השילוש הקדוש שאחראי ליוקר המחיה - דעות - חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - עיתון הארץ