פסיקה תקדימית

בית המשפט העליון קבע: שוטר חייב להבהיר לאזרח שזכותו לסרב לחיפוש

הנשיאה היוצאת ביניש זיכתה שני מורשעים שנערך עליהם חיפוש לא חוקי, וקבעה כי שוטר מחויב להבהיר לאזרח כי יש לו את הזכות לסרב לחיפוש

בסוף מאי 2007, בשעת בוקר, הבחינו שני שוטרים ושוטרת, שהיו בסיור שגרתי באזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, באברהם בן חיים, תושב נתניה בן 60, ודרשו ממנו להזדהות. חיפוש מהיר במסוף המשטרתי העלה כי לבן חיים יש בעברו רישום פלילי בגין עבירות שבוצעו לפני כעשור, אולם לא עומד נגדו צו מאסר.

אחד השוטרים ביקש מבן חיים לרוקן את תכולת כיסיו. בן חיים המבוהל, רוקן את כיס מכנסיו, ובין המסמכים שהוציא נתגלתה גם סכין שהחזיק ברשותו. הסכין, הסביר לשוטרים, משמשת אותו לקילוף פירות שכן אין לו שיניים תחתונות. השוטרים דחו את הטענה, עיכבו אותו לחקירה בגין החזקת פגיון והוא הובל לתחנת המשטרה. כעבור כמה חודשים הואשם בן חיים בהחזקת סכין שלא כדין.

בבית משפט השלום הוא זוכה מכל אשמה. שופט השלום דאז, דן מור, קבע כי לא היה יסוד לחשד סביר כלפי בן חיים, כנדרש בחוק, ולפיכך החיפוש שנערך בכליו לא היה חוקי והסכין אינה יכולה לשמש ראיה קבילה בבית המשפט.

ביניש. "פערי כוחות אינהרנטיים טמונים ביחסים בין המשטרה לאזרחים"דניאל בר און

ערעור שהגישה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי התקבל - ובן חיים הורשע. השופטים לא הכריעו בשאלת חוקיות החיפוש, וקבעו כי גם בהנחה שהחיפוש היה בלתי חוקי, לא היה מקום לפסול את הסכין כראיה.

היום הוכרע הערעור בפסק דין דרמטי של בית המשפט העליון. הרכב השופטים בראשות הנשיאה לשעבר, השופטת בדימוס דורית ביניש, שרטט את גבולות המותר והאסור בחיפוש המשטרתי.

ביניש, אליה הצטרפו השופטים עדנה ארבל ויורם דנציגר, קבעה כי חובה על שוטר, המבקש לערוך חיפוש על גופו או בחפציו של אדם, ללא צו שיפוטי וללא חשד סביר, להבהיר לאדם כי נתונה לו הזכות לסרב לחיפוש - וכי סירוב זה לא ישמש נגדו. בנוסף, השופטים הרחיבו את הלכת יששכרוב מ-2006, אז נפסלה הודאה שנגבתה באופן לא חוקי, והחילו אותה גם על ראיה חפצית - סכין או סמים - שהושגה בחיפוש לא חוקי.

השופטים זיכו את בן חיים וקבעו כי הסכין שנמצא בכליו הושג בחיפוש לא חוקי, ולכן לא יוכל לשמש כראיה קבילה בבית המשפט. יחד אתו זיכו השופטים גם את יגאל ג'בלי, שהואשם בהחזקת סם מסוכן שנמצא בחיפוש בחדרו בבית אמו בנהריה. באותו מקרה ערכה המשטרה חיפוש בהסכמת האם, אך ללא צו חיפוש וללא הסכמה מודעת מצדה.

ערעורו של מורשע אחר, עייש, נדחה - לאחר שהתברר כי למשטרה היה מידע מודיעיני שהביא למציאת מאות כדורי סם.

שורה של חוקים מסדירים את סמכויות החיפוש על גופו או בחפציו של אדם, הנתונות לשוטרי משטרת ישראל. לפי חוקים אלה, בהיעדר צו שיפוטי, מותנה החיפוש בקיומו של חשד סביר, שלפיו אותו אדם מחזיק בחפץ כלשהו שהחזקתו אסורה, או שהוא יעד לחיפוש מצד המשטרה. בהיעדר חשד סביר, רשאים השוטרים לערוך את החיפוש רק אם אותו אדם נתן את הסכמתו - "הסכמה מודעת" - לחיפוש.

עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות והעדכונים ישירות אליכם

מהי אותה הסכמה מודעת? על כך היתה מחלוקת. ביניש קבעה כי על האדם להיות מודע לזכותו לסרב לחיפוש, ולכך שהסירוב לא ייזקף לחובתו: "כדי להבטיח שההסכמה לחיפוש היא הסכמת אמת, ואינה מבוססת אך על פערי הכוחות הטמונים במפגש בין שוטר לאזרח, נדרש השוטר המבקש את הסכמת האזרח לעריכת החיפוש להבהיר לו - כאשר הדבר רלוונטי - כי נתונה לו הזכות לסרב לביצוע החיפוש וכי הסירוב לא יפעל לחובתו".

הנשיאה לשעבר דחתה את עמדת הפרקליטות, שלפיה מספיק לבקש את הסכמתו של אדם כדי לערוך את החיפוש, ואין צורך לדקלם לו את זכויותיו או להשתמש בטפסים כדי לוודא שהוא מודע לזכותו. "נוכח פערי הכוחות והמידע הטבועים במפגש בין שוטר לאזרח, אין לקבל את ההנחה המוצעת על ידי המדינה, שלפיה האזרח ממילא יהיה מודע על יסוד בקשת ההסכמה לזכותו לסרב לביצוע החיפוש", הוסיפה.

ביניש מתחה ביקורת על הגישה המוצעת על ידי המדינה, שלפיה מערכות האכיפה ובתי המשפט יבחנו על סמך נסיבות המקרה אם ניתנה הסכמה מודעת, והבהירה כי הדבר עלול להביא לפגיעה באזרחים שאינם מודעים לזכויותיהם.

"אימוץ מדיניות אחידה ושוויונית, המחייבת את השוטר המבקש לערוך חיפוש בהסכמה להודיע לאזרח על זכותו לסרב, ועל כך שהסירוב לא ייחשב לחובתו, תמנע מצב שבו נפגעת פרטיותם של אזרחים אך משום שהם אינם מודעים לזכויותיהם", כתבה.

בנוסף, הציגה היום ביניש רשימה לא סגורה של אמות מידה, שעשויות בנסיבות מתאימות לבסס חשד סביר כלפי אדם מסוים. במצב כזה, אין צורך לבקש את הסכמתו של אדם לחיפוש.

כך, למשל, אין צורך בהסכמה לחיפוש אם אדם מתנהג בצורה חשודה, אם קיים בידי המשטרה מידע על עבירה שבוצעה במקום בו נמצא אדם או בקרבתו, או אם המשטרה מקבלת תיאור של חשוד בביצוע עבירה מסוימת באזור בו נמצא אותו אדם.

היא הדגישה כי קיומו של עבר פלילי, במנותק מנסיבות חיצוניות קונקרטיות - כמו במקרה של בן חיים - אינו מספיק כשלעצמו כדי לגבש חשד סביר, ולא מסמיך שוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם או בחפציו ללא צו.

לו היה לשוטרים חשד סביר שבן חיים נושא סכין, הם היו מוסמכים לערוך חיפוש על גופו גם ללא צו. עם זאת, לפי ביניש, במקרה הזה לשוטרים היו לכל היותר חששות או ספקות, שלא התגבשו לחשד סביר ולכן החיפוש לא היה חוקי.

השופטים קבעו כי גם במקרה של בן חיים וגם במקרה של ג'בלי לא היתה הסכמה מודעת. בן חיים ואמו של ג'בלי הסכימו לחיפוש מבלי שהיו מודעים לזכות לסרב לו, ולכך שהסירוב לא ייזקף לחובתם. לפיכך, הוחלט לפסול את הסכין והסמים שנתפסו כראיות קבילות, וההרשעות בוטלו.

בעניינו של עייש קבעו השופטים כי המשטרה היתה מוסמכת לערוך את החיפוש גם ללא צו וללא הסכמה, שכן ערב קודם לכן התקבל מידע שהצדיק את אותו חיפוש.

השופט יורם דנציגר, שממשיך לבצר את מעמדו בבית המשפט העליון כלוחם זכויות חשודים ונאשמים, הציג גישה מרחיקת לכת עוד יותר מזו של ביניש וארבל. דנציגר כתב כי בשני הערעורים שהתקבלו, ממילא היה מקום להורות על פסילת הראיות. לדידו, המשטרה אינה מוסמכת לערוך חיפוש גם בהסכמתו של האדם מושא החיפוש, בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק.

"בהיעדר הסמכה בחוק לבצע חיפוש מכוח הסכמת מושא החיפוש בלבד, ובשל העבודה כי החיפוש פוגע בזכויות יסוד של האדם, סבורני כי אין לראות במתן הסכמה לחיפוש כשלעצמו כמקור חוקי לעריכתו", כתב.

הסנגור הציבור הארצי, הד"ר יואב ספיר, שהוביל את המאבק המשפטי בשלושת התיקים, הביע סיפוק לנוכח פסק הדין. הוא הסביר כי ההישג הוא בשני מישורים: "ראשית, בפרקטיקה של המשטרה, שעקפה את דיני החיפושים ועקפה דרישות לצו שיפוטי או לקיומו של חשד סביר כתנאים לחיפוש, תוך הסתמכות על הסכמה כביכול - בית המשפט העליון שם לזה היום סוף".

לדבריו, "בית המשפט קובע במפורש כי הסכמה צריכה להיות אמיתית, שלפיה יידעו את האדם שיש לו זכות לסרב ושהסירוב לא יפגע בו". שנית, הוא אומר, "יש כאן מסר ברור לגורמי האכיפה, שגם ראיות חפציות יכולות להיפסל בחיפוש לא חוקי, ולהביא לזיכוי".

בן חיים נשמע היום אופטימי: "אני מקווה שהמשטרה עכשיו תיקח לתשומת לבה את פסק הדין, וששוטרים יפסיקו לקפוץ על אנשים שהולכים ברחוב כי הם לא נראים להם. איתי השוטרים התנהגו באגרסיביות כי לא נראיתי להם, רק בגלל שהייתי מעורב פעם בפלילים. בית משפט עשה עכשיו סדר. שהמשטרה תדע שהיא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה".

האגודה לזכויות האזרח ביקשה להצטרף לערעורים כ"ידיד בית המשפט" והעלתה במסגרת הדיונים את טענותיה נגד מדיניות החיפושים של משטרת ישראל.

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 42
  הלכת בן חיים

  צריך לבצע דחוף בדק בית עם דצינגר .משהו תמוהה באיש הזה כשופט.אותם שוטרים נאמנים יותר לביטחון הציבור ועכשיו יהיו הרבה שוטרים שיקטינו ראש ויתיישרו עם הפסיקה וזה יבוא כבומרנג לציבור שחפץ להתהלך חופשי ברחובות מסכינאות וסמים.

 2. 41
  אל תדגאו ביבי ליברמן מתכננים לנו חוקים דרקוניים לחיפוש ללא חשד בהשארת אוהבם היקרי מיסטר פוטין
 3. 40
  ובנתב"ג מחייבים תיירים לפתוח את חשבון האימייל שלהם - זה בסדר?
 4. 39
  אז מהיום יוסיפו בסוף דוח הפעולה משפט: אמרתי לחשוד שהוא יכול לסרב והסכים...

  ובקשר ליסוד הסביר להניח שביצע עבירה: יירשם בדוח הפעולה כי התנהג בצורה מוזרה והסתכל לצדדים בחשדנות (סמים או סכין) או שבלט דבר מה מכיסו (סכין).
  ממש לא בעיה לעקוף את המגבלה הזאת...
  רק אם שוטר טיפש לא רשם את כל אלה ולא היה מידע מודיעיני - סנגור עם מעט שכל - יוכל למחוק כתב אישום.

 5. 38
  פסיקה חשובה, מקווה שתועיל

  משטרת ישראל מבצעת אין ספור חיפושים לא חוקיים ביום, ללא הסכמה מצד האזרח וללא חשד סביר.
  מבחינת השוטרים, חשד סביר אפשר לבסס על מבט חטוף באדם, בעוד שלפי החוק, חשד סביר חייב להתבסס על ראיות או מידע מודיעיני.

  אזרחים מן השורה מפחדים משוטרים (בצדק) ולכן לא מתנגדים לחיפוש בדרך-כלל. הם מפחדים לעיתים פשוט מפני שהם לא מכירים את החוק ולעיתים מפני שהם יודעים שהשוטרים עצמם לא מכבדים את החוק ושהתנגדות מצדם תוביל למעצר במקרה הטוב או להתנכלות ארוכת טווח במקרה הרע.

  כולי תקווה שהפסיקה הנ"ל תרסן קצת את התופעה ותמנע את החדירה לפרטיות של רבים.

 6. 37
  מהיום ארכיב מצלמות נסתרות שקולטות רחש ואצלם שוטרים שמסרבים להציג צב חבוש ומתנהגים באלימות זה הזמן ללמד אותם לקח

  מהיום ארכיב מצלמות נסתרות שקולטות רחש ואצלם שוטרים שמסרבים להציג צב חבוש ומתנהגים באלימות זה הזמן ללמד אותם לקח

 7. 36
  בית המשפט סרס את שלטון החוק - מעניין כיצד היא מציע להלחם בפשיעה - אולי עם פרחים

  רבותי מה לעשות אבל החברה שמסתובבים עם סכין יפנית בכיסיהם הם לא מדביקי טפטים הם רוצחים בפוטנציה . מישהו יסביר למה בן אדם מהישוב שהוא לא רוצח בפוטנציה מסתובב עם סכין יפנית בכיס ?
  מה שחבל שבית המשפט משאיר שאלות במקום לתת תשובות ?

 8. 35
  בייניש מוסיפה חוק דמוקרטי לטובת האזרח הקטן
 9. 34
  גם אם החיפוש לא היה חוקי, למה זה מבטל את הממצאים ? טפשות מעודדת פשע.
 10. 33
  משטרה מושחתת צריך לרסן

  אם השוטרים היו פועלים ע״פ החוק ולמען האזרח לא היינו צריכים חוקים שייגנו על האזרח מפני כח משחית.

 11. 32
  מי מהמר על השאלה לאיזה מפלגות ישתייכו חברי הכנסת הראשונים שינקטו ביוזמה ל'חוק עוקף בג"ץ'? אני מהמר על מפלגה שנרמוז שהיא לא בקואליציה, ושמה מתחיל בק., ועל ח"כ אחד, נרמוז שהוא ראש שב"כ לשעבר ששמו א.
 12. 31
  ממש מרגש

  לוא נתנה השופטת הנכבדה את דעתה לנעשה בפועל בשטח , לאלימות אליה נחשפים האזרחים במגע עם המשטרה הייתה מבינה שלאחר שהאזרח נחשף לאלימות מילולית ואחרת כל מעיניו נתונים ב"לצאת בשלום מהמפגש עם נציגי הסדר" אזי במקום למרוח פסיקות נבובות הייתה פועלת לחקירה מקפת של הנושא היינו כולנו יוצאים נשכרים ולא איסתרא בלגינה ........

 13. 30
  אתה תאמר לשוטר שאתה מתנגד לחיפוש ואז הוא עונה שאם כן הוא יעצור אותך ואז יעשה את החיפוש באופן חוקי (מתוך מאמר שתאר את התנפלויות המשטרה בשעות ערב על צעירים בשכונת רחביה בירושלים)
 14. 29
  עדיין מחפשים על כל "צעיר" בשכונות רחביה והסביבה

  פעמיים בזמן האחרון חיפשו עלי כי אני נראה צעיר. באחת הפעמים כשיצאתי לזרוק את הזבל באמצע ארוחת צהריים משפחתית ביום שבת. גם כשכל המשפחה כולל בני הקטן יצאו הם לא הסכימו לותר על החיפוש (לא הסכמתי לחיפוש). כדי לא להגיע לתחנה ולהיתקל באלימות משטרתית בסוף הסכמתי לחיפוש. זה לקח להם 40 דקות, שלוש ניידות 6 שוטרים וקצין. פשוט משעמם להם.
  אני ממליץ לכולם לסרב לחיפוש תמיד, גם אם אתם בטוחים שאין לכם כלום. ככה אם המשטרה תבזבז את כל זמנה על שטויות אולי בסוף הם יבינו שסתם הטרדה של אנשים לא כדאית להם. עדיף לעבוד עם מידע קונקרטי

 15. 28
  טוב מאד, שמים גבולות לכוח השוטרים
 16. 27
  צריך גם להבהיר מה מותר ומה אסור לשוטר לעשות במקרה של סירוב.
 17. 26
  פסיקה היסטורית עבור זכויות האזרח בישראל!!!

  לפסיקה זו יש משמעות אמיתית בהתנהלות בין שוטרים ובין אזרחים עוברי אורח.
  פסיקה זו היא חשובה בעיקר מכיוון שבשנים האחרונות שוטרים נוטים להיטפל לאזרחים תמימים שסתם הולכים ברחוב, לעיתים קרובות בהתבסס על המראה החיצוני של האזרחים בלבד.
  חשוב לציין שהשוטרים בירושלים נוטים לבחור ולהיטפל לאזרחים שאינם נמצאים באותו מלייה חברתי-סוציואקונומי כמוהם.
  מה שאני אומר כאן בעצם הוא ששוטרים בירושלים עוצרים ומעקבים כל אדם שלא נראה כמוהם. בנוסף ישנה היטפלות לכל מי שנתפס כ"חלש" בכל דרך שהיא.
  לצערנו שוטרים בירושלים מתנהגים בבריוניות והפכו בשנים האחרונות לערסים שעושים בעיר כבשלהם.
  לכן טוב מאוד שקיימת בייניש ושהיא פסקה את הפסיקה ההיסטורית הזאת - שדווקא עכשיו משמרתת נאמנה את האזרח הקטן ושומר החוק - כאשר היא מגנה על זכויותיו מול אלימות וזילזול בזכויות מצד המשטרה.

  לסיכום אני רוצה לומר שעדיין שוטרים יכולים לבצע חיפוש על אדם כאשר יש להם חשד סביר. כלומר אם הם רואים אותו רץ מאותו כיוון שלפני 5 דקות נשדדה בו חנות - הם יכולים לעצור אותו ולחפש עליו. זה מה שנקרא "חשד סביר"!!!
  ולכן סמכויות המשטרה מול עבריינים אמיתיים לא מתערערות - הן רק מתערערות במצב שבו שוטר מחליט לעצור אדם על פי זה שאותו אדם "לא נראה" לאותו שוטר.
  הפלישה לחיי אזרחים שומרי חוק על ידי שוטרים, על בסיס פרופילינג חברתי וגזעני הפכה להרגל וטוב שמישהו שם לה סוף.

 18. 25
  אבל אנחנו עבריינים ברשיון. איך ננהג בהוגנות? השוטר הממוצע לא מסוגל לכך.

  זו גזירה שהמשטרה לא יכולה לעמוד בה ולכן היא לא חוקית.

 19. 24
  תקדים בעליון, אבל היו פס"ד בשלום שפסלו ראיות שהושגו בחיפוש לא-חוקי.

  כבר היו פסיקות דומות בשלום (למשל, ת"פ (ת"א) 6585/06, מדינת ישראל נ' גואטה, ת"פ 13086-07-08, מדינת ישראל נ' תורדקר), בהן נקבע כי אם התבצע חיפוש ללא חשד סביר מבלי לידע את הנאשם בדבר זכותו לסרב לביצוע החיפוש, אזי ניתן לפסול את הראיות שהושגו בחיפוש כזה.
  הפעם הנושא הגיע לעליון, ועכשיו התקדים הוא מחייב. צריך להבין שלא מדובר בדוקטרינת העץ המורעל, כי בית המשפט מאזן בין חומרת העבירה לבין מידת אי-חוקיות החיפוש. כלומר, אם בחיפוש לא-חוקי ימצאו הוכחות לביצוע רצח, עדיין הנאשם יורשע ברצח. לעומת זאת, אם בחיפוש לא חוקי הנאשם מואשם בהחזקת סמים לשימוש עצמי, בית המשפט יזרוק את המשטרה מכל המדרגות.

 20. 23
  בדיחה לפני פרישה כדי שתיזכר.. האם פעם אחת בוטל אישום בגלל פגיעה בזכויות הנאשם?

  ביניש היתה ראש התביעה בזמנה היא לא עשתה דבר להגן על זכויות נאשמים, כנ"ל בשיבטה בגכס השיפוט. פתאום עכשיו 2 נרקומנים מסכנים היא מוציאה פס"ד כדי שתיזכר. בידור משפטי ישראלי.

  1. אכן, פסיקה נכונה שבאה מאדם לא ראוי (שכחת להוסיף את מר בייניש)
 21. 22
  בוז לבגץ !!! ,מעדיפים את זכויות הפושע מאשר זכויות האנשים הנורמטיבים

  ואח"כ מתפלאים שאמון הציבור בבגץ יורד כל שנה ...

  1. ישמרנו האל מנורמטיבים כמוך

   לפי הערכתי הזהירה, אתה עצמך שוטר.

 22. 21
  מתעסקים באירועים לא מרכזיים,יש לתקן את ההפליה המיגדרית ההורסת גרושים!!

  בעזרת החוק המפלה ,גרושה הופכת למקצוע מכניס ,על חשבון הגרושים , תשלום מזונות רק של הגבר, הנחות מס הכנסה ++ביטוח לאומי ,תשלומי ארנונה, גן ,שאירים ועוד.
  תקנו את החוק ההורס את הגברים, לנשים מאוד משתלם להתגרש וכך הן עושות.

 23. 20
  עוד הישג לזכות לפרטיות

  אם מחפשים עליכם בלי סיבה אל תסכימו ואל תשתקו. אתם לא לבד!
  פרטים נוספים באתר הזכות לפרטיות:
  http://pratiyut.elef3.org/

 24. 19
  יש בפסק הדין דעת יחיד מעניינת מאד של דנציגר, שהולך צעד קדימה מבייניש.

  לדעתי תוך כמה שנים תיקלט כאן בגרסה מרוככת דוקטרינת פירות העץ המורעל האמריקאית. כל הכבוד!

  1. אתה מוכן להרחיב?
 25. 18
  נו,נותרו כמה פינות ירוקות בארץ ישראל שצריך לחרוך אותן ולהותיר אדמה חרוכה אבל מושלמת.
 26. 17
  אתם לא מבינים כמה הפס"ד הזה תקדימי ומערער! לרעה!

  למעשה בינייש הכניסה לארץ את הלכת "העץ המורעל",זאת הלכה מהשיטה האמריקאית שאומרת שראיות שהושגו שלא כדין פסולות לשימוש.

  עד היום השגה על חוקיות השגת הראיות לא מנעה את קבילותן(גם אם הראיות הושגו שלא כדין הן עדיין היו קבילות) מהיום ראיות שמושגות שלא כדין אינן קבילות!

  המון פושעים שהיו אשמים מבחינת החוק יצאו לחופשי מכיוון והיו כל מיני דקדוקי עניות בדרכי השגת הראיות,עד כה נמנע מזה בית המשפט אבל מעכשיו הסכר די נפרץ.

  1. מקווה שיום אחד יהפכו לך את כל האוטו או הבית וגם ימששו את אשתך כי השוטר היה עצבני

   אולי אז תבין למה צריך לרסן את השוטרים במיוחד אצלנו.

 27. 16
  מה קרה לעיתון הארץ?

  לא מפרסמים תגובות שנוגעות לאיכות הירודה של הכתיבה והעריכה?

 28. 15
  סוף סוף רואים הגנה על האזרח החלש מול המשטרה וביטח לאומי חבל שזה נעשה רק לפני פרישה למה המתנת עד עכשיו גברת בייניש ממי חששת סדר הדין הפלילי במדינת ישראל חייב רביזיה חריפהומיידית
 29. 14
  עוד פסיקה מהסוג "למצוא חן"

  הגב בייניש פוסקת לאחרונה ברוח "הליברליזציה של כותבי הארץ". לאמור אני כבר פורשת וזאת הזדמנות לקבל עוד כמה שורות חיוביות בעתון. זה לא רע לרזומה !!נו באמת, פרשי בשקט ובכבוד ועזבי אותנו ...כבר במנוחה

 30. 13
  comment

  This may eventually put an end to the arbitrary and unfair police tactics fit to dictatorial regimes and we are on the way.....

 31. 12
  יום חג לאזרחים
 32. 11
  חוכמה גדולה. עכשיו תקבלו חוק על הראש שמתיר חיפוש.
 33. 10
  צעד נוסף לעקרון "הפרי האסור" ?
  1. "הפרי האסור" זה מקודקס משפטי ותיאולוגי שונה לחלוטין....

   אבל כן,זאת דהרה למימוש מלא של "הלכת הפרי המורעל" שדי פוגמת במערכת המשפט האמריקאית.

 34. 9
  הזכות לשאת סכין

  נניח אני הולך ברחוב, פתאום רואה תפוז, לא בא לי טוב בעין. לא אקלף אותו?

  חוץ מעבריינים, כדאי שבתי המשפט יזכרו שגרים כאן גם אנשים נורמטיביים שבסך-הכל לא רוצים להתקלף. מה עם הזכויות שלהם?

  1. משעשע אבל

   עם כל הכבוד לתפוזים שלך אני אישית תפוז שלא רוצה שהמשטרה תקלף אותו מבגדיו מתי שבא לה. מה עם זכותם של התפוזים האלה? האם כל קיווי מרחביה סופו להתקלף בגלל טעמו החמוץ בעיני השוטרים המתוקים?

  2. על תפוזים וסכינים

   עם כל הכבוד לתפוזים שלך אני אישית תפוז שלא רוצה שהמשטרה תקלף אותו מבגדיו מתי שבא לה. מה עם זכותם של התפוזים האלה? האם כל קיווי מרחביה סופו להתקלף בגלל טעמו החמוץ בעיני השוטרים המתוקים?

  3. כל הכבוד . אי אפשר לתאר טוב יותר את המצב האבסורדי של שלטון ה'חוק' בימים אלו.
  4. אתה גדול !
 35. 8
  מתאים לפקידה הבינונית הזו שרק לאחרונה איפשרה תשלומי קצבה לבעלי רכב.כשאין סמכות אמיתית,מקצועית ואישית - מחפשים פופולריות זולה.
  1. ביניש

   של נעליך בפניה.
   אינני יודע מי אתה וקל להסתתר ולהשמיץ.הלואי וכל שופטי ישראל יהיו כמוה.
   לא נעים,אבל אתה לא מבין כלום ורקשש להשמיץ בטפשות.

  2. הכי זול ומכוער זה להשמיץ מישהו כשלא מסכימים עימו !
 36. 7
  הפסק מבוסס על הנחה שכל הפושעים אינהרטית דפוקים ולא מבינים את זכותם
  1. הפוך גוטה.

   הפושעים המקצועיים מכירים היטב את זכויותיהם ועומדים עליהם. האזרחים התמימים וחסרי הניסיון בהתמודדות עם המשטרה הם אלה שנדפקים.

  2. הפוך על הפוך - חיזקת את טענתי שמי שינצל את הפסק הזה הם הפושעים המקצועיים
 37. 6
  ברגע האחרון הגברת מתחילה לגרום נזקים? לסלק אותה מיד!
 38. 5
  אוזקים את המשטרה ומפקירים את הציבור, אזרח נורמלי לא מתנגד לחיפוש.
  1. אה, כן?

   ואם השוטר חיפש ומצא אצלך לדרמן. יש אנשים שמוצאים שימוש לללדרמנים, את יודע. הוא יכול לתת לך תלונה על אחזקת נשק קר (לפי ההגדרות בחוק הסכין של הלדרמן נחשבת כנשק קר). ולמרות שאתה האדם הכי נורמטיבי במדינה תמצא את עצמך עם תיק פלילי.
   לדעתך צריך לאפשר את זה?

 39. 4
  יותר מ חמש פעמים בחיי שוטרים הסבירו לי שהסירוב עצמו מעלה "חשד סביר" ועילה לחיפוש. עכשיו פשוט ארשום את שמם ואתלונן מיד למח"ש. תודה ביניש.
  1. כנראה שימשיכו למשש אותך כל חייך

   אחת משתיים.
   או שאתה עבריין מוכר. או מתנהג כמוהו.
   לרוב המכריע בינינו המשטרה היא ידיד ששומר עליה מכאלה כמוך

  2. אחת משתיים:

   או שאתה שוטר, או שאתה, איך לומר במלים עדינות: תמים.

  3. דוגמת הנוקמים .דוגמת רכזי מודיעין שבכלא ברגע זה ?

   אן כזה דבר ששוטר הוא ידיד .לשוטרים אן חברים .מי ירצה חבר שוטר .הוא תמיד יחפש לקבור אותך .מזה זה שוטר .זה עבד שנתנו לו סמכויות ..המדינה זיהתה את העבד כאחת שיעשה עבורה את העבודות השחורות .כמו המרוקאי ..תן לו מדים ..נשק לו צריך .כי הוא בעצמו פצצה .כול פעם שהוא תוקף .הוא נזכר בקפוח ובגזענו שחבו משפחתו .ואינה יש לו הזדמנות למלוך .באמת המדינה אבינה שכשה לקדם אותם .ונתנו להם את המשטרה ..בסוף שהם יבינו .שנמאס להם הם יעבירו את הירושה לאתיופים

 40. 3
  נדפק לה השכל!!

  במצב שאותו מציגה השופטת ביניש אי סיכוי לתפוס עבריינים. אף שוטר לא יתחיל לעשות דוקטורט על סבירות החיפוש ולכן יעדיף לא להסתבך ולא יכפה חיפוש. ואז עברייןם המחזיק לדוגמא סם מסוכן יגיד לשוטר שהוא לא מסכים לחיפוש. פעם זו הייתה אינדיקציה לחשד סביר (אחרת למה האדם מסרב לחיפוש). עכשיו זה לא יהווה התנייה וגם לא יהיה ניתן לפעול בעתיד נגד החשוד בדבר הסירוב.
  כנראה שבאמת צפוף בכלא...

  1. למה בכלל אמור לעניין אותך שמישהו מחזיק סמים לשימוש אישי?

   אם אתה אוהב משטרים טוטליטרים לא חסרים מקומות בעולם, שם תוכל להנות מחיפושים של שוטרים והשפלות ללא הגבלה, כמובן בגלל שאתה אזרח שומר חוק, זה לא אמור להפריע לך כלל. בנוסף כבונוס תהנה גם מפשיטות ליליות על ביתך רק כדי לוודא שאין לך משהו שלא אמור להיות לך.

  2. אל תטעו. אני לא מדבר על שימוש עצמי אלא על סוחרים שיכולים מעכשיו להסתובב ביתר חופשיות עם המנות מחוץ ללוד-רמלה. נראה אותך מדבר באותו טון דיבור כשימכרו לילדים שלך סם כזה. האם אז תשאל איפה המשטרה כשצריכים אותה.

   אני לא מכיר שוטרים שעושים חיפוש בשביל בכיף.

  3. אני כן מכיר

   בירושלים שוטרי סיור ממששים סטודנטים להנאתם, בלי שום סיבה או חשד

  4. גם אני

   בוא לצפון המדינה ותראה מה היא ברבריות משטרתית במלוא כיעורה. שחררו את עמק החולה.

  5. המשטרה לא יכולה לעבור על החוק! זה א' ב' !
 41. 2
  אחרי בלותך הייתה לך עדנה.

  איפה היית עד היום, המשטרה משתוללת על אזרחים נורמטיבים כדבר מובן מאליו.

  1. הנה הנאור ששפתיו ביבים וקולמוסו קולחין .
 42. 1
  פסיקה ראויה - לרסן את המשטרה