נועם שליט מסביר למה התאפק במפגש הראשון עם גלעד - עסקת שליט - הארץ