פרשת ענת קם

הושגה עסקת טיעון עם העיתונאי אורי בלאו

לפי ההסדר, עיתונאי "הארץ" יודה בעבירה של החזקת ידיעות סודיות וירצה ארבעה חודשי מאסר שיומרו לעבודות שירות

פרקליטות מחוז תל אביב הגיעה אתמול להסכמה על הסדר טיעון עם עיתונאי "הארץ", אורי בלאו, נגדו הוגש בחודש שעבר כתב אישום בעבירה של החזקת ידיעות סודיות על ידי מי שאינו מוסמך לכך. לפי ההסדר, שגובש בין פרקליטת המחוז, עו"ד אריאלה סגל אנטלר ועו"ד הדס פורר גפני, לפרקליטי "הארץ" מיבי מוזר וז'ק חן, בלאו יודה במיוחס לו וירצה ארבעה חודשי מאסר שיומרו לעבודות שירות.

בתגובה לעסקת הטיעון, אמר בלאו, שקיבל לידיו כ-1,800 מסמכים מהחיילת ענת קם, כי "החזקת מסמכים הינה חלק בלתי נפרד ומהותי בעבודתו של עיתונאי במדינה דמוקרטית וכל אשר עשיתי נעשה במסגרת עבודתי ושליחותי כעיתונאי. אני סבור כי הזירה הנכונה לדיון בסוגיה היא הזירה הציבורית והפרלמנטרית. עם זאת, מאחר שהדיון עבר לזירה המשפטית - שבה אין מחלוקת עובדתית מהותית, החלטתי להודות בעובדות המתוארות בכתב האישום ולהמשיך בעבודתי, אותה אני רואה כחיונית לדמוקרטיה".

מ"הארץ" נמסר בתגובה: "העמדת עיתונאי הארץ אורי בלאו לדין בגין החזקת מסמכים מסווגים אותם קיבל במסגרת ולצרכי עבודתו היא תקדים מסוכן. סברנו כי לא נכון היה להגיש נגדו כתב אישום. עם זאת, משהחליט היועץ המשפטי על הגשת כתב האישום וכיוון שאין ולא היתה מחלוקת על העובדות, הודה בלאו בעובדות ובעבירה של החזקת המסמכים".

לפני כחודש וחצי החליט היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, להגיש כתב אישום נגד בלאו. ממשרד המשפטים נמסר בהודעה על הגשת כתב האישום כי וינשטיין הכריע "לאחר שהובאו בחשבון כלל השיקולים הרלבנטיים, ובהם הצורך לנקוט ריסון במדיניות האכיפה על מנת לשמר את דמותה של העיתונות בישראל כעיתונות חופשית הממלאת את תפקידה כערובה חיונית לזכות הציבור לדעת. עם זאת, וינשטיין סבור כי על דעת כל הגורמים המקצועיים שעסקו בפרשה, מקרה זה הינו קיצוני מבחינת מאפייניה החמורים של התנהלותו של בלאו, ולפיכך ההחלטה להעמידו לדין היא מחוייבת המציאות".

עורך דינה של ענת קם, אילן בומבך, יצא נגד ההבדלים בענישה בינה לבין בלאו. בראיון לקול ישראל אמר בומבך כי "קם היתה חיילת תמימה חסרת כל ניסיון שסומכת על עיתונאי בכיר וותיק, סומכת שיעביר את המסמכים לצנזורה והוא אפילו לא הזהיר אותה. היחיד שהפיק איזושהי טובת הנאה מהמסמכים האלה זה הוא, והיא לא ביקשה כלום".

בומבך המשיך ואמר כי "אין ספק שהוא והיא עשו את אותו הדבר, חוץ מזה שהיא הוציאה את המסמכים מהלשכה. אבל כל זה בטל בשישים לעומת מה שהוא עשה. היא הביעה חרטה, שיתפה פעולה הובילה אותם למסמכים. הוא אפילו לא הביע חרטה ושיקר לגבי כמות המסמכים שהיו ברשותו". לדבריו בערעורה של קם בבית המשפט העליון, השופטים יצטרכו "לספק תשובה לאפליה".

ח"כ נחמן שי הגיב בצהריים על הסדר הטיעון עם בלאו ואמר כי "מצער מאוד שהיועץ המשפטי לממשלה לא חזר בו באופן מוחלט מהאשמות כלפי בלאו. ראוי היה למחוק אותן. החשש הוא כי העיתונות בישראל תרתע מעתה ואילך מלמלא את תפקידה הציבורי והחשוב. המפסיד העקירי הוא הציבור הישראלי אשר זקוק לעיתונות חוקרת, אמציה ונשכנית".

מנגד, קרא הפורום המשפטי למען ארץ ישראל לפרקליטות לחזור בה מההסדר. מהפורום נמסר כי הם רואים בהחלטה על העסקה משום "זילות של החוק וקריאה להפרתו". עו"ד הילה כהן מהפורום המשפטי פנתה במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה ותבעה לשקול מחדש את העסקה. כהן דורשת מוינשטיין הסבר, "מדוע הוחלט להפוך את הקערה ולהקל באופן בלתי סביר עם בלאו שהתנהלותו בפרשה גם אחרי חשיפתה היתה מחפירה, אחרי שבשימוע שערך היועץ בעניינו נדחו כל טענותיו".

מאגודת העיתונאים בירושלים נמסר בתגובה לעסקת הטיעון כי "האגודה מצרה על אופיה של עסקת הטיעון בין פרקליטיו של אורי בלאו למדינה אשר מאששת את עמדת הפרקליטות בדבר האיסור על אחזקת מסמכים סודיים בידי עיתונאים. פרשה זו מוטב והיתה נגמרת בביטול מוחלט של האישומים והסדרת הסוגייה כדי לאפשר לעיתונאים לעשות את עבודתם ללא מורא. הציבור שעבורו עובדים העיתונאים יפגע מתוצאות העסקה".

1,800 מסמכים מסווגים מלשכת אלוף פיקוד המרכז

באוקטובר 2011 גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב ענת קם ארבע וחצי שנות מאסר בפועל, ושלוש שנות מאסר על-תנאי, לאחר שהורשעה במסגרת הסדר טיעון באיסוף והחזקת ידיעה סודית וכן במסירת ידיעה סודית. קם, שבמסגרת שירותה הצבאי שירתה בלשכת אלוף פיקוד המרכז, שמרה מסמכים רבים ולפני שחרורה מצה"ל העתיקה אותם על שני תקליטורים. היא הודתה כי העבירה לעיתונאי "הארץ" אורי בלאו דיסק און-קי, שאליו העתיקה 1,500 מסמכים, בהם כ-150 בסיווג "סודי ביותר" וכ-330 בסיווג "סודי". בהתבסס על המסמכים, פרסם בלאו כמה כתבות ב"הארץ", ביניהן כתבה שחשפה כי צמרת צה"ל אישרה לחסל מבוקשים גם כשלכאורה ניתן היה לעצור אותם. חודש לאחר מכן החלה קם לרצות את עונשה.

לפני כשנתיים קיבל בלאו מענת קם, חיילת לשעבר בלשכת אלוף פיקוד מרכז, כ-1,800 מסמכים מסווגים אותם לקחה מלשכת האלוף. תוכן המסמכים כלל תוכניות למבצעים צבאיים, סיכומי דיונים, פריסת כוחות צה"ל, סיכומי תחקירים וכדומה.

בכתב האישום נגד בלאו נטען כי הוא התבקש על ידי השב"כ להחזיר את המסמכים המסווגים, והובטח לו כי לא ייחקר כחשוד, לא יישאל על מקורותיו, וכי המסמכים לא ישמשו כראיה בהליך פלילי נגד מי שהעביר לו אותם. כמו כן, הובטח לו חיסיון מפני נקיטת הליכים כלפיו. בהודעת משרד המשפטים נכתב כי ההסכם עם בלאו נחתם "מתוך רצון לגלות רגישות למלאכתו העיתונאית של בלאו, ולאזן את הדברים כנדרש אל מול הסיכון הטמון בהחזקת חומרים צבאיים סודיים שלא כדין, באופן לא מאובטח, בידי גורם אזרחי שלא הוסמך לכך".

בעקבות ההסכם, בלאו מסר לשב"כ כ-50 מסמכים. לטענת משרד המשפטים, בכך, "יצר מצג שווא כלפי הרשויות כאילו החזיר את כל המסמכים המסווגים שבידיו". כשהתגלה כי המסמכים הגיעו לידיו מענת קם התגלתה כמות המסמכים שהעבירה לו במקור - 1,800.

בעת שהותו בחו"ל החזיר בלאו חלק מהמסמכים שקיבל מקם באמצעות עורכי דינו ממשרד ליבליך-מוזר, אך לטענת משרד המשפטים, גם בהזדמנות זו לא השיב את כולם. בספטמבר 2010 נחתם עם בלאו הסכם שהסדיר את חזרתו לארץ, ובמסגרתו התחייב להשיב את כל החומרים המסווגים שבידיו, גם אלו שמקורם אינו בענת קם, ולהיחקר על החזקת המסמכים שקיבל מקם. המדינה התחייבה להעביר את המסמכים לגורם מוסמך. בצה"ל שיעריך את הנזק שנגרם מדליפתם ולאחר מכן להשמידם מבלי שייעשה ניסיון להתחקות כיצד הגיעו לידי בלאו.

בחודש שעבר פנה ארגון העיתונות הבינלאומי (IPI) ליועץ המשפטי לממשלה וינשטיין, בבקשה שיחזור בו מהכוונה להעמיד לדין את בלאו. במכתב של ארגון העיתונות נכתב כי"כחברים בארגון העולמי הוותיק ביותר לחופש העיתונות, אנחנו מאמינים כי העמדתו לדין של אורי בלאו על החזקת מידע מסווג תהווה תקדים חמור בהשלכותיו על עתיד העיתונות הישראלית ובעיקר העיתונות החוקרת" כתבו בכירי הארגון, "להבנתנו אורי בלאו טיפל במידע המודלף בזהירות והשתמש בו אך ורק כדי לכתוב סיפורים שמהווים עניין ציבורי".

בערב ההחלטה על הגשת כתב האישום נגד בלאו פירסמו הפרשנים הצבאיים בכלי התקשורת בישראל גילוי דעת בו הביעו את דאגתם מהחלטת היועץ המשפטי לממשלה. "אנו, הפרשנים הצבאיים של כלי התקשורת היומיים בישראל, מוטרדים מאד מהחלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד העיתונאי אורי בלאו. כמי שמסקרים את מערכת הביטחון מזה עשרות שנים אנו עוסקים מדי יום באיסוף ידיעות המוגדרות "סודיות". גם אם חרג בלאו מסיכומים שהושגו איתו ונהג שלא כשורה או בחוסר תום לב, הרי שכתב האישום שהגיש היועץ המשפטי לממשלה באשמת החזקת ידיעות סודיות הוא חציית קו אדום המהווה תקדים מסוכן לחופש העיתונות בישראל. אנו מזהירים מפני תקדים משפטי שעלול להפוך כל עיתונאי לעבריין בפוטנציה, או לחילופין: להשתיק את התקשורת, להפוך את מערכת הביטחון לאטומה וחסינה מביקורת, ובמשתמע לפגוע בדמוקרטיה", נכתב בגילוי הדעת.

על גילוי הדעת חתמו רוני דניאל, אלון בן-דוד, כרמלה מנשה, יואב לימור, עפר שלח, אלכס פישמן ורון בן-ישי.

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 93
  רק לכלא והרבה.......

  פולארד יושב על דברים קטנים מאלה מאסר עולם

 2. 92
  למדנו את הלקח! פעם הבאה נלך לWIKILEAKS
 3. 91
  ענת קם ואורי בלאו הם הפטריוטים האמיתיים. אלוף פיקוד מרכז דאז חייב לתת את הדין.
 4. 90
  אורי מודה לענת קם

  אורי מודה לענת קם ובתמורה יעשה 4 חודשי שרות בלשכת הרמטכ"ל,
  כל הכבוד לפרקליטות ,עיסקת טיעון היא הכי טובה והכי זולה,כפי שנאמר
  הצדק צריך רק להיראות אבל לא להיעשות, פיסקי הדין הם לעג לרש
  כיוםכל אחד יודע שאם יתפס בפשע העונש הוא במחיר מבצע

  1. עסקה, להזכירכם ביהמ"ש לא חייב לקבל את עסקת הטיעון.
 5. 89
  שיעור מאלף בתורת היחסות ורפיסות הפרקליטות. עסקת טיעון אלא מה?

  ואלה יומרו בעבודות שירות. ואילו ענת קם נענשה בארבע וחצי שנים מאסר!
  שתי מסקנות. 1. תמיד ניתן לסמוך על הפרקליטות שתקפוץ על כל אפשרות של עסקת טיעון. 2. אורי בלאו בוגד סדרתי. קודם כל לקח מסמכים סודיים אתו לחו"ל, ואיזה אמצעי זהירות הוא נקט כדי שלא יגנבו - ישדדו ממנו את המחשב
  (אתשלי גנבו בחו"ל)? מי הסמיך אותו להחזיק בחומר כזה?

 6. 88
  בארה"ב ענת קם / אורי בלאו היו אומרים תודה אם היו מקבלים פחות מ-20 שנה בבית סוהר
 7. 87
  ביזיון!
 8. 86
  ומה דינם של אלה שפעלו בניגוד לבג"ץ?

  מדינת אשפתות. פסיאודו-דמוקרטיה.

 9. 85
  ומה עם שלילת תעודת העיתונאי? איך הבנאדם יכול לעסוק במקצוע שאותו השחית?!
 10. 84
  יום שחור לעיתונאים !!!
 11. 83
  לא מגיע לו אפילו יום אחד של עבודות שירות.
 12. 82
  אבל ענת קם נזרקה לכלבים

  בלאו בגד במקורותיו וחשף את ענת קם והפקיר אותה לשיני מערכת המשפט

  בעוד שקם נמקה בכלא-גועל נפש

 13. 81
  מזל שלא זרק נעל על השופט במשפט שלט התקיים...אחרת היה חוטף 3 שנים בפנים...אם יש למישהו עדיין ספק שהפרקליטות עובדת שעות נוספות בשביל הסמאל הישראלי - מקרה בלאו יוכיח ! רק אל תטיפו לנו מוסר מזוייף בדבר שיוויון בפני החוק...כלומר הצחוק !
 14. 80
  הוא בגד בבטחון המדינה , צריך 4 שנים בעלא
 15. 79
  לכלא! יחד עם עורך עיתון הארץ ויתר המעורבים
 16. 78
  2 מוסקטרים: במהלך כהונה אחת נתניהו הרס מדינה, מופז
 17. 77
  עוד מקרה טלי פאחימה. מהפיל לא יצא אפילו זבוב
 18. 76
  עונש קל (יחסית למשטרים שלא היינו רוצים להידמות להם) לאדם, פגיעה אנושה בחופש העתונות

  תגובתם של בכירי הכתבים הצבאיים ושל ארגון העתונות הבינלאומי להעמדתו לדין של עתונאי שהחזיק מסמכים חסויים מעידה על החומרה שבמעצר עתונאי המבצע את עבודתו כראוי. אורי בלאו לא מכר את המידע שהגיע לידיו, ולא פרסם אותו בתקשורת העולמית המשוחררת מכבלי הצנזורה הצבאית, אלא השתמש בחלק ממנו לפרסום כתבות העוסקות בנושא שנוי מאד במחלוקת, חיסול מבוקשים במקום לעוצרם ולהעמידם לדין, וזאת בהוראת אלוף פיקוד המרכז יאיר נווה. הכתבות הוגשו לצנזורה הצבאית וקיבלו את אישורה. אורי בלאו פעל כמצופה בעיתונאי אמיתי. יום שחור לדמוקרטיה הישראלית.

 19. 75
  "תגובת הארץ תתקבל בהמשך" - יש למערכת קשיי תקשורת עם "הארץ" ?
  1. החבורה הזאת נבוכים. הם יודעים שזה מסריח, אבל אין להם ברירה אלא לקבל את המצב.
 20. 74
  הבנאדם טס לחול עם מאות מסמכים מסווגים במחשב, עליהם

  בלי קשר להדחתה של קם ולנטישתה, מדובר בחלאה שצריך לשבת בכלא. אני מקווה שהארץ לא יעסיקו עבריין מורשע

 21. 73
  העבריינים האמיתיים יצאו נקיים
 22. 72
  אדם הגון היה מזהיר את קם כשהגיעה עם המסמכים ומנחה אותה להחזירם או למצער להשמידם. עיתונאי ראוי היה בורר מתוכם מסמך-שניים שהיו דרושים לשם הכנת הכתבה (להזכירכם, בסופו של דבר היועהמ"ש לא מצא שום עבירה במה שהיה מתואר באותו אייטם עילג)... אבל כפי שראינו, אדם נבזה, אגוצנטרי, קרייריסט, הכניס את הילדה המסכנה לפלונטר שלא תצא ממנו ושנים בכלא - למה בעצם? סתם. פשוט סתם. לכאורה, כדי לשמור ברשותו במרמה אלפי מסמכים סודיים בעלי פוטנציאל נזק עצום (תוכניות מארבים!), וחסרי כל ערך עיתונאי. ובמילים אחרות: לכאורה, מן הצד, נראה שכדי שבלאו יוכל להרגיש חשוב ועיתונאי ודיסידנט, נהרסו חייה של ענת קם. סתם. סתם הרס לה את החיים העלק-ריפורטר הזה שעיתון ראוי לא היה מעסיק אפילו יום אחד נוסף ואף אדם נורמלי לא יאמין עוד למילה אחת שיוצאת מתחת ידו. אינטגריטי? לא ברחוב שוקן! איכס, טפו.

  אדם הגון היה מזהיר את קם כשהגיעה עם המסמכים ומנחה אותה להחזירם או למצער להשמידם. עיתונאי ראוי היה בורר מתוכם מסמך-שניים שהיו דרושים לשם הכנת הכתבה (להזכירכם, בסופו של דבר היועהמ"ש לא מצא שום עבירה במה שהיה מתואר באותו אייטם עילג)... אבל כפי שראינו, אדם נבזה, אגוצנטרי, קרייריסט, הכניס את הילדה המסכנה לפלונטר שלא תצא ממנו ושנים בכלא - למה בעצם? סתם. פשוט סתם. לכאורה, כדי לשמור ברשותו במרמה אלפי מסמכים סודיים בעלי פוטנציאל נזק עצום (תוכניות מארבים!), וחסרי כל ערך עיתונאי. ובמילים אחרות: לכאורה, מן הצד, נראה שכדי שבלאו יוכל להרגיש חשוב ועיתונאי ודיסידנט, נהרסו חייה של ענת קם. סתם. סתם הרס לה את החיים העלק-ריפורטר הזה שעיתון ראוי לא היה מעסיק אפילו יום אחד נוסף ואף אדם נורמלי לא יאמין עוד למילה אחת שיוצאת מתחת ידו. אינטגריטי? לא ברחוב שוקן! איכס, טפו.

  1. כה לחי, מודרניסט

   ממש כך, כפי שאמרת וביטאת ברהיטות משובחת. זהו בזיון לעיתון (אם עד כה לא בוזה מספיק), בזיון "לעיתונאי" כאיש מקצוע (??) וכאדם. נשבר הלב על הבחורה. אכלה אותה בגלל רשעות ויוהרה ריקה.

  2. ביטאת נאמנה מה ש 98 אחוז מתושבי המדינה חשים. תודה
 23. 71
  תקוה לשופט עם עוז הרוח ויושרה, שידחה את עיסקת הטיעון.
 24. 70
  לעיתונות ולתקשורת יש משימה חשובה ביותר - להציל את הדמוקרטיה!!!

  גורמי האכיפה והפרקליטות קיבלו את חוק האח הגדול מתנה, מקבלים בחוק המעצרים אפשרויות בלתי מוגבלות לעכב ולעצור אנשים ולהיכנס לבתים עוד בטרם נקבע הדבר ע"י שופטים ( כן כן, על אף מה שביהמ"ש העליון קבע בענין הזה), הם מתחילים לפגוע בעו"ד (על לא עוול בכפם וללא ראיות ) שמייצגים אנשים שהם לא לרוחה של המדינה, הם פוגעים בעיתונאים שכותבים מה שלא לרוחה של המדינה - בקיצור הדיקטטורה הבירוקרטית בהתגלמותה ואוי לנו אם לא נצא למלחמה על הדמוקרטיה שלנו.... כי השלב הבא יהיה פגיעה בהחלטות בית דין גבוה לצדק ואז אבדנו..... הצילו!

 25. 69
  מסכנה ענת קם אורי בלאו השתמש בה וזרק והוא האשם העקרי בעונש שלה יצא כעט נקי הבוז לעיתנות הזו
 26. 68
  אורי וענת שני צדיקים בסדום . תודה לכם
 27. 67
  הבוגדים משמאל ליכלכו את המושג שמאל וחיזקו את ימין עד סוף הדורות
  1. צודק ולכן כדי שתסמנו קו ברור בין שמאל ציוני לסתם עוכרי ישראל.
 28. 66
  אחרי שהחוק קבע שהוא אשם, האם ראוי שעיתון שרואה עצמו מתקדם וליברלי ימשיך לתת לו במה?
 29. 65
  חלאה
 30. 64
  חרפה וביזיון - השופטים רועדים מביקורת של אנשי תקשורת -
 31. 63
  אורי,אתה יודע היטב מה היה סופך באחת ממדינות האזור!!!תן כבוד לישראל!!
 32. 62
  שיתבייש לו!!!
 33. 61
  איך הגענו לאן שהגענו - חומר למחשבה

  ישראל התדרדרה במשך שנות קיומה מבחינה מוסרית וחלקים רבים בציבור אבדו כל בושה.

  בזמנו לא לשרת בצבא זה היה קלון. מקומות עבודה נמנעו מלקבל משתמטים מהצבא ואילו היום מי שעושה הרבה ימי מילואים מפוטר...

  הקלות הבלתי נסבלת שבהן טיפלו רשויות החוק (משטרה ובתי משפט בעבריני אלימות הביאה לתרבות של סכין לכל אחד, דקירות של מתעמתים על כל שטות ועשרות רבות של מקרי רצח.

  תאונות פגע וברח הפכו למכת המדינה כתוצאה מעיסקאות טעון מפוקפקות של הפרקליטות עם העברינים הנמלטים ואישור אותן עיסקאות ע"י שופטים ששלום הציבור לא בראש מעיניהם.

  בזמנו מי שהורשע בעברות בטחוניות נשלח לכלא לשנים רבות כיום עושים עסקאות טיעון עם מי שהחזיק ביודעין חומר צבאי מסווג וסודי, שיקר לשב"כ ביודעין וקיבל בלא כל בושה סיוע/גיבוי מהעיתון שלו כדי לשהות באנגליה כדי להתחמק מאימת הדין ומהשב"כ.

  1. איך הגענו? פשוט מאוד: מערכת המשפט היום היא מפלטו של הנבל.
 34. 60
  לבקשת הקהל (המבולבל), ובמענה למצוקות מערכת המשפט (העמוסה) - הנחות בטירוף וללא חשבון במחלקת הסולמות, לחברי מועדון הלקוחות, ולאנשי הפרקליטות ומערכת המשפט בכלל.. סולמות בכל מידה, מתקפלים או סלייד, כולם בטיחותיים ובעלי תו-תקן, בעיצוב ובטעם של פעם
  1. ענק! כשהייתי קטן שרנו שירים נורא לא יפים על זלמן. ("זלמן יש לו מכנסיים" וגו'). בטוקבק הזה שלך אתה מחסל במכה את השיר הזה. נהדר וכל הכבוד. בשורה התחתונה: הראה לכל המערכת המשפטית את סיומת השיר המפורסם ההוא!! שיראו וייראו.
 35. 59
  בקיצור שווה להיות עיתונאי כי יש לך חסינות אני חושב שהוא לא צריך לראות אור יום...שירקב בכלא
 36. 58
  בזיון! השופטים והפרקליטים הסמולנים סלחו לבוגד נאלח ומעודדים את הבוגד הבא שעלול להביא לרבבות קורבנות!

  בזיון! השופטים והפרקליטים הסמולנים סלחו לבוגד נאלח ומעודדים את הבוגד הבא שעלול להביא לרבבות קורבנות!

 37. 57
  זה שעשה למען עבודתו יקבל עבודות שירות, וזאת שפעלה מתוך תמימות תקבל שלוש שנים בפנים. מסקנה בא"י תמימות היא פשע איום ונורא, יותר מדאגה לקרירה על חשבון בטחון המדינה.

  זה שהוא עיתונאי נזקף לזכותו. אם הוא היה מחזיר את כל המסמכים על הפעם הראשונה הוא בכלל לא היה מועמד לדין, אבל הוא לא! ארבעה חודשי עבודות שירות זה ממש כמו להגיד נו נו נו.
  ועיתונאי שלא ידווח על רצח גם אותו המערכת תגבה?

 38. 56
  מה ציפיתם? עיתונאי שמאלני, פרקליטות שמאלנית!

  תארו לכם מה היה קורה ל"עיתונאי" ימני לו היה נתפס על אותה עבירה!
  עד ש"המנהיגים הימניים" לא יתעשתו ויפרקו את הפרקליטות והבג"ץ השמאלני ויקימו מערכת משפט שמייצגת את דעות רוב העם, מה שקורה עכשו ימשיך לקרות! בושה וחרפה!!!

 39. 55
  השופטים גרועים מהבוגד הזה! במקום לכלא אותו לעשר שנים העניקו לו את פרס החונטה השמאלנית
 40. 54
  ויינשטיין חושב שצריך לשמר את דמותה של העיתונות החופשי. ומה עם המהות?

  למי שעדיין לא הבין - ישראל היא מדינה דמויית דמוקרטיה, שבה שומרים על תדמית של זכויות אדם, על דמיון של צדק חברתי, ועל דמות של עיתונות חופשית. כמו כן ויינשטיין הוא דמוי שומר הצדק והמשפט.

 41. 53
  הר שפי קבלה פחות מקם.... ואני בכלל לא נתתי דין - כדאי לנו להיות סרוגות
 42. 52
  ולזה הם מעיזים לקרוא - "ריגול חמור"... מגוחכים.
 43. 51
  מסכים עם עו"ד של קם

  בעצם חצי מסכים, מסכים עם הטענה של איפה ואיפה אבל אני מגיע מסקנות שונות ומבקש שיחמירו את עונשו של בלאו.

 44. 50
  בושה וחרפה, חסר רק שיעניקו לבוגד הזה את פרס יקיר השופטים. בכל מקום אחר היה נכלא לעשר שנים לפחות.
 45. 49
  "ריסון במדיניות האכיפה" = פריצות, פרוטקציה, פרוטקשן. פיכס!
 46. 48
  איזה חוסר שוויון של אנשי החוק (כביכול)
 47. 47
  לידיעת השב"כ: תפקיד העיתונות הוא להחזיק ידיעות סודיות. תפקיד הצנזורה הוא למנוע פרסום שעלול לפגוע בביטחון אזרחי ישראל. הצנזורה אישרה את פרסום המסמכים של בלאו. אין לכם יותר מה לחפש.
 48. 46
  אני מוכן ומזומן לשאת בעונשו של זה שהביא לידיעתנו את אוולת הכיבוש המביש ואת העוולות המתמשכות
 49. 45
  עונש מגוחך, היה צריך לשבת !!
 50. 44
  עוד מעט השמאל הרדיקלי עוד יבקש לעצור מפגין עם ראיות ולא להרביץ לו! מה יעשה היס מנ יק?
 51. 43
  כנראה שבארץ באמת יש מערכת אכיפת חוק נפרדת לשמאלנים, אחרת אי אפשר להבין את זה.
 52. 42
  he is just a leftist as the judge
 53. 41
  מעניין כמה זמן יחזיק ההסכם הנוכחי....?

  בלאו התחבא/ ברח בחו"ל וחזר רק אחרי שהיה לו הסכם חתום עם המדינה.
  החתימה על ההסכם הקודם הייתה שווה כקליפת השום.

  לכן,
  לו אני בלאו - לא חותם על כלום, שיעשו בפרקליטות וגם בבית המשפט מה שבא להם....ושיעמדו מול העולם ויסבירו איך ישראל מכבדת הסכמים, ואת חופש העיתונות.

  העובדה שמדובר בסוף היום על 4 חודשי עבודות שירות מראה שנעשתה טעות בהגשת כתב האישום.

 54. 40
  באמריקה היה גומר כמו פולארד! פרקליטות קקה! לא יודעים להגיש כתבי אישום! רק קומבינות ועסקאות טיעון!

  באמריקה היה גומר כמו פולארד! פרקליטות קקה! לא יודעים להגיש כתבי אישום! רק קומבינות ועסקאות טיעון!

  1. ואת נוה היו מעמידים לקין ! אבל צה"ל מפחד לחשוף את הפשעים שלו ולכן מיהר להגיע לעיסקת טיעון,,,
 55. 39
  ענת קם היא אסירה פוליטית דה פקטו. יש כאן דיקטטורה צבאית בחסות מפלגת ימין פנאטית שמשתיקה כל מי שחושף את פשעי צה"ל
  1. ענת קם היא בוגדת נאלחת שבכל מדינה מערבית אחרת היתה מקבלת מאסר עולם או כתת יורים (ארה"ב)

   ענת קם היא בוגדת נאלחת שבכל מדינה מערבית אחרת היתה מקבלת מאסר עולם או כתת יורים (ארה"ב)

  2. נגעת בנקודה הכי עקרונית: המערב הוא לא דוגמא לשום נאורות כי אם לברבריות בחליפת ג'ורג'יו ארמני. ראה וויטנאם, עיראק, אפגניסטן, טבח סברניצה, השואה, הירושמה ונגסקי.
 56. 38
  פשוט שערוריה

  היה צריך לגזור על אורי בלאו וענת קם 10 שנים כל אחד שיבינו שבגידה במדינה ובחיילים שלה זה יהרג ובל יעבור אנחנו דמוקרטיה אבל גם בדמוקרטיה צריך גבול מתישהו תארו לכם שאורי בלאו היה עיתונאי פלסטינאי שחושף מבצע של הרשות הפלסטינאית מה היו עושים איתו ?

 57. 37
  ועכשיו לשחרר את ענת קם.
  1. תשוחרר ענת קם! ASAP
 58. 36
  אשכנזי פולני מהבראנזה התל אביבית מול מרוקאי מדימונה, בלאו מול וענונו
 59. 35
  מסר מקור ויצא בחינם כמעט,הילדה נמקה שנים בכלא
 60. 34
  אורי בלאו- אתה עיתונאי גדול ומוערך. אנחנו מחזיקים לך אצבעות שיחד עם שאר עיתונאי "הארץ" תמשיכו בעבודה החשובה שלכם, בעבודה עיתונאית הגונה, אחראית, להבדיל מכלבי השמירה הישנים בעמידה, הקולגות שלכם, רובם. הגענו לימים קשים, שאם אדם רוצה לדעת באמת מה קרה, יש לו סיכוי לקבל את זה רק בעיתון שלכם. כל השאר הפכו להיות מלקקי השלטון. לא ניתן לימין להרוס את הארץ. ערוות השלטון תחשף למרות כל ניסיונות התעמולה של ביבי והימין לסתום פיות. מי שלא בנו את הארץ ורק הורסים אותה, מושחתי הימין- יעופו בקרוב מהשלטון. כל התנהלותם מראה איך הכסאות שלהם כברעידת אדמה. התנכלות לבלאו היא חלק מזה.
  1. בהחלט! "ישראל היום" ותואמי ישראל היום יש בשפע. לנו יש רק את "הארץ" (שפתוח לכולם כמעט ללא צנזורע אליבא דמוני יקים) .
 61. 33
  אורי בלאו- אתה עיתונאי גדול ומוערך. אנחנו מחזיקים לך אצבעות שיחד עם שאר עיתונאי "הארץ" תמשיכו בעבודה החשובה שלכם, בעבודה עיתונאית הגונה, אחראית, להבדיל מכלבי השמירה הישנים בעמידה, הקולגות שלכם, רובם. הגענו לימים קשים, שאם אדם רוצה לדעת באמת מה קרה, יש לו סיכוי לקבל את זה רק בעיתון שלכם. כל השאר הפכו להיות מלקקי השלטון. לא ניתן לימין להרוס את הארץ. ערוות השלטון תחשף למרות כל ניסיונות התעמולה של ביבי והימין לסתום פיות. מי שלא בנו את הארץ ורק הורסים אותה, מושחתי הימין- יעופו בקרוב מהשלטון. כל התנהלותם מראה איך הכסאות שלהם כברעידת אדמה. התנכלות לבלאו היא חלק מזה.
  1. הרס לבחורה את החיים ולא לוקח אחריות
  2. מי זה "אנחנו"? אתה והתולעים שלך?
  3. אורי כשומר חוק הוא חלק חשוב מהנוגדן כנגד הציונות המשיחית הפועלת כאן כנגד היהדות
  4. בלאוו יעשה עבודות שרות בקרן לישראל חדשה עם שומר חוקן
 62. 32
  בלאו - עלוב נפש

  אדם עם אינטגריטי היה נכנס לכלא כדי להזדהות עם הבחורה שיושבת בגללו . אבל היום, למי יש ראש לשלם מחיר

 63. 31
  בטח עסקת טיעון,,, כשלא רוצים לדון בתוכן - "מסמכים סודיים שהגיעו לידי מוסף "הארץ" חושפים: צה"ל נתן אור ירוק להרג מבוקשים בגדה, גם כשלכאורה ניתן היה לעצור אותם * הרמטכ"ל וצמרת פיקוד מרכז התירו להרוג חפים מפשע, ודחו טיפול ב"פצצה מתקתקת" בשל ביקור מזכירת המדינה האמריקאית * "עזוב אותי מהנחיות בג"ץ", אומר ל"הארץ" אלוף הפיקוד (במיל') יאיר נוה, "אני רוצה שיפגעו במבוקש ישר, בלי להתמזמז"
  1. אתה מסית שקרן במימון מדינות זרות עויינות, לא היו דברים מעולם.
 64. 30
  Anat Kahm and Uri Blau are Hearos

  One day when Israel awakens from its drunken Apartheid stuper they will both be taught to in schools and universities- Yishar Coakh

 65. 29
  ויינשטיין המנוול, חכם על עיתונאים, לא על שר חוץ שמסתובב חופשי ומסוכן פי אלף מאורי בלאו. אבל את אורי בלאו ממהרים להאשים, בדיוק כמו את המחאה וסתימת הפיות, כדי להפחיד את כל מי שיעז לגלות את ערוות ביברמן. פתטי שיוע"מ מושחת מדבר על הצורך לנקוט ריסון במדיניות האכיפה על מנת לשמר את דמותה של העיתונות בישראל כעיתונות חופשית "; שמעתם? ריסון במדיניות אכיפה- רק בעיתונות. לא בשחיתויות מדרגה חמורה כמו במקרה של ליברמן, שאפילו המשטרה המליצה להעמידו לדין. אבל זה בסדר , במדינת עולם 3 בחסות ביברמן, כולם שם למעלה מושחתים שבורחים מאחריות. יש הבדל בין ברק וביבי שברחו מאחריות למשט? או מביבי ישי ושטייניץ שברחו מאחריות לשריפה בכרמל ומות 44 איש לשווא? להם מותר הכול. לחרבן ולהשתין על החוק. רק אורי בלאו צריך לשלם. הוא וענת קם. אבל את מי שהם חשפו- בצבא, ומי שהורידו פקודות לצבא לא חוקיות- שם, אף אחד לא נענש. זו תרבות הימין- שקר ומרמה.
  1. שומר שחוק, שכחת להאשים את הנשיא בוש בהתפוצצות מעבורת החלל קולומביה. לו מותר הכל הא?
  2. ממהרים להאשים? חלפו מעל 20 חודשים מאז חזר בלאו לארץ מבריחתו לחו"ל
 66. 28
  הקרייריסט קבר את הילדה המסכנה בכלא - במקום להזהיר אותה - והולך, בצעדי ריקוד, לעבודות שירות. אינטרגרטי, עיתונאות, ניו יורק טיימס!

  הקרייריסט קבר את הילדה המסכנה בכלא - במקום להזהיר אותה - והולך, בצעדי ריקוד, לעבודות שירות. אינטרגרטי, עיתונאות, ניו יורק טיימס!

 67. 27
  והרוצח ? מי שרצח אחרי שבית המשפט קבע שעליו להפסיק - הוא ישפט ?
 68. 26
  מסכנים לובשי המדים והחיילים בחובה

  הם חיים עם חוקים אפורים של הנחיות וסווג, אבל נשפטים בשחור לבן ובקנאות לחומרה.
  עשרות מקרים בפרקליטות שולחים חיילים וחיילות לכלא על מקרים שניתנים לפרשנויות.
  פה הזוג המלכותי של המחדל בישראל, סלב מהמניין ונהנ מפרגון תקשורתי וממסדי.
  צדק חברתי?

 69. 25
  מעניין מה שכינינו הנאורים היו עושים במקרה הזה?!

  עדיין לא למדנו,מהם כלום!
  ומתפעלים למה שאנחנו לא מקובלים עליהם!
  ואין שאלם עלינו!

 70. 24
  מביך..
 71. 23
  הסכם מביך..בלאו עשה עבירה חמורה מאוד וצריך ללכת לכלא ולזמן רב..רצון הפרסום העביר אותו על דעתו
  1. אכן מביך,,, בגלל שצה"ל רצה להמנע מפרסום ההוראות הלא חקיות שבמסמכים !
 72. 22
  מוג לב

  הוא עבריין ומסית שהיה צריך להענש בדיוק כמו הילדה הטיפשה שהקשיבה לו, אבל העדיף להסתתר מתחת לסינור של אמא "הארץ".

 73. 21
  איזו יפיפיה...
  1. איכס
 74. 20
  את הילדה הוא הכניס לארבע וחצי שנים. איזה גבר!!!
  1. ממש ככה
  2. ממש ממש כך
  3. הילדה???
  4. עשה עליה קופה ונמלט
  5. היה צריך להכניס לה יותר!!! בוגדת!!!
  6. צריך להכניס לך. אדיוט!
 75. 19
  כך יעשה לחושפי רוצחים שמפרים הוראות של בתי משפט !
 76. 18
  "תהווה תקדים חמור"

  עיתונאים יקרים, אולי סופסוף גם אתם תיקחו אחריות על הדברים שאתם עושים?

  לא הייתי מוותר על כמה חודשי מאסר. נשמע לי מידתי וראוי.
  עוד נקודה, אם זה היה דניאל או בן-דוד שהחזיקו מסמכים כאלה אף אחד לא היה מצייץ.

  1. זה בגלל בחאו אשכנזי. אם היה מזרחי כמו רוני דניאל ובן דוד, לא היו עושים לו כלום
 77. 17
  HIGH TREASON

  חבר'ה, מישהו פה השתגע?....
  עבירה על בטחון המדינה וסיכון חיי אדם - על זה מקבלים 4 חודשי עבודות שירות?.... שני ילדים מטומטמים שלא יודעים מה הם עשו ואיזה חומר עבר להם בידיים. איזה מסר זה מעביר לציבור?....
  FRAU BLAU

  1. איך השתגע? הרי השמאל בפרקליטות מכוון מטרה והוא זה שעושה עסקת טיעון
 78. 16
  זה לא הוגן שלא נותנים לו גם נערת טלפון בתור פרס עבור ״הסבל״ שהוא עבר.
  1. אנחנו מחכים שהבת שלך תהיה נערת הטלפון הזאת, לנקמה מושלמת
 79. 15
  יועץ משפטי סמרטוט. בלאו צריך לשבת כמה שנים טובות על סיכון בטחון המדינה
  1. מי שמסכן את המדינה אלה ביבי, ברק, ליברמן וצבא שעבר ביד גסה על בג"ץ בחסות מופרעי השלטון הללו. אז הם מהלכים חופשיים, ואתה מדבר על בלאו? רק שרצים ימנים יכולים כך לדבר. ולסתום את הפה על המנהיגים שלכם שמחרבנים על החוק מבוקר עד ליל. ובורחים מכל פשלה שקרתה באחריותם. בשביל כמה אגורות אתה בא לכאן להשפריץ את הקיא הימני?
  2. מי שמסכן את המדינה אלה ביבי, ברק, ליברמן וצבא שעבר ביד גסה על בג"ץ בחסות מופרעי השלטון הללו. אז הם מהלכים חופשיים, ואתה מדבר על בלאו? רק שרצים ימנים יכולים כך לדבר. ולסתום את הפה על המנהיגים שלכם שמחרבנים על החוק מבוקר עד ליל. ובורחים מכל פשלה שקרתה באחריותם. בשביל כמה אגורות אתה בא לכאן להשפריץ את הקיא הימני?
  3. בלאו צריך לקבל צל"ש רמטכ"ל על חשיפת - הוראות בלתי חוקיות בעליל - כדי להגן על פחדנים כמוך.
  4. ממשלה שלמה מסכנת את המדינה ואתה נטפל לבלאו? בלאו הוא כמו אותו נער באגדה, שצעק המלך עירום. גם המוחים הם חלק ממי שצועקים המלך עירום, ולכן רצה משטרת מולדובה ביתם לסתום פיות, להזהיר, להפחיד, להיכנס במוחים, להמציא חוקים חדשים. לא פלא שביבי עוצר את היוע"מ מהעמדת ליברמן לדין. הוא צריך את המופרע הבריון על ידו, כדי שכולם יפחדו מהתעסקות עם מולדובה ביתם
  5. נכון כשמש בצהרים. המדינה סובלת כבר למעלה משישים שנה מתסמונת הש"ג. לצמרת (ביבי ברק, שטייניץ,ליברמן) יש חסינות מושלמת. שייבער הכרמל- שיישרפו שם אוטובוסים עם צוערים, שייפורסמו דו"חות של מבקר המדינה, - הם יישארו מרותכים לכיסא והש"ג יילך הביתה . זה אגב סימפטומטי לארץ הקודש. בבריטניה הגדולה הלכו כבר הרבה שרים הבייתה. כנפי השכינה כנראה לא סוככו עליהם משום שהיו אולי משום היו צאצאים של חיילי הצבא הבריטי בשנות ה30 וה40.
  6. אתם פשוט מסיתים שמאלניים שקרניים במימון מדינות זרות עויינות, הטענות הללו נבדקו ונצאו שקריות ובכל אופן, בלאו החזיק אלפי מסמכים מבצעיים שלא קשורים ושלא כחוק וסיכן חיי חיילים ובנסוף רימה ולא קיים את ההסכם עם הפרקליטות בקינוח היותו עבריין נמלט. אז צינזרתם תגובה אחת שלי, בויינט דווקא פירסמו...
  7. כל הכותבים כאן , זה אחד בסגנון שונה. יתנו לו לפרסם הכל

   אני שמתנגד להסדר הטיעון באופן עינייני, לא יפרסמו, כמו שלא פרסמתם בעבר הרבה דברים בהרבה כתבות.
   שמאלנים כאלה רק מקללים, מכפישים, מנבלים כתבים,מעליבים,
   ומשקרים.אין להם דרך אחרת לנהל שיח ושיג אמיתי, אין להם טיעונים אמיתיים.

 80. 14
  מי שהוציא להורג אנשים שיכול היה לעצור אותם צריך לעמוד למשפט

  יום יבוא ויהיו רחובות על שם אורי בלאו ועל שם ענת קם. סעו לבקר בברלין.

 81. 13
  בושה למדינת ישראל ולעיתון הארץ שמעסיק עבריינים כמותו

  עיתונאי "מצפוני וערכי" מחזיק ידיעות סודיות, משקר לשב"כ ובורח לחוץ לארץ כשהוא מבין שהסתבך במקום לבוא ולתת את הדין על ההתנהגות המופקרת שלו.
  בושה וחרפה!

 82. 12
  אסור שיהיו הנחות לעיתונאים שמצפצפים על החוק

  הפרקליטות בהליכתה לעסקת טיעון מסייעת לשים את החוק ללעג. אין ספק שהעיתונאי עבר על החוק וחובה לעונשו בצורה קשה למען הרתעה. בארה"ב היה יושב בכלא כל חייו כמו פולארד (איזה הבדל בין נאמנות לעם ולמולדת).

 83. 11
  מה, אז הוא בכל זאת אשם? למעשה הוא בחתימת העיסקה אפילו מודה!
 84. 10
  למה בכירי הצבא לא הואשמו בבגידה?

  לאחר שפעלו בניגוד להוראות הדרג המדיני?
  הצבא לא כפוף לממשלתו, ולאיש לא אכפת

 85. 9
  אם כך אז צריך להוריד גם לענת קם את העונש כי בלאו הוא מרגל גדול בהרבה וגם יותר מסוכן
 86. 8
  מסקנה - עדיף להיות עבריין עם תעודת עיתונאי
 87. 7
  בלאו היה צריך לקבל כפול מענת קם. הוא ביודעין הוציא חומרים סודיים מחוץ למדינה ומסר אותם לאחרים.
 88. 6
  אין לעיתון הארץ במה להתגאות.

  במיוחד שלא לפרסם את הידיעה ככתבה ראשית באתר.

 89. 5
  זו בושה וחרפה, בארה"ב הוא היה נשלח לכלא ולא ל-4 חדשים. ברוסיה, אני לא יכול לדמיין מה היה דינו...
 90. 4
  החיילת עדן שפרסמה בפייסבוק תמונות על רקע ערבים כפ

  מבלאו וענת קם ביחד

 91. 3
  יחי הפשע המאורגן של שוקן השמאלני התמים
 92. 2
  פשוט שערוריה, ענת קם תשב 4.5 שנים ובלאו שרימה, לא קיים הסכמים והיה עבריין נמלט, יצא עם כמעט כלום? ומה עם על תנאי, לפחות?
  1. אין ספק שאתה צודק, וגם קם לא צריכה היתה להענש
 93. 1
  מי שמחזיק ביודעין וללא רשות נתונים מבצעיים של צה"ל צריך ללכת לכלא. לא לעבודות שרות.

  אני קורא את עיתון הארץ אבל העיתון פישל בגדול כאשר הגן על אורי בלאו שהחזיק חומר העלול לסכן חיילים

  1. אתה טועה ומקריב את הדמוקרטיה לטובת "אנשים שיודעים יותר טוב ממך כי הם ביטחוניסטיים"
  2. אם כך צריך לשלוח את כל הכתבים הצבאיים וחלק גדול משאר הכתבים העוסקים בתחקירים לכלא. אתה לא שמאלן אתה קומוניסט מהזן הסטאליניסטי.
  3. כדאי שתרענן מעט את הגיאוגרפיה שלך (וגם את ההיסטוריה) לפני שאתה מגדיר את עצמך כשמאלן.
  4. לא נכון, הוא צריך לחקור אותם ולפרסם את מה שהוא מוצא כדי להשיג שקיפות מירבית בנוגע למה שהצבא עושה
  5. יש לך משג קלוש על הקלות של הכליאה?

   יש חיילים ששרתו את המדינה הצביעו על מחדל ביטחון, וטסו לכלא על החשיפה!
   המדינה לא רוצה לחפור לצבא רק לטאטא את העובדות.

  6. " הוראה בלתי חוקית בעליל שדגל אדום מתנוסס עליה " - חובה אזרחית לפרסם !

   אבל צה"ל מעדיף עיסקת טיעון כדי לא לחשוף מה היו ההוראות הלא חוקיות הכלולות במסמכים !

  7. כל עיתונאי צבאי עושה זאת. כשזה כבר לא יקרה יותר, לא יהיה צורך בעיתונות צבאית, אפשר יהיה לקרוא ישר את פרסומי דובר צה"ל.
  8. ויש בכפר שלך קבלות לכך שהצבא עובר על החוק ודגל שחור נמצא באופן קבוע על חלק מהפקודות
  9. האוילות אין סוף לה
  10. כל מי שעובר על החוק - לכלא

   אם כל הכתבים עוברים על החוק, את כולם לכלא. איש לא מעל החוק, בטח לא אחד שנאשם בריגול.