תבוסה מוחצת לפרקליטות

אולמרט זוכה בפרשות טלנסקי וראשונטורס: "לא היתה שחיתות, לא קיבלתי כסף"

רה"מ לשעבר הורשע בסעיף הקל יחסית של הפרת אמונים. השופטת: הראיות לא מוכיחות מעל לספק סביר שהנאשם פעל בשיטה מכוונת. שולה זקן הורשעה בפרשת ראשונטורס, אך זוכתה מפרשת האזנות הסתר. אולמרט: "יש שופטים בירושלים"

תבוסה מוחצת לפרקליטות המדינה במשפטו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. הרכב השופטים בראשות נשיאת המחוזי בירושלים מוסיה ארד זיכה הבוקר (שלישי) את אולמרט בפרשות ראשונטורס ומעטפות הכסף (טלנסקי) והרשיע את ראש הממשלה לשעבר רק בסעיף אחד (הפרת אמונים) בפרשת מרכז ההשקעות. כל ההחלטות התקבלו פה אחד - מה שיקשה את היכולת לערער לבית המשפט העליון. שולה זקן, ראש לשכתו של אולמרט, הורשעה בחלקה בפרשת ראשונטורס אך זוכתה מאישום האזנות הסתר. הטיעונים לעונש יתקיימו ב-5 בספטמבר.

כשעה לאחר סיום הקראת הכרעת הדין, יצא אולמרט לתקשורת ואמר כי "בתום למעלה מארבע שנים מסתיים ההליך המשפטי בהחלטה על זיכוי בפרשות ראשונטורס וטלנסקי. אני רוצה להזכיר לכם שלפני ארבע שנים כיכבו בכל כלי התקשורת במדינה הפרסומים על מעטפות הכסף. לא היו מעטפות כסף, אין מעטפות כסף. בית המשפט הכריע בסוגייה המשמעותית ביותר – לא היה ולא נברא, נא להוריד את זה מסדר היום".

בהמשך דבריו אמר אולמרט בעניין הרשעתו בסעיף הפרת האמונים כי הוא מכבד את ההחלטה "ומתחייב להפיק לקחים. בית המשפט אמר שהיתה אי תקינות פרוצדוראלית - לא היתה שחיתות, לא קיבלתי כסף. זה שהיתה אי תקינות פרוצדוראלית זו הערה שאקח לתשומת לבי ואתקן את הלקחים".

תקציר הכרעת הדין במשפט אולמרט

"החלטות הזיכוי על טלנסקי וראשונטורס הן שתי ההחלטות שמהוות את ליבת כתב האישום שהוגש נגדי", אמר אולמרט. "בעת שהתחילה החקירה על ראשונטורס נאמר שהאדמה תרעד ושבסוף היום איאלץ להתפטר מתפקידי. לא הולכתי שולל מוסד אחד. לא יד ושם, לא את האגודה למען החייל, לא את "עלה" ולא את כל ארגוני הצדקה האחרים. לא היה מעולם איש ציבור ישראלי שגייס למען הארגונים האלה כמו שאני עשיתי". אולמרט קינח את דבריו בציטוט מדבריו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, "יש שופטים בירושלים".

בהכרעת הדין כתבו השופטים כי "לאחר שבחנו את כל הראיות שהוגשו לנו, החלטנו פה אחד לזכות את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו באישום הראשון (פרשת ראשונטורס) וזאת לאחר שנותר בלבנו ספק סביר בדבר אשמתו. כמו כן החלטנו לזכות את הנאשם מן העבירות שיוחסו לו ב'פרשת טלנסקי' שבאישום השני וכן לזכות את הנאשם מן העבירות שיוחסו לו באישום השלישי (קבלת דבר במרמה ממבקר את המדינה). מנגד החלטנו להרשיע את הנאשם בעבירה של הפרת אמונים שיוחסה לו ב'פרשת מרכז ההשקעות' שבאישום השני".

אשר לראש לשכתו של אולמרט, שולה זקן, נכתב בהכרעת הדין כי "החלטנו פה אחד לזכותה מן העבירות שיוחסו לה באישום השני (טלנסקי) ובאישום הרביעי (האזנות הסתר). מנגד, החלטנו להרשיע את הנאשמת בשתי עבירות של קבלת דבר במרמה, ללא נסיבות מחמירות. ובעבירה של מרמה והפרת אמונים שיוחסו לה באישום הראשון (ראשונטורס), ולזכותה מן העבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד שיוחסה לה באישום זה".

זיכוי מחמת הספק בפרשת ראשונטורס: "לא היתה שיטת מרמה"

בפרשת ראשונטורס זוכה אולמרט מחמת הספק. "טענת הנאשם שלא היה מודע לדבר לא חפה מקשיים", אמרה הנשיאה ארד, "אבל לא הובאו די ראיות כדי להוכיח שגרסת הנאשם אינה סבירה... לא היו נהלים והנחיות ברורות". השופטים קיבלו את הסבריו של אולמרט על בלגן בלשכה וכי לא היתה שיטה פלילית להפקת רווחים. "הגענו למסקנות כי הראיות אינן מוכיחות מעל לספק סביר שנאשמים פעלו בשיטה מכוונת להפקת רווחים לטובת הנאשם", אמרה הנשיאה ארד.

השופטים גם קיבלו את הטענה שאולמרט היה עסוק מאוד ושיכול היה לחשוב שהנסיעות ממומנות על ידי נקודות נוסע מתמיד. "ההתנהלות הגלויה לא מתיישבת עם שיטת מרמה ליצירת כספים עודפים... לא הוכחה כוונה ליצירת רווחים עודפים". בית המשפט קבע כי לא היתה שיטת מרמה משותפת בין הנאשם לבין ראשונטורס. לא היו לו יחסים מיוחדים עם בעלי משרד ראשונטורס, לא הוכחה שיטה להנפקת רווחים".

בפרשת מעטפות הכסף של מוריס טלנסקי, שבגינה נאלץ אולמרט להתפטר מתפקידו כראש הממשלה, הרשיע בית המשפט את שולה זקן וזיכה את אולמרט. הנשיאה אמרה כי היו "נסיבות מיוחדות של יחסים הדוקים בין הנאשמת (שולה זקן) לנאשם. היא היתה עצמאית בעלת שיקול דעת רחב". בית המשפט ציין כי "אין להתעלם מהחלטתה של הנאשמת שלא להעיד".

בפרשת מרכז ההשקעות זוכה אולמרט מהסעיף החמור של מרמה והורשע רק בסעיף הקל יחסית של הפרת אמונים. "בחנו את מערכת הקשרים בין הנאשם לאורי מסר (חברו הטוב של אולמרט, נ"ח). מערכת היחסים יצרה שותפות גבוהה. התנהלותו הפרוצדוראלית של הנאשם לקתה בחוסר סבירות... פעולות הנאשם היו כרוכות בהפרת אמונים". בית המשפט דחה את טענת אולמרט שלא התקיימו יחסים כלכליים בינו לבין מסר. "הנאשם אהב את עו"ד מסר ודאג לו. מסר הושיט לו ללא תמורה סיוע בשלוש מערכות בחירות".

בפרשה הקטנה יותר: מרמה כלפי מבקר המדינה - בה אולמרט הואשם כי לא דיווח על הלוואה שקיבל ועל שוויו האמיתי של אוסף העטים שלו, גם כאן זיכה בית המשפט את ראש הממשלה לשעבר.

קודם לכן, בדברי הפתיחה להכרעת הדין, אמרה הנשיאה ארד כי "המשפט היה מורכב וארוך. 157 ישיבות, 19,000 עמודי פרוטוקול, 966 מוצגים. סיכומי הצדדים משתרעים על 4,000 עמודים. שני אירועים שהתרחשו גרמו לעיכוב בלוח הזמנים במשפט- שביתת הפרקליטים וחקירת משטרה בפרשה נוספת (הולילנד)". השופטת החמיאה לאופן ניהול הדיונים על ידי הצדדים.

פרקליטו של אולמרט: המסר לציבור - יש שופטים בירושלים

ראש צוות הפרקליטים של אולמרט, עורך הדין אלי זהר, יצא לכתבים מיד אחרי הכרעת הדין. "זהו יום גדול למשפט הישראלי. אותם שופטים שקבעו שיש מקום לעדות מוקדמת של טלנסקי - זיכו את אולמרט בפרשת טלנסקי. אותם שופטים שדנו שנתיים בראשונטורס - זיכו אותו. הדבר האחרון שנותר הוא הדיון שנוגע למרכז ההשקעות שם נקבע שאכן היתה חברות קרובה בינו לבין אורי מסר ועל כך הוא הורשע בהפרת אמונים בלבד, וגם כאן הודגש שהיה מדובר בסטייה בעניינים פרוצודרליים".

זהר הוסיף כי "העובדה שראש ממשלה מכהן ירד ממשרתו בעקבות העדות המוקדמת של טלנסקי שאז ייחסו לו עבירות שוחד – התהליך הסתיים בזיכוי מוחלט ורועם. אני מעריך את בית המשפט על יכולתו להתעלם מהלחץ המשפטי והתקשורתי. מאידך, אני מאוד לא יכול להשתחרר מדברים שאמרה קונדוליסה רייס על הערב בו פרשת טלנסקי יצאה לאור והמשמעות המאוד קשה לחיים הפוליטיים בישראל כתוצאה מזה". זהר ציין כי צוותו לא מתכוון לערער על ההרשעה בסעיף ההפרת אמונים.

פרקליטו של אולמרט, נבות תל צור, התייחס להרשעתו הבודדת של אולמרט. "אני לא מכיר בהרשעה של הפרת אמונים של איש ציבור. כולם מבינים שלא על זה נפתחה החקירה. על התנהלות אסתטית כזאת או אחרת. המשפט הזה התנהל על שתי הפרשות טלנסקי וראשונטורס. פסק הדין מחזק מאוד את אמון הציבור במערכת המשפט. המסר שיוצא לציבור בישראל הוא שיש שופטים בירושלים. ההחלטה תחזיר את אמון הציבור בבית המשפט בישראל. גם איש ציבור זכאי למשפט צדק. בית המשפט קיבל את כל טענות ההגנה בצורה מלאה".

פרשת ראשונטורס היא הפרשה שנחשבה כמוצקה ביותר מבחינת הראיות. בא כוח התביעה, עו"ד אורי קורב מפרקליטות מחוז ירושלים, טען שהוכח במשפט קיומה של שיטה מתוחכמת לגביית כספים עודפים מארגונים שמימנו נסיעות לאולמרט ושימשו לצרכיו הפרטיים. לטענתו, אין דרך אחרת להסביר את העובדה שאולמרט ובני משפחתו נסעו בעולם בלי לדאוג לתשלום.

בהגנה ניסו לצייר תמונה שלפיה לא היתה שיטה, אלא במקרה הרע חוסר סדר בלשכה שהביא לגביית-יתר, כפי שהוביל לגביית-חסר במקרים אחרים. עו"ד נוית נגב, המייצגת את אולמרט בפרשה זו, הדגישה שהתביעה בחרה להתמקד רק בחלק קטן מהנסיעות. הרחבת התמונה והצגת נסיעות נוספות מוטטו, לטענתה, את גרסת התביעה.

בפרשת טלנסקי, שהביאה לסיום כהונת אולמרט כראש ממשלה, הוא הואשם בקבלת מאות אלפי שקלים שלא כחוק. עיקר הוויכוח נסוב על מהימנות העד מוריס טלנסקי: האם היה מקורב שהופעל על ידי אולמרט והפך צינור להזרמת כספים, כפי שטענה התביעה או שהוא פנטזיונר, גוזמאי ועבריין שמנסה לחפות על מעשיו, כפי שטענה ההגנה

שאלה נוספת נגעה למעמד הכספים שהעביר טלנסקי - האם הם כספים שחורים ששימשו להוצאות פרטיות, או שהם כספי תרומות לגיטימיים ששימשו לתחזוקה הפוליטית של אולמרט בין מערכות הבחירות, ולא חלים עליהם מגבלות חוק מימון המפלגות, כפי שטענה ההגנה. בתביעה הצביעו בסיפוק על כך שפרקליטי אולמרט, שטענו כי הפכו כל אבן כדי לחשוף את האמת, לא הצליחו להמציא לבית המשפט ולו קבלה אחת על שימוש באותם כספים.

בפרשת מרכז ההשקעות הואשם אולמרט שבהיותו שר התמ"ת קידם את ענייני חברות ששכרו את שירותי חברו, עו"ד אורי מסר. פרקליטי אולמרט הצביעו על כך שאפילו התביעה אינה טוענת שההחלטות שהתקבלו היו בלתי ראויות. בתביעה טוענים, שהעבירה הפלילית מתקיימת מעצם נוכחות עו"ד מסר בחדר. מסר החזיק באותם ימים מאות אלפי שקלים במזומן בשביל אולמרט. "אם זה לא ניגוד עניינים, מהו ניגוד עניינים?" שאלו בתביעה.

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 118
  עוד עבריין שהצליח להתחמק מהחוק. אז מה עוד חדש?
 2. 117
  מה עוד צריך לקרות כאן..... ?

  מה עוד צריך לקרות בארץ הזאת שהאנשים יבינו בסופו של דבר שמורחים אותם מכול הכוננים
  ראש הממשלה הנוכחי , ראש הממשלה לשעבר , המערכת המשפטית , מערכת הביטחון. ועוד ועוד הרשימה ארוכה
  עד מתי ????
  אנחנו האזרחים מוכנים להמשיך לאכול את כול החרה הזה
  חייב לקרות פה משהוא שיזעזע את אמות הסיפים שיעיר את כולנו מהעיוורון
  ןאפטיות הזאת ויזכיר לנו למה כולנו פה ואיפה ואיך אנחנו רוצים לחיות פה

 3. 116
  טוב עשתה הפרקליטות!


  אוי ואבוי אם הפרשות לא היו מגיעות לבית המשפט.
  ראש ממשלה קיבל מעטפות כסף ועל דבר כזה לא היו בוחנים אותו??
  גם בית המשפט ציין שהוא זיכה מחמת הספק, אך עדיין, גם בלב השופטים נותר ספק סביר!!!
  איזו מדינה היינו לו אולמרט לא היה מגיע למשפט.
  אולמרט לקח את הכסף בחמדנות ובתאבתנות, אבל לא הצליחו להוכיח מעל לכל ספק כי הוא לקח את הכסף לתועלתו הפרטית.
  גם תועלת ציבורית - מימון מסעות בחירות צריך להעשות בשקיפות ולא במעטפות כסף!

 4. 115
  אורי קורב: "השופטים הם חמורים". לאור הכרעת הדין במשפטו של אולמרט - נחה דעתי.

  מוסיה ארד ובית דינה תקעו עוד מסמר בארון הקבורה של מערכת המשפט הישראלית.

 5. 114
  עיתונות שהתלהמה והאשימה ושפטה והענישה לפני משפט. זה נורא.
 6. 113
  הפרקליטות ספגה.....לא אנחנו ספגנו !!!

  ראשית גם המשטרה וגם בתי המשפט החליטו לגבי העמדה לדין של העבריין הזה שנית בואו לא נשכח שהוא זוכה מחמת הספק !!!! ושהוא הורשע בכל זאת בעבירה חמורה !! ובנוסף תסמונת הש.ג. איך זקן ידעה על מאות אלפי דולרים שהתגלגלו בראשון טורס והאולמרט הזה שנסע עם בני משפחתו בלי לשלם ...לא ידע ???? על מי אנו עובדים ??? לא לצערי השופטים שגו ואני מקווה שיוגש ערעור ואז אולי כמה פיות ייסתמו כולל הפה הגס של מר דנקנר שאף פעם לא הערכתי אותו והיום עוד פחות

 7. 112
  יש שופטים בירושלים

  יד רוחצת יד בירושלים...

 8. 111
  השחיתות חוגגת - ועכשיו היא מולכת רשמית!!!!
 9. 110
  אולמרט - המנהיג היחיד מאז קום המדינה.

  .

 10. 109
  אם לא הייתה שחיתות - אז למה יד ימינו זקן הורשעה? העסיק עבריינית סידרתית.

  שר לא יכול לוודא שכל העובדים שלו לא עוברים עבירה. אבל כאן מדובר באדם שהיה הכי קרוב אליו בכל הלשכות בהן עבד. האדם שליווה אותו שנים רבות. השופטים קבעו פעמיים שהיא עבריינית. השופטים קבעו שיש שחיתות בראשון טורס. רק לא הוכח שאולמרט לא ידע. צריך לקרוא היטב את פסק הדין ולצטט כל מה שהשופטים אמרו עליו. וגם אם באמת לא ידע. איזה מנהל הוא? אשת סודו מונעת מבכיר באוצר להיפגש איתו? אשת סודו עושה קומבינות פליליות עם משרד נסיעות? איך הוא בוחר את האנשים שלו?

  1. אתה מימך לא היתה בתפקיד בכיר ומימך לא ראיתה איש בכיר בעבודתו. אחרת, היתה מבין שאתה מדבר שטויות.

   קל וחומר עבודתם של ראשי ערים.

   לך תשאל היום את ראש עירית ירושלים אם הוא יודע מה המזכירה שלו עושה ואיך היא מארגנת את הנסיעות שלו לחו"ל.
   אם ירושלים רחוקה לך, לך תשאל את ראש העיר שלך.

 11. 108
  יש חברים בירושלים

  יש שופטים חברים בירושלים לכך התכוון אולמרט ב. 2008

 12. 107
  מעניין - כמה אנשי ציבור כבר בכלא? אפשר לראות רשימה מעודכנת כולל של

  אלה שהועלמו באלגנטיות (כמו דודו טופז)

 13. 106
  אשכרה ישרא-בלוף____עובדים עלינו בעיניים
 14. 105
  פרספקטיבה אחרת

  איני נמנה עם מעריציו של אהוד אולמרט; אדרבא, בעיני הוא מרכיב אינטגרלי בסיאובה והשחתתה של הפוליטיקה בישראל. אבל ברצוני למקד את המבט דוקא באהוד אחר, זה שאמור השבוע להתיק את מקום מגוריו מאקירוב לאריסון על מנת להפשיר מעט את חומת הניכור בינו לבין הציבור. איש נפסד זה נאחז בעדותו המוקדמת של טלנסקי על מנת להפיל את ממשלת אולמרט תוך שהוא מציג עצמו כאביר שלטון החוק שאינו יכול להשלים עם שחיתותו של ראש הממשלה. עתה מסתבר כי שוב טעה בתחזיתו: אולמרט זוכה בעניין טלנסקי. את אהוד ברק, המדינאי-הפילוסוף מנסים כבר שנים ארוכות למכור לנו כמוח-על, המתכנן ארוך הטווח, שאין כמותו היודע לחזות נכונה את העתיד. בשם תכונותיו- כביכול אלה מבקשים לשכנע אותנו כי נפקיד בידיו את ההגה בנושא איראן. והנה קיבלנו שוב תזכורת עד כמה המלצה זו חסרת בסיס במציאות, עד כמה מופרכת יומרתם של האיש ומעריציו השוטים. הפלת אולמרט בידי ברק בשם הדאגה כביכול לניקיונה המוסרי של המערכת הפוליטית, היתה בסך הכל שלב בדרך למימוש הקונספירציה להחזרת ביבי לשלטון.
  מדוע הדברים חשובים? על מנת שנדע, כפי שמזהירנו דיסקין, כי אסור משום בחינה לסמוך על ברק בעניין האיראני, משום שהוא נעדר הן את הכישורים האינטלקטואליים והן את האינטגריטי האישי הנדרשים על מנת לטפל בנושא כה סבוך והרה גורל.

  1. ברק לא ממש נעדר כישורים אינטלקטואלים אלא ששחצנותו עולה בהרבה על חוכמתו
 15. 104
  בתיקים פליליים שהפרקליטות מגישה לבתי המשפט יש 98% הצלחה,אבל כאשר מגיעים לתיק פלילי נגד 'אישיות בכירה' ,יש 89% זיכוי ?
  1. כלומר, הפרקליטות רודפת בכירים ומגישה כתבי אישום נגד בכירים גם כאשר אין מספיק ראיות משכנעות.

   נגד אנשים מן השורה, הפרקליטות בודקת היטב את הראיות לפני הגשת כתב אישום.

   תראה לי אדם מהשורה שהפרקליטות היתה מגישה נגדו כתב אישום על שהוא נישק בחורה בת 21+ במשך 2 שניות ולאחר שנמרחה עליו מכף רגל ועד ראש במשך דקות ארוכות????????

   נגד חיים רמון הגישו. כך הורידו אותו מתפקיד שר המשפטים!!!

 16. 103
  נבות תל צור

  שכחת איש ציבור שייצגת על הפרת אמונים שמו נתן וולוך

  והפסדת הוא זכה לקלון !!!!!!!

 17. 102
  מה קיבלה שולה זקן תמורת שתיקתה ?

  כיצד יכול הטיפוס הניקלה הנ"ל לישון בלילה ביודעו שמישהי הקריבה עצמה למענו?

 18. 101
  הורשע בסעיף "קל יחסית"? הפרת אמונים זה סעיף קל יחסית? לפי הנרטיב של התקשורת אולמרט הוא מלאך.
 19. 100
  מה את מודה לי, מטומ... את באמת חושבת שאת מעניינת אותי???
 20. 99
  תודה לקב"ה היא אומרת. נבלה היא ונבלה הבוס שלה. בשבילנו תמיד ישארו מושחתים וגנבי כספי ציבור לכיסם הפרטי.
 21. 98
  שופטים צפונבונים ומושחתים כמוהו
 22. 97
  ענין המשפט של אולרט

  זכאי היה צריך להיות מלכתחילה להמשיך להיות רואש ממשלה אחרי שנפל שרון

 23. 96
  כל כך הרבה האשמות חמורות ומצמררות הועולו נגד אולמרט. ובכולם יצא זכאי מהרוב המכריע שלההאשמות,אז ההיגיון מוביל למסכנה כזאת אולמרט איש תמים צח כשלג אז הפרקליטות תעשה בדק בית ויטפתרו ויתפתרו(מלשון פיתרון) אנשי הפרקליטות. אם אנשי הפרקליטות עושים עבודתם נכונה אמינה ונאמנה , אזי יש לבדוק את מקצועיותם ואמינותם של השופטים ע"י בית דין בין לאומי ולבדוק אם הם לא מתאימים לתפקיד או אם עברו על חוקי השיפוט ויחליט בית הדין הבין לאומי. מפני שהמקרה של אולמרט בצורתו הנוכחית לא יכול להתקיים הגיונית.
  1. כפר קראתי תגובות מטומטמות, אבל כאלו שמצליחות להפתיע !!!
 24. 95
  יום קשה למשה קצב!
 25. 94
  אולמרט
 26. 93
  כל הכבוד לבית המשפט. הפרקליטות - הביתה

  הפרקליטות מקבלת החלטות תמוהות באופן שיטתי זה שנים ומובכת פעם אחר פעם. מגיע לה.

 27. 92
  חוסר הצדק במדינת ישראל זועק לשמיים לנקות מייד את האורוות

  זו לפחות הפעם השניה,בפעם שעברה זה היה שר משפטים ימני דתי,שהוסרו לשוא ממשרתם הבכירה ע"י מערכת משפט מוטה מאד שמאלה,עם סיוע כבד להרע של מערכות התקשורת בישראל,במיוחד עתון הארץ,זה רק מוכיח שמערכות המשפט והצדק במדינת ישראל אין להם מושג מה זה צדק,יש לנקות את האורוות,להעיף את כל האנשים הקובעים במערכות המשפט ולבחור אנשים חדשים שחוש הצדק והאמת מפעמים בהם,ולא באיזה צד פוליטי הם יושבים,והגיע גם הזמן שמערכות התקשורת בישראל יתיישרו מעט ויתאזנו מעט,נמאס כבר שאנשי שמאל שולטים במערכות האלה,יש אנשים טובים בארץ הזאת פטריוטים עם חוש אמת וצדק אותם יש להושיב בכל המערכות הקובעות.בקיצור לנקות את האורוות מאנשים עם מוטות פוליטית

  1. שר המשפטים הימני דתי הוא אדם מושחת גם אם בית המשפט זיכה אותו מאשמת זיוף תצהיר
  2. בית המשפט קבע כי אכן מסר בתצהירו פרטים בלתי נכונים ומטעים בשלבי חקירתו הפלילית, אך הסכים להאמין שהעורך דין הממולח ובעל הנסיון פעל בתום לב.... [חה-חה].
 28. 91
  מעניין - בדר שפיגל הכותרת היא ר"מ לשעבר הורשע בשחיתות. כנראה שהסטנדרטים שלהם קצת יותר גבוהים מבישראל, הרי מה זה הפרת אמונים לציבור? כל עוד לא תפסו אותו עם הכסף על חם בישראל הכל כ-ש-ר...
  1. גם באיטליה אותה הכותרת! אולמרט הורשע!
 29. 90
  גם מערכת המשפט מכורה בישראל

  כל אדם בר דעת יארגן לעצמו תשתית מלאה לעזיבת ישראל. התנתקות מישראל לא נראתה מעולם כנכונה וצודקת יותר.

 30. 89
  נראה לי שהשופטים האלה עוד יתנו למושחת מדליה
 31. 88
  לא הייתי רוצה להיות דן מרגלית היום

  אם דן מרגלית אדם הגון, ירים טלפון ויאמר ״טעיתי״. אחרת ....

 32. 87
  אכן צודק הפרקליט. יש שופטים בירושלים

  אך הם טעו

  1. כל השלושה טעו?! הפרקליטות לא הצליחה לשכנע אפילו אחד מהם?!

   הבעיה היא שהשעה כפר 6 בערב ולדור עדין לא הגיש את התפטרותו !!!

 33. 86
  אולמרט היה אחד מראשי הממשלה טובים שהיו לנו והי פורץ דרך במשרד המסחר והתעשיה

  אי אפשר לבנות מגדלים פורחים על סמך שמועות ובודאי שלא על סמך עדויות של רמאים וגנבים. גם האישום במשפט הולילנד יתמוטט כמגדל קלפים.
  אולמרט היה מראשי הממשלה המוצלחים ביותר של ישראל ועשה גם טעויות, אך רק מי שלא עושה איננו טועה לעולם. כשר המסו"ת היה פורץ דרך ותרם תרומה גדולה לתעשיה בארץ.
  לכשישקע האבק אני מקוה שיחזור להנהגה.

  1. בתקופתו ( כ- 3 שנים) , בין היתר: שתי מלמחות, מאות הרוגים ישראלים בפעולות איבה, ניהול כושל של המו"מ לשחרור גלעד שליט
  2. בתקופתו, ב- 2007 - הארכת חוק טל בחמש שנים נוספות
  3. ראש ממשלה בישראל לא יכול להיות טוב אים הוא מאיים על אורח החיים וההטבות של 400 אלף מיתנחלים. על מי שיעז או יאיים לפגוע במיתנחלים עלול להיענש והמציאות מוכיחה את זה [רבין, שרון, אולמרט].
 34. 85
  יאללה שרה'לה בואי, הולכים

  במקום הסכם שלום יש לנו מדינה מרוסקת

  לדור – אני מקווה שהקשבת טוב טוב לאלי זוהר... על איפה המדינה עכשיו ואיפה הייתה אמורה להיות, אם לא האגו טריפ שלך

 35. 84
  התובעים חייבים להתפטר על מנת להוכיח שלא ההדלפות וחוסר האנושיות קובעים אשמה
 36. 83
  אני בוש במקום עבודתי בפרקליטות וברמה הנמוכה עד בינונית של רטב העובדים שם

  לדור- הביתה

 37. 82
  שמחה מאד, תמיד האמנתי שאינו אשם

  ומאד חבל שראש ממשלה שהיה טוב לישראל נאשם לשווא! הכל פוליטי. הלוואי שיחליט ויוכל לחזור לממשלה!

 38. 81
  מה עם חשבון הנפש של עיתון הארץ?

  הכפשתם וחרצתם את גורלו יום יום במשך שנים. איך נוכל לסמוך על שיקול דעתכם אם לא תכו על חטא??

 39. 80
  דנקנר צודק - לא פחות מפוטש. אבל נסיונו של לינדנשטראוס להטפל לשר האוצר(!) בגלל השריפה בכרמל(!!) אינו טוב ממה שעשה לדור.

  דנקנר צודק - לא פחות מפוטש. אבל נסיונו של לינדנשטראוס להטפל לשר האוצר(!) בגלל השריפה בכרמל(!!) אינו טוב ממה שעשה לדור.

  1. תגיד, גם אתה בתור בעל תפקיד בכיר מקבל סכומי כסף עצומים מבעלי הון, ומכריע לטובת לקוחות עסקיים של חברך הטוב? עשה טובה וקרא את תקציר ההכרעה. אין שום ספק סביר שהאיש מלוכלך ביותר.

   ודנקנר? כבר שמענו אותו בפרשת דרעי. גם כן מקושר לא קטן.
   (ואני מסכים איתך לגבי שטייניץ בפרשת השריפה, אגב).

  2. ואגב - במסגרת תיאוריית הקונספירציה הזאת, מי בדיוק אחראי לפוטש? "המאפיה השמאלנית" בפרקליטות שבמקום אולמרט קיבלה את ביבי?
 40. 79
  כמו בכל ארגון פשע, ראש הארגון מפיל את התיק על ה"חיילים" שלו

  כמו בכל ארגון פשע, ראש הארגון מפיל את התיק על ה"חיילים" שלו

 41. 78
  שולה זקן מצאה תפקיד חדש ל"קדוש ברוך הוא"... ה' מציל הרשעים והרשעות ממשפט צדק -- שרק אחרים ואחרות (((אזרחים רגילים))) יבלו שנים בכלא.
 42. 77
  זיכוי אולמרט

  אכזבה קשה לדן מרגלית שמיהר להתנער מחברו בשם טוהר המידות כביכול מבתופה ה שלא הפריע לו בידידותו עם פרס שקיבל מאתיים אלף דולר מהמיליארדר היהודי בשוייץ לפני כשבע שנים

 43. 76
  שולה זקן מצאה תפקיד חדש ל"קדוש ברוך הוא"... ה' מציל הרשעים והרשעות ממשפט צדק -- שרק אחרים ואחרות (((אזרחים רגילים))) יבלו שנים בכלא.
 44. 75
  חובה לאמץ את החוק הצרפתי מיד !!! אין חקירות נגד ראש ממשלה מכהן על חשדות עבר !!!

  מבחינה לאומי (ובינלאומית) אין כל הבדל בין התנהלות הפרקליטות בעניין זה, לבין רצח רבין !!!

  בשני המקרים היו שינוי מהלכים בניגוד להכרעה דמוקרטית של העם !!!

  אם יש דבר כזה הנקרא "מהפכה משפטית" (על משקל "מהפכה צבאית"), זהו המקרה ועל כך יש לתת את הדין ומיד !!!

 45. 74
  בפרשת טלנסקי אולמרט זוכה ושולה זקן הורשעה. מצחיק, כאילו אולמרט עבד אצל שוקה ולא להיפך.
 46. 73
  לארץ..מדוע בכל עמוד חיבים לראות את הפרצוף הדוחה של הרולידר הזה ?מדוע לענות אותנו.?
 47. 72
  המשחק היה מכור מזמן-משפט של השמאל הישראלי

  תארו לכם אם ביבי היה במקום אולמרט ובעבירות קלות שבקלות -הייתם רואים שתוצאות המשפט היו קיצוניות ביותר ולכן אומר הכתוב "בימים ההם לא היה שופט בישראל ואיך הגגשש היה אומר :שופטים של התחת

  1. נסיך מנסיכי הליכוד השמאלנים? כמו ששרון שמאלני?

   מתוך ויקיפדיה:
   אהוד אולמרט נולד למשפחה רוויזיוניסטית במבצר שוני, שבו פעל באותה תקופה משק חקלאי בית"רי [...] כשהיה אולמרט בן 3, עברה המשפחה להתיישבות בית"רית סמוכה - נחלת ז'בוטינסקי שליד בנימינה.[...] לימים היה האב איש תנועת החרות וחבר מטעמה בכנסת [...] נהגו לשייך את אהוד אולמרט לקבוצה בליכוד שכונתה "הנסיכים" וכללה דור שני של פעילים רוויזיוניסטים.
   [...] בשנת 1973, כשהיה רק בן 28, נבחר לחבר כנסת מטעם הליכוד.
   [...] בשנת 2003, לקראת הבחירות לכנסת ה-16, התמודד בבחירות המקדימות במרכז הליכוד והגיע למקום ה-32 ברשימת הליכוד.

  2. משום מה "שכחת" שאולמרט ושרון "חזרו בתשובה" והפכו להיות שמאלנים - וזה מה שהציל אותם מלתת את הדין?
  3. נו באמת, יש מקרים כאלה. גם גרוניס נחשב לימני ומתברר שהוא שמאלן. וגם בני בגין ומרידור ומיכאל איתן ואפילו ריבלין לפעמים. אז למה אתה מתפלא??
 48. 71
  לא הבנתי,אדם שלא שם לב שלחשבונו הגיעו 90 אלף דולר ניהל את מדינת ישראל. אולי הוא לא שם לב ש-90 מיליארד דולר נכנסו למישהו לחשבון?
 49. 70
  פסק הדין מערער מאוד את אמון הציבור במערכת המשפט
 50. 69
  ראש ממשלה מורשע בהפרת אמונים וחסידיו צוהלים

  ראש לשכתו מורשעת בפרשת טלנסקי זאת אומרת:היו דברים בגו' ,אבל היא שמרה על זכות השתיקה (היה לה מה להסתיר כנראה ) ולכן אנחנו לא יודעים את האמת על הפרשה .

  1. שוליקה מאמי ויתרת על החופש שלך כשהגנת בחירוף נפש

   על אדם שנוי במחלוקת, בלשון המעטה, וגרוע יותר כהרגלו של בית המשפט ובכלל בחברה הישראלית, קל יותר להאמין לאשכנזי, פחות אמיןלהאמין לשחורה. חבל עליך יקירה.

 51. 68
  היה אינטרס.... של הימין.... להפיל את ראש הממשלה הזה...
  1. רוצים את אולמרט בחזרה: הוא ידע להאריך את חוק טל ב- 5 שנים (בשנת 2007) ללא שום סערה ציבורית, הוא יצא לשתי מלחמת (איזה כיף!!!), בתקופתו מאות ישראלים נהרגו בפעולות איבה. הוא לא שחרר את גלעד שליט (איזה גבר!!!) - רוצים אותו בחזרה.
  2. מסקים עים יקי. מאז שביבי והימין בשילטון יש שקט בדרום וכל העולם בקשרים מצויינים עים ישראל ואנחנו עוד מעט נכניס גם לאיראנים כמה טילים שלא יעיזו להרים ראש ועים ביבי נוכל להמשיך להיתנחל על כול יו"ש ונסלק את הפלסטינים בעזרת ליברמן ואלקין ובן ארי ובעזרת השם תיהיה לנו ארץ ישראל שלימה וללא סמולנים ופלסטינים
 52. 67
  מסר לפרקליטות: אתם במזרח התיכון ולא בארה"ב. המשפחות שולטות כאן!
 53. 66
  קראו את תקציר ההכרעה. לא ניצחון ולא נעליים. הוכח מעבר לכל ספק שהאיש אכן מלוכלך כמחבת טפלון. איש נבון ונהנתן שהדבר האחרון המעניין אותו הוא טובת הציבור.
 54. 65
  עורך דין אברבנאל מהפרקליטות מסביר עכשיו לאספסוף למה חברו קרוב צודק והשופטים הם פשוט חמורים.
 55. 64
  ועכשיו הרשות נתונה.
 56. 63
  אין סוף כסף + שעות עבודה הושקעו בטמטום הזה מעורכי דין שרצו להתפרסם

  במקום להשקיע את הזמן של המשטרה והפרקליטות בלתפוס ולהעמיד לדין עבריינים רגילים זאת אומרת גנבים, פורצים וכו'.

 57. 62
  מנפלאות המשפט

  אין מצב הגיוני ששולה, אשת סודו של אולמרט, הורשעה בפרשת ראשון-טורס ואילו אולמרט יצא זכאי.

 58. 61
  אההה אין ראיות מוצקות. יש עו"ד טובים. אולמרט עצמו יודע להתל היטב במע' המשפט וחוקיה בקיצור שיטה שיטתית ואין שופטים בישראל-נורא ואיום
 59. 60
  אני לא מאמין יותר למשפט הישראלי
 60. 59
  תבוסה לפרקליטות?! שופטי בית המשפט הנחילו תבוסה לשלטון החוק במדינה.  לו אני הייתי הפרקליט, הייתי חוצה את הכביש למשרד המשפטים, מכין כתב ערעור, ומגיש אותו עוד היום לבית המשפט העליון.

 61. 58
  שופטים תמיד משתפנים כשמדובר בנאשם מקושר ובכך הם משחיתים את כלל הציבור.
 62. 57
  מעשה בראש ישיבה בעיירה בליטא שקרא לשיחה את יענקל ואמר לו:

  "שמעתי עליך דברים לא טובים, שאתה כך וכך...". יענקל הצעיר ענה לו: הרב, זה לא נכון, תאמין לי. לא היה ולא נברא!" ענה לו ראש הישיבה: "אז מה אם זה לא היה? איך זה ששומעים עליך כאלה דברים?!. על זה אני קורא לך לשיחה!"

 63. 56
  יצא זכאי, גם הפרקליטות לא כשלה, תפקיד השופט להכריע, לא הפרקליט.
 64. 55
  קראתי את תקציר הכרעת הדין... ולא נראית לי המסקנה בראשון טורס לפיה ראש הממשלה העדיף להיות חייב כסף לחברת הנסיעות, מאשר לבנק. כנראה שזו טענה שהגיונית רק לשופטי בית משפט מחוזי מכהנים. 65. 54
  הגיע הזמן לעשות ניקוי אורוות בפרקליטות!!!

  דחוף. שיקולי קריירה וכבוד גורמים להם להרוס חיי אדם פעם אחר פעם.

 66. 53
  אין לשכוח שהרשעתה של זקן פסלה את יומניה מלשמש כעדות במשפטו של אולמרט...רק התרגיל המשפטי הזה משנה את התמונה בבית המשפט. אבל ציבורית בל נטעה: התמנון כן איבד אחת מזרועותיו.
 67. 52
  איזה ביזיון.
 68. 51
  תמיד טענתי שאולמרט צח כשלג -וצדקתי!!!!! בבחירות הבאות נצביע כולנו ל"קדימה" בראשותו של אולמרט.

  אז מה אם האיש תיחמן קצת פה ושם? יחסית לפוליטיקאי מצוי, אולמרט הוא מלאך עליון.

 69. 50
  זה לא היה כוחות- אולמרט וחבר פרקליטיו גדולים בעשר רמות על פרקליטי המדינה. והאמת המשפטית אינה אלא תולדה של כשרונם של עורכי דין ממולחים. דבר אחד טוב אולי יצא מכאן: יידעו פרקליטי המדינה כי גם כשמורשע אדם מסכן חסר ייצוג, לא האמת ניצחה אלא פער הכוחות בין המתדיינים.
 70. 49
  אולמרט לא ידכע,הכל זה שולה...

  שולה שכבה על הגדר עבור אולמרט ולכן היא תשלם.והוא,ינסה
  לחזור להנהגת קדימה....

 71. 48
  כל ההאשמות כדי להפיל את אולמרט מראשות הממשלה, עכשיו זה כל כך ברור לעין.
 72. 47
  צעניין מה יכתוב עוזרו

  של לדור העיתונאי דן מרגלית בביביתון "ישראל היום",
  שהשופטים טעו.
  איזו שערורייה, הפילו ממשלה חוקית וראש ממשלה יוצא מן הכלל,
  כמה חבל.
  בטח ביבי עם טיפות "רסקיו" מהבוקר.

 73. 46
  פסק דין אולמרט לא מפתיע מערכת המשפט נגועה בשחיתות וכולם מחוברים להון

  מה מפתיע.
  היום הנאשמים בוחרים את השופטים ואת התובעים בפרקליטות , כמה מפתיע שאולמרט הסתובב שנתיים תמימות מחייך.
  שערוריה איך שלושת השופטים לא מודחים מכס המשפט.
  ראש ממשלה מקבל מעטפות במזומנים מדור על מאות אלפי דולרים , וזה לא שחיתות , אין כוונה פלילית.
  הציבור מאס במערכ המשפט המושחתת אין אמון במערכת המשפט, צריך להחרים את שערי בית המשפט ושהציבור לא יגיע לדיונים ולהזמנות להעיד, כי אין צדק.
  פסק די אולמרט ממחיש כי מערכת המשפט היא מושחתת מן היסוד כולל נשיאי בית המשפט , עובדה שחור על גבי לבן .
  הנשיא מוסיה ארד הכשירה שחיתות של מאות אלפי דולרים שנתקבלו במעטפותף, ובקומבינה החליטו לייחס זאת בהכרעת הדין כהתנהגותה של שולה זקן כי אולמרט לא ידע על כך.

 74. 45
  והנה משוחררים המגיבים בתשלום - מי מפחד? אולי הליכו
 75. 44
  אולמרט התגעגענו! חזור לראשות הממשלה

  לדור לכלא!

 76. 43
  כשצריכים את הגנב מורידים אותו מעמוד התליה

  ומי לדעתכם יהיה משקל נגד לביב?-אולמרט. ולפיכך, גם בגין הרשעתו במרכז ההשקעות לא נראה קלון. דבר שיאפשר לו חזרה לחיים הפוליטים. רק משוכה אחת נותרה לו לעבור-הולילנד. ובל נתפלא אם גם שם לא נראה הרשעה.

 77. 42
  לכו לרב הראשי המושחת שלמה משה עמאר יש שם הרבה מה לחקור

  פרקליטות יקרה, השחיתות נמצאת בלשכת הרב הספרדי הראשי המושחת בתולדות המדינה, שלמה משה עמאר. תחקרו שם ותמצאו עבודה לעשר שנים

  1. רבנים הם מעל לחוק.
 78. 41
  צמאי דם כולכם, הבן אדם יצא זכאי עזבו אותו לנפשו!

  ומה עם פוטיניהו? ומה עם ליברמן? ומה עם שר המשפטים נאמן? כולם סוחרי סוסים, אולמרט הוא ילד קטן לעומתם.

 79. 40
  לא לשכוח, הורשע בהפרת אמונים. איש כזה לא יכול להיות ראש ממשלה!
 80. 39
  לדור הבייתה ויפה שעה אחת קודם. הפרקליטות היא בושה, היא לא מקצועית, היא פוליטית. דרושה רפורמה עמוקה במערכת המשפט, גם בעניין מינוי השופטים, גם במינוי הפרקליטים, גם במינוי היועץ המשפטי לממשלה וסמכויותיו, גם במינוי פרקליט המדינה וסמכויותיו. השמאל מטרפד כל רפורמה והתוצא5ה היא השחתה, רקבון, ניוון וחוסר מקצועיות. ראשי מערכת המשפט מהשמאל בעיקר אך לא רק, הולכים כטווסים בסגנון אני ואפסי עוד, מתנגדים לכל בקורת, מנהלים טרור אישי כנגד מבקר, זה לא יכול להמשיך כך. הנזק למערכת המשפט מהמשך גרירת הרגליים, כבד ביותר. מדינה דמוקרטית חייבת מערכת משפט מתוקנות ויעילה, לא פוליטית, היום יש בעיה קשה. אני שומע וקורא הרבה אנשי משפט בכירים גם מהשמאל המודים בכך, כולם פוחדים, אם מטרור אישי, אם מפגיעה בשמאל, זה טרוף מערכות.
 81. 38
  היה לנו ראש ממשלה מצוין

  עכשיו יחזור אלינו ראש ממשלה נקי ומחוזק ויעמוד בראש מרכז שפוי, בוז לכל המלכלכים רציתם להפלילו יצא זכאי,

 82. 37
  צדק צדק תרדוף

  יש שופטים בירושלים !
  הם אכן רודפים אחרי הצדק ...

 83. 36
  בוזגלו גם זכאי?

  לו אולמרט היה מקבל עו"ד מהסנגוריה הציבורית,הסיפור היה שונה.
  כסף קונה את חירותו של כל פושע באשר הוא,כלומר,עו"ד טוב שהוא גם יקר,ימצא את הניסוח המפולפל לזכות את הנאשם.
  להבא אם תועמדו למשפט,קחו עו"ד מנוסה ויקר,ההצלחה מובטחת!

 84. 35
  מקרה מאתגר לימני ההזוי

  מצד אחד, הפרקליטות ה"שמאלנית", שכידוע רק בשביל לחמוק מציפורניה המציא שרון את תוכנית ההתנתקות. מצד שני, אולמרט שגם הוא "שמאלן" ידוע, שהיה מספר 2 של שרון ורץ לבחירות על מצע של "התכנסות", וחוץ מזה הוא בכלל אשכנזי. ובל נשכח את השופטים, ששמאלנותם האיומה אינה טעונה הוכחה כי הם הרי שופטים, ואידך זיל גמור. את מי נשמיץ הפעם? קשה להיות ימני.

 85. 34
  תמיד ידעתי והאמנתי שאולמרט יצא זכאי

  עכשיו יגיע הזמן להתחשבן עם מי שפעל להורדת ראש ממשלה מכהן מהטובים שידעה המדינה. ראו לאן הביאו אותנו הגמדים שהחליפו אותו (ביבי, ברק ומופזי הקטן), כמה יקר כבר שילמנו לאן התדרדרה המדינה החבוטה הזאת, עתה הזמן להתחיל להתארגן ודאוג למדינה חדשה טובה ומשגשגת בראשותו של אולמרט!

 86. 33
  כן, בלאגן בלשכה...

  כשאולמרט טוען שהוא חשב שהנסיעות של בני משפחתו היו על חשבון מיילים של נוסע מתמיד. הוא הודה למעשה בכך שלקח מכספי הציבור שמימן את טיסותיו והמיילים הללו שייכים לציבור ולא לאולמרט אישית ולא למשפחתו. מדוע השופטים לא התיחסו לזה?

  1. משום שהשופטים כנראה נוהגים כמו אולמרט
 87. 32
  הוא עמוס בהפגנות ובהלכי רוח פוליטיים שמאליים.

  זה הזמן וזה המקום לקחת צעד ולעשות מעשה בתחכום ובחכמה רבה ולהסיט את כל הרגש השלילי לכיוון הפרקליטות ובתי המשפט.
  ובכך להוריד את ההובלה נגד ממשלה מכהנת פעם דרך בית המשפט ופעם נגד הרחוב.
  ההסבר לדברים שקוף מאד, אין צורך להוסיף .

 88. 31
  "תבוסה מוחצת"? אתם לא מדווחים פה על משחק טניס.

  "הארץ" מראה לנו עיתונות צהובה מהי. לראשונה בהיסטוריה רה"מ מורשע בבית משפט, ו"הארץ" מדווח על זה כאילו הפרקליטות עומדת על דוכן הנאשמים, או גרוע מזה, כאילו מדובר בתחרות ספורט שבה העיקר מי ניצח ומי הפסיד.
  אז כמה עובדות:
  1. זה שנאשם מזוכה (בחלק מהאישומים) לא אומר שהתביעה התרשלה. תפקיד התביעה לתבוע כשיש סיכוי גבוה להרשעה, לא רק כשההרשעה היא ודאית.
  2. אולמרט הורשע בהפרת אמונים.
  3. אולמרט זוכה מחמת הספק בלבד בפרשת ראשונטורס. הכתם הציבורי ודאי שלא נמחה.
  4. מנהלת הלשכה של אולמרט הורשעה.

  אני בטוח שיש אנשים שהעובדות האלו לא יפריעו להם ללכלך על הפרקליטות, שבמדינות מסוימות לא היתה מעזה להעמיד לדין את ראש הממשלה, ויש עיתונים שהעובדות האלו לא יפריעו להם למסגר את הסיפור כ"תבוסה" לפרקליטות, כאילו שזה העיקר כאן.

 89. 30
  נחכה בסבלנות להולילנד ולחקירת הרכבת הקלה בבאו"א
 90. 29
  תזכורת לאזרחי ישראל

  לפני שנים אחדות הואשם בעל חברת טבע לתרופות , ז"ל , על כי לא שילם מס הכנסה כראוי. מדובר היה בסכומי עתק.
  המשפט עלה לכותרות של כל העיתונים. הנאשם, אדם עתיר ממון, שכר את טובי ויקרני עורכי הדין....וזוכה.
  בצאתו מבית המשפט אמר האיש (בערך) כך: "בישראל אתה יכול לצאת זכאי אם יש לך מספיק כסף להעסיק את טובי עורכי הדין (והיקרים שבהם)".

  מה שהמנהיגים בישראל אינם מבינים, או שלא איכפת להם, הם משחיתים כל חלקה טובה בחברה שלנו. הם קובעים כללים חדשים להתנהלות בנוסח אני ואפסי עוד, ובעברית קלה: מצפצף על כולם. לי מותר הכל. לי לא יעשו כלום !!!!!

 91. 28
  איפא ואיפא, בין השוורצץ: קצב,בניזרי,דרעי וכו' לבין ה"נסיך" הלבן אולמארט
 92. 27
  כפי שכתבתי כאן לפני מספר שבועות, הזיכוי היה ברור לחלוטין. על לדור להתפטר מיוזמתו או להיות מפוטר...

  ואיתו כל המעורבים: עו"ד קורב וכו'. אם פעלו משיקולים משפטיים, הם פשוט משפטנים גרועים. אם פעלו משיקולים אחרים - שלא נדע.

  למען הסר ספק, איני ממעריציו של אולמרט. לא הצבעתי ולא אצביע בשבילו ומעולם לא היה לי איתו כל דבר ועניין. הפרשה הזו "הריחה" לא טוב מיומה הראשון (מהעדות המוקדמת) ועכשיו העניין מתברר.

  1. גם עצם העובדה שהוטלה "הפצצה" הזו בעיתוי כל כך רגיש, כאשר אולמרט ביקר בארה"ב, מחשידה את הימין ששלח לפתע את טלנסקי [אחרי 15 שנה מאז שהוא נתן את המעטפות, יעני] ופתאום כל השרצים יוצאים מהשק כדי להדיח את אולמרט באמצע תהליכים מדיניים. אכן כבר אז זה היה נראה חשוד מאוד. הזכיר את פעילות היתר כנגד חיים רמון בגלל איזו נשיקה שספק אם היתה בעל כורחה, וכל זאת בעת פרוץ מלחמת לבנון השנייה.
 93. 26
  מדובר בעבריין סדרתי שהשופטים העלובים סולחים לו
 94. 25
  על מה השמחה?

  בפרשות ראשונטורס וטלנסקי מדובר על לכל היותר כ-$200,000 . לא מעט , אך גם לא לא סוף העולם, וגם לא ברור מה ניתן תמורת השוחד. הפרשה הבאמת חמורה היא מרכז ההשקעות, שם מדובר בעשרות מליונים (!) שאולמרט דאג שיועברו לחברות אותן ייצג חברו ושותפו. כספי מדינה. זאת נחשבת אצלכם "עבירה קלה"? נקווה שייכנס, כראוי, לכלא ויצטרף לידידו הירשנזון.

 95. 24
  ההר בקושי הוליד זנב של עכבר וקיבלנו את ביבי. ואנו נפלנו מין הפח אל הפחת
 96. 23
  זהו חבר'ה...אפשר לארוז את המזוודות. המחוקקים הכריזו על פשיטת רגל מוסרית
 97. 22
  יא אללה, 3 פרשות וכמעט ולא הורשע, אמרתי לילד שלי תחליף שם משפחה לאיציקוביץ ויש לך ביטוח בחיים (אתה יכול לרמות ולגנוב חופשי)
 98. 21
  עכשיו אולמרט יכול להוביל את המחאה החברתית
 99. 20
  שיטה מהפכנית של בית המשפט לביעור השחיתות. מחליטים שאיש ציבור שנתפס עם מעטפות כסף בסכומים גבוהים אינו עבריין. כלומר, אפשר לבער את השחיתות בהעמדה לדין של מושחתים ואפשר גם אחרת: להכריז ששום דבר אינו מושחת. אם קבלת כספים במזומן אינם שחיתות לא ניתן יהיה יותר להעמיד מישהו לדין על עבירות שחיתות. וכך ביערנו את נגע השחיתות לעד.
 100. 19
  זה תמיד היה ברור לגמרי שהאיש נרדף פוליטית ואינו אשם בכלום !

  מזל טוב וברוך שפטרנו. עוד מרדף מאוס של אנשי הימין על כל מי שרוצה לעשות שלום באזור.

 101. 18
  בפרשת טלנסקי , בית המשט טוען שאולמרט זכאי, אך המזכירה שלו אשמה. טוב אז עבור מה היא קבלה את הכסף? עבור הוצאות המספרה שלה? מוזר, כולם סביבו מושחתים והוא מלאך. בושה לבתי המשפט.
  1. שולה שמרה אמונים למי שהעלה אותה מאשפתות..ובסוף "אכלה אותה"..
 102. 17
  אולמרט חזור לראשות הממשלה ! התגעגענו

  לדור לכלא!

 103. 16
  אולמרט מעל החוק?!

  אין דין ואין דיין. כל הפרות הקדושות נופצו במדינת העולם השלישי. כשאין תקווה, אנשים יוצאים להפגין. כשאין צדק אין דין ואין משפט, יש רעידת אדמה.

  1. מסתבר שאלת הצדק עיניה רעולות, והצדק גם עיוור - ולא במשמעות שמלמדים בפקולטה למשפטים.
  2. מדובר באדם שכל חייו היה עסקן שחי ממשכורת ציבורית, וכעת הוא מולטי מליונר. איך? הכיצד? בחשבונות הפקטיביות בליכוד - הוא זוכה (השותף שלו ישב בכלא), בפרשת ראשונטורס הוא זוכה (המזכירה שלו הורשעה) - אין שופטים בירושלים
 104. 15
  המעטפות שחיסלו את הקריירה הפוליטית של אולמרט לא היו ולא נבראו?

  אהוד אולמרט אדם מושחת שהקיף עצמו באנשים מושחתים אך פעל בצורה כל כך מתוחכמת שפרקליטות המדינה לא הצליחה להוכיח את מעשיו. בדרך הרס לכמה מחבריו הפחות מושחתים את החיים, אך מה זה חשוב?

  1. איפה רענן די נור בתמונה? האיש היה מנכ"ל-נשרך של האולמרט ולא מופיע באף משפט? ראו ויקיפדיה על תולדות חייו.
  2. אולמרט יצא זכאי מפרשת ראשונטורס, אך המזכירה שלו - שוקה זקן - הורשעה , אבל מי שנסע עשרות פעמים חינם לחו"ל היו בני המשפחה של אולמרט, אז מה קורה פה. האם אולמרט עבד אצל שולה? בושה למערכת המשפט הישראלית
 105. 14
  משקולי השופטים: אולמרט הרס התנחלויות בגוש קטיף, תומך בחלוקת ירושלים, בעד הומואים ולסביות,שמאלני טוב,אשכנזי גזעי , מסקנה ברורה-לא עשה כלום
  1. גם אתה כשתיתפש בפשעיך (הרי אין ביבון שאינו עברין מיזדמן) ושתגיע למישפט אל תשחק אותה חוזר בתשובה שהרי לשיטתך השופטים כולם שמאלנים , אז תשחק אותה הומו שמאלני ונגד מיתנחלים, וניראה אם זה יעזור, כידוע לך שופט מיתנחל מונה לעליון, ושופט דתי אחר זיכה את הבן של עסקן ש"ס מדריסה בכוונה, כי אלי ישיי פנה אליו, אז מי פה מטה מישפט? השמאל או הימין?
  2. אז חבל שהוא לא מקבל את פרס ישראל

   צריך להרוס גם את שאר ההתנחלויות. הומואים ולסביות הם אנשים בדיוק כמוך. אשכנזי זו לא מילת גנאי. גם ביבי אשכנזי גזעי וגם בגין ושמיר היו כאלו. גם ליברמן אשכנזי.

 106. 13
  אין שופטים בישראל - מותר לגנוב לאנוס לרצוח - כולם יודעים שזאת האמת !!! אין שופטים בארץ !!! הללו דואגים לבני משפחתם ולא לציבור - כל קשרי הון-שלטון מחוברים למערכת השפיטה בארץ .עצה לי לכולם : גם אם תגנבו תרצחו תאנסו - קחו עורך דין טוב והוא יוציא אותכם מכל פשע ---- ישר לפשע הבא . אין שופטים בישראל !!! ערך החיים פה = 0 !!! מילה זאת לא מילה - אנו למעשה ערבים בתחפושת

  אין שופטים בישראל - מותר לגנוב לאנוס לרצוח - כולם יודעים שזאת האמת !!! אין שופטים בארץ !!! הללו דואגים לבני משפחתם ולא לציבור - כל קשרי הון-שלטון מחוברים למערכת השפיטה בארץ .עצה לי לכולם : גם אם תגנבו תרצחו תאנסו - קחו עורך דין טוב והוא יוציא אותכם מכל פשע ---- ישר לפשע הבא . אין שופטים בישראל !!! ערך החיים פה = 0 !!! מילה זאת לא מילה - אנו למעשה ערבים בתחפושת

  1. תבין, השופטים ועורכי הדין היקרים משתיכים לאותה אליטה חברתית. אין אפשרות שפסקי הדין יהיו אחרים
 107. 12
  משפחה מורחבת נסעה עשרות פעמים חינם לחו"ל ואין כאן שחיתות. מזכיר את הזכוי של צחי הנגבי - בתי המשפט של השמאל ההזוי
  1. ובגלל זה הם זיכו את אולמרט והנגבי מהימין.
  2. אנא הראה לי שמאלן אחד שרוצה בזיכוי הזה.

   וזה גם לא ממש זיכוי, למי שקורא את תקציר ההכרעה.

  3. למה של השמאל? של הימין!
  4. לא השמאל הזוי - הימין שנסה בכל דרך והצליח להוריד (הפעם לא ברצח) שוב ראש ממשלה . לזכור !!! זאת צורת העבודה של הימין. שקרים, הכפשות, וחתרנות. הם כנראה ידעו שלשיחות בין אולמרט ואבו מאזן יכולות להוביל לידי סיכום, ומזה הם פחדו.
  5. צחי הנגבי שמאל

   חה

  6. אכן זו צורת הדמוקקרטיה של הימין. רוצחים בפועל או עושים רצח אופי כאשר רה"מ לא מתנהל על פי רצונותיהם. ותמיד הזוכה מההפקר הוא ביביקינג....
 108. 11
  כל אדם רגיל, היה מורשע ע"פ הראיות והנסיבות. עמדה לא עמדתו הפוליטית שהשופטים נזהרו.

  זו השיטה הרגילה של אולמרט עוד מימי 'חשבוניות הליכוד' אחרים מבצעים עבירות והוא נמצא בריחוק מספיק על גבול הראיה הפלילית.
  כולם משלמים והוא חומק.
  לטעמי הוא איש מתוחכם ומסוכן, שהציבור בישראל יכול רק להפסיד ממנו.

 109. 10
  יש שופטים בירושלים-אבל רק כשמדובר בבני עדות המזרח-דרעי יצא חייב בדין

  ע"י שופט מזרחי שיצא מגדרו כדי להוכיח לשולחיו שהוא נקי משיקולים עדתיים ולכן החמיר עם דרעי
  כאן לא הייתה לשופטיםכל בעיה לזכות את בן הקליקה שלהם על עברות שכל אזרח רגיל ששמו בוזגלו היה משלם את מלוא המחיר
  מה קרא לעקרון שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות ?

 110. 9
  בתפקידו- הוכיח כבר מספר פעמים חוסר מקצועיות וחייב להסתלק הביתה
  1. חס וחלילה! לדור חייב להישאר בתפקידו ולהחמיר בצעדים נגד מושחתים גם אם יצאו זכאים חלקית ושום ספקות, כפי שנקבע לגבי אולמרט. לדור - חזק ואמץ!!!!!!!
 111. 8
  ידעתי!
 112. 7
  גם דיניץ בסוכנות היהודית לא ידע שבהוצאות פרטיות שהיגיש לא מחיבים אותו ויצא זכאי .המנהיגים והמנהלים לא יודעים מימינם ושמאלם ויוצאים זכאים.איך הם מנהלים את המדינה אנו יודעים בדיעבד לאחר ועדות חקירה. הם זכאים ונהנים ואנחנו משלמים פעמיים!
 113. 6
  האיש שלא דבק בו רבב

  יופי שולה, נשכבת על הגדר. אבל בעבור מה?

 114. 5
  חלק מהשופטים חיים בבועה...בראשונטורס היתה צבירה מסודרת ומכוונת של דמי נסיעה כפולים לשימוש עתידי פרטי

  קצינת משטרה חרוצה חשפה את החשבון הסודי של הנוסע המתמיד ושופטת שאינה מבינה בתחום הולכה שולל על ידי פרקליטי הנאשם...העברה היא בעקר העלמת הכנסות שחייבות במס

 115. 4
  ממתי כסף במעטפות בלי הפסקה ובלי דיווח נחשב לתרומה לגיטימית
 116. 3
  מתנקש אחד החליף ראש ממשלה (רבין), ומתנקש נוסף (הפרקליטות) החליף ראש ממשלה נוסף.
 117. 2
  אהבתי את התמונה של אולמרט מחייך
 118. 1
  "מסמכים מנחים" - מצחיק ! ממתי עבריינים משתמשים במסמכים ????
  1. אולמרט - המנהיג היחיד מאז קום המדינה.

   .