"העציר המנהלי תאיר חלאחלה, ששובת רעב, כותב לביתו שלא ראה מעולם - דעות - הארץ