בית המשפט קבע: מועדון "הבלוק" ימשיך לפעול

שופט השלום גיא הימן מתח ביקורת חריפה על דרישת המשטרה ל"סגירה לעולם וללא אפשרות חנינה" למועדון התל אביבי, בזמן ההליך המשפטי נגדו

בית משפט השלום בתל אביב קבע אתמול (שישי) כי מועדון "הבלוק" ימשיך לפעול גם בזמן ההליך המשפטי נגדו. בהחלטה, הנפרשת על פני 17 עמודים, מתח השופט גיא הימן ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ודחה את בקשתה לסגור את המועדון לאלתר. ההליכים בבקשת המשטרה לסגור את הבלוק לצמיתות, בעקבות חשיפת סחר בסמים במועדון, צפויים להימשך בחודשים הקרובים. במקביל, ממשיכה המשטרה לנהל הליכים לסגירתו של מועדון "החתול והכלב", שגם בו חשף סוכן סמוי סחר בסמים.

בית המשפט קבע כי בקשת המשטרה לסגור את הבלוק אינה מידתית ואינה משרתת את האינטרס הציבורי. "המטרה, אין צורך להזכיר, אינה שלילתו של מקור העיסוק מן המשיבים. אין היא שבירתו של מטה לחמם של עובדיו של בית העסק. היא איננה בצמצום מקומות הבילוי של יוצאי הלילה בתל אביב – יפו. תכלית ראויה היא אחת: קיומה של תרבות מועדונים, שהמובילים אותה עושים כל אשר לאל ידם למניעתו של סחר בסמים בין כותליהם", כתב השופט הימן בהחלטתו. "העדפתו של הסדר פיקוח יעיל, ככל שיימצא, דווקא היא תקדם את המטרה המבוקשת, ולא סגירתו של מועדון 'בלא תנאי מוקדם' – כנהוג לעתים לטבוע במקומותינו".

"כלום תימצא תוספת התוחלת של התועלת, שבצו סגירה שיפוטי, גבוהה מתוספת התוחלת של הנזק שייגרם – לחיי הלילה, לערכי יסוד של חופש וחירות העיסוק, למעמדה הציבורי של המשטרה, לתועלת שבחוק רישוי עסקים?", תמה השופט. "מאזן התועלות מחייב, להשקפתי, פתרון אחרון זולת סגירה-של-עולם ובלא אפשרות חנינה".

את בקשת הסגירה הזמנית ביססה המשטרה על כך שהמועדון פועל בלי רישיון עסק, ונוכח הסחר בסמים שנחשף בו, מסכן את ביטחון הציבור. עו"ד מיכאל ספרד, המייצג את המועדון, ציין בדיון שלשום כי בידיעת ובהסכמת המשטרה אישרה עיריית תל אביב למועדון אורכה עד יוני השנה להסדיר את רישיון העסק. יחד עמו מייצגים את המועדון עורכי הדין אנו דעואל לוסקי ואסף וייצן. השופט ציין כי סגירתו של המועדון כבר עתה, עד לתום ההליך המשפטי נגדו, עשויה לחרוץ את דינו, כיוון שהמשטרה לא תאשר לו רישיון עסק. "מוכן אני לשער, אין זו השערה פרועה, כי מכשול שאיננו עביר יוצב מעתה בדרכם של המשיבים לקבלת רישיון, עד כי אותו מסמך משפטי ירחק הימנם, והמה לדלוק בעקבותיו לא יוכלו. תהא זו, אפוא, סגירה לצמיתות".

מועדון הבלוקגוני ריסקין

השופט הימן מתח ביקורת על חוסר נכונותה של המשטרה להידבר עם בעלי המועדון ולפעול יחד עמם למיגור הסחר בסמים. "הידברות כזו לא נתקיימה מלכתחילה. המבקשת מיאנה ליטול בה חלק, יהא אשר יהא. יסוד הדברים היה בהחלטתה, כלה ונחרצה היתה זו עמה, שלא לצעוד בכל דרך, שאין בסופה חדילתם המוחלטת של המשיבים מהפעלתו של 'הבלוק'", כתב בהחלטתו ואף הזהיר מפני ניסיון לסגור את המועדון על מנת להעניש את בעליו.

"דיני רישוים של בתי עסק, כבר הוסבר, אינם מתיישבים עם אי מתן ניסיון למשיבים לתקן חלקם במה שאירע. טיבן של עיניים הוא כי כשם שהן נעצמות, כך עשויות הן להיפקח", כתב. "סיכוי לדבר יש לאפשר גם אם יסודו בחרב המונפת וטרם הונחתה. שלילתו, בדעת מכוון ומראש, של סיכוי זה אינה הולמת את יסודותיו של הענף המשפטי, שבו בחרה המבקשת למקם את הדיון", לדבריו, "הפגיעה הקשה, הכרוכה בסגירה של-תמיד – פגיעה בחופש העיסוק של המפעילים, גריעה מחופש התנועה והביטוי של המבלים – לבלתי חוקתית תיחשב, במקום שבו נמצא כי אין היא לתכלית ראויה או שאינה מידתית".

הימן ציין כי המשטרה טוענת לקיומו של סיכון מיידי בהשארת המקום פתוח, ומנגד "אפשרה לסוכן מטעמה לערוך במשך חודשים ארוכים עסקאות סמים במועדון. היא מיקדה את פעולותיו של הלה בסוחרי הסמים, ולא במועדון שבין כתליו ומחוץ לו פעלו. זוהי, כמובן, הפעלה לגיטימית ושקולה של הסמכות המינהלית, אך חיבורה היום לרעיון הרישוי מוליד חשש כי דיני הרישוי אינם אלא אמתלא לאחוז בה, בהיותם של ענפי משפט אחרים – לעניין זה – משענת של קנה רצוץ".

השופט תמה כיצד מתיישבת טענת המשטרה למעורבות של בעלי המועדון בסחר בסמים עם העובדה שלא הוגש נגדם כתב אישום חמור בעבירות של סחר בסמים או סיוע לסחר, וציטט את תשובתו של פקד ניר בלומנפלד כי לא היו בידי המשטרה די ראיות להאשים אותם. "המבקשת תרה אפוא אחר מענה לקושי שבדרכה, והנה נמצאו לה דיני רישוי העסקים. דרך פתוחה וחופשית כביכול סיפקו לה אלה תחת צעידה במסלול, שמבוי סתום נקרה בו כבר מראשיתו. לא לכך נועדו אותם דינים. משקלם חשוב מכדי שישמשו טלאי להסוואתו של חסר ראייתי מובהק", כתב השופט.

הימן התייחס לעדותו של הסוכן הסמוי בבית המשפט. "במשך 10 חודשים הייתי מספר פעמים רב במועדון, יש סחר בסמים, סמים קשים, שגם ביצעתי בתוך המועדון מספר של עסקאות סמים. כמו כן יש תרבות צריכת סמים בחללי המועדון שזה אומר גם עישון סמים מסוג חשיש, מריחואנה, לעיני כל, לעיני המאבטחים", העיד הסוכן שהופיע בפנים גלויות ובנוכחות קהל בבית המשפט, אך שמו נותר חסוי. השופט ציין כי ממצאי מעבדה של המשטרה מניחים יסוד לחשד כי במועדון נמצאו סמים מסוג קוקאין ואקסטזי והסוכן דיווח כי רכש גם LSD.

מועדון הבלוקגוני ריסקין

"בדברים אלה אין להקל ראש. הם מציירים תמונה חמורה, אשר בדין אין המבקשת מוכנה להשלים עמה". השופט הימן ציטט את היועצת המשפטית של מחוז תל אביב במשטרה, סגן ניצב דנה עמית, שטענה שבעלי הבלוק ככל הנראה מעלימים עין מהנעשה בשטח המועדון ואינם לוקחים על כך אחריות. "ברם, יותר מעצימת עיניים, אוזלת יד ו'אי לקיחת אחריות', לא עלה בידיה להראות. לא הוכח, כי במועדון הותקנו אמצעים, שתכליתם לאפשר צריכת סמים. לא הוכח, כי למקום הוזמנו מוכרי סמים. לא הוכח, כי מפעילי המועדון עודדו באורח פעיל שימוש בסמים", קבע השופט. "מדו"חות הפעולה של הסוכן הסמוי הצטיירה תמונה עקבית, שלפיה העסקאות הקונקרטיות בסמים, שבהן הוא היה מעורב, בוצעו באורח מוצנע, תוך שימוש במילות קוד לצורך הסתר, ורובן שירותי המועדון או בסמוך להם. אף לא באחת מעסקאות אלו דווח על מעורבות של מי מבעלי המועדון, עובדיו או המאבטחים שבו".

השופט הימן תמה עוד כיצד דחתה המשטרה על הסף את הצעות בעלי הבלוק להתקין מצלמות אבטחה ולהעסיק מאבטחים נוספים ושוטרים בשכר כדי למגר את הסחר בסמים בשטח המועדון. הוא ציין כי אינו יכול להבין כיצד מצא קצין הרישוי במרחב יפתח, רב פקד יוני זילברמן, את הצעות המועדון לא רלוונטיות. "טוב יעשו הצדדים, שניהם... אם יבואו ביניהם בדברים כנים וחפצי-לב, במטרה למצוא יחד דרך מעשית לקידומה של מטרה, שאינה מפרידה בין השניים, אלא משותפת להם", סיכם. "דרושה הליכתה של כברת דרך של כל צד כלפי רעהו". המשטרה יכולה לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים.

ירון טראקס, מבעלי הבלוק, בירך על החלטת בית המשפט. "אנחנו מאושרים ונרגשים מהחלטה זו ומאמינים שיש לה חשיבות היסטורית לא רק עבור הבלוק, כי אם עבור כל תרבות חיי הלילה של תל אביב-יפו ואולי אף מעבר לכך", אמר. "אנחנו מאמינים כי שיפור האכיפה נגד הסחר בסמים היא מטרה חשובה. אנחנו מסכימים כי חשוב שהמשטרה תמלא את תפקידה ותטפל בנושא. אנחנו שוב קוראים להידברות ולשיתוף פעולה עם כל גורם רלוונטי כדי להגן על האינטרס הציבורי ונעשה ככל שנוכל וככל שנתבקש כדי לסייע בהגשמת מטרה זו".

ח"כ תמר זנדברג (מרצ), שהיתה מהראשונות לפעול נגד סגירת המועדון, בירכה אף היא על פסק הדין. לדבריה, "ההחלטה היא תוצאה של המאבק הציבורי שהעלה למודעות את התרבות המוסיקלית והאמנותית של חיי הלילה של תל אביב וישראל". זנדברג הצטרפה לביקורת על המשטרה. "הדבר המטריד מכל הפרשה הוא השרירותיות שבה ניתן לסגור מקומות באופן לא סביר ולא מידתי. הדבר המעודד הוא ההבנה והרגישות של החלטת השופט גיא היימן ששקלל פנימה את כל מרכיבי הפרשה ואיזן ביניהם. אני קוראת למשטרה להמשיך לעשות את עבודתה למיגור הפשע הן בחקירה והן באכיפה, משום שזה בין היתר מה שיבטיח חיי לילה משגשגים ובטוחים".

אסף זמיר, סגן ראש העיר תל אביב מטעם סיעת הצעירים רוב העיר, שנכח שלשום בדיון הארוך בבית המשפט, הצטרף גם הוא למברכים על פסק הדין. "אני מברך על החלטת בית המשפט שהחליט שדלתותיו של הבלוק יישארו פתוחות ושאלפי אזרחים יוכלו להמשיך ולבלות בו. חיי הלילה בעיר חשובים מאוד וכשמועדוניה הם טובים, מדובר במוסדות תרבות לכל דבר".

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 25
  יחתחת הומאים נתנו לכם מועדון לבלות מה מפריע לכם בחיים המשך

  כול החרטות סגריות סמים מי שרוצה לאף אחד לא נותנים דבר בכוח ולידעתי כולם כבר באים מבחוץ איך שבאים מסטולים שחים אז כול הנגד אלה שוטרים כותב את זה אחד מרואה מבצד בלי מועדונים אז תזדינו מי שרוצה להנות קדימה מי שיש לו טענות יש בית שימוש שישב שם ויכתוב את כול הטענות הוא שרע לאנשים לראות שטוב ומבלים והנעלים מצלחים לבריאות לבעלים ואני עוקב דרך כתבות וטוקבקים לא הולך למעדונים מעצבן לראות את המניק שרואים שאנשים נהנים

 2. 24
  אידיוט

  הבלוק הוא המועדון ה-י-ח-י-ד בארץ שמקפיד על הפרדה בין מעשנים ולא מעשנים, מה בדיוק אתה רוצה חוץ מתשומת הלב המיותרת שלי ושל רבים שכמותי שנהנים מאוויר נקי בבלוק?

 3. 23
  משטרע

  רוע ושרירות לב זה כל שיודעים לתת במשטרת ישראל

 4. 22
  בבלוק ובכל מועדוני תל אביב ממשיכים לעשן סיגריות - תביעה בת עשרות מליונים שיגיש ברמן לא-מעשן עם סרטן הריאות נגד הבעלים מפירי החוק: עניין של זמן. תמשיכו לחלק מאפרות... סמים בקושי הורגים. סיגריות רוצחות מליונים, ומסריחות כמו פה של איש בלד....
  1. זה שקר מוחלט

   הבלוק הוא המועדון היחיד בעיר שמקפיד על חוקי העישון ומתדרך מאבטחים לסלק מעשנים מרחבת הריקודים. בפעם הראשונה מפנים אותם לחדר העישון, בפעם השנייה מסלקים אותם מהמועדון. הלוואי שכל המועדונים היו פועלים באופן חוקי כמו הבלוק

  2. לא ראיתי אדם אחד אפילו שעישן מחוץ לחדר העישון בבלוק, תפסיק ללכלך בלי לדעת את העובדות.
 5. 21
  שופט חכם
 6. 20
  לסגור לאלתר!!

  בתור אחד שעבד במקומות האלה וראה לא מעט.. צריך לסגור לאלתר את המועדונים האלה עם כל הסמים שנמכרים שם ולא רק חשיש וגראס אלה יותר מזה.. וראיתי את זה במו עיני ועם כל האנסים שמגיעים לשם כדי לסמם את כל הבחורות ...

 7. 19
  כל הכבוד לשופט!! גם בעיניי -

  יש כאן כוונה סמויה לסגור כמה שיותר מועדונים ומקומות בילוי ובכך לייבש את תל אביב. בשלב הבא יסגרו לאט לאט את הברים והמועדונים להומואים. לאט לאט יקחו לחילונים את המדינה.

 8. 18
  כמו נגד המחאה החברתית, כמו נגד שמאלנים שמפגינים נגד הכיבוש, כמו נגד ימנים (מטורללים), המשטרה רומסת את עקרונות הדמוקרטיה.
 9. 17
  אם היו מגלים סחר סמים בשרותים של בית כנסת או של ספריה האם המשטרה היו דורשים לסגור אותם?
 10. 16
  המ עם הברקפסט
 11. 15
  כל הכבוד לשופט שלא נכנע לשחיתות המשטרה

  ולהתנהלות הכוחנית וחסרת ההתחשבות שלה.

 12. 14
  יש אלוהים!
 13. 13
  יש אלוהים!
 14. 12
  לפי בקשת המשטרה יש לגרש מהארץ את כל המעשנים
 15. 11
  את הטיילת החדשה בונים ללא רשיונות איפה המשטרה?
 16. 10
  כל הארץ פשע והמשטרה מציקה לאשכנזים עם ג'ויינטים

  אז זהו ? ניצחנו את הסמים ? אפשר לשווק את זה לחו"ל ?

  או שאותו דבר בדיוק יקרה במועדון שני מטר ליד ?

 17. 9
  משטרה עצלנית

  נטפלת לחלשים במקום לפושעים. ( ואם בעלי המועדון פושעים אז אדרבה לטפל בהם באופן יסודי ומלא ) אם זה היה תלוי בהם היו סוגרים את המועדון מ "חוסר עניין לציבור"

 18. 8
  כל הכבוד לכל מי שנרתם ועזר. כל הכבוד גם לשופט שראה מבעד להתנהלות הכוחנית של המשטרה ושם את האצבע על השיקולים הלא עניניים והסילופים ללא ראיות של המשטרה בדבר ביצוע עסקאות סמים בעידוד אנשי הבלוק. בהצלחה עם קבלת רשיון עסק - זה בטח לא יהיה קל עם המשטרה הזאת.
 19. 7
  ליגליזציה של סמים עכשיו ושהמשטרה תתעסק במיגור הפושעים האמיתיים במדינה במקום בשטויות.
 20. 6
  אני לא מכיר את הפרוטקשן בתל אביב מחוץ לכשרות.

  אולי הם לא שלמו מספיק?

 21. 5
  אחלה

  רק על זאת אתמהה ונפשי תשתוממה, מדוע ועל שם מה בחר השופט לכתוב בלשון פתולה ועקלקלה. כלום סבור כבודו כי קידומו תלוי בכך? כיוון שאין השפה המליצית שגורה על לשונו, נדמה הדבר כמשה רבנו שעליו מעיד היושב במרומים כי היה כבד פה.

  1. זה לא עניין של שפה מליצית או לא, הוא פשוט לא יודע להתנסח

   בבהירות ובצורה מסודרת, והדבר בולט שבעתיים כיוון שבחר להשתמש בשפה מליצית.

 22. 4
  מה זה הדיבור הנגוע של כבודו ? יתכבד נא וידבר כאחד האדם.
 23. 3
  הרי האינטרס הציבורי זה שימכרו כמה שיותר סמים בכמה שיותר מועדונים. בואנה השופטים יכולים להיות כ"כ אידיוטים לפעמים שבא לבכות
 24. 2
  הסמוי ראה שמעשנים חשיש במועדון לעיני המאבטחים - בשביל זה לא צריך סמוי, זה כל מועדון שני בתל אביב. יש רק סם אחד שבגללו צריכים לסגור מועדון - סם האונס.
 25. 1
  הסיבה האמיתית לסגירת הבלוק היא שבישראל כוחות דתיים תופסים תאוצה, והמטרה הסופית: הכחדת החיים ההומואים של תל אביב, ואחר כך הכחדת חיי הלילה של תל אביב בכלל
  1. נראה לי שהשופט הזה הוא מכוחותיכם. הנציגים שלנו בכנסת ידאגו לכך שהשופט הזה לא יקודם, ובעזרת השם גם ייפלט מהמערכת.