בועז גנור | מישהו מחכה לנתניהו? - מאמרים ודעות - הארץ