם הגנה של החוק וחובתנו לדאוג להם.

27 מכבסת המלים בפעולה לשונאי
 • 14:15
 • 27.11.13

מועדון חברים זה כלא, בית משפח זה מקום שאפשר לשהתלח בו וכיוב'

פרוייקטים מיוחדים