הצעת נאמן להסדרת יחסי הכנסת והעליון

65 ח"כים יוכלו להחיות חוק שנפסל בבג"ץ

שר המשפטים הפיץ טיוטת הצעת חוק המשנה את יחסי הכוחות בין ביהמ"ש לכנסת: בג"ץ יקבל סמכות לפסול חוקים - אך הכנסת תוכל להפוך את ההחלטה

הכנסת תוכל לחוקק מחדש ברוב של 65 ח"כים חוק שנפסל על ידי בית המשפט העליון - כך קובע תזכיר חוק יסוד: החקיקה, שמקדם שר המשפטים יעקב נאמן. משרד המשפטים פרסם בסוף השבוע טיוטה ראשונית של החוק - שגרסאות שונות שלו פורסמו בעבר ונגנזו - אשר אמור להסדיר לראשונה את יחסי הכוחות בין הכנסת לבית המשפט העליון. נאמן לא עדכן את נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, בפרטי ההצעה.

חוק היסוד מבקש להסדיר את ההיררכיה בין רובדי החקיקה בישראל, נושא שהיום מעוגן בעיקר בתקנון הכנסת. הצעת החוק מעניקה לראשונה לכנסת סמכויות של אסיפה מכוננת הרשאית לכונן חוקה, במקביל לחקיקת חוקים רגילים. בצד אלה, טמון בהצעה מוקש שבשל מחלוקות פוליטיות ומשפטיות עמוקות ארוכות שנים, לא הביא עד היום לחקיקתו של חוק היסוד: יכולתו של בית המשפט העליון לפסול חקיקה של הכנסת שעומדת בסתירה לחוק יסוד, ויכולתה של הכנסת להתגבר על פסילת החוק ולהחיותו מחדש כחוק "עוקף בג"ץ".

הצעת נאמן מעניקה לכנסת מנגנון גמיש ונוח להתגבר על פסילת חוק מצד בית המשפט העליון. הכנסת תהיה רשאית לחוקק את החוק מחדש ברוב של 65 חברי כנסת, ולהאריך את תוקפו לחמש שנים בכל פעם, ללא כל מגבלה של זמן.

שר המשפטים יעקב נאמן
שר המשפטים יעקב נאמןאוליבייה פיטוסי

ההצעה במתכונת זו, אותה מבקש נאמן לקדם כבר במושב הקיץ הקרוב של הכנסת, שונה מהותית ברכיביה מההצעה שגיבשה ועדה ציבורית בראשותו מ-2004. הוועדה המליצה לקבוע כי הרוב הדרוש להחייאת חוק שנפסל על ידי בית המשפט העליון הוא 70 ח"כים לפחות, ובכל מקרה רק לתקופה קצובה של 5 שנים. עקרונות ההצעה אז זכו לתמיכה מצדו של נשיא בית המשפט העליון דאז, אהרן ברק.

בדצמבר האחרון חשף נאמן את כוונתו להחיות את הצעת חוק יסוד: החקיקה, כשבלבו הסמכות לעקוף את בג"ץ. נאמן השיב להצעות לסדר של חברי כנסת בעקבות נאום הנשיאה דאז, דורית ביניש, בכנס משפטי בים המלח, בו הזהירה מהסכנה הכרוכה בהתקפות החריפות מצד פוליטיקאים על בית המשפט העליון ושופטיו.

עשו לנו לייק בפייסבוק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות אליכם

רק העליון יוסמך לפסול חוקים

"הכנסת נמנעת במשך כל השנים מלקבוע חוק יסוד: החקיקה", אמר נאמן. "אם יש טענות לציבור בנושא הזה, הן לרשות המחוקקת, שהיא הגוף המוסמך לחוקק חוק יסוד שקובע את אמות המידה והגבולות והקריטריונים מתי ובאלו נסיבות שבית משפט פוסק שחוק איננו מידתי, איננו חוקתי, הכנסת תתערב. אני חושב שהגיעה העת להגיע להסכמה רחבה, על מנת שיהיה ברור ביותר מה קורה כאשר בית משפט פוסק שחוק איננו תקף".

להגדלה לחצו כאן
להגדלה לחצו כאן

על פי התזכיר, הצעת חוק יסוד תוגש רק בידי הממשלה או ועדת החוקה של הכנסת, בשונה מהמצב היום בו גם חבר כנסת בודד יכול לגבש הצעה לחוק יסוד. בנוסף מוצע כי על חוק יסוד לעבור הליך חקיקה של ארבע קריאות, כאשר הקריאה הרביעית תהיה בישיבת כנסת מיוחדת. בקריאה השלישית יידרש רוב רגיל של חברי הכנסת ואילו בקריאה הרביעית רוב של 65 חברי כנסת. בתקופת המעבר, שהכנסת תחליט על מועד סיומה, די יהיה ברוב של 61 חברי כנסת בלבד כדי להעביר חוק יסוד בקריאה רביעית.

חוק היסוד קובע לראשונה גם את סמכותו של בית המשפט העליון להפעיל ביקורת שיפוטית ולפסול חוקים של הכנסת. על פי התזכיר, כל ערכאה שיפוטית אחרת שיתעורר בפניה ספק באשר לתוקפו של חוק, והדבר נחוץ להכרעה בסוגיה שבפניה, תפנה את השאלה לבית המשפט העליון.

דיון בחוקתיות ובתקפות של חוק יהיה חייב להיעשות בהרכב של תשעה שופטים לפחות. תחילה ישב בית המשפט העליון בהרכב של שלושה שופטים ויחליט אם קיים ספק של ממש באשר לתוקפו של חוק, ואם ההכרעה בכך הכרחית לפסיקה בעניין שבפני הרשות השיפוטית שהפנתה את השאלה. אם הרכב השלושה ישיב על שאלות אלה בחיוב, יתכנס הרכב של תשעה שופטים בבית המשפט העליון ויכריע באשר לבטלות החוק.

תזכיר החוק הופץ בסוף השבוע לקבלת תגובות מצד כלל הציבור עד תחילת החודש הבא. לאחר מכן צפוי משרד המשפטים לגבש את התזכיר להצעת חוק ולהביא אותו לאישור ועדת השרים לחקיקה ומשם לכנסת.

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס
נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניסאמיל סלמן

נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, לא היה שותף לתזכיר טרם הופץ בסוף השבוע על ידי משרד המשפטים. נאמן לא עדכן את גרוניס בפרטי התזכיר ובכוונה להפיץ אותו. דוברת הנהלת בתי המשפט מסרה בתגובה כי "עמדת הנשיא גרוניס בנושא זה תובא בזמן ובמקום המתאים".

נאמן מתקרב לפרידמן

הצעת החוק של נאמן מקנה לכנסת כלים אפקטיביים יותר להתגבר על הביקורת השיפוטית מאשר ההצעה שגיבש הוא עצמו בעבר (ראו טבלה). כאמור, הצעת ועדת נאמן מ-2004 דרשה רוב של 70 חברי כנסת כדי לחוקק חוק עוקף בג"ץ. קודמו של נאמן, דניאל פרידמן, ביקש לקדם הצעה שדורשת רוב קטן יותר של 61 קולות, ובתנאי שההפרש בין המתנגדים לתומכים יהיה מינימום חמישה קולות.

היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, יצא נגד ההצעה של פרידמן והתריע כי ההצעה בעייתית ו"מעוררת קשיים". לדעתו, אין די ברוב של 61 חברי כנסת כדי לאשרר חוק שבוטל על ידי בית המשפט העליון. "מדובר בחקיקה חריגה המבקשת להכשיר פגיעה בזכויות אדם שבית המשפט העליון, ברוב מיוחד, קבע שאינה חוקתית. החלטה חריגה כזו מחייבת הסכמה רחבה בכנסת".

השר מיכאל איתן, שעמד בעבר בראש ועדת חוקה שדנה בגיבוש חוקה בהסכמה רחבה, הביע אתמול התנגדות לחקיקת חוק יסוד: החקיקה, כחוק יסוד נפרד וקרא לפעול לכינון חוקה. לדבריו, יש לחוקק את החוק לא כטלאי, אלא כחלק מחוקה שלמה. איתן הביע ספק שהחוק יעבור, שכן "כל המתנגדים לחוקה יתנגדו למהלך הזה".

עם זאת, הביע איתן תמיכה בסעיף המאפשר לכנסת לחוקק חוק שבית המשפט העליון ביטל. לדבריו, משום שההתגברות על החוק שבוטל הינה זמנית, הרי שבכל מקרה הדבר יחייב את המפלגות להתייצב בבחירות ולהסביר לבוחרים את עמדתם ביחס לחוק שבוטל. "העובדה שמשך הזמן מאפשר למפלגות לעבור את מבחן דעת הקהל לאחר ליבון וויכוח על החוק תאפשר לקבל החלטה לא מתלהמת. הסעיף הזה הוא ראוי ומהווה התגלמות של הדמוקרטיה".

להגדלה לחצו כאן
להגדלה לחצו כאן

לדברי עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, תזכיר חוק יסוד: החקיקה הינו בעל חשיבות רבה בכך שהוא מכריע מפורשות בכמה שאלות, השנויות במחלוקת משפטית וציבורית זה שנים: הוא קובע את מעמדם העליון של חוקי היסוד ואת סמכות בית המשפט העליון להכריז, כי חוק מסוים אינו תקף בשל כך שהוא סותר חוק יסוד.

"יחד עם זאת", הוסיף יקיר, "הוא מבקש להכניס הוראה פסולה, המעניקה לכנסת כוח לחוקק מחדש חוקים שנפסלו על ידי בית המשפט ברוב קטן יחסית של 65 ח"כים ולתקופה של חמש שנים, שיכולה להיות מוארכת שוב ושוב ללא הגבלה. בכך מוענק לרוב בכנסת הכוח לפגוע בזכויות האדם בכלל ובזכויות המיעוט בפרט בניגוד לתפיסה המקובלת של חוקה, לפיה זכויות האדם מוגנות מפני כוחו השרירותי והעריץ של הרוב".

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 137
  אם בג"ץ קובע את אורח חיינו אז כדאי לפרק את הכנסת ולערוך בחירות לבג"ץ וחסל מריבות!!
 2. 136
  מה לעזאזל???

  לא, אין - בכל פעם, בה אני מניח, שהמטורפים הללו, הגיעו כבר לשיא - הם מפתיעים אותי, שוב, בשיא חדש, של פסיכוטיות אולטרא-הזויה.

 3. 135
  ממשלת נתניהו שכחה מזמן את מגילת העצמאות של מדינת ישראל

  אני מזכירה לכם,נבחרים מושחתים,כתוב שם מדינה דמוקרטית!!לכל אזרחיה!!ללא הבדל,דת,גזע,ומין.אזרחי המדינה הזו שנתנו מדמם,הקריבו ומקריבים למענה,לא ייתנו לכם להפוך את המדינה לפאשיסטית,מה זה הדבר הזה? שכל שני וחמישי,אתם משנים כאן את החוקים,שיתאימו לכללי המשחק שלכם? איך אתם מעיזים?..המוסד היחידי שנותר שפוי והגון ומגן על כל אזרחי המדינה,נתון עתה בכזו סכנה..בושה וחרפה..אין אף אחד שפוי והגון שם אצלכם?..כולכם נסחפתם כעיוורים אחר "קסמיו" של הלהטוטן המוכשר שלכם?..אני מודאגת מאוד!

 4. 134
  דמוקרטיה,במדינת חוק ומשפט ז"ל.

  עוד מכה שמונחתת על העם ועל משטרו הדמוקרטי ע"י שר המשפטים הימני קיצוני. חוק זה הינו אחד המסמרים בארון המתים של בית המשפט העליון ומערכת המשפט הישראלי.
  ענקי הרוח היקימו אותו וגמדים בעלי תאווה כספית בלתי מרוסנת הורסים אותו.
  מי יצילנו מידם של אלו שביבי מנהיגם? ה צ י ל ו !!!!!!!!!!!!

 5. 133
  נאמן = תחמן לא ישר
 6. 132
  נאמן ממשיך להיות נאמן אך ורק לעצמו.. הפאשיסט נתן את דברו... ראו, הוזהרתם!!!

  רחביה קסריה נושף בעורפו...

 7. 131
  גם בחצי מחיר לא הייתי קונה מנאמן רכב משומש
 8. 130
  ממש נהדר! הם לא עושים כלום ואם הם עושים משהו , הם יחזרו לזה שוב ושוב.

  ממש נבחרת של אפסים ובראשם שר המשפטטים, וראובן ריבלין "הצדיק".

 9. 129
  איך התחמן הנכלולי הזה נהיה שר משפטים
 10. 128
  עוד מסמר בארוך הדמוקרטיה ובית המשפט העליון.
  1. דמוקרטיה - פירושה שלטון העם לא שלטון אוליגרכיה משפטית

   דמוקרטיה שלטון העם מה שהעם רוצה ולא איזו קבוצה שבחרה את עצמה תוך כדי שימוש באותה כנסת שאת חוקיה היא שואפת לבטל, כי הכנסת אפשרה לה לעשות כן.
   דקטטורת בית המשפט היא היפוכה של דמוקרטיה. אפילו בתחומה כיאה לדיקטטורה אינה מתפקדת והיא שלטון השקר והרשע.
   הכנסת היא שנבחרה על ידי העם היא הריבון ובית המשפט גם העליון אמנם חושב עצמו שהוא "העליון" ריבון העולמים אך איננו כזה.

 11. 127
  טוב מאוד, מיישרים קו עם גרמניה הנאצית, רוסיה של
 12. 126
  הם חולים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!לאן הגענו יא ביבי
 13. 125
  תום עידן האוליגרכיה המשפטית.
 14. 124
  בג"ץ רוצה לממש את זכות השיבה לערבים והפלישה לכושים
 15. 123
  איראן זה כאן,תמשיכו להמאיס את החיים על הציבור
 16. 122
  מעולה !!!
 17. 121
  לא נאמן הבעייה של הציונות אלא מי שנותן לו כוח, וזה כמובן, ביבי- ולא נשכח את ברק המזדנב להם - לא נשכח להם את כל מעללי הם למיגור הציונות החופשית, החברתית, המשכילה, שחובלה לה יחדיו ב-16 השנים האחרונות! כי הקיץ הזה יביא סיום גם לכך כמו לשאר תעתועי הכלכלה הנבובה של יוקר מחייה והפרדת אזרחים ממדינתם: הם עניים והיא עשירה, והנסיון המתמשך לחבל באליטה המשפטית קשור לכל זה
 18. 120
  מזמן היה צריך להעיף את האיש הרע הזה המשמש סוס טרויאני במערכת המשפט!!!!
 19. 119
  כמה עובדות

  1. כיום לא רק ביהמ"ש העליון אלא כל בית משפט בישראל, אפילו ביהמ"ש לשלום יכול לפסול חוק של הכנסת. זה לא תיאורטי, בית משפט השלום פסל את חוק של הכנסת, חוק יועצי מס. בערעור למחוזי הפסיקה התהפכה אבל זה לא משנה הרבה, הכח להפוך חוקים שחוקקו ע"י נבחרי הציבור נמצא בידי מערכת המשפט ללא איזון.

  2. על מה אנחנו בעצם מדברים?
  חברי הכנסת מחוקקים חוקים, חוקי יסוד וחוקים רגילים.
  על החוקים הם מצביעים ברוב יחסי (25 מול 24 מספיק לחקיקת חוק יסוד)
  יום אחד הם מחוקקים חוק חדש, מגיע ביהמ"ש ואומר שהחוק החדש מבוטל מכיון שהוא נוגד חוק יסוד שאותם מחוקקים חוקקו.
  נוצר מצב שהכנסת היום שבויה ע"י החלטות קודמות שלה.

  מדוע שהכנסת לא תוכל לומר "נכון, יש את החוק ההוא שחוקקנו אבל אנחנו רואים מקרה יוצא דופן ולכן נחריג אותו בחוק הזה?" למה רוב אבסולוטי של חברי הכנסת אינו יכול לאכוף את החלטותיו על רוב יחסי (25 מול 24)?

  ממתי דמוקרטיה היא שמועצת חכמים קובעת את החוקים?
  זאת הרי השיטה החרדית, לא דמוקרטיה.

 20. 118
  ברור מדוע השילטון הישראלי שונא כל כך את השילטון האיראני ולהפך: הם כמו מראה אחד לשני. והתמונה שהם רואים במראה הזו מאד מכוערת.
 21. 117
  כל הכבוד לנאמן החוק הזה היה צריך להיחקק ממזמן

  שופטים פוסלים חוקים לפי דעותיהם הפוליטיות

  1. יש לבטל את כל בתי המשפט ורק הכנסת תהיה המחוקק והשופט כי הם פועלים בתום לב וללא משוא פנים וללא פוליטיזאציה....
 22. 116
  השר נאמן

  השר המכובד הצהיר לא מזמן רוצה לאמץ חוק ההלכה היהודית בישראל "פשרה" שהביא השר סוולת את דרךעקיפת בג"ץ ולהגשים את חלמו חלום ההלכה בערבית שריעה شريعة

 23. 115
  לקחת את הגרועים ביותר?
 24. 114
  לפזר את הכנסת המאוסה הזו- לפני שיהיה מאוחר מדי
 25. 113
  ואולי ניתן את הסמכות לראש הממשלה ונסגור עניין ?!
 26. 112
  העו"ד הנכלולי כבר ימצא דרך לעקם את החוק כך שבסופו של דבר נהפוך למדינת הלכה כפי שהוא רוצה
 27. 111
  נאמן אך ורק לחברו הדימיוני!
 28. 110
  צריך להודות באמת: לביהמ"ש אין סמכות וטו על החקיקה

  איני שותף למקהלת ההתנפלות על ביהמ"ש, אבל בדין עושה הכנסת שהיא נוטלת חזרה לידיה את הסמכות לקבוע מה חוקי ומה לא. האיזון בין זכויות אדם ואינטרסים אחרים הוא מלאכה פוליטית. זה שהפרלמנט שלנו מלא בפשיסטים זו הדייסה שבישלנו לעצמנו, ואנחנו אכן הולכים לאכול אותה.

 29. 109
  Bibi in Assad food steps
 30. 108
  בכל העולם הדמוקראטי בית המשפט העליון שעוסק בענייני חוקה ממונה ע'י פ ו ל י ט י ק א י ם רק בישראל נותנים לזרם הדמגוגי הא-דמוקראטי הדורסני הקרוי בשם "זכויות אדם "כביכל לשלוט בכיפה
  1. מי שילם לך עבור התגובה הזו?מה דעתך שלכל מדינות העולם הנאורות יש חוקה שמגנה עליהם מפני זדים כנאמן?
 31. 107
  מספיק כבר עם ההתקפות נגד הכנסת

  אין ספק כי ניתן להעביר ביקורת על פועלה של הכנסת ושל חבריה בנושאים שונים ומגוונים. אך יש לזכור כי הכנסת כגוף מחוקוק וכגוף שנציגיו נבחרים ע"י הציבור (בצורה יחסית) חייב לקבל כוח מסויים כתגובה לפסילת חוק ע"י ביהמ"ש. בהקשר זה, צריף לשים סוף לסמכות העודפת שהעניק לעצמו ביהמ"ש העליון בפסילת חוקים, תוך שהוא מסתמך על חוקי היסוד בעשותו כך - חוקים שעל אף חשיבותם אינם מהווים חוקה והגדרת ביהמ"ש אותם ככזה הוא בעייתי כשלעצמו, בטח כשהוא מסתמך עליהם בבואו לפסול חקיקה של הכנסת. על כן, הצעת החוק היא ראויה - היא באה לצמצם את חוסר האיזון שנוצר בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, שכוחה גדל למעלה מן הנדרש - דבר שהוא נחוץ.

  1. שמוליק, בכדי שיהיה שקט מוחלט בארץ - הרמוניה לתפארת - (שישתקף כמובן גם בכנסת) חייב הרוב המכריע של האזרחים להיות: חרדלים, סטרייטים, נימולים ללא עורלה. צאצאי אברהם אבינו, בקיאים בשס ובפוסקין ועבדים נרצעים לקונצנזוס. כל מי שלא יעמוד בקריטריון הזה יירדף ע"י החוק ואין בג"ץ שיגן עליו.
 32. 106
  גם רוב של 119 ח"כים יוצר מצב מאוד מסוכן שבו חוק שעלול לפגוע בזכויות יסוד של מיעוט המיוצג ע"י ח"כ אחד בלבד יעבור במסלול עוקף בג"ץ זה. בג"ץ פוסל חוקים אשר עומדים בסתירה לחוקי יסוד של המדינה - לא משנה מי המיעוט שנפגע. מחר מיעוט זה יכול להיות אני או אתם! יש לשמור על "כלב השמירה של הדמוקרטיה" - בג"ץ!!!!
 33. 105
  אין לאפשר למיעוט השמאלני לשלוט במדינה באמצעות הבג"צ.
 34. 104
  מדינת חוק - אסור לתת לזה להתרחש. - אסד אגב תומך בחוק של "נאמן"
 35. 103
  אין לאפשר למיעוט השמאלני לשלוט במדינה באמצעות הבג"צ.
 36. 102
  בג"ץ אינו תורה מסיני.
 37. 101
  לא ניתן להפקיד את חוקי המדינה בידי גוף שלעיתים באופן שרירותי פוסל חוקים,ואין מישהוא שמסוגל לערער עליה...זה לא דמוקרטי בעליל.
 38. 100
  נאמן "נאמן" לשלטון, לכוח, לבעלי ההון ורק לא לדמוקרטיה ולחוק. הרוע חוגג כשהמפלצות בשלטון.
 39. 99
  למה כל כך הרבה חכי"ם בשביל שופט אחד? כנסו

  לדעתי חבר כנסת שנבחר על ידי ציבור של עשרות אלפים שווה פי כמה משופט שפוט. ולדעתי גם צריך לקנוס שופט שמזיק לציבור בהוצאות יתירות .ואם הוא נוטל לעצמו זכות שאינה שייכת לו כגון לפסול חוק יש להושיבו בכלא והוא משול למתחזה לשוטר ובאיומי אקדח מוציא כסף מאנשים.

 40. 98
  סוף הדמוקרטיה - תחילת הפאשיזם
 41. 97
  כלומר, הממשלה מבקשת לאפשר לה לחוקק חוקים הסותרים את חוקי היסוד...
 42. 96
  יש לי הצעה טובה עוד יותר לשר המשפטים המבקש להשתית את החוק הישראלי על דיני התורה

  לא הכנסת שחוקיה חוקי בשר ודם אלא מועצת גדולי התורה או בית הדין הרבני העליון הם שיוכלו להחיות חוק שנפסל על ידי הבג"ץ בטענה שאינו חוקתי, אם יוכיחו שהוא תואם את רוח ההלכה. ובא לציון גועל.

 43. 95
  "גמיש ונוח" - איזו הגדרה קולעת לחוק שיסיר סופית את האיזונים והבלמים שעדיין מתקיימים במערכת החקיקה בישראל. "גמיש ונוח" כמו מצפונם ויושרתם של מרבית הפוליטיקאים אצלנו שתמיד מגלגלים עיניים לשמיים ולא מבינים מה הם עשו ומה רע בכך. נאמן פרקליט "גמיש ונוח" הנאמן לאידיאולוגיה ולשולחיו מימין. הפאשיזם כבר כאן.
 44. 94
  לכל התומכים מהימין

  שמעתם פעם את השיר איך הגלגל מסתובב לו? היום אתם בשלטון מחר לא. החוק הזה רע לכולם ימין ושמאל חרדים דתיים וחילונים.מהות הדמוקרטיה היא בהפרדה מוחלטת בין הראשות המחוקקת לראשות השופטת

 45. 93
  בוא נבטל בכלל את בתי המשפט....

  רעיון מעולה כבוד השר נאמן... אם אנחנו רוצים למצוא את עצמנו חיים באיראן!!

 46. 92
  מצויין! ללא שום עבודת הכנה, החוק החדש (שריע - החלום הרטוב של נאמן) יהיה פשוט עותק מפרשת "כי תצא".
 47. 91
  נאמן משרתם של והטיקונים והחרדים.

  שר משפטים מושחט שפועל כבר -3 שנים נגד בית המשפט העליון כדי למוטט אותו להקים במקומו בית משפט רבני המתנהל עפ"י חוקי הדת . (מזכיר לכם את חוקיי השארעייה - שמצרים תתחיל להתנל לפיהם אחרי שהאחים המוסלמים יתפסו את השלטון ?)

 48. 90
  צפע

  מיישר את הכיפה שעל ערפו, מגלגל עיניו בחסידות כלפי מעלה, כשדבש ושמן זית זך נוטפים משפתיו. ואז - כדרכו של הצפע - מכיש באחת ונמלט.

  1. הכיפה היא כל כך גדולה (מכסה קרחת - גם שיטה במקום עיצוב השיער של ביבי) שפשוט אין צורך ליישר אותה. הוא פשוט איש קטן עם כיפה גדולה. שמן הזיית, גלגול העיניים, הכשת הנחש - אמת לאמיתה.
 49. 89
  זהו תחילת הסוף
 50. 88
  נאמן הנכלולי, נאמן למשימה של ביסוס שלטון הדת על המדינה ולשם כך הוא מונה ע"י הימין

  האיש הזה שמכהן כשר המשפטים מטעם נהנתניהו ונאמן רק לו, משמש כסוס טרוייאני להריסת הדמוקרטיה בישראל.

  1. מי יודע מה התעריף של עו"ד נאמן כעורך דין פרטי ? אכן הוא שווה את זה. הוא מוכן לקדם את מימוש ההלכה היהודית כחוק במדינה. כידוע בהלכה אין מקום לבג"ץ
 51. 87
  הגיע הזמן שפוטין באמצעות ליברמן אלקין וישראל ביתינו ישלטו בישראל וסוף סוף יהיה כאן משטר פאשיסטי!! יש!!!
 52. 86
  האם סביר שהעליון בארה"ב יפסול רפורמת הבריאות שהקונגרס אישר ברוב גדול?

  למה זו זכותו של העליון לפסול חוקים למרות צשאין הוראה מפורשת שיש לו סמכות כזו, וזה פסול שהכנסת תתגבר על פסילה ברוב מיוחס ?
  רוב של 65 אינו כה קל להשיג, מרבית חוקי מדינת ישראל נתקבלו בהצבעה בה השתתפו 20-30 חברי כנסת.

  1. ברוב גדול ? אתה לא עושה שעורי בית לפני שאתה כותב ? ממי למדת את זה ? מראש הממשלה ?
 53. 85
  החוק יסוד שצריך להעביר הוא שאדם שלא נבחר על ידי הציבור לא יוכל לשמש כשר!!!
 54. 84
  חוק שנפסל

  נאמן,נאמן לדרכו ומשרת רק את הקלינת ממנו קיבל אתנן! לאעולה על דעתו שהוא משרת כלל הציבור! גם אני חושב שלכנסת זכות לקבוע חוקים(גם כאילה שאני לא אוהב) אבל חק המאפשר את אריצות הרב בחוקה?! זה סוף הדמוקרטיה! חוק כזה מחייב תקופת צינון משמעותי לפני הגשה חוזרת, זמן שיאפשר דיון ציבורי, ולא ישמש פטרון לבעיה קואליציונית רגעית. (יש לנו חוקם כאילה) . יש לסלק את שר המשפטים! לא בגלל הצעת החוק, כי אם בגלל תוכנו התפור לפי מידות הימין הדתי בקואליציה הזאת!!!

 55. 83
  אסון לישראל שלא קם מנהיג אמיתי שיעיף את הקואליציה

  מזל של ביבי וחוסר מזל של מדינת ישראל

 56. 82
  בקיצור זהו חוק שנועד להכשיר עוולות ממשל אלים . יעקב נאמן מדרדר את ישראל תהומה

  האדם הזה שום דבר טוב לא יוצא ממנו. הוא אפילו לא נבחר והוא משפיע על חיינו יותר מנתניהו. סוגר דילים במחשכים בוחש שקשוקות וגורם לנזקים בלתי הפיכים למדינה

 57. 81
  הכנסת תצביע לחוק החדש הזה אך בג"ץ יבטל אותו מייד .. ואז אותו חוק לא יהיה תקף כך שהכנסת לא תוכל להתבסס עליו על מנת להחזירו .. איזה משחק ילדים
 58. 80
  דוגמא טובה לדימוקרטיה האוכלת את עצמה !

  אם בכלל ישראל היא מדינה דומוקרטית !

 59. 79
  החופש שניתן לחובשי כיפות במרחב הדמוקרטי יהיה בכייה לדורות

  החרד"לים הם אובי האומה הדמוקרטית - אסור לסמוך עליהם כי הם לא שפויים.
  הדת היא מחלת נפש ולא ברור איך נותנים לדתיים משרות ציבוריות - היה עדיף להעסיק נרקומנים - הם יותר מהימנים.

 60. 78
  למה להתרברב לא קל יותר לבטל את זכות בגץ לבטל חוקים שנתקבלו עם יותר מ 65 קולות
  1. ללא החלפת ההנהגה הימנית הבוגדנית,לא תהייה שום פגיעה בשלטון הבג"צ השמאלני במדינה.
  2. נירא לך

   ש-65 חברי כנסת יגיעו למליאה רק בשביל שאולי בג"ץ יבטלו חוק מסויים...

 61. 77
  יפה, הגיעה הזמן להחזיר את המשמעות של הפרדת הרשויות לתיקנה ולאפשר לנבחרי העם את הזכות לחוקק
 62. 76
  שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ וְרִיב אַלְמָנָה לֹא יָבוֹא אֲלֵיהֶם.

  שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ וְרִיב אַלְמָנָה לֹא יָבוֹא אֲלֵיהֶם.

 63. 75
  כשמו כן הוא

  נאמן ללקוחו.

  1. מה שם המשפחה ההולם את שר המשפטים

   כשר המשפטים הנוכחי מונה,אמר לי ידיד שמכיר אותו-אתם עוד תראו שהשם ההולם אותו הוא יעקב תחמן. מסתבר שאותו ידיד צדק

 64. 74
  שר המשפטים סולל הדרך לדיקטטורת הימין הפשיסטי של ישראל- הצביעו שמאלה!
 65. 73
  בהצעה יש משהו עקום (לוגית), והיא מאד מסוכנת בעיני.
 66. 72
  אפשר פשוט לבטל את בתי המשפט ושהכנסת תחוקק ותשפוט
 67. 71
  אם ככה סגרו את המדינה....בברלין יותר קל לחיות

  וגם דירה ב250000

 68. 70
  המטרה--להחזיר את חוק טל

  מטרת החוק המוצע היא להחזיר את חוק טל בדלת האחורית. עוד לא היתה כנסת במדינת ישראל ,שלחמה כל כך בבית בבית המשפט העליון כפי שעושה הכנסת הנוכחית,וזאת על מנת ליצור כלים להמשיך ולקנות את השלטון .יושבים 120 חכים שלחלקם לא הייתי מאפשר להיות רוכלים בשוק ,והם רוצים להלחם בפסיקות בית משפט מן הנאורים בעולם.

 69. 69
  דרך סלולה לדקטטורה מזמן ישנה פה דמקרטורה

  אומרים שהצדק בסיס השלטון והצדק בא מבית המשפט ולא משחיתות הפוליטיקה

 70. 68
  "דיקטטורה"

  לפני כמב שבועות בא השר מיכאל איתן לבית סיפרנו (בחצי שעה איחור כמובן). שנתבקש לענות על השאלה הפשוטה שר למה הוא, התחיל בדיבורים ארוכים על מחשב, אתר הכנסת ודברים שהרדימו את התלמידים והמורים תוך דקות. לבסוף סיכם במין בושה קטנה שהוא שר בלי תיק, ושנתניהו עושה זאת כדי שתהיה ממשלה יציבה שלא תיפול, שיהיה רוב לממשלה בכנסת. כיום של כ30 שרים בממשלה, חלק לא קטן בלי תיק, מה שמגדיל את הקוהליציה משמעותית ביחס לאופוזיציה, וכאן כבר אפשר להתחיל לדבר על גסיסתה של את הדמוקרטיה. יחד עם חוק זה, במידה ויעבור, יהיה לכנסת כח חזק מאוד, אך אנשי הכנסת נגזרים מהממשלה, משמע הממשלה תהיה בעל כח חזק של שתי ראשויות בה כמעט ומבוטל הכח של הכנסת להפיל את הממשלה, והחוקים שהמוצעים לכנסת יוכלו לעבור כי יהיה רוב של הממשלה.

 71. 67
  תרגעו שמאלנים,נתניהו לא ייתן לחוק כזה לעבור.הוא יסרס אותו לחלוטין,

  למשל,ע"י העלאה משמעותית של מספר הח"כים הדרוש לאישורו המחודש של החוק,למספר שלא יאפשר למעשה את חידושו. חוץ מזה,הצורך לחדש מדי פעם את החוק,מבטיח שהוא ייתבטל מייד עם חילופי ממשלת ימין (כי ברור שפסילת חוק תעשה ע"י הבג"צ רק כשמדובר בחוק בעל גישה לאומית-ציונית,ולא חוק בעל גישה שמאלנית).
  יש לדרוש את ביטול הצורך לחידוש החוק כל 5 שנים.
  כך שהשמחה,אם תהייה,היא עדיין לא במקומה,וכך גם לגבי חרדת השמאלנים.

 72. 66
  הצעה חיונית במסגרת האיזונים והבלמים ועמנ להימנע מה מתרחש בארהב

  שופטים הינם סך הכל אקדמאים שלמדו משפטים נעשו עורכי דין ובחרו איש ואישה מהשיקולים האישים להיות שופטים. הם עורכי דין בהכשרתם ולא אנשי מוסר ולכל אחד ואחת מהם יש את האג'נדה החברתית פוליטית שלו. הם זוכים לקביעות עד לגיל המופלג 70. במדינה וחברה רבת תהפוכות ושינויים בתחומי החברה, הדת-מדינה, כלכלה, פוליטיקה,, רק הכנסת על 120 חבריה הנבחרים כל כ4 שנים משקפים את מערך הכוחות והדרישות והאילוצים של האזרחים.
  בארה"ב השופטים בבית המשפט העליון נבחרים מראש על פי תפיסתם החברתית פוליטית ועל מנת לשנות מצב נדרשים לעיתים לחכות למותו או פרישתו של שופט.
  החקיקה המוצעת חיונית לחיזוקה של הדמוקרטיה ולהשגת איזונים ובלמים אמיתיים וכן על מנת שציבור האזרחים לא יפתח שנאה כעס וניכור מבית המשפט.
  כאשר יצוצו ניגודי אינטרסים והשקפות חיים הנושא באופן טבעי יעורר פולמוס שבו אמצעי התקשורת יטלו חלק מכובד וטוב שכך.

 73. 65
  הצעת החוק צריכה לעבור שינוי, והשבחה.

  מאחר שכל חבר כנסת לאומי, שווה שני חברי כנסת מהשמאל, החוק צריך להראות כך: בכל ערעור על פסיקת בג"ץ של הצד הלאומי, מספיקה הצבעה של 40 חברי כנסת כדי להחיות את החוק. ואילו בכל ערעור על פסיקת בג"ץ מהצד השמאלני, תדרש תמיכה של של 80 חברי כנסת כדי להחיות את החוק.

 74. 64
  חוק זה יחד עם מספר עצום של שרים בלי תיק בכנסת? כל הרשויות כפופות לרשות המבצעת
 75. 63
  הם שונאים את הדמוקרטיה וצריל להלחם בזה!
 76. 62
  נאמן - השליח הצבוע להרס שלטון החוק
 77. 61
  גרמניה 1933
 78. 60
  נאמן עושה רצון אדוניו ביבי. ביבי זורע שנאה, הורס את אחדות העם,משקר את כולם. ביבי=אסון!!!

  ונאמן, כככלבלב נאמן מלקק את ידי אדוניו ביבי והטייקונים. מה תרם נאמן למדינת ישראל? מה עשה בצבא? די, שיל הביתה!!!

 79. 59
  מה אתם מצפים משר משפטים שרוצה מדינת הלכה
 80. 58
  לא עדיף להפעיל את צה"ל נגד בג"צ
  1. Yes, lets transform Israel

   to Turkey & Egypt

 81. 57
  שר המשפחים
 82. 56
  מינימום ‏80

  אם כבר רוצים לשנות את החלטת בג"ץ,‏ אז שיהיה רוב של ‏80‏ ח"כים. רוב של 65‏ כפי שמוצע זו חותמת גומי למחוקק. צריך לאלץ את המחוקקים שלנו להיות נוכחים בהצבעות ולייצג את הבוחרים.

 83. 55
  רק בית משפט עליון לחוקה כפי שנהוג במיטב הדמוקראטיות

  בכל העולם בית המשפט לענייני חוקה הוא יצוגי בכך שהוא משקף את יחסי הכוחות הפוליטיים.צריך לשים סוף פסוק למורשתו של השופט השרלטן אהרון ברק.

 84. 54
  לפני כן היה צריך להקטין את מספר חברי הכנסת ל-70, ולוודא ששר לא יכול להיות גם חבר כנסת.

  ושלא יהיו יותר מ-12 שרים, גם זה יותר מדי.

 85. 53
  מר גינטר גרס לא ילמד אותנו מה זה פשיזם.... אנחנו נלמד אותו.........
 86. 52
  כוחנות נוראה וקוצר ראייה

  פשוט קשה להאמין איך משפטן, שהבסיס לחינוכו זה הליברליזם המערבי, מגיע לעשות דברים כאלה. כנראה שמה שחשוב לו זאת רק הפוליטיקה של מחר בבוקר, או השלטת ההלכה עלינו. ומה ייעשה השר נאמן אם עוד 50 שנה ישתנו הנתונים הקואליציוניים והכנסת תחוקק חוק שירדוף יהודים דתיים??
  האם לא חשוב מר נאמן, לחנך את הציבור, שחלקים לא מעטים שלו לא גדלו במדינה ליבראלית מערבית, שיש זכויות שהן מעבר לכל רוב מקרי של ח"כים, ולא משנה מי הם?

 87. 51
  בושה לכנסת
 88. 50
  לכל מי שבעד- אל תשכחו שזה לא קשור רק לפוליטיקה-

  בסוף גם הזכויות האזרחיות שלכם יפגעו. בוא נסגור את בית המשפט העליון וזהו...

 89. 49
  איזה מזל, הפרדוקס נחלץ לעזר, לעולם אי אפשר יהיה להעביר חוק זה,

  בג"ץ יפסול אותו שוב ושוב כי הוא בלתי חוקתי בעליל, והחוק יוגש בנוסח אחר, ושוב ייפסל, אפילו עם גרוניס בראשות בית המשפט, כי זהו חוק לא חוקי.

  החוק המוצע נולד מתוך רצונם של חברי הכנסת הימניים לפרק את המבנה הדמוקרטי של רשות מחוקקת, רשות מבצעת, ורשות שופטת.

  עצם הצעת החוק מחרידה וממחישה את עומק ליקוי המאורות שנקלענו אליו. מעולם בדברי ימינו אף אחד לא היה מעז להעלות חוק כזה, ועתה העלה אותו לא אחר מאשר שר המשפטים של מדינת ישראל.

  מזל שלמקימי המדינה היתה התבונה ללמוד מהעמים ולכונן מדינה בעלת שלוש רשויות נפרדות. עכשיו יותר מכל מתבהרת גדולתו של מבנה זה ששומר עלינו מפני עצמנו.
  בעת הזאת, כשנתבלעה דעתנו, המבנה הזה יגן עלינו עד עבור זעם. הלוואי.

 90. 48
  פוגעים בתדמית של בהמ״ש

  בהנחה שחוק זה יתקבל זה מיועד לרסן את כוחו של בג״ץ ולהפוך אותו לשחקן פוליטי בזירה ובעצם חוק כסה מרוקן את סמכויותיו מתוכן כמבקר הרשיות ופוגע קשות בעקרון הפרדת הרשיות לדעתי חוק אווי לנו אם יתקבל כי הוא נועד על מנת להחליש את בהמ״ש ולהפוך את החלטותיו כבלתי מחייבות וחסרות תועלת

  1. מה שבית המשפט עושה הוא ביטול הפרדת רשוות

   בית המשפט אינו מסתפק בהיותו הרשות השופטת מהטעם שהוא אינו מתפקד כבית משפט ולבית משפט כזה אין זכות קיום. בית המשפט מתערב בסמכויות הרשות המחוקקת בשאיפתו לביטול חוקים וגם מתערב בסמכויות הרשות המבצעת באמצעות היועץ המשפטי לממשלה ובג"ץ.

 91. 47
  יש לסייג את הפעולה המחודשת על הצעת חוק.

  חייבים להוסיף סייגים ליכולת של הכנסת לחוקק מחדש חוק שבוטל ע"י בג"ץ.
  סייגים שיבטיחו את ההמשכיות של שלטון החוק ושלילת חוקים הסותרים חוקי ייסוד של מדינת ישראל.

  1. ואז מה ? הכנסת תחוקק חוק שיבטל את הסייגים
 92. 46
  דיקטטורה שלוטונית- חוק בלהות

  עוד שלב בהתדרדרות במורד התלול של שלטון החוק בישראל.

 93. 45
  שערורייה

  בג"ץ פועל לפי החוק בודק לומד עיניינית כל פרט ופרט לפני כל החלטה
  להחיות חוק על ידי הכנסת שערוריה גם לא עינייני גם ישלמו דמי אתנן לכל
  קול שירצו לקנות , בקיצור בורדל לא כנסת

 94. 44
  דתיים, חרדים והימין עובדים טוב ביחד... רציתם מדינת היהודים, רציתם רוב יהודי אז מה מתקבלו
 95. 43
  נירנברג זה או-טו-טו כאן
 96. 42
  למה הוא הסתיר מגרוניס

  נאמן נוהג בשיטות אפלוליות

 97. 41
  השאלה היא האם יכולים להיות שני סוגי שכל? האם אדם יכול להיות אינטליגנטי ומטומטם באותה עת?

  בדרך אל שואה של ערכים כבוד צדק חוק

 98. 40
  אני מריח פשיזם מתקרב אלינו
 99. 39
  הגנה

  רק להזכיר שתפקידי חוקי הייסוד הוא להגן על הדמוקרטיה במובן שלטון הרוב תוך שמירה על זכויות המיעוט. משמעות התיקון היא יכולת לחוקק ללא שמירה על זכויותיו הבסיסיות של המיעוט. כותב הודעה זו אינו "מיעוט" אבל לא רוצה לחיות במדינה בה ניתן לשלול זכויות יסוד מאנשים כמו קניין, כבוד, חופש, חופש ביטוי... ואלו הזכויות אותן מבקשים לעקוף.

 100. 38
  ומזה מונטסקייה הזהיר - רשות אחת = עריצות
  1. ההונים שבשלטון רובם לא מכירים אפילו את השם מונטסקייה. יתכן, שאנחנו צריכים להודות לנאמן הפועל להפיכת המדינה לפשיסטית ומדינת הלכה, כי הוא מראה לשפויים שבינינו- שללא הבטחת דמוקרטיה , שללא סיום הכיבוש וגבולות ברי הסכמה לישראל, וללא מדינת רווחה- שום זעקה על קוטג',דיור,פסק זמן, חשמל או דלק- לא תזיז את השלטון הארור הזה ממקומו, שלטון שאחראי ואי אפשרי שיתקן את העוולות שהוא אחראי על העמקתן (לא בהכרח על יצירתן). המדינה זקוקה לטלטלה, כדי להבטיח הישארותה עם עתיד ראוי. ללא החלפת שלטון כדי לקדם אג'נדה ראויה למדינה שהקימו אבותינו, ולא הימין- הארץ תיהרס . זו המגמה שביבי וממשלתו הארורה מובילים. היכן נשמע שיש יוע"מ שהעסיק עובד זר והכל ממשיך כהרגלו? היכן נשמע שממנים שר חוץ כשקופת שרצים שהוא ממסמס משך שנים מונחת על צווארו, ואותו יוע"מ ממשיך למרוח את ההחלטה אם להעמידו לדין.
  2. הרשות האחת העריצה הינה בית המשפט

   בית המשפט אינו מסתפק בתפקידו כבית משפט בגלל הסיבה הפשוטה שאינו מתפקד ושאין לבתי משפט כזה זכות קיום. לכן הוא פולש לתחומים לא לו, להיות ממשלת על - רשות מבצעת על, וכנסת על - רשות מחוקקת על.
   אהרון ברק המבחיל אמר שמונטסקייה טעה בדרישתו להפרדת רשויות לדעת אהרון ברק המבחיל בית המשפט צריך להתערב בעבודת הרשויות האחרות. את זה הרשות השופטת אכן עושה הן בפסילת חוקים והן בעזרת הסוס הטרויאני הוא משרת היועץ המשפטי לממשלה. משרה שכדוגמתה אין באף מדינה אחרת, משרה שהיא מלאת סתירות בהגדרתה!

 101. 37
  בג"צ צריך לפסול את החוק הזה לפני שיתקבל!
 102. 36
  בשורה נפלאה. הקיץ הקץ על האימפריאליזם השיפוטי.
  1. מקווה שעדיין תחשי ככה, בקרוב כשתלבשי שחורים מכף רגל ועד ראש ותשבי אחר כבוד בסוף האוטובוס בברכת שליטיך ואיש לא יוכל לבוא לעזרך שהרי הרוב הוא הרוב הוא הרוב
 103. 35
  "הגיון" ישראלי...

  מותר לבג"ץ לבטל חוק בגין היותו לא חוקתי, אך מותר לכנסת להביא את החוק הלא-חוקתי שוב וחוזר חלילה. איך זה שחוק לא חוקתי יכול להפוך לחוקתי? לנאמן הפתרונים...

  1. דן, זה שבג"ץ קובע בשרירות שחוק אינו חוקתי עדיין לא הופך את החוק ללא חוקתי

   בג"ץ אינו תורה מסיני.

 104. 34
  המגמה היא שהכנסת פוגעת בציבור

  רומסת זכויות אדם
  מחוקקת חוקים פאשיסטיים
  גוזלת ועושקת את העם
  מתעללת בחלשים
  מושחתת וחסרת אמות מידה מוסריות
  ובג"צ מתקן את כל זה. את כל ההליכים הדמוקרטיים והנאורים שהכנסת לא עושה בג"צ עושה בשבילה, בשבילנו. כבר שנים שהכנסת מנסה להיפטר מהקוץ הזה בישבנה שנקרא בג"צ. אם הם יצליחו, אכן, נותר רק להוריד את השאלטר.

  1. אני מציע לפנינה ולכולם לבדוק את המצב בכל הדמוקרטיות המערביות

   לפני שמקשקשים.אז תחכימו ותראו בעצנכם ששם -בכל הדמוקראטיות-חברי בית משפט שמפרש חוק ממונים ישירות או עקיפות עי פוליטיקאים כך שהם ייצגו את יחסי הכוחות הפוליטיים במדינה.מספיק עם הדמגוגיה הזולה הזאת,העריצה הזאת.

  2. תגובתך ראויה להיקרא במלואה פנינה. כל מילה בסלע
  3. תגובתך ראויה להיקרא במלואה פנינה. כל מילה בסלע
 105. 33
  יקיר, הרי זו כוונת החוק, לאפשר לפגוע במיעוטים. נאמן יודע שקבוצות הימין תכליתם לפגוע במיעוטים, אם זה בערבים, אם זה בחילונים ואם זה בשמאל. זו מטרת החוק על מנת להגיע למדינת הלכה דוגמאת הטאליבן באיראן.
 106. 32
  "יש חוק, יש פרצה לחוק". הכנסת הימנית = פרצה קוראת לגנב.
 107. 31
  אנו ממשיכים במדרון החלקלק לעבר מדינה פאשיסטית יהודית אשר יחד עם האסון הדמוגרפי המתרחש עלינו יביאו לאבדון
  1. לא פאשיסטית...אמור יהודית ודמוקרטית
  2. אין לאפשר למיעוט השמאלני לשלוט במדינה באמצעות הבג"צ.

   אין לאפשר למיעוט השמאלני לשלוט במדינה באמצעות הבג"צ.

  3. ממש להיפך, אולי סוף סוף נחסל את הפאשיזם של עריצות הסמול הפאשיסטי

   בג"ץ אינו תורה מסיני.

  4. מעניין!

   כנראה שאצל אנשים מסוגו של דרור "הנאור" כל מה שהוא דמוקרטי הוא מיד חשוד בשמאלנות רחמנא ליצלן

  5. מה זה "הסמול הפאשיסטי"?
 108. 30
  בעצם עם שר משפטים כזה מי צריך בג"צ ובתי משפט בכלל?
 109. 29
  למה רק 65? מספיק שאלקין, בן ארי, אקוניס, פאינה, חוטובולי ולוין יצביעו כנגד החלטות בג"צ.
 110. 28
  איזה יופי - הלוביסטים של הטייקונים ינהלו את חיינו אפילו עוד יותר כיאות לדמוקרטיה אמיתית
 111. 27
  אני עוד יכול ללמוד הרבה תככים משר המשפטים של ישראל.
 112. 26
  לסלק את נאמן. די לפוליטיקאים החותרים נגד שלטון החוק
 113. 25
  גישה פשיסטואידית כמו זו של האדווקאט הזה איננה חדשה בפוליטיקה,הרי בשנות ה-30/40 כבר היו משפטנים גדולים שהכשירו דברים נוראים,גם השמות מתועדים.
 114. 24
  אם כך, הריני ממליץ לבג"ץ לפסול חוק זה אם יאושר. במקרה כזה לא תוכל הכנסת להשתמש בחוק זה להחיאה עצמית, שכן הוא יהיה עדיין פסול לפי החוקים הישנים. לפחות, עם אבדן הדמוקראטיה, אפשר יהיה להשתעשע במשחקים מענינים.
 115. 23
  אני מניח שזה עוד זיג-זג של ראש הממשלה שהבטיח שהוא יגן על מעמדו של בית המשפט העליון . . . . לך תיסמוך על הפוליטיקאי הקטן הזה.

  מן הסתם מתוך "כבוד" לבית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, לא היה שותף לתזכיר טרם הופץ בסוף השבוע על ידי שר המשפטים ויש להניח שהעדר ההתיעצות עם גרוניס היה באישור ראש הממשלה.שהרי ראש הממשלה "הבטיח" לשמור על מעמדו של בית המשפט העליון . . . אולי הוא שכח את שהבטיח ? או אולי חשב שהעם שכח ? או אולי מצא בסקרים שדוקא אם יפגע במעמדו של בית המשפט העליון מובטח לו מעמד איתן בקרב חסידיו ? שהרי ראש הממשלה שלנו אינו עושה דבר לפני שהוא בודק סקרי דעת קהל ואת כוון הרוח. היימצא אדם הגון בקואליציה שיכריז. . . . עד כאן ! אני מטיל ספק.

 116. 22
  אני מציע לפזר את הבג'ץ ונחסוך הרבה כסף מקומות חניה ותשקוט הארץ 40 שנה וגם לא נצטרך להפריד רשויות
  1. נפזר גם את הכנסת, מי צריך אותם, נשאיר את ביבי מלך ישראל וזהו. נחיה על פי חוק המלך.

   ואולי לא.

  2. אולי תציע להוציא את הצדק מחוץ לחוק. מי צריך צדק כשיש לנו הלכה ומנהיגים נאורים
 117. 21
  הצעת חוק מסוכנת מאוד עם ניחוח עז של ימין קיצוני וחזרה לימים אפלים
 118. 20
  יותר מדי כח לחבורה של עלים נידפים ברוח
 119. 19
  אפליה מתקנת של הימין בפני החוק. הימין מכבד חוק רק כשמתאים למטרות הפשיזם.
  1. בית המשפט מכבד למשל את חוק חסינותם המוחלטת של השופטים1

   במדינות העולם מלבד ישראל חסינות השופטים הינה מוגבלת. למשל בארצות הברית. שם, מתדיין שרואה עצמו נפגע יכול להגיש תביעה נגד השופט אשר חסינותו לא תעמוד לו. בישראל חסינות השופטים הינה מוחלטת גם אם החלטה שפוטית נתנה מתוך רשלנות, זדון או מניעים מושחתים, אין לנפגע כל אפשרות להגיש תביעה נגד שופט. חסינות כזו הינה כפירה בשויון ופגיעה קשה בניזוק. ככלל לכל עובדי הציבור במדינה ישנה חסינות לאלו כמה טעמים:
   1.בחשש מפני הרתעת יתר ולפגיעה קשה בתפקוד עובדי השירות הציבורי, שמא יהפכו להססנים ולנטולי יוזמה. 2. בחשש מפני שיבוש בפעולת המנהל ולריבוי תביעות סרק ואיבוד השקעת זמן ומשאבים. 3. בחשש מפני עיוות השיקול הדעת. 4. בחשש בדבר עומס כבד על הקופה הציבורית ומפני הצפת בתי המשפט בתביעות. 5. רצון לשמור על כבוד הדדי בין הרשויות. כאן מתבקשת החלטת רשות שיפוטית בעניין החלטה שנתנה רשות שיפוטית אחרת.
   לעובדי ציבור הוענקה חסינות חלקית שאינה כוללת התרשלות. לבתי המשפט הוענקה חסינות מלאה. וכך נקבע בסעיף 8 לפקודת הנזיקין :
   "אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר - לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוט" חסינותו של אחד מחברי הרשות השופטת הינה מלאה. גם אם התרשל אף פעל מתוך מניע פסול, לא ניתן לתבוע אותו על מעשיו"
   בישראל נהנתה הרשות השופטת מאמון מלא. אך האם תוצאת אמון זה צריכה להיות מתן זכויות לרשות השופטת בלא הטלת החובות המוטלות על כל עובד ציבור אחר? נראה שהוחלט לנצל לרעה את האמון שנתנו אזרחי ישראל בבית המשפט, לאמור אם אזרחי ישראל נותנים אמון בבית המשפט הוא יכול להרשות לעצמו מה שבתי משפט בארצות אחרות לא יעלו על הדעת. על סמך מה נתנו את אותו אמון מלא? נראה שלא מתוך ידע על תפקודה כי המידע היה מועט מאוד. מדינה לא מפותחת זו התאפינה בחוסר מידע לציבור. נראה שבזכות האתוס הציוני,"אנו בארץ לבנות ולהבנות בה". מי היה מעלה על הדעת שלאחר אלפיים שנות גלות לאחר מה שעבר על עמנו יהיו אלו שופטים מתוכנו אשר ינהגו כשטנים. במדינה צעירה שאוכלוסיתה ברובה חסרת תודעה דמוקרטית ורוב מדינאיה חסרי ידע מהי דמוקרטיה, לשופטים עזות מצח לדרוש ככל העולה על רוחם, וכמשפטנים להכין את הדרך לשליטה מוחלטת לחוסר מחויבות כלפ הציבור. שר המשפטים הראשון פנחס רוזן (פרוגרסיבים, ליברלים עצמאיים) אשר כהן ארבע עשרה שנה כמעט ברציפות. עשה כל שנתבקש על ידי שופטים וכך הביא בשנת 1959 בפני הכנסת את החוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים. הוא הרשה לעצמו להצהיר: "ברורה חשיבות העקרון של אי תלות השופטים, סעיף 13 לחוק השופטים, תשי"ג-1953. הקובע: "אין על השופט מרות זולת מרות החוק", "להבטיח את אי תלותה של הרשות השופטת בכל רשות אחרת במדינה. ..... להבטיח משפט צדק, חופש ואומץ הכרעה בידי השופטים. אולם באותה המידה חשובה חסינות השופטים לא רק בפני ידן של שאר הרשויות במדינה, אלא גם מפני תוצאות אפשרויות של הכרעותיהם ופסקי דינם". לדעתו כפי שהתבטא: "אין ספק כי הצדק עשוי להיפגע, והאומץ הדרוש לשם חריצת משפט אולי ייעדר, אם יעמוד השופט מול האיום בהסקת מסקנות לרעתו מפסק דינו או ממעשים אחרים שהוא עושה תוך כדי מילוי תפקידו השיפוטי"...

  2. בית המשפט מכבד למשל את חוק החסינות המוחלטת של שופטים2

   השר פנחס רוזן טען שאם שופטים יעמדו בפני איום לתביעה נגדם במידה וישפטו שלא כהלכה יפגע הצדק! וכי ניתן להעלות על הדעת טענה יותר מופרכת מזו? אם יתבעו על שפיטה זדונית הרי שלא התביעה קובעת את תוצאת המשפט, אחרים שופטים זאת. מובן שתמיד ישנם מתלונני שוא לכן יש משפט לשיקול ולהחלטה. אלא שכאן ביטל השר כל אפשרות לנפגעים להפרע "על שופט לא חלה אלא מרות החוק" אך אין מי שיאכוף את החוק עליו כיון שהוא נהנה מחסינות ואין רשות יעודית המטפלת באכיפת חוקים על שופטים. על פי הגיון זה מדוע על האוכלוסיה כולה לא תוכל מרות חוק שכזאת, אשר אין למרות חוק זאת כל אכיפה כדי שלא יפגע שיקול דעתה של האוכלוסיה מאיום בהסקת מסקנות? מכאן שהשר פנחס רוזן החיל את הגדרת העצמאות השיפוטית זו עצמאות לא רק מפני רשויות אחרות אלא גם מפני מחויבות כלפי הציבור אותו הוא אמור לשרת. הצהרתו הבאה בולטת בחוסר מוסריותה התהומית "ומוטב שאדם פרטי אחד ייפגע בזכויותיו במקרים יוצאים מן הכלל, מאשר יהיו השופטים נתונים להשפעה, ולו במידה קטנה, של מורא מפני תוצאות שיפוטם", האם אותה אמת מידה תקפה גם לאנשים מהישוב כלומר מוטב שאזרח א' יפגע מאזרח ב' ומלבד שלא תהיה מורא לאזרח ב'? כל זה בשם האוביקטיביות המלאה הנדרשת משופט. האם כך מושגת אוביקטיביות? לדעתו הרחיב את הגדרת העצמאות השיפוטית אך למעשה סתר אותה. הרי על השופט מופעלים לחצים מצד רשויות אחרות ואין לו מחויבות שכנגד כלפי הציבור.
   השופט ברק" "תנאי חיוני לקיומה של רשות שופטת עצמאית, ובלתי תלויה, הוא באמון הציבור, זהו אמון הציבור בכך, כי הרשות השופטת עושה צדק על פי דין, זהו אמון הציבור, כי השפיטה נעשית באופן הוגן, ניטראלי, תוך מתן יחס שווה לצדדים וללא כל אבק של ענין אישי בתוצאה". במציאות כאשר צד אחד הוא רשויות המדינה לא קיים יחס שווה בין הצדדים עדיפות ניתנת למדינה. בעלי דין שניזוקו מעולות אינם יכולים לתבוע את השופט. ככל שמתרבים מקרים אלו המגיעים לידיעת הציבור הוא חסר אמון כלפי הרשות השופטת. החסינות המלאה לא רק שאינה מגבירה את אמון הציבור אלא מבטלת אותו וגורמת לזעם. במיוחד לאור העובדה שאין מי שיחקור ויודא שהשפיטה נעשית באופן הוגן וניטרלי. החסינות שהוענקה לחברי הרשות השופטת מתחילה ומסתיימת בם עצמם. חסינות זו אינה חלה על המעבידה, המדינה, ואינה מונעת הגשת תביעה נגד המדינה בקשר להחלטות ופעולות של שופטיה וניתן היה להגיש תביעה נגד היועץ המשפטי או נגד הממשלה. כך על סמך חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) תשי"ב 1952. אלא שבשנת 1959 עם הנחתה של הצעת חוק לפיה "מעשה או מחדל שנעשה תוך כדי מילוי תפקיד שיפוטי, לא ישמש עילה לתביעה על נזיקין אזרחיים," חלה החמרה נוספת סעיף מבטל כל אפשרות שאזרח יוכל לקבל פיצויים בעד הנזק שנגרם לו על לא עוול בכפיו, ואם שר המשפטים בא להגן על חסינות שופטים הרי חסינות כזאת מרחיקה לכת עד כדי שהאזרח נשאר בלתי מוגן.השר לא הפנים שמהות הרשויות היא להגן על זכויותיו של האזרחים.

  3. בית המשפט מכבד למשל את חוק חסינותם המוחלטלת של השופטים3

   לפי החוק העברי יש להטיל אחריות על מעשה שנעשה בזדון ולא רק ברשלנות אך שר משפטים פנחס רוזן לא חשב שהטלת אחריות היא דרך נכונה וטען שאינו מעלה כלל על הדעת שדבר כזה יקרה. אם כך לא העלה כלל על הדעת שיקרה מה שקורה כדבר שבשגרה. יחד עם זאת טען "אבל לקבוע בחוק שהמדינה אחראית לנזיקין הנגרמים על ידי שופטים, בעוד שהשופטים חסינים - זוהי לדעתו דרך מאד בלתי אחראית. מכיון שאותו לחץ מוסרי יורגש על ידי השופטים, והם כבר לא ירגישו את עצמם כל כך חפשיים בגישתם אל משפט". נוסח פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 מאפשר הגשת תביעה נגד המדינה בשל עוולה שביצע שופט, אך אינה מחייבת את בתי המשפט. בועדת חוק ומשפט הוחלט שלא להכריע בשאלה. מכאן שזהו תפקידו של בית המשפט הפרשן המוסמך של החוק. בכנסת קבעו שהראוי להעניק לשופטים חסינות אישית מפני תביעות בנזיקין. הכנסת העדיפה את רצון השופטים לחסינות על פני טובת בעלי הדין הניזוקים. מאותם שיקולים חששו מהטלת אחריות על המדינה. אולם השאירו פתח לעשיית צדק לניזוק ומניעת עוול למי שנפגע מעוולה של שופט, לא רק למען הניזוק, אלא למען המערכת אשר יוגבר בה אמון הציבור. האמצעי של האזרח לתבוע את המדינה הוא עתירה לבג"ץ. אלא שבג"ץ הוא בית משפט ושופטיו הם אותם שופטים של בית המשפט העליון. אלו כלל אינם מעוניינים להודות בעולות בית המשפט, מפני שמטבע בריאתה עושה כל מערכת סגורה ככול שביכולתה לחפות על מחדלי חבריה. זה סוד הישרדותה של כל גילדה לאורך ההסטוריה. הרי הם אלו שניסו באמצעות תחיקה בכנסת גם לבטל את אחריות המדינה על שופטיה, ומובן שלא יתנדבו לאשרה. די לראות מה קורה כאשר מוגשות עתירות לבג"ץ שלא בעניין שפיטה, העתירות ברובן נדחות והעותר מחוייב בקנס כבד.
   המסקנה המתבקשת מכל אלו היא שבניגוד לכללי הדמוקרטיה המודרניצת שמסדה הוא המוסר האנושי שמקורו במורשת ישראל, שופטי מדינת ישראל אינם ככל האדם. הם לעולם אינם נתונים להשחתת מידות וכל פיקוח חוקי עליהם ואכיפתו מזיק לשמירת המידות שלהם. פרופ' טדסקי: "במקום הנטיה לריבוי החסינים, שאיפת המשפטנים צריכה להיות ביטול החסינות בכל מידת האפשר. החסינות אינה תופעה נעימה משום כפירתה בשוויון, פגיעתה בניזוק; ויש לברך על כל צמצום שיתחולל בה". על פי, הענותו של שר המשפטים פנחס רוזן והענות הכנסת לדרישת השופטים, עקרון אי התלות השיפוטית קיבל מימד חדש על פיו שופטים פיתחו אי תלות שיפוטית בחוק, באתיקה השיפוטית ובכללי הצדק הטבעי. הם אינם חוששים ממרות הדין שהרי מי שאינו כפוף למרות כלשהי אין עליו כל מרות בודאי לא מרות הדין. זו משפיעה על פעולותיו לטוב או לרע. נוצר מצב מגוחך וחסר הגיון על פיו השופטים את אחרים, פטורים בעצמם מקיום חוקים וכללים. השופטת דפנה אבניאלי בעבודת המחקר לתואר דוקטור הסתייגה מהחסינות המוחלטת שהוענקה לשופטים. טוב שהסתייגות זו באה משופטת מכהנת כך זוכה להתיחסות מה שהשכל הישר של כל אזרח אומר. נראה כי החסינויות הקיימות היום, רובן ככולן מיושנות, מיותרות ומזיקות והינן תוצר של הימנעות מעמידה בדרישות מקצועיות ומהתקדמות והתייעלות ראויה למען האזרחים. ספק אם קיים נימוק ראוי ואמיתי המצדיק את קיומן של אותן חסינויות כלפי תאגידים ופקידי ממשל בהשוואה למקבליהם בשוק האזרחי.

 120. 18
  הקונטרה רבולוציה למהפכה החוקתית

  פרופסור נאמן לחיסול מורשתו של פרופסור ברק.
  ומה השלב הבא?
  מדינת הלכה עם זכות המלה האחרונה למועצת גדולי / חכמי התורה?

  1. מכיוון שהמהפכה החוקתית לא אושרה ע"י הכנסת,שהיא הריבון במדינה,אכן הגיעה זמנה של הקונטרה רבולציה של העם.

   אין לאפשר למיעוט השמאלני לשלוט במדינה באמצעות הבג"צ.

  2. כן, נאמן אמר בפירוש שהוא מקווה שתהיה פה מדינת הלכה.
 121. 17
  אני לא מבין

  פסילות חוקים הן על סמך חוות דעת מקצועית שיש סתירה בין חוק א לחוק ב. אם הכנסת יכולה לחוקק מחדש את החוקים, וענין הקשור בחוק מגיע לבית המשפט - כיצד יכריע כשלפניו שני חוקים סותרים? בית המשפט יעדיף את חוק ב' והדבר ישמש הלכה פסוקה המעקרת את חוק א' מתוכן.

  1. בית המשפט מחליט על דעת עצמו לפסול חוקים בשם מידתיות

   בית המשפט אשר בראשות הביינישית רצה כל שני וחמישי לפסול חוקים כי הם לא חוקיים ולא מידתיים צא ולמד אילו חוקים לא מידתיים נחקקו בלחץ שופטים למען שלטונם המוחלט בעזרת שרי משפטים שעשו כל מה ששופטים בקשו מהם!

 122. 16
  ומה יקרה אם החוק הזה עצמו יפסל ? לא חשבתם על זה
  1. חוסר הבנה בסיסי

   החוק מוצע כחוק יסוד כך שאין אפשרות לביקורת שיפוטית עליו בכל מקרה

 123. 15
  הממשלה הנוכחית הורסת את הדמוקרטיה ומקרבת את המדינה אל קיצה.
 124. 14
  זו תחילת סופה של דיקטטורת בג,ץ.
  1. אתה אכן רעמסס
 125. 13
  נאמן שליחו של נתניהו פוטיניהו
 126. 12
  למה צריך להתייעץ עם גרוניס ? העליון מתייעץ עם הממשלה לפני מתן פסיקה ?
 127. 11
  אין מצב - לא קיים חוק שאפשר לאשר ב 65 קולות.

  רוב החוקים מאושרים היום 13 נגד 7.
  זה סעיף מאוד חריג שקשה מאוד לראות אותו מתממש

  1. המשמעות היא שיהיה צורך להביא את כל החכים לעבודה באותו יום- משימה בלתי אפשרית
 128. 10
  חוק בלהות

  לא ינום ולא יישן עוכר ישראל. אנחנו בדרך לדיקטטורה שלטונית,

 129. 9
  הממשלה הזאת עושה בהינף יד - עשורים של נזק ליחסי חוץ, לכלכלה
 130. 8
  הגיע הזמן ! הריבון הוא העם באמצעות הכנסת והממשלה .


  מה שיקרה בפועל :
  בג"צ יזהר ויפסיק לפסול חוקים כל שני וחמישי .
  בג"צ יפסיק להיות חלק מהזירה הפוליטית .

  או בפראפרזה על סטינג - כך אוכל להציל את בני מהצעצוע המחריב של אופנהיימר יריב .  1. הריבון זה העם והוא בסיוע הח"כים יחוקק חוקים וישפוט עבריינים וכך יסתיים המצב בו מכניסים לכלא אנשים רק בגלל שהם ימנים חובשי כיפות
  2. זה מה שהיה עם הביינישית

   איך שהביינישית התחילה את כהונתה כ"נשיאה" , כל שני וחמישי התערבה בחקיקה והכריזה שחוק זה או אחר אינו חוקי, בהמלצתה לא רק בבית המשפט העליון נעשה כך אלא גם בבתי משפט מחוזיים. הרשות השופטת החליטה שהיא גם המחוקקת. כמובן שהביינישית לא התערבה במה שקורה בממלכת הרשע שלה בבית המשפט.

 131. 7
  חוקה נכתבת על-ידי גדולי האומה, לא על-ידי חבורה של גנגסטרים למחצה שתפסו את השלטון בתמיכת המון מפוחד ומוסת.
  1. יש סיבה למה אין חוקה... כל חוק חדש יהיה כפוף לחוקה, אם זה לא חוקתי לא יעבור החוק... באמריקה זהו תפקיד בית המשפט העליון לוודא שחוק שאושר על ידי הקונגרס אינו נוגד את החוקה.... חוצמזה, חוקה תחייב להפריד מדינה מדת כי השנים לא הולכים יחד עם דמוקרטיה. .. הרעיון הוא לשמור על המיעוט מפני דריסת הרוב..... אזי, מדינת ישראל מעדיפה שלא תהיה לה חוקה כדי ששמירה על הרוב היהודי לא תהפך לאבסורד בעיני החוקה, חוקה תחיב שוויון בין כל אזרחיה דהיינו וליהודים זה לא ממש מתאים.
  2. אתה קשקשן חסר בינה-תבדוק בגרמניה ארהב קנדה בריטניה

   ותגלה שבכל העולם הדמוקראטי בית המשפט העליון שעוסק בענייני חוקה ממונה ע'י פ ו ל י ט י ק א י ם רק בישראל נותנים לזרם הדמגוגי הא-דמוקראטי הדורסני הקרוי בשם "זכויות אדם "כביכל לשלוט בכיפה.

  3. נו באמת

   ביום שבו תהיה לנו כנסת עצמאית באמת -- שיכולה לעשות משהו משמעותי בניגוד לרצון הממשלה -- אז אפשר יהיה לדבר פה על מינוי שופטים כמו בארצות הברית. שם, הנשיא מגיש את מועמדיו לכס השיפוט לאישור הקונגרס, שעורך להם שימוע ורשאי (ופעמים רבות אף עושה זאת) לפסול את המינוי. אצלנו הכנסת מתפקדת בגדול כחותמת גומי, כך ש"מינוי על-ידי פוליטיקאים" פירושו שהממשלה תחליט לבדה, ללא ביקורת של ממש, מי יהיו השופטים. מי שלא מבין למה זה רע, לא מבין מה זו דמוקרטיה אמיתית. ואשר לאנגליה -- זה ממש לא נכון שהפוליטיקאים יכולים למנות שם את השופטים על דעת בעצמם; ראה http://www.idi.org.il/breakingnews/pages/breaking_the_news_124.aspx#p4

 132. 6
  חוק ריבונות המחוקק

  החוק הוא ראוי כי במשטר פרלמנטרי שאותו ירשנו הכנסת הוא היא הריבון ולכן במקום חוק עוקף בגץ יש לכנותו חוק הבהרת המחוקק.
  אם מגיני בית המשפט העליון ירצו בהמשך המצב הקיים של זילות המחוקק ולהעניק לשופטים סמכות כמו עמיתיהם בארה"ב שיאותו לשינוי החוק לבחירת שופטים על מנת להוציא את הרשות השופטת מהתהליך כמו בארה"ב.
  אם אמנם נאמן מתקרב לפרידמן זו היא בשורה משמחת

  1. מה שעושה ממשלת הימין של ביבי היא זילות החוק. ולא שום זילות מחוקק. היא נכנסת בבית המשפט, בתקשורת בצבא, בכל מוסד מאושיות הארץ- כדי להשריץ את בריונותה ושקריה. זו החונטה. ואתה כשיכור כוח אפילו לא מבין . שמך מורה על כך
  2. מה כבר אפשר לצפות ממישהו בשם עמיאל....
  3. בשורה טובה? בשורה אדירה!
  4. זילות החוק עושה בית המשפט ששואף לבטל חוקים!
 133. 5
  חייבים להחליף את הממשלה המטורפת הזו
  1. הזהרתי אתכם כבר

   בקרוב תחוקק הכנסת הזו חוק שיבטיח את תפקיד ח"כ לחבריה עד יום מותם ואחריהם יירשו בניהם את התפקיד ובג"צ לא יוכל אפילו לבטל חוק זה

 134. 4
  65 חכ"ים כאשר 61 זה רוב רגיל? ביום שחוק מכוער זה יעבור ישראל תהפוף לדיקטטורה ולא צריך יותר אופוזיציה.אשר גרוניס: הודיע מיד שאם המספר לא יועלה ל 75 או 80 אין צורך יותר בבית משפט עליון.

  השתלטות הנבזיות בישראל. קואליציה שהורסת ומחריבה כל מה שעוד נשאר ממגילת העצמאות. אבל למה נתפלא? יש לנו קואליציה של רוויזיוניבט םאנטי עם קול בריטון שעובד על האמריקאים, עולה חדש מהגוש הסובייטי ואנטי ציוני שכפוף לרב סנילי.

  1. זהו חוק לא חוקי בשום רוב, גם לא של 80 ח"כים,

   אני בטוחה שגרוניס לא ייתן לחוק הזה לעבור בשום פנים ואופן.
   מה שמחריד הוא ששר המשפטים של מדינה הוא שמציע חוק זה.
   איזו מין מדינה זאת, מה נהיה מאיתנו?

  2. בשביל לחוקק חוקים אין צורך בבית משפט עליון, זו הפרדת הרשויות במיטבה.
  3. אין דבר. עוד מעט יהיו בחירות והכנסת שתבחר תצטרך לחוקק רק חוק אחד:

   חוק שיבטל את כל הצעות החוק (שנתקבלו, וגם אלה שלא) של נאמן לעצמו

  4. אתה טועה

   61 זה לא רוב רגיל.
   ברוב רגיל, מספיק שיהיו יותר ח"כים שהצביעו בעד מאשר ח"כים שהצביעו נגד, ובדרך כלל רוב הח"כים לא מצביעים.

  5. גם אם יהיו 95 חברי-כנסת (וכבר היו לנו קואליציות עם רוב כזה) - עדיין

   חוק כזה, מוחק סופית - וסופנית - את בית-המשפט העליון ולפיכך, את כל חוקי-המדינה הקודמים, שאינם מתיישבים בסבבה, עם גחמות הקואליציה הנוכחית.

   רודנות גחמת-הרוב, לא מעבר - ללא שום איזונים ולפיכך, גם ללא-בלמים.

  6. ליריב המטומטם תפקיד בית המשפט הוא לשפט לא לחוקק

   ישנן במדינות בהן לבית המשפט העליון שנבחר על ידי פוליטקאים ברוב מוחלט יכול להיות תפקיד בביקורת על החוק. בארה"ב בה יש חוקה ואצלנו אין אין אין, בית המשפט העליון ששופטיו נבחריים על ידי פוליטיקאים בעזרת שימוע גלוי קבל עם ועולם יכול יכול לפסול חוקים נוגדי חוקה. בבריטניה שם שופטים נבחרים על ידי פוליטיקאים אין חוקה ובית המשפט העליון יכול להעיר להמליץ ואין זה מחייב!!
   אז לך תלמד א"ב לפני שאתה מברבר!

 135. 3
  הצעת החוק היא תוצר של השליטה המוחלטת של בית המשפט העליון במערכת המשפט בישראל.

  לא ניתן להפקיד את חוקי המדינה בידי גוף שלעיתים באופן שרירותי פוסל חוקים,ואין מישהוא שמסוגל לערער עליה...זה לא דמוקרטי בעליל.

  1. לא דמוקרטי הוא החוק שמקדם השרץ נאמן- הנאמן לטיוח מעשי ההונים, ממשלת הביבי. לא יתכן שחבורת הונים תעשה כעולה על רוחה, כמו במדינת עולם 3. הם נבחרו כדי לשרת את הציבור, ולא כדי להיות חונטה מורמת מעם, מה שהם היום, יחד עם חוק נאמן.
  2. לחיפאי

   ומהי דמוקרטיה?

  3. חוק לא דמוקרטי

   בעקרון בית המשפט פוסל חוקים שסותרים חוקים קודמים שהכנסת חוקקה. הוא לא פוסק על-פי תחושות בטן.
   כך שמה שנאמן בעצם אומר- זה שהכנסת הנוכחית (כל כנסת נוכחית) יודעת טוב יותר מקודמותיה ולא צריכה לציית לחוקים הקיימים במדינה.

   וסתם קושייה לסיום-
   במידה ועברתי עברת מהירות ו- 60% מיושבי הרכב אומרים שזה בסדר. אפשר לבטל לי את הדוח?...

  4. מתי הגיעו מתנחבלים לחיפה??
  5. לקושייתו של שרון: אם יש לך מהלכים, בקרב מנהלי הפריימריז ב"ליכוד"

   או, למצער, אשתך מכירה, אישית, את אשתו של דני דנון - אז כן, יבטלו לך אותו...

   אין, אין. מדינה פסיכוטית והזויה, סופית.

 136. 2
  לא תהיה כל בעיה למצוא 65 פשיסטים בין "צדיקי" הקואליציה הזו
  1. צודק. חוק פשיסטי, המקדם את שליברמן כבר עושה מזמן- דין לעצמו, את שביבי עושה - דין לעצמו, ושאר נכלולי הימין. מנוולי שוליים שהפכו את כולנו לעבדים שלהם. כנראה שלא ירחק היום והם יעופו מהשלטון. תקוותי- שלפני הרס סופי בידיהם את הארץ.
  2. فتوى אחת וגם 120 חכי"ם לא יזיזו אותנו מעשיית הדין !
  3. גם הימנים מתחלחלים מהצעת החוק הזאת, וזה הסימן שדעתו של נאמן התבלעה עליו סופית.
  4. הפשיסטים היהודים והערבים דומים


  5. רק 65?
  6. 65 פשיסטים יוכלו גם לבטל את הבחירות לכנסת
 137. 1
  או במלים אחרות: כשהכנסת היהודית והדמוגרפית שלנו תעביר הצעת חוק כגון "חוק יסוד: נשים ללבוש חיג'אב", כלום לא יוכל לעצור אותם.
  1. בלחץ שופטים חוקקו הרבה חוקים לא ראויים

   שופטים כלל לא ביטלו אלא יזמו חוקים אנטי דמוקרטים בעליל. שופטים בוחרים את עצמם, לשופטים חסינות מוחלטת לגבי כל מה שהם עושים תוך כדי שפיטה אפילו בזדון להרע אפילו הטלת מאסר עולם לא מוצדק. חוק מבקר המדינה מכיל סעיף לפיו אסור לא לבדוק באם עניין נמצא בהליכי משפט וגם בית משפט כבר פסק וגזר. כך אסור לא לבדוק אם חוקר משטרע שיקר אם תובע שיקר אם שופט חיפה על כך! חוק זילות בית המשפט אם מדברים אל או על שופט באופן לא מספיק נימוסי העונש מאסר שלוש כן 3 שנים. ויש עוד חוקים דרקונים בלחץ שופטים!!

  2. סליחה אסור לו
  3. מי שמגזים מות יומת,,אז בואו נעשה בחירות לבג"ץ !!