התנחלות קודמת לת"א / דרור אטקס - מאמרים ודעות - הארץ